Elitaire Misdaad

Balkenende begrijpt nu de Volkse onderwereld uitdrukking: Deze Bolide is een echte Kuttenvanger.

Jan Peter Balkenende
Nieuwe CDA Norm: Jan Peter Balkenende showt zijn Porsche ( 113,000 , -euro) aan Marke Rutte en zijn werklozen , arme gehandicapten en bejaarde in de poepluier.

Balkenende zwaar aan de LSD, wil nieuw debat waarden en normen als ‘Ernst & Young Witwasser’.

( van onze aan Bestuurs-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir- Oud-premier’ en  V.O.C- Fan  Jan Peter Balkenende’ inmiddels net als zo veel politici van zijn lichting  zwaar aan de LSD met een Mega Graai uitkering van 480 duizend euro per jaar als partner bij Ernst & Young Belastingontduiking Witwas-centrale vindt dat het debat over waarden en normen een nieuwe impuls moet krijgen.
In het verleden was het vooral toegespitst op de omgang van gewone burgers met elkaar in de openbare ruimte en stond het begrip ‘respect’ voorop.

Banana-Fraude Nederland vrijplaats voor Top-Elite-Gangsters.
Volgens Balkenende zou de discussie ook moeten gaan over zaken als populisme’ en nationalisme, de financiële  ‘Jan met de Pet crisis, klimaatverandering, armoede en corruptie van hem zelf en zijn voormalige beroepsgroep de ‘Ratten in pak’ corrupte politici en zijn huidige beroepsgroep de Witwas accountants.

De voormalige corrupte CDA-leider zonder enige normbesef voor de gewone man schrijft dat in het nieuwe nummer van blad Christen Democratische Verkenningen. „De morele kant van maatschappelijke roof de arme scheel vraagstukken moet weer volop op de  Heersende klasse politieke agenda komen te staan.”

Normloze Graaier Balkenende, premier van 2002 tot 2010, bracht als carrière criminele politicus het thema waarden en normen weer in de belangstelling, onder meer met de slogan ‘fatsoen moet je doen en vooral een ander laten doen, terwijl wij onze zakken Mega lopen te vullen’.

Met waarden Normen geen Kut te doen.
Balkenende liet ons nog uitdrukkelijk of the record weten dat zijn Porsche die honderd ruggen meer dan waard is, u heeft geen idee hoeveel kutten ik daarmee vang. Nu begrijp ik pas de Volkse-onderwereld uitdrukking deze Pooiers Bolide is een echte Kuttenvanger.

17 antwoorden »

 1. Laten we het ‘geestelijke’ aspect nooit uit het oog verliezen.
  Ik lees veel over onrecht en misstanden, en wat me dan opvalt is dat de mensen die er over berichten en zij die daarop reageren uitgaan van een bepaald ‘Perspectief’.
  Het uitgangspunt van het denken, het ‘Ik’ dat ergens een mening over heeft of boos is over onrecht. Dat is helemaal juist, denk ik. Maar…
  Laten we het ‘geestelijke ook niet vergeten.
  Daarom schreef ik het volgende;

  Mensen, laten we niet te snel oordelen.
  Sommigen willen de wereld verbeteren door het voeren van ludieke acties, anderen denken door maar veel kritiek te schrijven de wereld te kunnen veranderen.
  Wat mij dan wel van het hart moet is het volgende:
  Sinds een aantal jaar verdiep ik me in spiritualiteit. En met spiritualiteit bedoel ik de verkenning van mijzelf, andere mensen en alles om mij heen. Met verkenning bedoel ik de zoektocht naar het werkelijke zelf, de essentie van het leven op geestelijk gebied (en natuurlijk volgt het lichamelijke daar ook uit). En met die verkenning ontdek ik misschien zelfs het Goddelijke.
  Met die verkenning leerde ik het concept ‘ego’ kennen. Het ego als onze ‘persoonlijkheid’. Zo leerde ik ook dat ik het ego niet ben. Ik ben eerder ‘die ik ben’. Dus ik ben in wezen niet AntiSoof, of hoe ik ook heet, ik ben niet mijn dagelijkse bezigheid noch het mens in mijn sociale structuur. In wezen ben ik nog steeds dezelfde als die ik was toen ik nog in de baarmoeder was (en misschien die ik ervoor was en misschien later zal zijn, wie zal het zeggen).
  De lagen die daar (op dat onschuldige onwetende kind) later opgekomen zijn ( op dat niets…) zijn van latere datum en een goed hulpmiddel om te kunnen functioneren in het dagelijks leven.
  Maar goed, waarom meld ik dit alles?
  Nou, dat doe ik omdat er mensen zijn die denken iets te willen veranderen (ten goede) maar niet scherp genoeg zijn (van geest) om ook maar iets werkelijk essentieels ten goede te kunnen verrichten.
  De filosoof Plato wees daar al op;
  Ken u zelve (want anders kunt u niets werkelijk kennen.)

