Elitaire Misdaad

2012- Het jaar van de “Media-Pulp-Politie Staat”: “VVD-Justice.”

Het jaar waarin PVV zijn greep op de ‘rechtsstaat’ verloor en nationale politie werd opgericht en de Staat verder afgleed naar een  “Media-Pulp-Politie Staat”.

Straf de arme maatschappij draait dol in de pulp-media. Voorheen werden de arme alleen gestraft. Nu worden zij daarnaast ook nog ten gelde gemaakt in de pulp-media i.s.m. justitie: “VVD- Justice.” 

(Door Folkert Jensma en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-Noir2012 – het jaar dat beroeps Volks-crimineel Willem Holleeder vrijkwam en direct een heuse oorvijg kreeg te incasseren, zedendader Robert M. werd veroordeeld,  RTL -Boulevard  Showbizz advocaat Bram Moszkowicz ( showbizz naam: Mr. Bramela) een beroepsverbod kreeg en de veroordeelde drugshandelaar Desi Bouterse in Suriname amnestie werd verleend.  “Maffia-Boss John de Mol” één zijn hersen-verpulveraars fabriek zijn greep op de (pulp) media verstevigde door SBS aan zijn Media -Kerstboom toe te voegen.

Tijdperk P.R. De Vries-25 jaar maffiajournalistiek in Nederland.
De (corrupte) Top van justitie voor het eerst openlijk heeft toegeven al jaren al dan niet stiekem samen /of voor de media-pulp-maffia te werken.

Het jaar dat Panorama ‘journalist’ Hoerenjong Bas van Hout één van de steunpilaren van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ zijn landelijke doorbraak kreeg bij Powned nieuws met de aankondiging  van Echte Jannen”: “En hier is hij dan: “Panorama Hoerrrrrrrenjong Bruine Rat Bas van Hout!!!!”En nadien zijn z.g. Hoofdredacteur Frans Lomans onvoorwaardelijk achter zijn ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout bleef staan.’


( Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout en  zijn Junk Ron Ostrowski.)

De Bankier-gangsters en Bestuurs-gangsters en de Elite-gangsters Europa en Nederland nog meer straffeloos leeg plunderden. De hiervoor genoemde Elite-gangsters en hun pulp-media te veel last hebben van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en die middels hun “Mistery Jerry-advocaat van Waakzaam-Geit” het zwijgen wil opleggen middels misbruik van recht.

Waarin honderden pubers met dank aan Facebook het Groningse Haren in een slagveld veranderden. En pedofielenvereniging Martijn werd verboden en de Top Justitie Pedo Joris Demmink fluitend met pensioen ging. Het jaar waarin de  mogelijke moordenaar van Marianne Vaatstra zich via een DNA buurtonderzoek liet vangen en Maffioso en politie-informant Peter R. de Vries exclusief de primeur werd gegund door zijn corrupte Justitie runners o.a. Herman Bolhaar en Harm Brouwer na eerst even om vijf uur s-morgens een ‘plasje’ te hebben gedaan. Waarin het proces tegen kroongetuige Peter La Serpe verder vastliep niet in de minste plaats omdat Peter R. de Vries meineed pleegde ten behoeve van de verdachten en voor het eerst een Moordenaar-getuigen La Serpe door het OM miljonair werd gemaakt en de Hoge Raad heropening van een strafzaak beval omdat er vermoedelijk zes onschuldigen wegens moord werden veroordeeld en waarschijnlijk Peter R. de Vries i.s.m. het OM een onschuldige Louis Hageman voor levenslang de gevangenis in hielp, kennelijk omdat zijn strafblad hun niet aanstond.

Maar ook het jaar waarin de Levenseindekliniek openging, voor patiënten met een onvervulde euthanasiewens. Het jaar waarin de PVV uit het  “Bruin 1 kabinet”  trad en daarmee zijn greep op de restanten van de  rechtsstaat verloor. Waarin een gewelddadige dood volgens de VVD- staatssecretaris Fred “Big Head” Teeven tot het ‘beroepsrisico van de inbreker’ behoort. En Nederland tweemaal door het Europese Hof in Straatsburg werd veroordeeld wegens schending van de mensenrechten: de persvrijheid van de Telegraaf werd geschonden door de AIVD. En de Staat schond het recht op een privéleven van een burger wiens gestolen rijbewijs voor honderden autos werd misbruikt. De man werd voortdurend foutief aangeslagen voor boetes en belasting en slaagde er niet in de bureaucratie tot inkeer te brengen. In 2012 werd ook alvast de vraag beantwoord of Volkert van der G., de moordenaar van Fortuyn in 2014 voorwaardelijk vrij mag komen. De staatssecretaris dacht van niet.

