Elitaire Misdaad

Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag.

Twitter Peter Joris

VVD Verkiezing Slogan 2014: “Neem een Volkse( derde wereld) baby mee in de reistas voor uw Liberale-Sex-pleasure”.

Top-VVD’ers ex-minister van justitie Frits Korthals Altes en Ex Minster Ed Nijpels,  Jimmy de Savile: “Seks met arbeiders jongeren vanaf twaalf jaar legaliseren voor ons eigen gebruik en volks baby’s vinden het prettig als met hen liberaal wordt gevreeën”.

(door Willem Pekelder  en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- De gemankeerde ‘pedopartij’ is afschuwelijk. Maar dat zijn krokodillentranen.Pedoseks werd lange tijd wettelijk gedoogd en met name gepromoot door de elite van de VVD-Misdaadpartij. Het speelkwartier ten koste van de arbeiderskinderen  voor pedofielen is pas in 2002 wettelijk afgeblazen.

‘VVD-Pedo OM-Grandmaster Joris Demmink’ de Nederlandse Edgar Hoover. Het grootste gevaarlijke raadsel van Nederland.
Waarom het Geheim van Pedo en Top VVD’er Joris Demmink drie Minister van Justitie overleefde. En waarom de USA een wet heeft ingevoerd dat de hoogste(homo) baas van de FBI maar 10 jaar  in de functie mag blijven. (De maffia scheen op de hoogte te zijn van Hoovers seksleven en zou deze wetenschap gebruikt hebben om de FBI op afstand te houden. Dit zou de reden zijn waarom  (homo, Pedo)Hoover lange tijd ontkende dat in Amerika de maffia bestond.)

VVD- Heer Hans Wiegel weet van niks en wil dat graag zo houden bij de NRC
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EaVAN_Ok1W0]

Het was in de zomer van 1975 toen fractievoorzitter (Pedo) Bram van der Lek van de Pacifistisch Socialistische Partij (psp) zijn opwachting maakte bij de ncrv-actualiteitenrubriek Hier en Nu.  In die periode was ‘IJzeren Rita Verdonk’ nog ‘menselijk’ op haar manier en ook lid van de (Pedo)- PSP. Toen de ‘Pedo- PSP’ ter zielen ging is opportunist Rita Verdonk naar de ‘Pedo-VVD’ verhuisd van  de oude ‘Pedo VVD-minister Frits Korthals Altes kliek’. Rita Verdonk die gewone onschuldige werkloze arbeiders in de bijstand verfoeide als profiteurs zit sinds haar vertrek uit de ‘Haagse Pedo-VVD politiek’ riant te profiteren van haar Luxe Wachtgeld uitkering, al dan niet met een Volks kind of een baby. Immers aan (Wacht)geld van de  gemeenschap geen gebrek.

Deportatiekwestie en Schipholbrand
Eind 2003 lanceerde de ronduit walgelijke Verdonk het plan om uitgeprocedeerde arme asielzoekers op straat te zetten. Op 18 december verklaarde de Tweede Kamerfractie van het CDA zich tegen. Hierdoor was er in de Kamer geen meerderheid meer voor dit misdadige VVD-plan. De ‘PvdA dronkelap Jan Pronk’, die op zijn beurt weer de schrik was van de KLM stewardessen door hen om de haverklap liederlijk in de edele delen te knijpen noemde als voorzitter van de Vereniging van Vluchtelingenorganisaties (VON) haar beleid begin 2004 het ‘deporteren’ van mensen. Deze term werd door Verdonk opgevat als een verwijzing naar de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“ VVD-Reisbureau  Pedo-Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind”.
Deze onmenselijke politiek wordt nu voorgezet door ‘VVD-Reisbureau –Fred- Syfilis -Teeven’ en is nog vele malen misdadiger. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven heeft een onderzoek naar de brand gehouden. De conclusies van dat onderzoek, gepresenteerd op 21 september 2006, waren vernietigend. De Dienst Justitiële Inrichtingen (van het Ministerie van VVD-Klasse-Justitie), de Rijksgebouwendienst (van het Ministerie van VROM) en de gemeente Haarlemmermeer hebben te weinig aandacht aan brandveiligheid gegeven en de bestaande regels onvoldoende nageleefd en gehandhaafd.
De Onderzoeksraad ging zelfs zover de brand aan te merken als “het gevolg van het tekortschieten van de drie instanties“. Ook stelde de raad vast dat de bouw van het complex in strijd was met het bouwbesluit en dat er dus geen vergunning voor had mogen worden gegeven. Doordat deze instanties zich niet aan de regels hielden, zijn onnodig veel slachtoffers gevallen.

