Elitaire Misdaad

Hoe kon Odfjell er zo genadig afkomen? Misschien omdat Justitie in handen is van de ‘VVD-Misdaadgroep’.

JP Morgan
Genadeloos ‘VVD-Snelrecht’ ‘Dutch-Volksgerichtshof’ voor de onopgeleide, arme massa en ‘Fluwelen-handschoenen-Schildpad Recht’ voor de Ratten in pak van de Heersende klasse.

(door Folkert Jensma en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- Waarom staat Fred Teeven op de dodenlijst.
260px-Cruikshank_-_The_Radical's_ArmsMen zal moeten wachten in “Banana-Fraude-Nederland “op de terugkeer van de Rule of Law en de mensenrechten tot dat de tribunal criminel extraordinaire weer zijn geïnstalleerd. Voor de massa is inmiddels het bikkelharde en genadeloze ‘VVD-Snelrecht’ ingevoerd dat mogelijk zelfs in strijd is met de mensenrechten, maar zeker met de Internationale Rule of Law. Het snelrecht steekt schril af hoe de Heersende Klasse in “Banana-Fraude Nederland”  schaamteloos en gewetenloos optreed of feitelijk helemaal niet optreed tegen de bedrijven die gerekend kunnen worden tot eigendom van de Heersende klasse.

De Telegraaf  en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir ontmaskeren ‘Grachtengordel-Godmother Femke Halsema als Doofpot Kampioen Hoer van de Heersende Klasse’.
Dan zijn er zelfs nog extreem criminele lieden als de Grachtengordel-Godmother Femke Halsema die zelf  het Fluwelen-Schildpad Recht niet passend vinden en pleiten voor naast het (dode) Wetboek van Strafrecht voor de Elite aparte gedragsregels. Kan het nog ongelijker? Ja, alles is inmiddels mogelijk in het rechteloze Banana-Fraude-Nederland van de ‘VVD-Misdaadgroep’ en hun ‘PvdA-Hoertjes’.

Legenist-sterIvo Opstelten wil hogere straf bij meer Volks-misdrijven en de introductie van de arme Rode “Legenist-Ster”.
Begin deze maand werd het tankopslagbedrijf Odfjell (voorheen Pakhoed) door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een boete van 3 miljoen euro. Niemand veroordeeld tot ook maar een dag gevangenisstraf.

Rechter Roland Freisler – Verschiedene ‘VVD-Schauprozesse -Snelrecht ‘in Rotterdam en “Banana-Fraude-Nederland”.

‘Staat-NOS’ en Pulp-Media-Maffia muisstil. Misschien omdat het nu gaat om de misdaden van hun Bazen en adverteerders?
Al tenminste tien jaar blijkt er tussen Vlaardingen en Hoogvliet een bedrijfsterrein met 300 onveilige opslagtanks te liggen, waar het technisch en organisatorisch een knoeiboel was. Er ontsnapte sinds 2003 tot drie maal toe honderden tonnen kankerverwekkend benzeen en brandgevaarlijk butaan. In dichtbevolkt gebied dus. Dat is nog eens andere koek dan dat Volks- ‘misdadiger-tje’ één keer per jaar dronken een rotje naar een agent gooit.  Nog mis ook!

‘AIVD en politie-informant Peter R. de Vries’ en ‘politiescribent John van den Heuvel’ weten van niets en houden zich al dan niet gedwongen uitsluitend bezig met de “Vuile Onderbroek van Badr Hari”.
Opvallen is ook hier te moeten vaststellen dat in al deze hiervoor en hierna genoemde  Mega -misdaad zaken nooit ook maar één van Nederlandse beroemde beruchte misdaad journalisten als Peter R. de Vries en John van den Heuvel zich verdiept hebben laat staan bezig gehouden met deze zeer grove misdaden, die qua maatschappelijke schaden al de zaken overtreffen die deze zogenaamde misdaad-journalisten in hun hele leven hebben gedaan. Extra walgelijk in dit verband is dat de beide loopjongens van justitie nog niet zo lang geleden de ‘Politie-Moord’ op de 17 jarige Rishi, een onbewapende jongen die wegrende voor de politie en toen in zijn rug werd geschoten zaten goed te praten en zelfs van hun ‘Misdadige- journalistieke goedkeuring’ voorzag. Men zou hun bijna gunnen dat het één van hun kinderen overkwam. Kijken hoe deze twee Heren  de  ‘Kruidvat Held en Rebel Peter R.’ en Kale Johnny dan piepen.

