Elitaire Misdaad

Iedere burger een eigen ‘gratis’ togadrager en gegarandeerd werk in de ‘VVD-Volks-Gevangenis-Berta’’?

De stem van het volk

(Door  Folkert Jensma en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir-De laatste show van de neoliberale staat.
Quizvraag: hoeveel moet een bijstandtrekker ( geldt die kwalificatie ook voor de “Koninklijke Familie Nooit Genoeg”?) binnenkort zelf meebetalen aan de ‘gratis’ advocaat die zijn huisuitzetting moet voorkomen? Anders gezegd: wat hebben we over voor de grondwettelijke garantie op toegang tot het recht voor iedereen? Te meer wij nu in een  ‘Mooiweer-Samsom-Crisis’  zitten van zelfmoord, werkloosheid, hongerende kinderen en uitzichtloosheid  door toe doen van de ‘Ultra-Rijken Elite-Gangsters’ met hun  Bestuur en Bankier-gansgters, die met de wet in de hand straffeloos plunderen en roven van die ‘bijstandtrekker’ en de gewone arbeiders zonder normaal fatsoenlijk betaald werk. Begin deze maand lekten via de Orde van Advocaten plannen van staatssecretaris Fred “Big Head “Teeven (VVD-misdaadgroep, die de Berta-gevangenissen heeft ingevoerd)  uit om 100 miljoen extra te bezuinigen op rechtshulp. Daarmee zou het totale bedrag van 400 miljoen in 2012 weer terug zijn op de 300 miljoen die er in 2006 werd betaald.


(Promo video Teeven’s VVD- Berta-Volks-Gevangenis)

Aldus uitgelokt brak het voorspelbare kip zonder kop gekrakeel inderdaad uit.
(Corrupte) Advocaten, Kamerleden, belangenbehartigers – de rechtsstaat was in gevaar! Klassenjustitie! Grondrechten! Onze Kantooromzet! (Oeps, die niet) Mensenrechten! Straatsburg Zal het Verbieden! Ook mijn reflexen werkten nog. Mijn juridisch brevet dateert van begin jaren tachtig toen sociale rechtshulp opkwam en de studie Rechten ook een geëngageerde keus was. De grote lacune van de rechtshulp aan zwakke groepen was net ontdekt. Rechtswinkels, Bureaus voor Rechtshulp en de sociale advocatuur bloeiden op, met dank aan de aardgasbel.

Maar de retoriek van nu heeft ook iets amechtigs. Is de rechtsstaat alwéér in gevaar? Na drie decennia sociale rechtshulp staat Nederland met Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden in de top wat betreft de gemiddelde hoogte, het aantal en het soort gesubsidieerde zaken. Veel landen vergoeden alleen strafrechthulp. Nederland doet de volle breedte van de rechtsstaat. Hier gaat 31 procent van de uitgaven naar strafrecht en 23 procent naar personen- en familierecht; de rest naar vreemdelingen, ontslag, sociale voorzieningen, huur, overeenkomsten, erfrecht, fiscus etc.

De gefinancierde rechtshulp is ook het gevolg van een politieke strijd: recht is niet alleen (meer) voor de rijken. Gratis rechtshulp voor zwakkeren, kenmerk van een rechtvaardige samenleving! Het staat in de grondwet. Dus wie kan er tegen zijn. Alleen, ‘gratis’ bestaat niet. Iemand zal moeten betalen in de Straf de arme maatschappij van Mark Rutte en Lodewijk Asscher.

„Een wezenskenmerk van de modern( schijn)- rechtsstaat is de instandhouding van een toegankelijk stelsel van rechtsbijstand”, aldus de brave aanhef van de de memorie van toelichting bij de laatste verhoging van de eigen bijdragen. Maar wat is ‘toegankelijk’ precies en wie moet dat betalen? Zo’n  ‘Jan met de Pet Crisis’ roept ongemakkelijke vragen op. 100 miljoen groei sinds 2006 betekent ook dat alle pogingen om die in te perken dus zijn mislukt.