VVD-Burgemeester Onno Hoes en AIVD/Politie-informant Peter R. de Vries in een week betrapt met te jonge Volkse prostituees-.
Peter R de Vries LeatherboyIn Arnhem speelde een rechtszaak rond kinderporno. De programmamakers waren benieuwd naar de opinie van de parlementariër. ‘Kinderporno is niet het probleem, maar de zedelijkheidswetgeving’, sprak Van der Lek. ‘Seksuele handelingen zijn normaal, dus als kinderen die een beetje imiteren, ach. (…) Zolang volwassenen en kinderen vrijwillig seks hebben met elkaar, lijkt het me geen probleem.’ Hoe anders lijken de kaarten te liggen bij GroenLinks, de rechtsopvolger van onder meer de PSP. De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD opgegaan in de Top van de VVD), die kinderporno wil legaliseren en zich tevergeefs heeft aangemeld voor de verkiezingen van 22 november, is ‘ronduit walgelijk’, vindt GroenLinks nu. ‘Wij begrijpen uw onbegrip en woede over de PNVD heel erg goed. De programmapunten van deze partij zijn onbespreekbaar’, was het antwoord aan ongeveer honderd verontruste briefschrijvers. GroenLinks ziet evenwel geen noodzaak de PNVD te verbieden. ‘Een sterke democratie kan ook walgelijke partijen hebben.

Waarom de PvdA zich zo graag laat Hoereren door de’ VVD-Misdaadgroep’
’

De PvdA, die in 1995 een rapport publiceerde dat in sommige opzichten verderging dan wat de ‘pedopartij’ nu wil, twijfelt wél aan het bestaansrecht van de PNVD. In vragen aan de ministers van ‘VVD-Pedo Klasse Justitie’ en Binnenlandse Zaken suggereren de sociaal-democratische kamerleden Arib en Dubbelboer dat er wellicht nieuwe juridische instrumenten nodig zijn om partijen te ‘corrigeren’ wier doelstellingen ‘indruisen tegen de openbare orde en goede zeden’. Bij een bepaald gedeelte van de VVD al even grote weerzin. ‘De ideeën van de PNVD zijn absoluut verwerpelijk’, kregen briefschrijvers en e-mailers te horen. ‘Seks tussen volwassenen en minderjarigen is strafbaar en zal dat, als het aan de VVD ligt, ook blijven.’

Top VVD bekent kleur en is  voor Pedofilie.Nederland in de greep van de Showbizz homo top 50.
Toch was het VVD-Minister Frits Korthals Altes en zijn Pedo Compaan ex Mister Ed Nijpels( tegenwoordig voorzitter van de TROSAVRO)) die al in 1985, net als de PNVD nu, voorstelde seks met Volks, weerloze jongeren vanaf twaalf jaar te legaliseren. Alleen als er sprake was van omkoping met geld of goederen, machtsmisbruik of misleiding zou er straf moeten volgen (kuch).

Rolodex-zaak van Fred Teeven, “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” en  Hoofd-officier van justitie Hans Vrakking,
De werkelijkheid was dat het strafgedeelte uitsluitend toen en nu van toepassing is op Volkse Pedofielen. Ook was de grens van 12 jaar uiteraard een fictieve, want hoe vaak hebben wij nadien van hoog geplaatste (VVD en PvdA) Notabelen niet gehoord: O, ik dacht dat hij of zij 16 jaar was. M.a.w. O, ik dacht dat hij of zij twaalf was. Ook Joris Demmink beriep zich in ‘Haagse Pooier affaire’ er op dat hij dacht dat de schandknapen  waar hij zich bijna dagelijks aan vergreep allemaal 16 jaar waren.