  Dus alle goede mensen die iets voor de wereld willen betekenen en een eind willen maken aan onrecht: begin met je zelf te leren kennen.
  Leer dat je eerder leegte bent dan je ‘ego’, eerder liefde dan haat, eerder licht dan duisternis.
  Want voordat je jezelf (wat dat ook is) kent, is er niets te doen. Want als je niet eens weet WIE dat doet, hoe kún je dan iets doen?
  Ik weet, het klinkt als vaag, maar eerlijk, als je het eenmaal ziet dan is het eigenlijk allemaal heel logisch.
  Maar goed. We zijn allemaal geconditioneerd en zullen deze conditioneringen moeten inzien voordat we de conditioneringen van een ander kunnen of willen beteugelen (hebzucht, zelfzucht, lust enzo).
  Dat wilde ik nog even melden.
  Tenslotte,
  Alles waar energie in wordt gestoken groeit.
  Wees dus alert waar de energie in wordt gestoken.
  Steek het liever in het goede dan het slechte,
  Want als men energie in het slechte stopt, dan groeit het slechte,
  Als men energie stopt in het goede, dan groeit het goede.

  En dat wil natuurlijk niet zeggen dat de krankzinnige slechtheid niet gestopt moet worden.
  De vraag is wel hoe. Waarom. Wie doet dit? Wie is dat slechte? Een mens? Een ‘ego’?
  Een misleid wezen?
  Want natuurlijk zijn er bendes op de wereld. Mensen die samenspannen ed.
  Maar toch… Ook dat zijn mensen. Een ieder is betoverd door de illusie van het ego.
  Zonder dit inzicht is er geen mogelijkheid om de wereld te helpen. Naar mijn mening.

  Met vriendelijke groet,
  Soof

  (Zo. Ik moest dit ook maar eens hier vermelden.)

  • Soof Ergens heb je gelijk en ergens heb je ook ongelijk!
   Ik zal het toelichten met een vraag aan u: Hoe ver bent u met uw ego etc en de rest te kennen en hoeveel heeft u gedaan of kan u nu doen om het kwaad in de wereld te stoppen?
   tis maar 1 (zegge een) vraagje.

   Maar alle gekheid: Misschien moeten we ons ego wel accepteren als een feit en er mee doen wat ons het ‘beste’ uitkomt. Voor de een is dat het goede, voor een ander is dat het kwade. Echter als dat kwade u treft(b.v. uw kind wordt verkracht en vermoord of uw vrouw doet het met een ander e.d.) wat doet u dan? Een beetje mediteren op het Nirwana???

   …precies dat bedoel ik!!!

   p.s. Als dat mijn kind zou overkomen sta ik niet voor mezelf in en ruim ik ieder.. zal ik dader pakken al moet ik de hele wereld rond

   • @Nemesis
    ‘Hoe ver bent u met uw ego etc en de rest te kennen en hoeveel heeft u gedaan of kan u nu doen om het kwaad in de wereld te stoppen?’
    Ik zou je vragen wel willen beantwoorden, maar daar gaat het mij niet om. Wat ik bedoel te zeggen is dat als een ‘strijder voor het goede’ zichzelf niet éérst werkelijk kent, dan is hij als iemand die een auto bezit maar niet weet dat er benzine in moet. Ik bedoel, wat zijn je drijfveren? Wat drijft iemand tot bepaalde daden?
    Nu, ik zie in dat zonder de vereiste zelfkennis het welhaast onmogelijk is daadwerkelijk iets ten goede te veranderen.
    Wat betreft mijn ego. Ik zie dat als intellectueel hulpmiddel. Het ego is mijn gereedschap.
    En hoeveel heb ik gedaan? Tja. Ik doe nu mijn kleine dingetje. Ik vind het al moeilijk om aardig tegen de buurman te zijn, dus ik heb nog een lange weg te gaan.
    Maar nogmaals, daar gaat het mij niet om.
    Ik wilde enkel aangeven dat het me plotseling duidelijk werd dat kritische sites soms de geestelijke ontwikkeling missen en daardoor een beetje op de oppervlakte werken.
    Opbouwend bedoelt allemaal. Het draait dus niet om mij. Ik heb bovenstaande kennis en inzichten ook maar gekregen van anderen en soms vind ik het leuk daarvan een beetje door te geven.

  • de universele mens contra de nationalist
   vraag stuken waar de nieuwe Denkers
   zich over moeten buigen

   de ik tijd perk heeft zijn toppunt bereikt
   de wel denkende mens moet zich in gaat
   zetten voor de universele mens
   met al de rechten die daarbij horen

   hypocriete politicus zoals Wilders verafschuwen
   de universele mens en hun dromen en idealen
   en verstrooien de mensen
   zodat ze zich allen in een ik in het nationalisme
   kunnen blijven voorstelen

   ondertussen zijn de landen die het meest
   anti asielzoekers zijn
   de landen met de grootste veto recht bij de
   Verenigde Natie

   reden waarom er een stagnatie opgetreden is
   en we bijna terug geworpen zijn
   in barbaarse tijdperken

   links denkers zijn massaal nationalisten
   of egoisten geworden
   en kunnen de voor de mensheid
   geen ene oplossing vinden tegen
   oorlogzuchtig elementen zoals Wilders
   en de rest
   dat wilde ik als denker even kwijt

  • Zo is het verstand in staat om de ware aard van de dingen te onderscheiden, waaronder de ware aard van goedheid en rechtvaardigheid. Alleen met die eigenschap is de ziel in staat om begrip te vormen en de juiste handelingen te verrichten.