Agent Rishi
Horen wij nu de VVD en hun ‘Staat-NOS’ en de (SBS) ‘Pulp-Media-Maffia’ van Maffia Boss John de Mol en zijn Compaan in crime “Koning Vuilnis Joop I” krijsen om keiharde straffen en Snelrecht? Nee, nu zijn al die steenrijke, criminele smeerpoetsen muisstil.

De ‘Oeps-Economie’: Honderd miljard verspild aan ‘Maffia- Fraude’ door de Bestuur-Gangsters. Oeps niemand de bak in.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit juni (klik hier) leest als een schelmenroman waar niemand van de daders uiteindelijk ook maar enige last ondervindt van Justitie. Crimineel management, geen geweten en geen inzicht in de bedrijfsprocessen, geen greep op de veiligheid, geen beeld van de risico’s, niet leren van  criminele incidenten misdaden. Maar intern wel ‘calculerend corrupt gedrag’ een ‘beschuldigingscultuur’ en een eilandjesmentaliteit van vul de zakken en laat het ‘Klootjesvolk’ de Tyfus krijgen. Toch wist een klokkenluider na drie maanden te zijn opgesloten in de Lik te ontsnappen. Achteraf een wonder.

Het ‘Fluwelen-Schildpad–Recht’ kent geen gevangenis straffen voor de Heersende Klasse.
Een strafrechtelijke boete van drie miljoen euro valt in de krant niet zo op in een periode waarin het boetes en schikkingen met het bedrijfsleven regent. Rabobank: 70 miljoen euro wegens rentemanipulatie. Niemand ook maar een dag  de cel in, ook Fred Teeven niet.
Heiploeg: 27 miljoen wegens kartelvorming in de garnalenhandel. Niemand ook maar een dag  de cel in.
Ook het leesmapkartel (foei!) kreeg een boete: 6 miljoen. Nu praat ik manipulatie van garnalenprijzen en het recyclen van oude Libelle’s en Panorama’s niet goed, maar Vlaardingen en Hoogvliet kun je er toch niet mee opblazen. Niemand ook maar één dag  de cel in.

Waar is de PvdA Burgemeester Aboutaleb met zijn recht uit de “Cafetaria de Natte Dweil” nu.
De Rotterdamse rechtbank die voorop loopt met het VVD-Snelrecht voor het klootjes Volk noteerde in het ‘Fluwelen- Schildpad vonnis’ (klik hier) droog dat er sprake was „van het niet nemen van afdoende maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen”. En: „In potentie had zich een ramp kunnen voltrekken met verstrekkende gevolgen voor mens en milieu. Dat dit niet is gebeurd, is slechts te danken aan het toeval”. Opvallend is dat de rechtbank niet meeging met de eis van het OM het bedrijf een jaar voorwaardelijk stil te leggen. Nog veel meer opvallen is het dat deze Rotterdamse Rechtbank , die bij Snelrecht smijt met straffen van 10 maanden gevangenis straf niemand letterlijk niet een dag cel straf oplegt. Kennelijk is deze rechtbank gewoon de schaamte voorbij en brengt is terug naar de dagen van de Nazi Rechter Freisler.

Feitelijk is dat niet meer dan een dreigmaatregel. Dit deel van het vonnis werd met fluwelen pen geschreven. In beginsel is zo’n maatregel ‘passend’ en ook ‘efficiënt’. Maar hier toch maar niet, want sinds medio vorig jaar is er door de eigenaren schoon schip gemaakt. Er wordt nu beter opgelet, de directie is vervangen en er is sprake van ‘ambities en goede intenties’. Ook hebben de diverse overheden hun toezicht verbeterd. Eind goed, al goed dus?

Deze week was ik bij een symposium aan de Erasmus Universiteit van de stichting ‘Juridische Samenwerking aan de Maas’ waar de casus Odfjell prominent figureerde. En daar tekende zich het antwoord af op de vraag waarom dit bedrijf er bij de rechter zo genadig afkwam. Feitelijk was de hele haven medeplichtig: klanten, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, wetgevers, verzekeraars. De Onderzoeksraad was er vrij venijnig over. Er waren vier handhavende overheden met Odfjell bezig, drie inspecties (milieudienst, sociale zaken en de veiligheidsregio) en het Openbaar Ministerie.
Samen inspecteren ging nog wel, maar samen handhaven lukte niet. Daarvoor verschilden de eigen culturen te veel. Vergunningen waren complex en onoverzichtelijk – en in vage of niet consequent gebruikte termen gesteld. Goede verhoudingen met het bedrijf gingen boven controle en sancties. Veiligheid was ‘onhandelbaar’. Eigenlijk keek de overheid voor 2011 nauwelijks naar Odfjell om. Als er dan een keer een boete werd uitgedeeld, dan ging er „geen aantoonbare afschrikkende werking uit”. Eigenlijk wisten de controlerende overheden samen niets tot stand te brengen. Er was geen sprake van een „structurele beheersing” van de veiligheid bij Odfjell.