Het sprookje (in de praktijk van de rechteloze van de ‘bijstandtrekker’  is het al jaren een nachtmerrie) lijkt mij nu uit. Dit stelsel is zich aan het opblazen. Tenzij een kabinet besluit dat het ‘wezenskenmerk’ van de rechtsstaat gratis procederen voor iedereen op ieder moment is. Dat betekent dan dito minder geld voor agenten, rechters en officieren(kuch). En daarna voor onderwijzers, dokters, maar vooral de ‘Ultra-Rijken Elite-Gangsters’ en die hebben het al extreem zwaar met slechts 32.0000 miljard zwart op de boven ieder Recht staande ‘Feest Eilandjes’. Totdat naast iedere burger een eigen togadrager staat. Dan heeft de politiek zijn functie als geschillenbeslechter ook verloren. Deze week kwam het jaarverslag over 2012 uit van de Raad voor de Rechtsbijstand. Het aantal toevoegingen steeg weer, na een paar jaar lichte krimp. Van 293.000 in 2000 naar 430.000 in 2012, een toename van 47 procent. Die groei is deels optisch bedrog omdat in de tussentijd ook de eigen Bureaus voor Rechtshulp zijn afgeschaft. De ‘staatsadvocatuur’ van destijds is overgenomen door de vrije advocatenmarkt van het “Tuig in Zwarte Toga” ( de goede niet te na gesproken).

Die groeiende vraag is ook modern ‘Roof de arme scheel tot op het bot Nederland’ in een notendop: complex, technocratisch en individualistisch en  in grote lijnen rechteloos voor de gewone Burger. Er wordt sneller gescheiden: dus meer alimentatiekwesties en ouderschapsplannen. Telecom, zorg, energiesectoren zijn geliberaliseerd: de burger sluit meer contracten. Ergo, meer geschillen. De samenleving is verhard en leeg geplunderd door 20 jaren Neo Liberale privatesering. Regels worden strenger gecontroleerd, sancties zijn harder en komen sneller bij de laagste Klasse. De Utra-Rijken Elite-Gangsters hebben vrij spel en doen markant wat zij willen en zetten hun onderbetaalde politie ‘Blauwe Hulp Troepen‘ in om elke vorm van gerechtvaardigd Volks-Verzet met de harde hand de kop in te drukken. De wetgever probeert zichzelf bij te houden met meer en ingewikkelder regels, die vaak stapelen bij de laagste inkomens. En ook steeds veranderen: de langstudeerboete, de kinderopvangtoeslagen. De niet reeds murw geroofde burger is mondiger geworden, bewapend met (internet) kennis en kritischer tegen de overheid. Alles bijeen leidt het tot ‘juridisering’: aanspraken worden snel in formele termen gegoten. Ook slachtoffers van Volks-misdrijven eisen nu samen met de ‘SBS-pulp-media’ gratis rechtsbijstand, „net als de verdachten”.

Kortom, alle keuzes zouden herijkt moeten worden. Om te beginnen het juridisch model zèlf. Moet het echt allemaal ingewikkeld, duur en langzaam? Hoe houd je die waterval aan conflicten over huur, arbeid, echtscheiding, of koop beheersbaar? Door bijv. een eerlijkere verdeling van de welvaart? Door eindelijk eens de ‘Ultra-Rijken Elite-gangsters ‘ en hun Bestuur en Bankier-gangsters voor de wet te gaan behandelen als gewone Burgers? ( dat laatste kan bijv. alleen al 32.000 miljard Plukze Wetgeving opleveren?)

Moeten burgers zich niet vaker verzekeren? 35 procent van de bevolking komt nu in aanmerking voor rechtshulpsubsidie. 8000 van de 17000 advocaten in Nederland bieden het aan. Ruim een derde van hen is erin gespecialiseerd en dus quasi in overheidsdienst. Is dat wel gezond? Ik vraag het maar. Als ondernemers zich op een overheidsgeldstroom toeleggen, wil dat nog wel eens neveneffecten hebben. Tussen neus en lippen klaagde Teeven dinsdag in de Kamer over voorzienbaar kansloze zaken en advocaten die „vier, vijf keer dezelfde zaak aanspannen”. Maar hoe moet het dan? Dat lossen we in een volgende  column nooit op. Hoop ik.

* Tot een jaarinkomen van 17.500 euro wordt de eigen bijdrage 193 euro. Oplopend tot 811 euro bij een jaarinkomen van maximaal 24.900 De Koningin & Kinderen met een ‘familie uitkering’ van 100 miljoen belastingvrije kan altijd  gratis procederen. 

