Elitaire Misdaad

Pensioenplunder door ‘Elite-Gangsters’ blijft onbestraft in “Banana-fraude-Nederland”.

participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_

Crimineel Kabinet trekt recht op schone luier in voor arme bejaarde die de vergassing overleven.

Vrije Markt Waanzin: De Ultra rijken Elite-Gangsters zijn in 2012 maar liefst 241 miljard dollar rijker geworden. 

En elke 5 seconden sterft een kind van de honger. 
Crisis? Voor wie dan?

(Door Jesse Frederik en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-Noir- Ouderen in de poep luier zijn de sjaak.
Al sinds 2010 holt de koopkracht van gepensioneerden achteruit en volgens het CPB zal het er de komende jaren niet beter op worden. Gevolg: terecht boze senioren, verminderde economische activiteit in vergrijzings-sectoren en een 50Plus-partij van ‘Bejaarde Graaier ex VVD’er Henk Krol’, die op elf zetels in de peilingen staat.

Een antwoord op deze ouderenwoede kwam vorige week. In een veelgeprezen artikel  door ‘Grachtengordel-participatie-Hersendode’ bracht Yvonne Hofs van de Volkskrant de kanonnen in stelling. Het getuigt van ‘schaamteloos egoïsme en onwetendheid’ dat ouderen zich verzetten tegen pensioenkortingen. Begrijpen ze de onverbiddelijke logica van het pensioen­fonds van de ‘Ratten in pak’ dan niet? Dat bij lage rentes de pensioenen gekort moeten worden of de premies verhoogd? Weten ze dan niet dat ze eigenlijk jaren te weinig hebben betaald? Nee, dat weten zij niet, omdat dat gewoon niet waar is.

Wie wat bewaart, kan wat inleveren bij de Ultra Rijken Elite-Gangsters, maar dat gaat de Jaknikkers Volkskrant boven de grachtengordel Chapeau.
Niets werkt zo opruiend als een journaliste met een scherpe valse grachtengordel pen die de geheimen van de pensioenfonds systematiek onthult, behalve het echte grote geheim dat er sinds de Globalisering van het ‘Casino-Fascistisch Kapitalisme’ ( Vrije marktwerking) 32000 miljard uit ons economisch systeem foetsie is gemaakt door de ‘Elite-Gangsters’, waarna de schokkende conclusie luidt dat er een overdracht plaatsvindt van jong naar oud en die is volgens ons pure kwats. Het geld is niet van jong naar oud gegaan, maar van de massa (98%) naar de Ultra-Rijke Elite-Gangsters ( 2 %) met  misdadige hulp van hun politieke lakeien de VVD , PvdA, CDA en D’66.

Pensioenplunder door de ‘Ultra-Rijke Elite-Gangsters’!
Vergeef me als ik me daar niet zo druk om kan maken. Het probleem met de hele Nederlandse pensioendiscussie is dat het vraagstuk enkel door een financiële bril van de Heersende rovende Klasse wordt bekeken. En dat werkt niet erg verhelderend.

Een overdracht van jong ( de massa) naar oud ( Ultra-Rijke) is namelijk onvermijdelijk. De essentie van gepensioneerd zijn is nu eenmaal dat je niet meer werkt als arbeider en dus voor de Ultra Rijken niks meer opbrengt. Gepensioneerden consumeren dus zonder te produceren en dat is alleen maar weg gelegd voor de Ultra Rijken Elite-Gangsters en hun politieke Lakeien.

De ‘Zorg-Maffia’ zorgt goed voor zijn ‘Dikke Deuren’
Hun consumptie wordt per definitie mogelijk gemaakt doordat er nog een generatie is die wél werkt – een generatie die ervoor zorgt dat de verzorgingstehuizen bezet zijn met personeel en een stabiele stroom van senioren luiers en puzzels vervaardigt (kuch). Hier wordt voor het gemak maar even vergeten dat de “Dikke Deuren” Mega-Graai uitkeringen trekken over de rug van arme bejaarde en rond scheuren in heuse Pooiers-bolides van rond de 80 duizend euro op hun kosten en niet eens een schone luier ontvangen in de Maffia zorg sector.

