Elitaire Misdaad

Crimineel fêterende old boys network onderschat de volkswoede, maar heeft er wel schijt aan.

 ‘Fatsoenlijk’ Stelen met de wet in de hand door het “Rechts-Links-kabinet” van arme, wanhopige sloebers.

De stem van het volk

Amsterdam-Noir- Als een oproep tot redelijkheid aan het Criminele fêterende oldboys network van directeuren ( = “Dikke Deuren”) niet werkt, dan krijg je straks inderdaad een volksgericht. Laat Van Keulen blij zijn dat het tot dusverre bij bedreigingen is gebleven – en daaruit Moszkowicz-achtige lessen trekken.’Slechts wat zachte druk helpt duidelijk niet – zie Amarantis. En dan geldt: wie niet horen wil moet dan maar voelen

Voor de NOS was het voldoende om er een hoofditem voor het Achtuurjournaal van te maken: bij een roofoverval op het vliegveld van Brussel was op klaarlichte dag voor een bedrag van ruim dertig miljoen euro aan diamanten buit gemaakt. De Volkskrant bracht het nieuws tot zijn ware proporties terug, en maakte er slechts een stukje op de binnenpagina van. Het ging immers slechts om een bedrag van ruim dertig miljoen. Peanuts.

Om even de gedachten over de alleszins matige omvang van de buit te bepalen: op hetzelfde moment dreigde in Zürich door een andere roofoverval op klaarlichte dag het farmaceutische bedrijf Novartis zestig miljoen afhandig gemaakt te worden. Als bonus voor een ex-directeur.

Roofovervallen met de pen en de wet in de hand De “Media-Pulp-Politie Staat”: “VVD-Justice.” De Belgische roofoverval was in strijd met de wet. Terecht. De Zwitserse roofoverval was niet in strijd met de wet. Daar willen de Zwitserse burgers – ja zelfs de Zwitserse, die dat lang allemaal best vonden – intussen iets aan doen, door per referendum een limiet vast te stellen.

De oppertop van het Zwitserse bedrijfsleven roept luid ‘nee’ – waar roept de oppertop van het bedrijfsleven dan niet ‘nee’? – en gooit er twintig miljoen tegenaan om met een dure reclamecampagne de Zwitserse burgers om te kopen. Het behoud van de eigen bonus mag natuurlijk wat kosten.

Uiteraard gingen ook ernstige ‘inhoudelijke’ waarschuwingen de deur uit. Als de Zwitserse kiezer het zou wagen een streep door menige bedrijfsmanagerrekening te halen, dan zou Zwitserland in de toekomst grote ondernemerstalenten mislopen.

Ratten in pak pronken alleen maar op het Elite-Gangster Bilboard.
Schermafbeelding 2013-02-25 om 10.31.01
(
het houdt niet op wordt dagelijks aangevuld)

Gewenloze criminele Lieden als Rijkman Groenink, Sjoerd van Keulen en al die anderen Topmannen van het Jaar zullen we maar zeggen.

Bonus afstaan- Aan me Hoela!
De Zwitserse volkswoede was ditmaal zo groot, dat bij het referendum voor het ‘ja’ een Noord-Koreaanse meerderheid dreigde. Het is sinds hun opstand in 1293 tegen de zelfverrijkingspogingen van de legendarische Habsburgse landvoogd Gessler niet zo vaak voorgekomen dat de Zwitsers in een revolutionaire stemming zijn geraakt, maar nu leek het er wel even op. Onder druk van de publieke opinie – en vast ook van zijn collegagraaiers die voor hun eigen iets bescheidener zakcentje begonnen te vrezen – zag Novartis baas Vasella van de grote slag van zijn leven af.

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er inmiddels in Nederland enige ophef is ontstaan omtrent een oproep aan een mislukte bankenbaas om, met terugwerkende kracht, ook van zíjn onverdiende bonus af te zien. Sommigen spreken intussen al hysterisch van Middeleeuwse toestanden, van een volksgericht en een heksenjacht. Dat gebeurt in het brave Nederland altijd heel erg snel, zodra een discussie zich buiten de paden van het ambtelijke jargon dreigt te begeven. Want dat is ook bij de huidige klaagzang over ‘heksenjacht’ toch echt de vervelende clou: er bestaan wel heksen.