Pedo-Elite-Nederland’ doet uiterste poging om Pedo-Demmink-schandaal af te wenden’.
Gerrit Zalm
En hoe zit het vandaag de dag met de leeftijd van de Schandknapen van de VVD-Burgemeester ‘Onno-Schandknapen-Hoes’ , Ed Nijpels, Gerrit Zalm, etc.. Wat weet Joris Demmink in dit verband van Ed Nijpels, de ‘Draq Queen Gerit Zalm’, Onno Hoes, Vrakking , Frank van Dalen,  de hoofdstedelijke VVD-Home-Maffia  en de Showbizz homo top 50 en vice versa ?

‘AVRO & TROS Gotspe’: ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ krijgt gesubsidieerd ‘Kinderprostitutie-misdaadprogramma’.
En waarom mag bijv. in dit verband de AIVD /politie-informant, maar bovenal een zelfverklaarde notoire Hoerenloper Peter R. de Vries  van de  TROSAVRO Voorzitter  VVD-Pedo ‘Rose Ed Nijpels’ uitgerekend een TV serie maken over kindprostitutie in de derde wereld? (Welke Duister rol speelt de voorzitter van de Tros, de Top-VVD- ‘Pedo-Rosse Edtje Nijpels’ en het voormalig “Tuig van Endemol “de directeur Peter Lubbers in deze duister misbruik van ‘Pedo-subsidie’–affaire voor de Maffia?)

Nederland zat midden in de discussie over kruisraketten en de liberale bewindsman had, zo vertelde hij triomfantelijk, zijn voorstel zonder enige discussie ‘tussen de 47ste en 48ste kruisraket’ door de ministerraad gekregen. In het land sloeg het wetsvoorstel in als een bom en de Top ‘VVD’er Pedo Korthals Altes’ besloot het niet in te dienen bij het parlement.

Dit tot groot verdriet van ‘Pedo-Herman Meijer’, toen actief in de cpn en later voorzitter van GroenLinks. In het communistische dagblad De Waarheid reageerde hij in september 1985 op een commentaar in Trouw dat als strekking had dat er uit de samenleving geen signalen waren gekomen om de leeftijdsgrens te verlagen van zestien naar twaalf. ‘Oehoe, Trouw, ziet u mij? Ik sta hier te zwaaien met een roze vlaggetje. Ik geef een signaal af, ik ben ervoor.’ Acht jaar later betoonde hij zich in een interview in de Gay-Pedo- Krant voorstander van het schrappen van ‘álle leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswet’. De homo-emancipatie was volgens hem ten koste gegaan van de acceptatie van pedofilie. In Meijers ogen een treurige ontwikkeling. ‘Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kunt hebben zonder het te benadelen. Onzin. Alleen misbruik en geweld moeten worden bestraft.’ Hetzelfde wil nu de ‘pedopartij’.

In 1991 kregen Meijer c.s. (gedeeltelijk) hun zin. De Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Seks met jongens en meisjes in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. M.a.w. men wist haarfijn dat de misbruikte kinderen arbeiderskinderen waren en zijn , die niemand hebben of hadden die voor hun rechten kan opkomen. De Christelijke Tak van de pedofielen heeft daar ook vreselijk misbruik van gemaakt en hun slachtoffers aantallen lopen werkelijk waar in de honderd duizenden de afgelopen honderd jaar.
Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen.

 

De rechten van het kind stonden weliswaar voorop, maar voor de pedo’s begon het Arbeiders-speelkwartier.

Nederland werd het Crimineelste liberaalste Pedo-land van de wereld en is dat sinsdien zo gebleven blijkens de onaantasbaarheid van lieden als de VVD-er Joris Demmink en Ed Nijpels en Gerrit Zalm en Ivo Opstelten  en Peter R. de Vries.
In de praktijk werden pedoseksuele contacten vanaf 1991 gedoogd’, aldus PNVD -voorzitter Marthijn Uittenbogaard.