De ‘Oeps-Economie’: Honderd miljard verspild aan ‘Maffia- Fraude’ door de Bestuur-Gangsters. Oeps niemand de bak in.
Ik word echter geacht boos te worden over de ‘Oeps-Foetsie de miljarden organisatie’  van financiële stromen – de dekkingsgraden, de premies, de uitkeringen, de nauwe logica van het pensioenfonds. Als we niet genoeg sparen, de dekkings­graden niet op peil houden, dan zal mijn generatie het zwaar krijgen. Alsof de huidige generatie het nu al niet extreem zwaar heeft en daar komt geen arme bejaarde aan te pas.

Nederland is eentopplek voor belastingontwijkingdoor Narco en Maffia misdaadgroepen.
Het ABP heeft echter geen stapels goed opgeleid personeel en medische apparatuur in zijn kelder liggen, maar obligaties, aandelen en ander waardepapier. Zulke financiële bezittingen zijn claims op toekomstige productie, maar niets garandeert dat die er ook zal zijn. Wat ouderen uiteindelijk consumeren zijn geen bankbiljetten en munten – eet ook niet zo fijn – maar echte spullen. Die spullen zijn niet spaarbaar, maar zullen in de toekomst gemaakt moeten worden. We kunnen ons niet naar rijkdom sparen, want dat geld wordt steevast weer gejat door Bankier-Gangsters en aanverwante politieke criminelen. 

Maar zijn kortingen niet onvermijdelijk zonder besparingen? Waar betalen we straks de pensioenen van als we geen goedgevulde spaarpotten meer hebben?  Misschien met de gejatte 32.000 miljard van de Elite-Gangsters die nu zwart weg geparkeerd staat op wat Tropische Belasting  Paradijzen? Nu gaat er en siddering door de  ‘Jaknikkers Volkskrant’ heen, want hun krant is nu uitgerekend ook eigendom van een beruchte Elite-Gangsters familie Van Thillo. Hoeveel heeft bijvoorbeeld de eigenaar Van Thillo van de ‘Jaknikkers Volkrant ‘zwart weg geparkeerd? Vragen die niet gesteld worden op de grachtengordel-redactie van de Volkskrant, want dat zitten zij ook opeens in de poepluiers.

Met pensioenfondsbezittingen van 138,2 procent van het bbp is Nederland een absolute koploper in de wereld. Een vergelijking met het buitenland – Noorwegen (7,4 procent), Duitsland (5,5), Oostenrijk (4,9), Frankrijk (0,2) – leert dat elders de spaargeneigdheid een stuk lager ligt. Toch verhongeren oudjes in deze landen niet. Sparen voor het pensioen is namelijk slechts één financieringswijze. Een financieringswijze die in de meeste landen niet wordt gebruikt. Neem Oostenrijk. Het gros van het pensioen wordt hier betaald uit publieke gelden. Je betaalt gedurende het leven sociale premies aan de overheid en ziet bij pensionering, afhankelijk van het aantal jaar aan betaalde premies, een bepaald percentage van het levensinkomen terug. Geen spaarpotjes of duurbetaalde vermogensbeheerders Bestuurs-Gangsters, geen pensioenkortingen als de Wallstreet Maffia rente daalt. En toch verdienden volgens de Europese Commissie senioren in Oostenrijk in 2006 gemiddeld 68 procent van het laatst verdiende inkomen (Nederland: 70,7 procent).

Het probleem is dat we in Nederland een bepaalde  Maffia achtige financieringswijze, het pensioenfondsstelsel, als doel op zich zijn gaan zien, in plaats van als een middel om ouderen van een redelijke levensstandaard te voorzien. Een hele generatie domkoppen is ervan overtuigd geraakt dat door ouderen te korten, en daarmee thuishulp werkloos te maken en investeringen in vergrijzingsinfrastructuur na te laten, zij er in de toekomst beter van worden. Terwijl alleen de Bankier-gangsters  en ander Bilderberg-Groupe Tuig er beter van werd en wordt.