Ook plofte het gedoogakkoord met de PVV, waardoor de aangekondigde schriktarieven voor burgers die willen (of moeten) procederen uitbleven. En de strafrechter zijn vrijheid terugkreeg in de vorm van de afschaffing van de verplichte minimumstraffen voor bepaalde recidivisten.

Wat bleef was de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit en de gezinshereniging pas vanaf 24. Strenger dan elders in Europa. Nieuw voor Nederland is het kabinetsplan om daders de kosten hun strafproces mee te laten betalen. Net als een eigen financiële bijdrage aan hun detentie.

Maar met afstand de belangrijkste stap in 2012 was de goedkeuring door de Senaat van de nationale politie. Daarmee is de politie een landelijke rijksdienst geworden onder het gezag van de ” VVD-minister Zwijn Opstelten” van de Pulp-media Justitie en met één korpschef, Gerard Bouman. Onthoud die naam. Burgemeesters en gemeenteraden zijn op afstand gezet – hoe groot die precies is moet nog duidelijk worden. Daarmee moet een einde komen aan decennia tobben met kwaliteit, doelmatigheid en schaalgrootte van de politie. Samen te vatten als onderlinge tegenwerking, bureaucratisering, falende computers, tekort aan specialisatie en vastroesten in de eigen regio en samenwerken met de pulp-media. De invoering van de nationale politie ging gelijk op met een grote geografische herindeling van de rechtspraak. Het aantal arrondissementen is teruggebracht naar elf.

Straf de arme maatschappij draait dol.
In maart maakte de Rekenkamer duidelijk dat het strafrechtapparaat eigenlijk aan alle kanten rammelt. Slechte organisatie, bestuurlijk mismanagement en politiek wanbeheer
(ander woord voor corruptie) zorgen al jaren voor een grote verspilling van geld en tijd. Zestien procent van opgelegde celstraffen wordt niet uitgevoerd. 14 procent van alle boetes wordt niet geïnd. Volgens de Rekenkamer faalt de samenwerking tussen politie, justitie en rechtspraak. Er is een gebrek aan coördinatie, aan gezamenlijke prioritering, aan sluitende informatiesystemen, aan consistente uitvoering en aan coherente leiding.

Volgens de optimisten is 2012 daarom het jaar van het keerpunt, met een nationale politie en een nieuwe gerechtelijke organisatie. Dat het beroerd gaat in de zogeheten ‘strafrechtketen’ wordt ook door  het VVD “Zwijn-Opstelten” voluit erkend. Strafzaken worden om ondeugdelijke redenen geseponeerd of blijven op de plank liggen, zei hij in maart. Straffen worden „laat of soms helemaal niet” uitgevoerd. De afdoening van een gemiddelde strafzaak duurt al 8 tot 9 maanden. Ook als er geseponeerd wordt. Een ingewikkelder zaak duurt zo anderhalf jaar.

Toen hij in november in één keer zestien nieuwe presidenten van gerechten installeerde, noemde hij de werkwijze van de gerechten nog „onbegrijpelijk traag”. Het was niet de enige kras op het blazoen van de rechtspraak. In 2012 werden drie ex-rechters zelf gedagvaard. Twee wegens mogelijke meineed, één op verdenking van valsheid in geschrifte.

Gandhi:”Armoede is de ergste vorm van misdaad” en wordt niet bestreden in 2013.
Het totaalbeeld van de rechtspleging in 2012 is dat het te duur is, te complex en te weinig bijdraagt aan wat al jaren het ‘handhavingstekort’ wordt genoemd. De komende jaren wacht er een complete herijking van alle justitiediensten op kosten, snelheid en eenvoud. Voor minder geld zal er meer gepresteerd moeten worden. Althans dat is de bedoeling.

Bij de politie ziet het er ook slecht uit. In november bevestigde het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving dat het ophelderingspercentage van de politie nu 24 procent is en dalende. Van de 8,2 miljoen misdrijven die de burger meemaakt worden er maar 1,2 miljoen aan de politie gerapporteerd. Daarvan wordt maar een kwart opgelost. Het aantal gearresteerde verdachten loopt terug, net als het aantal afgedane zaken.

