Media -Maffia

‘De Vries-justitie’ stalkt Steve Brown sinds 1994 tot heden en nu weer met hun nieuwe ‘hitman-stalker’ Ovj. A.C. Bennis.

Arrondissementsparket Amsterdam Ovj, A.C. Bennis: “Met betrekking tot de aangifte van de heer Groenendaal ben ik van mening dat er voldoende bewijs is dat Steve Brown de heer Groenedaal heeft bedreigd. Hiervoor zult u een strafbeschikking krijgen ter hoogte van € 300,–

‘Alleen dode vissen zwemmen mee met de stroom’.

you hit me we hit you

Open brief

Per mail en gewone post.

Aan: De Hoofdofficier van Justitie mr. G. T. Hofstee en de Officier van Justitie A.C. Bennis en de President van de Rechtbank mr. C.M.T. Eradus.

Amsterdam , d.d. 18 januari 2013

Inzake, Eerste aanzet verweerschrift inzake “de (OM)-Bakker keurt zijn eigen Brood” in de Strafzaak ‘ Maffiajournalist De Vries– OM’- tegen ing. S.K.A. Brown, uw kenmerk:13/654151-12 , d.d. 15 januari 2013.

Edelachtbare Hoofdofficier Officier van justitie mr. G. T. Hofstee, President van de Rechtbank mr. C.M.T. (Carla) Eradus en Officier van justitie A.C. Bennis,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 15 januari 2013 bericht ik u als volgt:

Aangifte tegen Mr. Groenendaal en Mr. A. C. Bennik.
Ten eerste doe ik hierbij aangifte tegen  Mr. Groenendaal wegens het doen van een valse aangifte en van bedreiging, één en ander kennelijk voor/met de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ met strafwaardige medewerking van  de Officier van Justitie A.C. Bennis, hetgeen  ambtsmisdrijf oplevert van de zijde van de Officier van Justitie A.C. Bennis, al dan niet in opdracht van de voorzitter van het College–procureur-generaals Herman Bolhaar en/of het college-procureurs –generaal en/of de Harm Bouwer van het Gerechtshof –Amsterdam en/of andere ambtenaren in deze. Waarom?

Patroon van ambtelijke corruptie van de zijde van justitie sinds 1994 tegen mij. De feiten liegen niet.
Ik wijs u er op dat het doen van valse aangifte in deze kennelijk een patroon is van de leden van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ tegen mij, aangezien sinds 1994 er steeds aangiften gedaan is door aantoonbare corrupte lieden, die behoren tot de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ tegen mij.

En dat die betreffende aangiftes steevast door bepaalde gecorrumpeerde justitie worden gehonoreerd. Waarom?

Dagelijks aan de Media-schandpaal sinds 1994 gedaan door o.a. Peter R. de Vries en Bas van Hout mede door het opzettelijk stil zitten van het OM.
Daar en tegen heb ik sinds 1994 ( mijn getuigenis in de zaak-Hoogland-Bruinsma, Tony Hijzelendoorn) ook bij herhaling aangiftes gedaan wegens bedreiging en smaad en laster en uitlokking van moord (gevaar zetting) tegen leden van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en die worden steevast ten onrechte en in strijd met de waarheid en feiten ter zake geseponeerd. Waarom?

De laatste aangifte die ik heb gedaan is tegen Bas van Hout wegens smaad en laster en uitlokken van moord op mij op grond van het feit dat hij mij recentelijk bij Powned Nieuws “Echte Jannen” van twee moorden beschuldigd.
Zie: “Panorama ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ lokt weer een moordaanslag op Steven Brown uit.” En tegen zijn website Bruine Rat.com, die n.b. dagelijks geopenbaard is op het internet, alwaar Bas van Hout & Peter R. de Vries opereert met exclusieve verknipte en geplakte beelden van de ‘Misdaadgroep Peter R de Vries’ die n.b. al in d.d. 3 juni 2004 onrechtmatig zijn verklaard door het Gerechtshof te Amsterdam. En die het onmogelijk maken voor mij om een normaal bestaan op te bouwen in Nederland sinds 1994. Ik bij herhaling aangifte gedaan tegen Bas van Hout en zijn website de Bruinerat.com en doe het bij deze wederom.

College procureurs-generaal werken ‘goed’ samen met (Media- huur)-moordenaar Peter R. de Vries

Ik wijs u er op dat ik in mijn hele leven nog nooit ben veroordeelt wegens bedreigingen van personen, behoudens sinds 1994 voor uitsluitend leden van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries. Kennelijk ‘bedreig’ ik uitsluitend leden van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ volgens bepaalde m.i. corrupte justitie, waartoe Mr. A.C. Bennis middels ‘zijn’ besluit d.d. 15 januari 2013 nu ook toegetreden is. Waarom?

