Media -Maffia

‘Kwartjes-Hoer Renetta’ van ‘Maffioso Peter R. de Vries’ volgens Hoge Raad geloofwaardig voor Levenslang veroordeling Louis Hageman.

Renetta van der Meer
Advies  ‘Peter R-AG’: geen herziening zaak Hagemann & Renetta van der Meer. 

(van onze Klasse VVD-Pedo-justitie redactie)

Amsterdam-NoirVVD-Heer Fred Teeven op de Dodenlijst.
Tsjakka-Hoge Raad laat zich ook inspireren door ‘Maffiajournalist en politie-informant Peter R. de Vries en zijn ‘Neukertje Renetta van der Meer’.

‘Dutch Supreme-Prostitute-Court of the Mob-journalist Netherlands’ kent geen “Fit and Justification “ Rechtsbeginsel en Geweten.
Kennelijk is nu zelfs het laatste door ons geachte bolwerk van enigszins nog onafhankelijkheid en integriteit en Rechtsgeleerd door de knieën voor het “Pact van de  Pulp-Media Maffia-Duivel” tussen het VVD-‘Herman Bolhaar- Justitie’ en hun ‘Media-huurmoordenaar Peter R. de Vries’ in “Banana-Fraude-Nederland”.

De Straf de arme  strafkamer met De Showbizz Vuilnis leden:
kamervoorzitter: mr. W.A.M. van Schendel, vice-president 
mr. A.J.A. van Dorst, vice-president
 mr. G.J.M. Corstens,  president Hoge Raad
Wat bezielt  mr. W.A.M. (Willem) van Schendel, vice-president Hoge Raad ( Neven functies geheim. Waarom?) Mr. A.J.A. (Leo) van Dorst, vice-president ( neven  functies geheim en uiterlijk geheim. Waarom?)

De Hoge Raad der Klasse Justitie is de schaamte voorbij. (Bron Klokkenluider)
R van Rebel
“Kruidvat Held Peter R”. ook de betaalde ‘SBS-Held’ van het OM en de Hoge Raad”.
Internationale en Nationale Rechtsgeleerden van naam en faam als Hart en Dworkin en Scholten ( verzette zich wel tegen de Nazi’s) Prof. dr. W.A. Schabas  en Prof Loïc Wacquant zijn bevangen door plaats vervangende schaamte.
De CLS movement (Critical legal studies (CLS) uit de USA gaat de Dutch High Court uitgeroepen tot het eerste ‘Hoge Media Maffia Raad der Nederlanden’ met ‘Kruidvat Held en Rebel Peter R. de Vries’ en zijn Gangstersletjes ( getuigen en neuken maar) en zijn Bastaard kind als AG.

Geschiedenis van de Hoge Raad is inktzwart. (sinds 1838)
Taking Rights Seriously is niet besteed aan de laffe Hoge (corrupte) Raad.
De voornaamste taak van de de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG) is om de Hoge Raad te voorzien van onafhankelijke rechtsgeleerde adviezen (conclusies).(kuch) Daarnaast heeft de PG enkele bijzondere taken, waaronder: de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. En u begrijpt het al er is sinds het bestaan van de Hoge Raad anno 1813  nog nooit één Lid van de Staten-Generaal,  minister en de staatssecretarissen vervolgd in “Banana-Fraude-Nederland”. Nee ,alleen het Gewone ‘Klootjesvolk’ pleegt misdaden in de Wereld van de Nederlandse Hoge Raad sinds 1838, toch?