   Plato.
   .
   Balkenende kent enkel Ego-isme en hebzucht,, een zielloos frauduleus figuur dus.

  • @antisoof, wat heb ja aan dat theoretische gefilosofeer?
   Henk Woldering, u wellicht bekend (voor niet ingewijden http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Woldring), is tot de conclusie gekomen dat de verlichting mislukt is. Mooi is dat, veel nagedacht, gefilosofeerd en aan de VU gedoceerd, heeft hem opgebracht dat hij zijn senato-zetel heeft opgegeven en zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd. Hoe hij over de Wormen en Maden denkt weet ik niet, maar hij is ondertussen een wijs man geworden. Dat is wat de theoretisceh filosofie betreft.
   Praktisch filosofisch gezien, is een mooi voorbeeld, het eigen risico bij de ziektekostenverzekering van Euro 360. Ik kijk dat bij mijzelf, zoals u dat zegt, en dan naar de anderen.
   Wat is daarmee aan de hand?
   De mensen die de hoogst hoognodige kosten hebben zijn de mensen met slecht DNA, slechte eet-, drink- en rookgewoonten hebben en veelal in slechte buurten wonen. Zij behoren meestal tot de sociaal zwakkeren en behoeven juist medische zorg. Door het hoge eigen risico mijden velen uit deze zwakkere sociale milieus deze zorg. Doordat dit mijdgedrag, zij gaan al 10 jaar eerder dood, leven zij nog korter.
   Wie heeft daar baat bij? Wel de bovenklasse, hierdoor zijn de totaal te betalen aow-pensioenen veel lager, dan die voor de bovenklasse.
   Kassa voor de aow-pot van de VVD-ers die veel langer daarvan profiteren. Dit geldt ook voor de andere pensioenen.
   Dit is @antisoof een voorbeeld van praktische filosofie, die contrair is aan uw gekwezel.

   Een voorbeeld van kwezelaar of zo u wilt huichelaar is prof.dr. Balkekende, die het als maar over Normen en Waarden heeft. Ik geef hem dan ook de bijnaam, ook vanwege Irak en de belangenverstrengeling via zijn familie, Bakellende die zijn Wormen en Maden verkondigd als zijn hoogste goed.
   Blijkbaar heeft hij moeite met fatsoen en heeft het als zwerf-ster over Normen en Waarden.
   Als iemand zegt dat hij niet dronken is dat heeft hij blijkbaar een probleem met drank en is hij een alcoholist.
   Zo is dat ook met de fatsoensrakker prof. dr. Balkende. Ook uw gekwezel is van generlei waarde. Ik vraag mij trouwens af wie u bent.

   Uit de krochten van de VU, waar het schort aan Norm- en Waardebesef.

   • De burgemeester van Amsterdam ken nog wel zo veel neer
    kijken op de domme en de onwijze
    de pact op de geluk heeft die niet
    ongeluk treft ons alle

  • antisoof!! ik denk dat de problemen in de wereld waar u het over heeft! inmiddels zo groot en complex zijn dat ze niet meer opgelost kunnen worden!!!!!!!!! door DE MENS!!
   die wij kennen wie moet het dan oplossen?? /// een god//// de indigo mens??///
   of of en totale vernieteging van alles wat op deze aarde leeft of of \ou er ergens toch nog een prosoof zijn met!~met! met

 2. Ik dacht dat ik van deze Bakellende niets meer zou horen. Neen hor, hij begint weer met zijn Wormen en Maden. Nou jongens en meisjes, Dr. Huichel is weer terug. Het Oktoberfest kan weer beginnen. Ik koop liever een tweedehands auto van hem, de fatsoensrakker, dan een potje Wormen en Maden. Meer kans dat die auto minder een zeperd is dan dat potje Wormen en Maden. Een gereformeerde Timmermans, hoe hij de boel belazerde met die Bush jr. over chemische wapens en als een fikkie opzat bij bij deze Bush. Hetzelfde deed de MID-agent, ondertussen bediende van Koning Willem Alexander kortweg KWA, Felix Timmermans bij Kerry minister van BZ van de VS, keek baas Kerry aan of hij het goed zei, waf.

  Nederland het quasi-fatsoensland met zijn koloniale oorlogen, de laatste werd politionele acties genoemd en de Safehaven Srebrenica, die een valkuil bleek te zijn voor 8000 Moslims.
  De lafbek Joris Voorhoeve, die dat allemaal voor elkaar kreeg, is nu lector Vredesvraagstukken aan de Haagse Hogeschool.
  De 125 miljoen die Nederland ter compensatie, de financiële aflaat. Slechts 10 miljoen wist de accountant nog te traceren. De rest verdween richting onbekend.

  Ik heb meer vertrouwen in echte honden, dan in deze laffe honden. Amen.
  .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s