Ook nu wordt er meteen een dringend beroep op cabaretiers gedaan om toch vooral verantwoordelijk om te gaan met hun publieke positie. Maar hoe ‘verantwoordelijk’ gingen de echte boosdoeners om met hun publieke positie? En ook ditmaal wordt er de nadruk op gelegd dat we, als het om misstanden gaat, toch vol vertrouwen moeten zijn in de wet.

Vertrouwen in de wet: Rechtsgelijkheid alleen voor Bestuurs- en Bankier-Gangsters.
Vol vertrouwen in de wet? Daar zit hem nu juist het cruciale punt. Keer op keer blijkt de huidige wet hiertegen weinig te vermogen. De bonus van Sjoerd van Keulen: vermoedelijk niet terugvorderbaar. Die van Erik Staal: idem dito. Van Rijkman Groenink: evenzo. Net deze week maakte ook de commissie-Halsema haar bevindingen inzake het Amarantis-schandaal openbaar: het was allemaal hoogst ongepast en ongewenst, maar niet onwettig, want niet in strijd met de regels. Daarvoor hadden de betrokkenen, die zelf die regels hadden opgesteld, natuurlijk wel gezorgd.

Prompt twitterde de opperboerenbraadlul – de term was mij tot voor kort onbekend, maar ik leer altijd graag bij – van Amarantis, Leo Lenssen, triomfantelijk dat de commissie heeft geconstateerd dat ‘er geen sprake is van onregelmatigheden’, en dat hij ‘binnen het normenkader’ is gebleven. Kijk, zo schiet het natuurlijk niet op.

Wat men in die kringen nog steeds onderschat, is de toenemende volkswoede – vooral over zoveel arrogante onverbeterlijkheid. Die woede bleef bij eerdere schandalen nog binnen de perken, omdat de burger toen zelf nog niet zo hoefde te bloeden. Nu moet hij dat door de extra bezuinigingen – met dank aan Lenssen, Van Keulen en Rijkman Groenink – echter wel.

Toen met de neoliberalisering van Nederland ook de financiële moraal vrij werd gegeven, ging men ervanuit – Code-Tabaksblatt – dat men aan de top calvinistische zelfbeperking kennen zou. Toen dat niet zo bleek te zijn, kwamen er eerst nette opmerkingen over. Dat hielp niet. Rijkman Groenink kraaide brutaal dat hij het ieder aanbevelen kon, op die manier te cashen.

Rat in pak Ben Knapen
.
Toen Ben Knapen, die aan het bijna-failliet van nagenoeg de hele vaderlandse pers een miljoen over had gehouden, in 2010 voor de normen-en-waarden-partij CDA-staatssecretaris werd, deden De Volkskrant en de NRC in hun hoofdcommentaar beide een beleefde oproep om dat miljoen terug te storten. Dat zou een mooi gebaar aan de samenleving zijn. We kunnen inmiddels één ding constateren: die zeer beleefde oproep hielp evenmin. Een mooi gebaar aan de samenleving? Ben Knapen haalde zijn schouders op, zoals Sjoerd van Keulen dat tot dusver ook wenst te doen.

Na zoveel evident moreel falen je dan, net zoals de vrouw van Dutroux, voor de rest van je leven deemoedig terugtrekken in een sober klooster? Nee, hooguit in een met de bijeen gegraaide miljoenen gefinancierde megavilla, die van alle zwembaden en andere gemakken is voorzien.

Slechts wat zachte druk helpt duidelijk niet – zie Amarantis. En dan geldt: wie niet horen wil moet dan maar voelen. Iemand die daarom intussen eindelijk wèl gesnapt heeft dat na zijn massale brokkenmakerij enige deemoed gepast is, is Bram Moszkowicz. Nu alleen nog dat klooster.

Al eerder heb ik hier, naar aanleiding van al het gejubel over de ‘Arabische lente’, de vraag gesteld of Europa soms zelf immuun is voor revolutie. Die vraag geldt evenzeer voor Nederland. In Griekenland en Spanje voelt de bevolking zich intussen zozeer door het eigen sociaal-economische establishment belazerd dat een opstand dreigt. Ook dat establishment had, net als het onze, die vroegere VVD-verkiezingsleus om ‘gewoon jezelf te zijn’ erg letterlijk genomen – in Griekenland is belastingontduiking voor megareders zelfs een constitutioneel vastgelegd recht. Dan helpt dus ook een oproep aan boze burgers om vooral te vertrouwen op de wet niet erg.