Tweede Wereld Oorlog bekende Hoge Raad kleur. De Nazi kleur wel te verstaan.
Tijdens de Duitse bezetting bleef de Hoge Raad in functie. In november 1940 schorste de bezetter de voorzitter, mr L.E. Visser, wegens zijn Joodse afkomst, maar Vissers collega’s protesteerden niet; hij werd door de rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart per 1 maart 1941 ontslagen en vervangen door Johannes van Loon (1888-1975). De achterblijvende  Laffe en  gewetenloze leden tekenden ook de veroordeelde ariërverklaring, waarmee zij voor de gehele rechterlijke macht een negatief uitwerkend voorbeeld van compromittering stelden.  ( Toen en nu )
C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, Waarom de Hoge Raad zo faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries’pleidooi voor “de Hooge Raad tijdens de Bezetting”, Uitgeverij Thieme & Cie Zutphen, 1945.
R.D. Kollewijn, De Zuivering van de Hoge Raad, in NJB 1946, 423.
mr. G.J.M. Corstens is president Hoge Raad der Nederlanden en als men zijn CV nader bekijkt komt men tot de conclusie dat deze Ras VDD-er nog nooit een dag eerlijk is zijn leven de het bedrijfsleven heeft gewerkt en het gewone Volk de facto kansloos is bij een dergelijke verwerpelijke gewetenloze  ‘Nazi’ Types. Het is ronduit lachwekkend om te zien hoeveel functies en neven– ‘nevel’- functies ( meer  dan 30) deze man er op na houdt. Indien een normaal mens dat bij sollicitaties op zijn CV zou vermelden wordt  hij per direct afgeserveerd als een Melogomane opschepper .

De Pers mag Peter R. de Vries en zijn Hoge Raad vierendelen, nu zijn leugen in zaak Louis Hagemann is bewezen.
Susanne Terporten
Hoe het ook zij Louis Hagemann blijft vooralsnog de rest van zij leven tot zijn dood zitten op een door Peter R de Vries aantoonbaar en bewezen gekochte verklaring van een door hem ook nog eens geneukte derderangs ‘Hoer Renetta van der Meer’, die de facto alles voor geld doet. Het advies van de ‘Peter R.-AG ‘van de Hoge-Pulp-Media-Maffia- Raad laat Louis Hagemann zijn advocaat Mr. L. Peters verbijster achter en hij is niet de enige.

Lees voor meer informatie de website “Justice for All” and free Louis Hagemann het zoveelste kijkcijfers slachtoffer van de rechtens vastgestelde Maffia-journalist sinds 1980  ‘Heer Peter R. de Vries’.

Opmerking: Wij hebben in het kader van hoor en wederhoor dit artikel voorgelegd aan de Hoge Raad. (info@hogeraad.nl )

Noot: Hoge Raad laf en colobrateur met de Nazi-machthebber- Toen en nu heulen met de Heersende Klasse.|Over de houding van de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond tijdens en na die oorlog veel kritiek. Er bestond ernstige teleurgestellling over de wijze waarop de Hoge Raad zich in zijn rechtspraak en daarbuiten tijdens de oorlog heeft opgesteld. Ook veel krachtiger diskwalificaties zijn gebruikt als ‘slappelingen’, ‘collaboratie’, ‘fout’ en ‘verraad’. 
Dit algemene beeld dat de Hoge Raad als instituut in de Tweede Wereldoorlog ernstig is tekortgeschoten steunde in de kern op een aantal bekende gebeurtenissen. Het tekenen door de raadsheren van de ariërverklaring is zo’n gebeurtenis, net als het zonder protest aanvaarden van het ontslag van de joodse president mr. Visser. Een ander dieptepunt was het Toetsingsarrest, waarin door de Hoge Raad aan de regelgeving van de bezetter geen strobreed in de weg werd gelegd. Het beeld werd gecompleteerd met de veronderstelling dat de Hoge Raad, anders dan zijn Belgische en Noorse evenknie, niet één keer een naar buiten toe kenbaar krachtig blijk van protest had gegeven.
Na de oorlog begon een lang stilzwijgen van de Hoge Raad. Er werd niet meer gesproken over het eigen falen. Bij het langzame herstel van zijn gezag kwam het onderzoeken en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog de Hoge Raad niet van pas. In 1988 doorbrak de toenmalige president van de Hoge Raad mr. Ras in een documentaire het stilzwijgen door zich kritisch uit te laten over het optreden van de Hoge Raad tijdens de oorlog.