 De gevolgen waren desastreus. Het vermaarde Verwey-Jonker Instituut noemde het klachtvereiste ‘een barrière voor aangifte, vervolging en berechting’. Onderzoekster prof. dr. Jacqueline de Savornin Lohman sprak in EO’s Tijdsein van een ‘balans die was doorgeslagen richting vrijheid en behoeften van zieke Pedofielen volwassenen’. ‘Dit gaat ten koste van de bescherming van de arbeiders- kinderen. Het is voor een kind van twaalf niet gemakkelijk om naar de politie te gaan, zeker niet als het zijn eigen lijf betreft. Ouders zullen het kind daarbij niet helpen, want die hebben meestal zelf boter op hun hoofd.’ Enkele rechercheurs en een officier van justitie die de gevaren van de wet in het tv-programma wilden toelichten, kregen van hoger VVD-hand echter een cameraverbod. Tweede-Kamerlid Marian Soutendijk van het CDA vroeg zich af of de wet wellicht niet alleen de seksuele vrijheid van minderjarigen onderling, maar ook die van pedofielen had vergroot.

Een uitspraak die de naïveteit illustreert van de Nederlandse zedelijkheidswetgeving sinds de jaren zeventig.

VVD en PvdA Seksuele bevrijding voor de Elite-Pedo’s was het parool.   Volks Baby’s houden ook van sex.
De overheid moest terugtreden als zedenmeester en zich toeleggen op de bescherming van het seksuele zelfbeschikkingsrecht. Ook van de zeer jonge burger. Zoals PvdA-kamerlid Pedo- Hein Roethof het in 1988 op de lustrumbijeenkomst van pedofielenvereniging Martijn verwoordde: ‘De opvatting dat een kind überhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt tot een moralisering van de ergste soort.’ Geen woord over scheve machtsverhoudingen in een pedoseksuele relatie. Predikanten als de Rotterdamse ds. Pedo-Hans Visser gingen ineens onderscheid maken tussen lieve pedofielen die te vertrouwen waren (‘een beetje wederzijds masturberen moet toch kunnen’) en de gewelddadige, gestoorde variant. Waar is de tijd gebleven dat je van de kerk níet eens aan je eigen orgaan mocht zitten? Dat het afschaffen van de publieke moraal op seksueel terrein risico’s in zich droeg, werd weggewuifd.

Die luchthartigheid trad pijnlijk aan het licht toen Justitie-Minister Korthals Altes in 1984 was ‘vergeten’ een verbod op de verspreiding en openbare tentoonstelling van kinderporno in de wet op te nemen. Dat verbod werd pas op het allerlaatste moment ingelast. Handel in kinderporno was tot halverwege de jaren tachtig feitelijk vrij, als onbedoeld gevolg van de VVD-liberalisering van volwassenenpornografie in de decennia ervoor. Kinderpornobaas Joop Wilhelmus spon er goed garen bij.

 

Pedofielen vinden het misschien onjuist dat er een verband wordt gelegd tussen pedoseksuele geaardheid en kinderpornografie, maar dat verband brengt de ‘sector’ zelf voortdurend aan. Niet alleen de nvsh (die in de jaren zeventig voorlichtingsfilmpjes vertoonde van masturberende kinderen), maar nu ook de Criminele zieke PNVD. Vanaf zestien jaar moeten kinderen kunnen meedoen aan pornoproducties en het privé bezit van kinderporno dient, net als voor 1998, te worden toegestaan, schrijft die partij in haar programma.

 Een Pedo-werkgroep van de PvdA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie ‘Overheid en seksuele integriteit’ stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. Ondanks de forse kritiek van het Verwey-Jonker Instituut wilde de commissie, met daarin prominenten  PvdA-Pedo’s als Aad Kosto en Eric Jurgens, ook van kinderpornografie een klachtdelict maken.

PvdA en VVD: Volkse baby’s houden ook van seks, geef ze derhalve de ruimte.
Voor jeugdige slachtoffers van seksueel gezagsmisbruik zou hetzelfde moeten gelden: pas justitieel ingrijpen na een klacht. De rol van de Raad voor de Kinderbescherming zou hierbij moeten worden verkleind. Op de vraag of dit voorstel betekende dat een leraar vrijelijk seksuele contacten zou kunnen onderhouden met zijn twaalfjarige leerling, antwoordde rapportschrijver Pedo Cees Straver in 1996 voor de EO-microfoon: ‘Jazeker. Zolang het gebeurt op vrijwillige basis en in de vrije tijd.’ Saillant detail: de ‘pedopartij’ pleit in afhankelijkheidsrelaties voor een leeftijdsgrens van zestien jaar.