11 antwoorden »

 1. van der laan tegen poetin poetie je moet van die homo s afblijven .poetie zegt jij moet met je klaauwen van kleine kindertjes afblijven en van baby s van 19 dagen..ga nooit schaken met een rus

 2. Ze zijn er uit, de buit is binnen,
  http://www.omropfryslan.nl/nijs/utspraak-vaatstra-wat-earder
  Daarmee is voor mij duidelijk dat de zaak is beklonken. De buit is binnen, dat weten ze nu al, of dat wisten ze al die tijd al, en daar moet op gedronken worden. Vandaar natuurlijk dat Bauke is uitgenodigd door de koninklijke familie. Nu ben ik werkelijk overtuigd dat deze zaak op dat koninklijke niveau speelde. Voor 30 april moest het vuiltje Vaatstra van de baan, bij koninklijk besluit. Alexander mag een schoongeveegde koninklijke weg bewandelen, daar heeft zn moeder voor gezorgd. Toen Poetin kritiek kreeg over zijn homobeleid kaatste hij de bal terug, kijk eerst maar eens naar de pedo’s in jullie eigen land. En zo is het. We zijn een koninklijke pedocratie: Moeders let op je kinderen.

  • Een tijd geleden schreef ik hier ergens in een reactie dat ik het wel erg toevallig vond dat Beatrix op dezelfde dag dat Jasper zijn bekentenis deed in Zwolle ook in Zwolle was. Ik vermoedde dat dat zo was georganiseerd. Samen met jan Vlug achter gespiegeld glas, eerste rang om het mee te maken. Het is pervers. Ik wou dat ik nooit op internet was gaan lezen. Te walchelijk voor woorden. Ik ga wandelen. Ik wil er even helemaal niets meer mee te maken hebben. Afschuwelijk land waarin wij leven.

   • Zo als jij Beschrijft doen ze die dingen wel Lidy. Kans dat daar link in zit kan wel 100% gesteld worden. Zelfs overvliegen om hun zaakjes op orde te brengen is ze niets te veel en altijd aan hun macht werken hun dagelijks brood als gewoonste zaak van de Wereld. Zelf diverse malen van ze mee moeten maken en schuwen dodelijkst geweld en laagste onbarmhartigste misdaad niet.

    Complete Volken dag en nacht analyseren en overal waar alarm getriggerd wordt ingrijpen om Opstanden en Veranderingen ten Gunste van Volken uit te schakelen voor hun Wereldwijde elitemetiertjes.

    Nog wel iets algemeens over de Geschiedenis van Onze ondergang:

    hetuurvandewaarheid.info/2013/04/08/de-reptilians-zijn-onder-ons/comment-page-1/#comment-7602
    “” Ook Jan Storms betreurt de beeldvorming in het zwaar gepromote boek; “Het is erg jammer dat de heer Dutton een aantrekkelijk beeld ophangt van de “succesvolle” psychopaat. Ook wanneer zij de top bereiken – als directeur van een bedrijf, politicus, leider van een religieuze of maatschappelijke organisatie, … – dan functioneren zij niet goed. […] Dit aanprijzen als de volgende stap in de menselijke evolutie, of iets waarvan we meer moeten hebben, is completely off the wall.””

    Kan Me nog herinneren dat er eens reclame door de politiek was gemaakt dat zij waakten dat psychopaten geen kans zouden maken machtsfuncties te krijgen en ondermeer die weiszacker daarvoor wakende in de duitse bundestag rondstruinde.

    Daarna Ik meen negentiger jaren dat de psychopaat de ideale directeur zou zijn en werd aangeprezen als pluspunt. Ook in Nederland werd dat beeld aan gepraat.

    Nu blijkt dat We alle tijd al met gehele psychopatenclans al zaten opgescheept sinds ze 2800 jaar geleden afrika uit gejaagd waren en in Europa hun heil kwamen zoeken…en opleggen. De als zodanig gekende eurasiaat die oa het romeinse rijk stichtte het christendom wet en staat oplegden en Volken als adel en eliten bankennetwerken en wetgevers begonnen uit te vreten misbruiken en als hoeren en slaven te houden.

    Deze vorm van psychopatie een ver geevolueerde menseneter zonder moraal zonder differentiatie zonder weten of geweten en daadwerkelijk los van God en Mensen Aangeboren gebod van jewelste van zeer jongs al aan en zelf de wet de god zijnde met een aan menseneters eigen absolute drang naar macht en bezit.