Hoewel over de rol van de Hoge Raad in bezettingstijd verschillende publicaties zijn verschenen, was er een diep gevoelde behoefte aan een breed opgezette studie naar het handelen van de Hoge Raad in oorlogstijd en naar hoe het de Hoge Raad en zijn raadsheren verging in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog in de Mediacratie. Daarin zou niet alleen de vraag moeten worden beantwoord wat er was gebeurd maar ook hoe het had kunnen gebeuren en waarom de leden van de Hoge Raad zo laf zijn.

Verschillende presidenten hebben stappen gezet in de richting van zo’n onderzoek. In 2008 benaderde president Geert Corstens professor Corjo Jansen en die verklaarde zich bereid dit onderzoek voor zijn rekening te nemen. In volledige vrijheid zijn Corjo Jansen en co-onderzoeker Derk Venema aan het werk gegaan en dat heeft in november 2011 geresulteerd in het boek ‘De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog. Recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1950.’

Bij het in ontvangst nemen van het boek heeft president Corstens uitgebreid gereageerd op de bevindingen van de onderzoekers. Hij zei concluderend:

,,De  Laffe Hoge Raad was tijdens de Tweede Wereldoorlog als hoeder van rechtvaardigheid niet opgewassen tegen de loodzware ‘Nazi- taak’ waarvoor de bezetter hem heeft geplaatst. De Hoge Raad heeft niet de bescherming kunnen bieden, niet de inspirerende standvastigheid getoond, die de Nederlandse bevolking verwachtte en kan dat nu weer niet. Als we terugkijken, kunnen we slechts diep bedroefd en bevangen door spijt raken over hoe het destijds verkeerd is gegaan en het zelfde geldt nu ook weer.”

10 antwoorden »

 1. @Idbroersma
  Lijst van reeds kleine overwinninkes op dat Gajes en die heten revoluties
  Dit is een lijst van revoluties.

  Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple
  Inhoud [verbergen]
  1 Politiek-sociale revoluties
  2 Maatschappelijke of economische revoluties
  3 Omwentelingen in voormalige Sovjetrepublieken
  4 Zie ook
  Politiek-sociale revoluties[bewerken]

  Anjerrevolutie (Portugal, 1974)
  Bataafse Revolutie (Nederland, 1795)
  Belgische Revolutie (België, 1830)
  Cubaanse Revolutie (Cuba, 1959)
  Commune van Parijs (Frankrijk, 1871)
  Duitse revolutie (1873)
  Egyptische Revolutie van 1919 (Egypte, 1919)
  Egyptische Revolutie van 1952 (Egypte, 1952)
  Egyptische Revolutie van 2011 (Egypte, 2011)
  Fluwelen Revolutie (Tsjecho-Slowakije, 1989)
  Franse Revolutie (Frankrijk, 1789)
  Glorious Revolution (Engeland, 1688)
  Haïtiaanse Revolutie (Haïti, 1791)
  Iraanse Revolutie (Iran, 1979)
  Jasmijnrevolutie (Tunesië, 2011)
  Julirevolutie (Frankrijk, 1830)
  Mexicaanse Revolutie (Mexico, 1910)
  Revolutiejaar 1848 (Europa, 1848)
  Revolutie van Ayutla, (Mexico, 1855)
  Roemeense Revolutie, (Roemenië, 1989)
  Russische Revolutie (Rusland, 1917)
  Russische Revolutie (Rusland, 1905)
  Sandinistische Revolutie (Nicaragua, 1979)
  Saur-Revolutie (Afghanistan, 1978)
  Maatschappelijke of economische revoluties[bewerken]

  Agrarische revolutie
  Culturele Revolutie (China)
  Demografische revolutie
  Digitale revolutie
  Groene revolutie
  Industriële revolutie
  Militaire revolutie
  Neolithische revolutie
  Seksuele revolutie
  Wetenschappelijke revolutie
  Omwentelingen in voormalige Sovjetrepublieken[bewerken]