Het is allemaal te herleiden tot twee misvattingen. Eén: dat hogere besparingen gelijk staan aan een hogere toekomstige levensstandaard. Twee: dat besparingen de enige mogelijke financieringswijze zijn voor het pensioen. Misvattingen gedeeld door zowel de pensioenpotdemonstranten als de Henk Krols van deze wereld.

Maar er is ook nog een derde misvatting.
Wat de pensioendiscussie nodig heeft is meer verbeeldingskracht. Pensioenfondsen zijn nu nog een instrument in handen van de Ultra-rijken Elite-Gangsters. De Top-Bestuurs-Gangsters zijn niet voor niks ere gasten op de ‘Bilderberg-Groupe’ conferenties.

Als die het beoogde doel niet kunnen bereiken, moeten we op zoek naar nieuwe instrumenten , bijvoorbeeld simpel eerlijk delen. We ( wie is we?) zijn niet te arm om onze ouderen te voorzien, we hebben honderdduizenden werkloze extreem arme en radeloze arbeidskrachten, een productieve bevolking, die steeds meer en meer wordt ‘Particpatie-uitgezogen’ door de VVD en de PvdA en sturen al zestig jaar meer naar het buitenland dan we terugkrijgen. Korten op ouderen is niet onvermijdelijk, zolang we maar buiten het pensioenfondsstelsel willen denken en met dit laatste punt zijn wij het meer dan eens.

12 antwoorden »

 1. Die Yvonne Hofs toch: de pensioenpremie is gebaseerd op je inkomen en het doorwerken totdat je er van zou kunnen gaan genieten, uitgaande van de gemiddelde levensverwachting. Je spaart dus voor jezelf. Het is absolute nonsens, dat de jongeren van nu de pensioenen voor anderen op zouden moeten gaan brengen. Alleen zijn in de jaren tachtig plotseling bij het ABP de opgebouwde tegoeden als eenmalige bate in de begroting opgenomen en foetsie was het geld.
  Kortom: deze hele discussie is onzinnig. Ik “spaar” voor mijn eigen pensioen, net zo goed als ieder ander dat doet. Helaas hebben de pensioenfondsen het geld verkwanseld.

  Like

  • Aanvulling: inleveren door ouderen is dus het moeten weggeven, waar je zelf voor gespaard hebt. Neem Y. Hofs haar geld weg en kijken wat ze dan roept. Mal wijf.

   Like

  • Het is helaas zo dat lagere inkomens relatief meer bijdragen aan het pensioen van hoge inkomens. Dit heeft iets te maken met de sleutel verdeling binnen een pensioenfonds. Dat alleen maakt het zo oneerlijk dat de hoge inkomens zowel tijdens het werkzame leven als gepensioeneerd “graaid”ten koste vd lage inkomens. Met dit in achterhoofd dragen jongeren relatief meer bij aan diegene die met pensioen zijn en vooral de hoge inkomens daar zij in de lagere betaalde functies vaak zitten.
   Voor het verhaal vd AOW betalen de huidige werkenden voor de huidige AOWérs, Er is niet apart gespaart voor ieders eigen generatie waardoor die kosten op een ander generatie wordt afgewimpeld. Of dit werkelijk een probleem is weet ik niet, ik b en geen financieel dekundige. Wat ik wel weet en helemaal als dit een probleem is dat alle kabinetten sinds WO II dan financieel wanbeleid hebben gevoerd.

   Like

   • Beste rc: de uibetaalde pensioenen zijn de door de mensen ZELF opgebouwde en afgedragen pensioenpremies. Daar is de premie op gebaseerd. Het is absolute nonsens, dat jongeren van nu pensioenpremie moeten betalen voor de huidige gepensioneerde mensen. Dat willen ze je graag wijsmaken, maar slaat nergens op. Ze hebben zelf het systeem verziekt en daar zouden ouderen voor op moeten draaien ???