    De basaalste meest fundamentele noodzakelijke bestaansvoorwaarden en fundamenteelste behoeften aan bezit veiligheid macht nooit te boven kwamen van voor Geboorten af aan door de generationale overdrachten van deze inhouden en het geweld en de misdaad er van.

    Ahw in een bestaansoorlog geboren en er nooit meer uit konden komen en dat hun heelal realiteit was. Een Kind dat om elke Ademhaling bevochten werd en voor elk volgende moest vechten dat te krijgen. De oorlogsculturen van de faraos de afrikaan asiaat allochtoon.

    En Wij gingen toen ze van uit hun romeinse rijk hun christendom met meest demonisch kwaadaardigheid en geweld gingen opleggen ook definitief onder in de duisternissen der zondvloed en verloren GOD.

    Gekend als de Ragnarok Götterdämmerung zondvloed en eindtijd. De ondergang van GOD´s Werelden die in Vrede Bestonden en wegens Hun Vreedzame ontwikkelingen geen Schijn van Kans geen Weerbaarheid op alle Gebied hadden van oorlog misdaad of geweld en de leugens het bedrog het kwaad de misdaad en het geweld niet Begrepen. Alle Kinderen doorgaan dit proces van Geboorten steeds weer opnieuw en worden overdrachten en allerlei aan eufemistisch en geleerds en genoemd.

    Wezens van een daadwerkelijk andere dimensie van buiten GOD´s Werk en Schepping. De dode dodenwerelden der traumas en complexen en hun in illusies en wanen bestaande zielen als een de Werkelijkheden en Waarheden en Goedheid verkrachtende mal de realiteit verkrachtten en daarmee tot werkelijkheid werd.

    Sinds ze 2800 jaar geleden definitief kwamen hebben We meer dan 32.000 oorlogen en geen tientallen of honderden maar duizenden koninkrijken en koninkrijkjes gehad die met elkaar buitelend om de poet en de macht elkaar en Allen Moordend naar de Strot en het Geluk vlogen.

    Deze geestesziekten zijn met de franse revolutie meer ondergronds gegaan en heersen van uit wetgevingen industrien en achter de finance en democratien als ware macht als werkelijk agenda en politiek agenda en oorzaak dat Volken niet eens van ook maar 1 probleem af kunnen komen daar dat soort Leed der Volken hun cultuur van macht inkomen en economie is van op Volken parasiteren en Leed en problemen juist opzettelijk aanleggen.

    Hoe meer Leed probleem en ellende ze Volken aandoen desto meer ze daar hun status autoriteit inkomen en voortbestaan mee verzekeren op de beheersingsgebieden van vooral de meer er van afhankelijke lagere kringen van die kolonie van rovers en misdadigers. De profits en winsten vloeien viavia altijd door naar de toppen van die mafiahierarchien. De piramiden.

    Ook spil oorzaak en bron in ALLE Kinder misbruiken slavernij prostituties en misdaad. Kunnen geen Harmonie meer Vinden. Een symptoom van slavenmaatschappijen waar aan te zien valt dat deze roofcultuur er is of zelfs OOIT geweest is. Dan zijn altijd ernsigste psychische en chronische Schaden het gevolg te zien en te vinden overal in hun culturen hun religien hun wetten hun rituelen en initiatierituelen dé aanwezigheid van misdaad geweld verkrachting en verloedering. En ook piramidale kasten en statusmaatschappijen met instanties diensten scholen en onderdrukking ten kwade in belang van enkelen.

 3. een op de drie advokaatjes heeft een bijbaan
  dat gelijk sta als justitie medewerker

  men werkt graag in beroep commissie van de
  gevangenis
  keuren marteling vernederingen goed

  tegenwoordig ken je beter zonder advokaatje
  je zaken doen
  want het schijnt ook nog vaak voor te komen
  dat ze collegae zijn met de officier van
  justitie en hand klap doen
  over de hoofd van de verdachten

  advokaatjes in nederland zijn ook nog
  door een arest gewaarschuwt dat ze
  maar beter geen maatjes kunnen zijn
  met de verdachten

  wat rest dan nog over aan die vreemd
  man die een zwarte jurk draag
  dan een judas rol te vervullen

  in de film papillon ga de advokaat van
  Dustin Hoffman met zijn vrouw en geld
  van door
  terwijl hij vertrouw in hem hadt

  ik blijf door ervaring erbij
  dat nederland gewoon weg
  geen rechtstaat is en nooit geweest is

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s