Aan regels houden 
is voor het ‘Klootjesvolk’.
Donderdag verklaarde diens advocaat dat ‘er een luide klaroenstoot nodig is geweest om Moszkowicz (Mr.Moszkowicz: “Sorry mijn naam is Corry”. Maar terug betalen Ho maar!) uit zijn troon op te schrikken, maar hij ziet nu in dat hij zich aan de regels moet houden, zoals alle andere advocaten dat ook moeten’. Ook aan de morele regels die voor de niet-Rolex-dragende medemens gelden. Wie doet eindelijk Lenssen uit zíjn troon opschrikken?

Enige fysieke aandrang blijkt daartoe soms helaas onvermijdelijk – ook op het keurige smeekschrift der edelen reageerden in 1566 de toenmalige boosdoeners met een even hooghartig ‘njet’. ‘Zielige’ Godfather Sjoerd van Keulen van ‘SNS-Misdaadgroep’ bedreigd door Bin Laden.Of is hij de Kroongetuige van justitie. Laat Van Keulen blij zijn dat het tot dusverre bij bedreigingen is gebleven – en daaruit Moszkowicz-achtige lessen trekken. Inmiddels wordt de gevluchte bankier door Jort Kelder als een soort martelaar beschouwd, en dat valt echt nog wel mee.

Maar als een oproep tot redelijkheid aan de elite niet werkt, dan krijg je inderdaad straks een volksgericht. Een eeuw geleden zou er allang letterlijk bloed zijn gevloeid – over vier jaar wordt er bijvoorbeeld bij de Russen een aanmerkelijk minder vriendelijk verlopen volksopstand herdacht.

Fêterende oldboysnetwork
 heeft geen last van de bejaarde kortingen.
Het is het gebrek aan zelfreinigend vermogen van het zichzelf gretig op basis van eigen ‘topmannenkwaliteit’ fêterende old boys network van directeuren en hun commissarissen dat haar nu opbreekt – en nog steeds hebben vele betrokkenen dat in hun gated communities niet door, in hun eigenwaan te lang door ettelijke journalistieke slippendragers bevestigd.

‘We moeten niet demoniseren’, aldus in hun geest VVD-lid en supercommissaris Anthony Burgmans in de NRC van 16 februari, want, zo luidt dan steevast de ondertoon: we waren er toch allemaal zelf bij. O ja? Ook de postbode, de leraar, de kapper of de eigenaar van een stukadoorsbedrijf? Waren die ‘er ook bij’? Om de steen des aanstoots samen te vatten: vele onschuldigen verliezen nu hun baan, de schuldigen behouden hun bonus.

Nog meer poen voor “Dikke Deur” ex- Maffia-Boss Misdaadgroep Amarantis.
Revoluties ontstaan meestal wanneer het rechtssysteem op essentiële punten het rechtsgevoel tart, zoals thans bij ‘Misdaadgroep-Amarantis’ en SNS Reaal-misdaad bank, en er dan daarin niets verandert. Tegelijk zal het in Nederland in de praktijk zo’n vaart niet lopen, zolang de initiatiefnemer van de nu gewraakte stalking oproept om het tegelijk vooral erg netjes te houden. Van zo’n bezwaard gemoed hadden Robespierre, Lenin en Mao indertijd toch wat minder last.
Door Thomas von der Dunk

6 antwoorden »

 1. Roofovervallen met de pen en de wet in de hand “”

  Ah doet Me denken aan de goeie ouwe tijd 1991 dat terrorist hirsch ballin die heden voor hoorleraar ergens uit gemaakt wordt Ons vogelvrij maakte en buiten de wet stelde Weerloos. Dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje dor allerlaagst Nederland althans bij wát Nederland gad aan gerand. En kregen We gelijk stormen van frauden bedreigingen en oplichtingen aan de deuren.