Ik beschouw die vervolgingen/ Juridische stalking in deze, dan ook als hand en spandiensten van bepaalde corrupte media-maffia-pulp-justitie, c.q. wederdienst aan hun ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

Ik wijs u in dit verband op hetgeen de heer Evert Boerstra van het college procureurs –generaal stelt m.b.t. de (heimelijke) samenwerking van bepaalde corrupte OM met de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

Vechten tegen de Corrupte Justitie Bierkaai.
Hoe kan een normaal mens zich verweren tegen deze laffe College-sluipmoordenaars met de wet in hand, die in kongsi (club of kliek) zijn met de Media-Maffia?

Zie:” Schokkend: Het College procureurs-generaal werken nauw samen met de  rechtens vastgesteld Maffiajournalist en moordenaar in spé Peter R. de Vries, aldus Evert Boerstra namens het College. Hoe kan een normaal mens zich verweren tegen deze laffe College- sluipmoordenaars met de wet in hand, die in kongsi (club of kliek) zijn met de Media-Maffia?

Zie :“Kakkerlakken advocaten kantoor Boekx.”

En zie: “De “Vries- Maffia” zet derderangs Sportschool typetje met heuse Paardenstaart in tegen Steve Brown bij de Rechtbank Amsterdam.

Voorlopige punten voor verweer: Brown tegen het ‘OM-Peter R de Vries ‘en  één van zijn ( betaalde) minnaressen  Tesselaar en hun Media-Maffia advocaat Groenendaal.( zie Organigram)

Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980

Ik zal uw beslissing d.d. 15 januari 2013, die u kennelijk moest nemen van Hoger hand gaan aanvechten bij de Rechter, desnoods tot het Europese Hof voor de rechten van de mens. Ik ben die valse aangiftes uit de koker van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en steevast door bepaalde corrupte justitie gedoogd en uitgevoerd nu eens een  keer meer dan beu! Ik heb nog nooit de facto een (fatsoenlijk) burger bedreigt!

Linken worden gevoegd als bewijs.
Alle hier vermelden linken zullen dan worden gevoegd als bewijzen.

Getuigen. Onmiddellijkheid beginsel
Daarnaast zal ik na het bestuderen van de proces-verbalen, alsmede proces-verbaal van bevindingen mijn getuigenlijst pas kunnen samenstellen in deze. Maar het licht in de lijn der verwachtingen dat ik naast de drie rechters van de zaak Tesselaar-Brown, de drie Parketwachter, mijn vrouw en Mr. v.d. Laar en de zaaks OvJ. A. C. Bennis en Mr. Groenendaal en Mr. Kaaks en mevr. Tesselaar een groot deel van de lieden die staan op het Organigram ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries ‘zal gaan laten oproepen als getuigen in deze en de door u niet genoemde getuigen in uw brief d.d. 15 januari 2013.
Het zou mij niet  eens meer verbazen als die niet bestaan! Waarom?

Proces-verbalen, proces-verbalen van bevindingen.
Ik verzoek u mij alle politie en justitie proces-verbalen, alsmede proces-verbaal van bevindingen te doen toekomen, zodat ik mij naar behoren kan verweren in deze. Al begrijp ik heus wel dat het een zinloze exercitie is in deze, aangezien het vonnis in deze ook al getikt is. (Montesquieu zijn De L’Esprit des Lois. ‘De rechter oordeelt als een Dorpsoudste , waarbij hij voor de aanvang van de zaak al het vonnis in zijn hoofd heeft(-)’ . )

Ik overweeg na bestudering van de proces-verbalen de rechter en/of de President van de Rechtbank te verzoeken deze zaak naar een ander Parket te verwijzen dan Amsterdam op grond van o.a. de “Bakker keurt zijn eigen brood” in deze sinds 1994. Of anders gezegd de schijn van partijdigheid in deze van het Parket Amsterdam is evident alleen al op grond van de algemeen bekende feiten inzake de extreem positieve uitlatingen van Harm Brouwer en Herman Bolhaar m.b.t. Peter R. de Vries en de methode de Vries, en de eeuwige sepot besluiten van mijn aangiftes, etc.

Mogelijk zal ik ook na bestudering een klacht gaan indienen tegen de betreffende Officier van Justitie A.C. Bennis wegens ambtsmisbruik kennelijk in vereniging met de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’, etc.

Daarnaast overweeg ik na bestudering van de betreffende proces-verbalen, waar kennelijk het sepot besluit op berust in deze een artikel 12 SV procedure op te starten en op grond daarvan uitstel te vragen van deze zaak bij de Rechter tot dat het Hof zijn bevindingen/beslissing  kenbaar heeft gemaakt in deze.