Intussen stellen beide ministers met grote regelmaat nieuwe maatregelen of plannen voor. Zo werd in maart door het Openbaar ministerie de ‘Zo Snel Mogelijk’ aanpak geïntroduceerd. Een door de eerste hulp afdeling en de ziekenhuispolikliniek geïnspireerde methode. Daarbij worden eenvoudige zaken al op het politiebureau afgehandeld, inclusief straf en schadeplicht.

Ook introduceerden de VVD- bewindslieden met grote regelmaat nieuwe, meestal als strenger bedoelde sancties uitsluitend voor het gewone ‘klootjes’ Volk. Zo werd in februari aangekondigd dat er bovenop de gebied-, straat- of huisverboden nu ook reisverboden komen. En een verbod vrijwilligerswerk met kinderen te doen of de plicht uit de buurt van slachtoffers te blijven. Ook de borgsom, als voorwaarde om voorlopig vrij te mogen blijven, komt er aan. Net als het levenslange toezicht voor ernstige zeden- of geweldsdaders. En wel nadat zij hun straf hebben uitgezeten. Dat kan de vorm hebben van ‘vrijwillige’ opname in een inrichting tot drugs- en alcoholverboden. Maar het kan ook reisverboden en verhuisplichten inhouden. De elektronische enkelbanden waarmee verdachten en daders thuis worden vastgehouden, moeten vanaf 2012 ook vaker en daarmee steven wij recht af op een heuse “Media-Pulp-Politie Staat”: De “VVD-Justice”. En de Top vertegenwoordiger Harm Brouwer( show-naam: “Generaal Walnoot”) van het Parket Amsterdam vindt het geweldig.

Noot:
Steve Brown Don Quichot tegen de Media Maffia. (Fiat Justitia, Universiteit Rotterdam)

In gesprek met Steve Brown.  (Juridisch studentenmagazine Novum, Universiteit Leiden)

Steve Brown: Media & Maffia. ( Folia, Universiteit van Amsterdam)

4 antwoorden »

 1. Tijdens het genoeglijke luisteren naar het Nieuwjaarsconcert viel mij plotsklaps een bepaalde overeenkomst op:
  Het orkest: De Tweede Kamer
  De dirigent: De Minister-president
  De componist: ?????? (interessant genoeg om daar eens goed over na te denken)

  Like

 2. O.M. topman Herman Bolhaar is een zware crimineel. Waarvan akte:

  Herman Bolhaar is al heel lang zeer goed bevriend met een levensgevaarlijke ex-prostituée. Het betreft een ouder familielid van mij: mw. R.M. Bosman, Zeerijperweg 20 te Loppersum. Dit vriendinnetje van Herman Bolhaar heeft een niet-verjarend strafblad (strafbladaantekening: “GEVAARLIJK”) wegens meervoudige poging tot moord op ondergetekende en een bijzonder vies kunstje waardoor mijn vader vlieginstructeur J.B. Bosman de Zanden 2 Teuge dodelijk is verongelukt. Van deze ijverige en zeer vakbekwame vlieginstructeur en vliegtuigwerktuigkundige zijn slecht wat hompen vlees terug gevonden. Herman Bolhaar is door zijn vriendschap met mw. Bosman verworden tot één van haar handlangers en onder zijn supervisie heeft het O.M. Groningen nu reeds meerdere pogingen ondernomen om de hoofdgetuige van het strafblad van zijn vriendinnetje mw. Bosman (en dat ben ikzelf) via een psychiatrische afdeling van Linis Lentis Winschoten weg te werken. Het O.M. Groningen heeft op verzoek van mw. R.M. Bosman en in heimelijke opdracht van O.v.J. mw. mr. H.J. de Wit parket O.v.J. Groningen zelfs meerdere keren geprobeerd mij bloed af te tappen en te drogeren. Bij al deze deze walgelijke en uiterst strafbare activiteiten ondernomen door het O.M. Groningen is steeds een extra getuige aanwezig geweest.
  Over de juistheid van bovenstaande informatie kan ik kort zijn: mijn naam staat er onder.

  J.G. Bosman,
  Noorderstraat 70,
  9682 PT Oostwold.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.