Niet minder beschadigend was de constatering dat ook het Havenbedrijf voor zichzelf geen rol zag. Ja, de grond verhuren en af en toe eens een praatje met het bedrijf maken. Maar onveilige situaties bestrijden? Daar waren anderen voor. Hetzelfde geldt voor de belangrijkste klant, Shell. Die hadden wel degelijk in de gaten dat Odfjell geen goede brandblus- en koelinstallaties had en onvoldoende onderhoud pleegde, maar zei daar niks over. Dat was niet hun verantwoordelijkheid. Zelfs voor de gebrekkige tanks die Shell zelf huurde van Odfjell nam het geen verantwoordelijkheid. Ook Lloyd’s Register, belast met het geven van veiligheidscertificaten, keek de andere kant op. Tot vlak voordat het bedrijf vorig jaar even werd stilgelegd, werd nog een nieuw ISO 14001 certificaat gegeven dat suggereerde dat Odfjell een werkend milieumanagementsysteem had. De hele keten van klanten, controleurs en overheden faalde dus.

En nu dus 3 miljoen boete om het echt af te leren. De Kamer heeft over de kwestie Odfjell vorige week braaf vergaderd. En er is heus een brief van het kabinet met goede voornemens. Met fascinerend proza over de ‘borging van het doorpakken bij notoire overtreders’, een nieuw ‘flexibel boeteplafond’, de gewenste ‘doorzettingsmacht voor de staatssecretaris’ en uiteraard ‘lik op stuk’ als evergreen. Retorisch is het prima in orde. Nu alleen nog doen. En zou die 3 miljoen boete zin hebben? Op de 65 miljoen die Odfjell zelf al investeerde, lijkt het niet veel.

Eind vorig jaar promoveerde criminologe Karin van Wingerde, die bij 40 afvalbedrijven uitzocht of, en zo ja van welke sancties ze onder de indruk zijn. Dat blijkt maar met mate het geval. Het is niet zozeer de sanctie alswel de reputatieschade, de maatschappelijke druk, de verscherpte controle die wegen.

De boetebedragen zijn te klein en de pakkans te laag en de proces gang te traag.
Alleen bedrijven die toch al tot regelnaleving bereid waren, ‘voelen’ een boete. Pas als deze criminele bedrijven zelf plichtsbesef hebben en hun zakelijke relaties normen belangrijk vinden, functioneert een boete. Maar dan vooral als opfrisser. Mits die wordt voorzien van een adequate morele boodschap. Zoals in het Rotterdamse vonnis (kuch). Als ze bij Odfjell dus structureel doof zijn, is het dokken en doorgaan en daar wegen zij lachend  hun corrupte misdadige reet mee af.

‘Grachtengordel-Godmother Femke Halsema’ plat: behoedt u voor de Volks-Woede na onze Mega-roven tot 2014 op het Klootjesvolk.
Het wordt een “Lange Mars” terug naar gelijkwaardigheid en Recht voor iedereen in “Banana-fraude-Nederland”. Maar eerst zal het  tribunal criminel extraordinaire  overuren moeten gaan draaien.

Opmerking: wij hebben dir artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de Raad voor rechtspraak en de Rechtbank Rotterdam en de VVD en PvdA. Zij antwoordden ons in het ( Nazi) Duits en dat konden wij niet helemaal verstaan. (j.van.zalm@rechtspraak.nl, voorlichtinginformatiecentrumrechtspraak@rechtspraak.nl, scholenvoorlichtingrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, press@eur.nl, press@erasmusmc.nl, vandebunt@law.eur.nl, vanerp@law.eur.nl, info@onderzoeksraad.nl,)

21 antwoorden »

 1. oproep!! zijn er ook mensen die info hebben over de met meerdere kogels vermoorde ggz man uit het amsterdamse bestuurs milleu ze jagen je natuurlijk niet zomaar!! tien kogels door je flikker dat noemen we op safe gaan oja mars weet jij meer de politie zwijgt natuurlijk om begrijpelijke redenen als het gaat om belangrijke personen eerst even wat regelen nou ga er maa r vanuit dat het om veel geld en prestige gaat macht macht groetje s baltasar gerrit stangerman

  Like

 2. Dan zit jij zeker in de eerste demensie.Maar ja domme Gerrit leest niet die haat liever buitenlanders die door het blanke tuig tegenover elkaar gezet worden.