 In het 260 pagina’s tellende rapport komt het woord pedoseksualiteit niet voor, maar de gretigheid om de speelruimte te vergroten druipt ervan af. Geen wonder. De pedo- criminele wetenschappelijke lobby was met Cees Straver (huidig bestuurslid van de naar de pedofiele PvdA-senator vernoemde Dr. Edward Brongersma Stichting),  Pedo’s Jan Schuijer en Theo Sandfort (beiden destijds medewerkers van het Engelse pedofielenblad Paidika) goed vertegenwoordigd. Ofschoon we in het geval van Santfort beter kunnen spreken van een pseudo-wetenschappelijke criminele lobby, gezien zijn uitlatingen in 1996 voor de VPRO-radio: incestueuze relaties zouden vrijwillig door het kind worden aangegaan en baby’s zouden het prettig vinden als met hen werd gevreeën. 

De politieke voorhoede mocht dan libertijnse opvattingen huldigen over pedoseksualiteit en kinderporno, het ‘volk’ dacht er anders over. Dat bleek niet alleen uit het verzet tegen het wetsvoorstel van de Criminele VVD Pedo Justitie Minister Korthals Altes in 1985, maar ook uit de vorming van uit burgers bestaande actiegroepen, zoals de groep Morkhoven, die een rol speelde bij het Zandvoortse kinderporno-schandaal in 1998. De affaire-Dutroux (1996) en grootscheeps kindermisbruik door katholieke priesters openden in de loop van het nieuwe millennium ook de ogen van de politiek voor de schaduwzijden van de seksuele revolutie.

 Het rapport van de PvdA-commissie ‘Overheid en Pedo-seksuele elite-integriteit’ verdween in een diepe ‘Pedo- Doofpot’ la. Zo diep dat ‘Pedo- Eric Jurgens’ nu opeens niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de criminele Pedo-werkgroep. ‘Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets. Maar goed, ik heb in zoveel Leugen en Doofpot-commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.’

 Kennelijk heeft de walgelijke pleitbezorger voor misbruik van baby’s en kinderen wel voor deze ‘Pedo-diensten’ twee koninklijke (pedo) onderscheidingen mogen ontvangen: 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Pedo Leeuw en Officier in de Orde van Bruine- Oranje-Nassau. Nou, is dat op zich niet vreemd dat een dergelijke Pedo een koninklijke onderscheiding kreeg, want de VVD’ers de ‘Glitter-Kip-Geert’ en de ‘Riool-Pijp Valse Nicht Albert Verlinde’ zijn ook Koninklijke Ridders.
Glitter SBS Kip Gerard Joling
Na een decennium lang te hebben geëxperimenteerd met de seksuele beschermwaardigheid van twaalf- tot zestienjarigen, schafte Den Haag in 2002 het klachtvereiste af. Het OM zou voortaan weer de doorslaggevende stem hebben bij de vervolging van pedoseksuelen, ook als zo’n berechting tegen de wens van de betrokken jongere inging. Ook werd de kinderpornowet aangescherpt.  PvdA pedo-Senator Jurgens

(ook tien jaar voorzitter van de Staats- NOS geweest) deed met een verwijzing naar de wereldliteratuur – de liefde van de vijftienjarige Romeo voor de dertienjarige Julia – nog een vergeefse poging om minister Ben Korthals (VVD) van Justitie op andere gedachten te brengen. Slechts een kleine minderheid in de Eerste Kamer stemde tegen het wetsvoorstel.