    Like

   • @Doos van Pandora
    Je stelt absoluut,daarom de nuancering, ik heb het over relatief en sorry dat verhaal klopt wel. Dat wil zeggen dat uitbetaalde pensioenen van de tijdens het werkzame leven vd laag betaalden pensioenen eigenlijk te laag zijn tov hun bijdrage en de hoogst betaalde te hoog zijn tov hun bijdragen. De meeste pensioenen werken met een verdeel sleutel daar alles in een grote pot zit niet verschillende potjes op naam. En dan gaat het ook op voor de “jongeren ” die RELATIEF daar ook een bijdrage aan leveren.
    En dan hebben we het niet over de groep die wel gewerkt hebben , waarbij de werkgever vind dat er ggeen pensioenopbouw hoeft plaats te vinden zodat ze hun deel vd premie kunnen uitsparen en de werknemerster ook nog onderbetaald. Dat is met de vrouwen tot aan de jaren 90 het geval geweest, ze hadden wettelijk het recht niet terwijl hun mannelijke collega’s het recht wel hadden. Na die tijd is dat wel gelijk getrokken met dit verschil dat een werkgever niet verplicht is om iets te regelen. Maar hij mag niet meer zeggen ik doe het alleen voor de mannen, En in beroepen waar vnl vrouwen werken (nog steeds onderbetaald) wordt er nog niets voor pensoen geregeld. Mijn moeder heeft haar hele leven fulltime gewerkt nu 76 heeft daarom alleen AOW met een pensioentje waarmee ze 1x per maand boodschappen van kan doen en dat is geen volle kar.

    Like

 2. Pensioenopbouw is uitgesteld loon waar al voor gewerkt is. Werkenden worden door de Staat verplicht te sparen voor de oude dag, maar zijn niet vertegenwoordigd en hebben dus geen zeggenschap over hun eigen spaargeld. Daarbuiten beleggen de ‘bestuurders’ pensioentegoeden in uiterst dubieuze fondsen. (o.a. wapenhandel) Laat die politici en bestuursgraaiers nu eens met hun smerige tengels van onze spaarcenten afblijven. Pensioen is geen gunst het is een opgebouwd recht!

  Like

 3. Het is bij de beesten af hoe er gesold word met de ouderen en het afbreken door de MSM van deze groep .Uiteindelijk heeft deze groep jaren lang gezorgd voor de opbouw van Nederland na de oorlog en het land weer door hard werken de economie gegeven waar al die graaigangsters van nu hun zakken mee vullen .En zeker hebben ook de bejaarden zelf het er beter door gekregen ,maar ook hebben zij afgedragen zowel voor hun AOW en hun pensioen .En daar hebben zij zeker recht op al vinden velen schijnbaar van niet ,en dat zijn juist de genen die door de ouderen de mogelijkheid gekregen om zich te ontplooien en daardoor vaak een betere en beter betaalde job verkregen hebben .Zij hebben zich niet hoeven afbeulen voor een maandloon van een paar honderd gulden .en er hard voor moeten knokken om een beter loon te verkrijgen .Pas halverwege de zestiger jaren kwam daar enige verandering in en mochten zij een beetje van de welvaart proeven .Het hedendaagse afgeven op bepaalde groepen van de samenleving aangewakkerd door de media en vooral opgeroepen door de rechtse en midden partijen onze MP RUTTE voorop in navolging van de rest van zijn vazallen .Het is schandelijk dat de politiek op alle mogelijke manieren deze asociale weg is in geslagen en geeft blijk van lage mentaliteit .En dan durven zij te stellen dat wij ouderen zeurders zijn ,nu de zeurders zijn zij juist zij geven blijk van nooit genoeg en misgunnen de ouderen hetgeen waar zij recht op hebben .En jarenlang voor gewerkt hebben

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.