  Like

  • Maar zo dom als je je voordoet en het haatzaaien wat je doet en het verheerlijken van moord op de ggz man in de hoop dat er iemand in meegaat moet je haast wel een trol zijn die de boel moet opnaaien, gezien het niveau.

   Like

   • haha die ggz man ook zon amsterdams graaivarken die zijn verdiende loon heeft gekregen ja de linkse partijen in amsterdam gaan keiharde klappen krijgen met de verkiezingen deze ggz man had heel veel commisariaten om overal macht uit te oefenen dus nekschot vriendje van je ?? en zo ZULLEN er nog meer volgen
    KILL THE BEST OF GOYIM MACHT MACHT

    Like

   • Je bent een mooi voorbeeld van een compleet gehersenspoelde burger Gerrit.En het zijn de jezuieten trouwens de joden hebben er geen klap mee te maken dat zijn de zondebokken voor alle problemen zodat ratten zelf buiten schot blijven.
    Hier kan je nog wat van leren:

    and they always put Jews in the forefront—so that they can blame all of what they do on the Jewish race in this country, to create an anti-Semitism everywhere.
    There is a secret war against the Jews, and all of the intelligence communities are waging it.

    Like

   • Kan iedereen lezen hoe en waarom blank en zwart en alle nationaliteiten tegen elkaar opgezet werden en worden.En waarom nederland ook de deuren opent voor iedereen terwijl de pan om uit te eten leeg is.Om ons letterlijk tegenover elkaar te zetten om zo via de blanke en de zwarte strijd de hele wereld te kunnen ontwapenen en blank en zwart geen moer meer te vertellen hebben en we beide slaaf gemaakt worden.Ook de jihad word uitgelegd zodat de jighadisten ook weten dat ze misbruikt worden voor dit doel.

    En last but not least…ook leerzaam voor Gerrit….dat de joden om niet zijn vergast door dit tuig en dan snapt u ook waarom er homohaters naar onze homomaatschappij worden gehaald en jodenhaters …….en waarom de joden hun naam en ras werd en word misbruikt om ze gehaat te krijgen.

    Haatzaaien en opzettelijk problemen creeren voor onze veiligheid toch Meneer zet de boel Opstelten.Kan je één waarschuwing geven, van het volk blijf je af.

    Like

 3. THE END “TIME OF CORPORATE RULE OF LAW”
  The Most Powerful Man In The World ? “The Black Pope” ?
  Posted on January 5, 2014 by Jean

  The Black Pope is the ‘President of the World’

  He is the most powerful man on Earth, who rule over Maritime Laws (business) . He controls the banking system, Freemasonry and the Secret Services (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB). The Vatican owns 60% of all Israel lands and the Land of the Temple Mount for their Third Solomon’s Temple where they want their throneHe is a part of the Arcana Arcanorum controlled by the Papal Bloodlines within the I-Mori. These bloodlines are the omega point of control. These are the Farnese, ORSINI, Aldobrandini, Somaglia & Breakspear. Their war room command center is within the Borgo Santo Spirito which is missile protected! Viktor Emmanuelle IV wanted to nuke this region of Rome. Henry Breakspear and Pepe Orsini are in high control! Jesuit Assistancy Soldier, James Grummer controls the United States Corporation.

  Black Pope Adolfo Nicolas, Superior General of the Society of Jesus Diabolical Plan for a New World Order.

  1. The Superior General of the Jesuits The Black Pope, Adolfo Nicolas and his 6 generals control the “White Pope” Pope Benedict XVI and the Vatican.
  2. The Illuminati, Zionists,globalist Elites, Council on Foreign Relations, Bilderberg group, Freemasons, Council of 300 and the evil Council of Trent.
  3. The Jesuits control the Knights Templar, Knights of Columbus and the Knights of Malta.
  4. The CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad and every intelligence agency in the world are masonic and controlled by the Jesuits.
  5. The Jesuits have infiltrated all governments & Leaders like Obama, Rudd, Blair, Jintao, Sarkozy, Peres are only puppets that carry out Jesuit orders.

  Superiors General are elected by the General Congregation of the Society, summoned upon the resignation, retirement or death of an incumbent. Superiors General are elected for life and almost all have served life terms, the exceptions being Father Pedro Arrupe (resigned for reasons of failing health) and his successor, Father Peter Hans Kolvenbach. Kolvenbach’s resignation was announced in February 2006, which led to the convocation of the 35th General Congregation. That General Congregation elected the current Superior General of the Society, Father Adolfo Nicolás, who succeeded Kolvenbach.
  Read more: http://warningilluminati.wordpress.com/the-most-powerful-man-in-the-world-the-black-pope/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.