  Zo ook deurwaarders die gelijk 1ste brief al dreigden met binnen twee dagen wánt ánders….en alle procedure van Fatsoenlijk Signaleren oversloegen evenals hun opdrachtgevers. Alle aangeschrevenen natuurlijk in paniek om waarmee gedreigd werd als Niét gelijk maar betald en betaalden áls zou het dé blitzkrieg zijn. Sja kom Je er later achter helemaal Geen schuld te hebben of dat het helemaal anders is heb Je geen Rechtsbijstand geen Hulp en kon Je fluiten naar Je Centjes. Darom konden oplichters ook immuun oplichten tot een ca 500 gulden zonder angst voor consequenties daar ze wisten dat kon Men tóch niet betalen. Waar boven óp geheel de staat wet en justitie alle Recht en bescherming boycotten en saboteerden als Men zo Vermetel was Tóch maar een Rechtzaak te Willen Pogen. Die gingen gelijk ongezien dé prullebak in. Winkeliers stonden Je gewoon uit te lachen als Je Geld dan maar Terug Wilde en zulks.

  Oa upc stond nog in de krant met zelfs landelijk door advocatenburos blindweg overal deurwaardersbrieven te sturen met teksten als “”betalen binen twee dagen of ánders…” die zullen zo miljoenen binnen gehaald hebben van Angstige afgeperste af gedreigde Burgers. Áls Je er in trapte ook gelijk Je zo veel mogelijk Schaden/kosten pogen te berokkenen. Mocht immers van heel die onrechtstaat! Waren immers zélf tóch al grootscheepser nog zélf aan het plunderen rapen roven en Land en Grond erfenissen en GOD Weet wát aan het roven mét Moord en doodslag. Op dé slaapfeestjes rustten ze dan wel uit van hun harde werken. Zelfs geheel en Al Ons Volkseigendom Industrie Werkgelegenheid Vermogen Pensioenen en Gezondheid gestolen en geroofd mét huis en haar!

  Sja die goeie ouwe teid dát hét kromme het réchte naait!

  Alles een zeer breed scala aan terrorismen en plunder rape en rooftechnieken die ze per 1991 in verhevigde mate op Ons los lieten. En daar vóór al slinks allerlei industrie en bedrijfstakken aan het ondermijnen saboteren waren!

  Like

 2. Stuitend domme eenzijdige berichtgeving vaatstra zaak in brandpunt
  als opwarmertje voor de komende rechtzaak !!! in Brandpunt

  Komende week begint de rechtszaak tegen Jasper S. uit het Friese dorpje Oudwoude, die heeft bekend de moordenaar te zijn van Marianne Vaatstra. 16 jaar was het meisje, toen ze na een avondje stappen in een weiland werd gevonden. Verkracht, verminkt en vermoord. Het zijn beelden die zich in onze nationale herinnering hebben vastgezet: de ongekende en langdurige volkswoede in de omgeving na die moord. Marianne werd gevonden op een steenworp afstand van het asielzoekerscentrum. En dus was DAT in lengte van jaren de kern van die onstuitbare volkswoede: het MOET een asielzoeker zijn geweest. Dertien jaar later bekent een blanke friese boer: ik heb het gedaan…En met die bizarre ontknoping ontwaakt dit deel van Friesland uit een lange nachtmerrie van geruchtenvorming complottheorieën en massahysterie. Een reportage van Fons de Poel uit de Friese Wouden.

  http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/24-02-2013/fragmenten/vreemdeling_uit_eigen_kring

  Like

  • [En met die bizarre ontknoping ontwaakt dit deel van Friesland uit een lange nachtmerrie van geruchtenvorming complottheorieën en massahysterie. ]

   Men kan beter spreken , een bizarre ontknoping hoe justitie i.s.m. de MSM het toch mooi voor mekaar heeft gekregen om complotdenkers als “psychopaten” weg te zetten , terwijl de echte elite psychopaten die de satanische moord op Marianne op hun geweten hebben buiten schot blijven.
   Justie en MSM draaien heeeeeeeeeeeeeeel Nederland een rad voor hun ogen.
   Vertel de leugen in de MSM lang genoeg en de MSM en het volk zal het wel geloven. Ik noem dit in slaap sussen van het volk, sorry.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.