1
Mijn aangifte van poging tot mishandeling kan discretionair door de OvJ  A.C. Bennis worden omgezet in bedreiging, want een fysieke klap op de borst gedaan door Mr. Groenendaal op mij n.b. in aanwezigheid van drie Parketwachters en mijn vrouw is de facto ook is en bewijsbaar. Bovendien zijn daar filmbeelden van.

Waarom heeft u dat niet gedaan?

Mr. Groenendaal is een beroeps-leugenaar.
Daarnaast wijs ik u er op dat Mr. Groenendaal na zijn slag op de borst op mij, ter rechtszitting ten overstaande van de drie rechters, mij en mijn advocaat en mijn vrouw en drie parketwachters stelde geen aangifte tegen mij te gaan doen.

Ik stel nu vast dat Mr. Groenendaal blijkens zijn aangiftes in deze nadien tegen mij en de rechters keihard  heeft gelogen ter recht- zitting in de zaak De ‘Vries-Maffia- Tesselaar’ tegen Brown. Kennelijk om toen te voorkomen dat ik  de filmbeelden zou gaan opeisen in deze bij de Rechtbank. Maar goed liegen door bepaalde leden van de Magistratuur als Mr. Groenendaal is de gewoonst zaak van de wereld en kan straffeloos gedaan worden met medewerking van collega’ juristen als u Mr A.C. Benning.

2. Wie zijn de getuigen in deze?
Eén en ander wringt des temeer aangezien uw sepot en beslissing tot het bewezen verklaren van bedreiging mijnerzijds gelezen dienen te worden in het licht van het Organigram  ‘misdaadgroep Peter R de Vries’. Immers deze zaak komt in zijn geheel voort uit het feit dat mevr. Tesselaar één van de vele minnaressen was/is van de rechtens vastgestelde Maffioso Peter R. de Vries ( zie:“Maffia-Arrest Peter R. de Vries/ Klaas Bruinsma”) een rechtszaak tegen mij aanspande en zich liet bij staan door n.b. twee advocaten, te weten Mr Groenendaal en Mr. Kaaks. (door wie zijn die betaald en waarom?)

M.a.w. de z.g. aangifte van Mr. Groendaal loopt van Maffioso-De Vries, naar  zijn
( betaalde) minnares Tesselaar en van Tesselaar weer naar Mr. Groenendaal. Mr. A.C. Bennis  tracht een beeld te creëren dat ik zo maar als één of andere a-sociale- Gek zijn  eerbare collegea Mr . Groendaal ga lopen bedreigen en dat deze zaak los staat van het feit dat ik en de mijne sinds 1994 worden bedreigt, aan de schandpaal worden genageld en zelfs op mij is geschoten. Het is pure opzettelijke kwaadaardige  verdraaiing van de feiten en omstandigheden sinds 1994 tot heden van de zijde van Ovj. A.C. Bannis  kennelijk in vereneging met Mr. Groenendaal. Waarom?

Heeft u reeds vastgesteld wie Mr. Groenendaal heeft betaald  in deze voor o.a. het doen van zijn valse aangifte  jegens mij in deze. Zo niet? Waarom?

De getuigen die mijn verklaring ter zake kunnen bewijzen zijn in ieder geval niet gehoord, te weten mijn vrouw, drie parket wachters, mijn advocaat, en n.b. de drie rechters in de zaak  ‘De Vries-Tesselaar’ –Brown. Waarom?

3.
Dat leden van het Parket Amsterdam o.a. Harm Brouwer verklaart hebben een bewonderaar te zijn van De Vries, c.q. de methodes De Vries en stiekem met De Vries en/of zijn misdaadgroep samenwerken, etc. Waarom?

4.
College–procureurs-generaals laten moord en media-moord(en) straffeloos sinds 1994.
Dat de  Hoogste baas van het OM Herman Bolhaar en dus ook de ‘Boss’ van het OM- Amsterdam publiekelijk heeft gesteld en stelt dat hij ook een grote bewonderaar is van De Vries en met De Vries al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw samenwerkt, al dan niet heimelijk. In die zin vraag ik aan het Parket Amsterdam wie het besluit heeft genomen om mij een boete op te leggen van 300,- euro in deze. Ik weet namelijk zeker dat het niet de OvJ. A.C. Bennis is geweest. Waarom?

Temeer recentelijk bijv. het  prominente lid van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ Bas van Hout onlangs gearresteerd is voor wapen handel en import en bezit en dat Bas van Hout van hoger hand van justitie niet werd vervolg, zie :‘Panorama Hoerenjong Bas van Hout’ heeft geleerd van zijn collega ‘Pyromaan Koen Scharrenberg’. Waarom?