  In een aantal landen in de voormalige Sovjet-Unie hebben de afgelopen jaren regeringswisselingen plaatsgevonden, waarbij na straatprotesten de oude regering het veld moest ruimen. Door de media werden dit al snel revoluties genoemd.
  Oranje Revolutie (Oekraïne)
  Rozenrevolutie (Georgië)
  Tulpenrevolutie (Kirgizië)

  Like

 2. De heer Corstens kan vandaag nog steeds diep bedroefd en bevangen zijn door spijt door wat er vandaag de dag gebeurt. Het is echt onbegrijpelijk, dit advies van de heer Hofstee. Alleen als er geredeneerd MOET worden naar een bepaalde uitkomst, kun je de conclusie begrijpen.

  @Steve: de link naar “zijn advocaat Mr. L. Peters verbijster achter” doet het niet, omdat er op het eind van de link staat: .htm Dit moet zijn .html (verbijster = verbijsterd)

  Like

 3. Misschien moeten we maar eens een boek schrijven met als titel ‘ Het driedubbele verraad van de Hoge Raad’. Met de zaak baybasin schiet het ook maar niet op. Uitstel na uitstel en dat werd mogelijk gemaakt door net op de valreep, werkelijk een dag voordat de hoge raad volgens oude wetgeving tot een uitspraak moest komen, er een wetje doorheen te jassen dat hen de mogelijkheid bood zelf te onderzoeken zonder deadline. Mijn vader zou zeggen: Het zijn vieze valderappen. En zo is het, net pak en een uitgestreken smoelwerk, maar daar onder zit een hele slechte inborst. De wetten zijn zo veranderd dat het recht afhankelijk is gemaakt van het belang van de macht. Dient het niet die macht dan kun je er naar fluiten. De advocaat generaal Aben doet onderzoek, hij zoekt hier hij zoekt daar en kan het maar niet vinden. Hij heeft opnieuw de rolzitting mbt Baybasin uitgesteld tot volgend jaar juni 2014.

  Like

  • Crimineler wordt het als het recht wordt ingezet om belangen veilig te stellen, zo nodig door, en willens en wetens, onschuldigen te laten hangen. En nog erger is het als mensen onschuldig worden veroordeeld gewoon uit lamlendigheid of onverschilligheid of geen tijd of toevallig was jij daar net als gemakkelijk target. Het OM moet ook scoren. Wisten wij veel dat toen het targetsysteem werd ingevoerd bij de politie, het OM en de rechterlijke macht, in het kader van de nieuwe zakelijkheid, dat wij daar als nette burgers ook het slachtoffer van konden worden, al was het maar vanwege de vele valstrikken om je te bekeuren. Als nette fatsoenlijke burger kun je je dat nauwelijks voorstellen, maar toch gebeurt dat. Wie doet je wat als overheidsambtenaar, nietwaar. Nou ja, jij vult er je website mee Steven. Komt het ooit nog goed? Een vriend van mij hield me ooit voor dat alleen in cowboyfilms de goeden het van de kwaden winnen. Het zou zo prettig zijn als we af en toe eens een klein overwinninkje konden boeken op het gaaies, toch, steven?

   Like

   • Mevrouw het gerechtelijk theater
    in Nederland is al jaren een aanfluiting
    de hele trias politica systeem
    werk voor geen meter in de media
    hype tijdperk

    in Amerika waar men een jury recht systeem
    hebben
    worden de leden van de jury
    ten tijden van de zaak waar ze over
    moeten oordelen
    weg gehouden van de tv en de media
    om de schijn van beïnvloeding tegen te gaan

    politicus oordelen altijd positief over de media
    beelden en gaan helemaal in op de hype
    feiten kennis en dossier kennis
    is te tijd rovende

    In Nederland kunnen we met recht zeggen
    dat de media de baas is over de trias

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.