Tot slot:
U kunt dit schrijven beschouwen als een eerste aanzet als verweer in deze tegen de m.i. onrechtmatige en/of strafwaardige vervolging van mij.  Pas na het ontvangen van de proces-verbalen, alsmede de proces-verbalen van bevinding, als mede de namen van die door u z.g. gehoorde getuigen in deze zal u mijnerzijds de definitieve verweer en getuigen lijst krijgen in deze. Tijdens de recht zitting zal ik eisen om antwoorden te krijgen op al hetgeen ik hiervoor stel en beëindig met waarom in dit schrijven.

Daarnaast zal ik zeker een symbolische schadevergoeding gaan eisen groot 3000,-euro van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en  Mr. Groenendaal en Mr. A.C. Bannis als slachtoffer in deze op grond van art. 591 a  jo Artikel 51f jo art. 36f lid 2 Sr  en hetgeen hiervoor beschreven en later uitvoerig aangevuld zal worden.

In afwachting van uw antwoord,

Met de meeste hoogachting,

Ing. S.K.A. Brown en het Anti-Media-Maffia Volkstribunaal

P/a

Cc: po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, cb.amsterdam@rechtspraak.nl, mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, j.boeding-polee@rechtspraak.nl, c.molenaar@rechtspraak.nl

Cc: Mr. P. van der laar

Noot:

Steve Brown Don Quichot tegen de Media Maffia. (Fiat Justitia, Universiteit Rotterdam)

In gesprek met Steve Brown.  (Juridisch studentenmagazine Novum, Universiteit Leiden)

Steve Brown: Media & Maffia. ( Folia, Universiteit van Amsterdam)

12 antwoorden »

 1. Persisterende willekeur en discriminatie Mag ook Wel Vernoemd worden dan kunnen die discriminatiebstrijders eens uit hun vol gevreten stoelen en bordelen Komen.

  Daar naast of Men wel verplicht mag worden zaken met een crimeorg te doen en mede zijn betalingen aan een crimeorg onder strafwetfeving vallende verboden. Nog een itempje dat ze moeten Belichten en Garanderen alvorens er uitbetaald worden kan. Oa immuniteit wegens het onvrijwillig financieren van een criminele organisatie!

  Like

 2. Als iemand me eventjes duidelijk kan maken over een feit.
  Tijdens de uitzending van peter r de vries contra
  steve brown was er een hele belangrijk misdaad aan het licht gekomen,
  en dat was de ontvoering van wijlen mijnheer karansa.
  Kan iemand vertelen of die misdaad ooit naar een rechtbank is geweest om het
  verjaard te doen verklaren.
  En het lijkt wel dat steve brown een punt heeft,
  dat er gecorupeert te werk is gegaan, want de misdaad die steve brown zou zijn begaan
  meineed, weegt niks op tegen ontvoering.
  Die dag van de uitzending tegen steve brown was ook een dag tegen de wijlen heer caransa.

  Like

 3. Gelukkig heb je rechten gestudeert en kan je je afweren met genoeg bewijs materiaal dat de Maffiagroep van Peter en kliek al sinds 1994 je leven stalkt je probeert kapot te schrijven en een moord aanslag tussen neus en lippen door ,als er nu een echte rechtvaardige magistraal met de hart op de juiste plek heeft zitten en kinderen heeft ,kan het erg fucked up aflopen voor peter de V en bas van H Steve wij staan achter je in de VOLKSBUURTEN en steunen je 1000% waar het ook mee kan zijn Peace You never walk allone

  Like

 4. Ik snap niet waar jij het geduld vandaan haalt met Petertje de vries??Die had ik al lang een 9 mm door zijn kop gejaagd als die mij al jaren zo stalked,En probeert mij te laten vermoorden!!!Zou toch fijn zijn of niet een leuk groot gat blazen in dat slijmerige kutbekkie van petertje…..

  Like

  • Die komt trouwens opvallend weinig op de hyena en kaalkopgieren buis sinds er omgeroepen werd dat die Kinderen in hetzelfde metier als joris demmink bestelde en zijn leuke family ook nog eens een Kinder tehuis in Ghana heeft. Nou zal justitie wel Spijt hebben hém in hun dossiers en archieven te hebben laten rommelen.

   Dat wordt vast saban b tje II klein grafje graven en die dood neemt u dan wel mee. Of een gezelf moordje immers hij zag er toch al zo overspannen uit?

   De Kinder handelaren hebben immers ook nog eens wat te verbergen.

   Like

 5. LS…
  Onlangs las ik ergens en ik citeer: Met goed bewapende en uitgeruste psychopaten die over alle middelen beschikken, ga je als welbewust denkend mens geen strijd aan. Die negeer je ! Laat die idioten in hun waan. Einde citaat… Maar ja ! Voor de genen die de strijd wel aangaan heb ik toch meer respect !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.