Boris Dittrich (D66) voelde in de zomer van dat jaar de tijdgeest haarfijn aan. Waar zijn partijgenote ‘Pedo- Louise Groenman’ in 1986 in het huisorgaan van Martijn had geroepen dat er te weinig aandacht was voor de ‘positieve, emotionele kanten’ van pedoseks, erkende Dittrich zestien jaar later dat het ‘politieke zelfmoord’ zou zijn om te morrelen aan leeftijdsgrenzen. ‘Dit is wat het Nederlandse volk in alle geledingen wil’, sprak hij in De Nieuwe Sekstant. Waarmee meteen de enige reden tot oprichting van de pnvd is gegeven: voortschrijdend inzicht van de gevestigde politiek. Lousewies van der Laan (D66) vatte afgelopen juni in The Independent de omslag in het politieke denken over pedo’s in een knallende oneliner samen: ‘These people need a psychiatrist, not a political party.’

Opmerking: Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene (pedo’s) en hun politieke en media handlangers als Peter R. de Vries, etc.
(info@contentdivision.com, marko.vanhoogdalem@avro.nl, christine.braun@avro.nl, francois.engelhart@avro.nl, marloes.huisman@avro.nl, janwillem.vanhofwegen@avro.nl, publieksservice@tros.nl, pers@tros.nl, cvdm@cvdm.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl)

25 antwoorden »

 1. 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden.
  In de Zandvoort zaak zijn toch kinderen gelyncht?
  Ik moet denken aan de Iraniers met hun mappen met foto’s waar ze gemartelde en opgehangen mensen lieten zien. Dat maakte indruk op me.

  Een landelijke petitie en mensen met fotomappen in winkelstraten… Om te laten zien wat er in NL gebeurt… Zoiets? Ik weet het niet, maar wel weet ik dat alles begint met kennis verspreiden en bewustwording.

  Like

 2. Hier deze gaat ook al langer over internet en dan kan men stellen dat een korthals geen enkel goede bedoeling met zijn liberaal instelling had maar geheel eigen belang daar net doen óf kinderen het zelf hadden gewild enkel wat vuistslagen behoeft in kwade werken. Dat ken ik zelf maar nog al te goed.

  Lijkt er op dat áls een derde zich al met je keuzes bemoeit het eigelijk al wel alleen daarmee zelf al beschadigd wordt.

  “”Damir Majstorović DEMMINK IS KLEIN KINDJE VOOR BEESTEN DIE ZITTEN IN DEN HAAG….G.VAN OOSTEN VAN K.BESCHERMING EN FRITS DUIJZEND VAN J.ZORG HEBEN MIJNE KIND ALS BABY VERKRACHT EN GEMARTELD 4 JAAR..VAN AF 2 MAAND OUD EERST VERKRACHTING TOT MET 4DE LEVENSJAAR….BENK KORTHALS BESCHERMDE ALLES EN IK DENK DAT HIJ HEEFT DEEL GENOEMEN IN MISBRUIK…DIT WEET IK VAN AF JAAR 2000 TOEN IK STOPTE AFSCHLACHTING VAN BABY….MIJNE KIND WAS ZWAAR VERWOND DOOR BRUTAALE PENETRATIE…””

  En zulks geloof ik onmiddelijk daar ik die ervaringen zelf ook talloze malen heb gehad en de verwondering nog niets van de diepe verbijstering af is dat ik nog leef want dat snap ik niet.

  Like

  • We dienen te kijken naar hoe het zenuwgestel van de onwetende mens wordt behandeld waardoor ze niet begrijpen wat er speelt. In Nederland zijn alle dames fietsen voorzien van een heren zadel. Dit betekent, dat de vrouw zal vermannelijken vanwege zit postuur en andere onvrouwelijke facetten op hetzelfde zadel. Zo moeder zo dochter moet de pedo gedacht hebben…..De moeders en juffrouwen roepen al tegen een groepje meisjes, “jongens” komen jullie !!!!!! En zijn er vrouwelijke titels veranderd in mannelijke zoals, directeur en bestuurder. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe een maatschappij wordt behandeld inzake zintuigelijke gewaarwording. Ze hebben het gewoon onder hun derierre kunnen aanpassen zonder dat ook maar iemand het door had….Noch de camera’s noch de politie noch de geheime diensten, of……Als we in ons eigen land dit fenomeen niet kunnen ontdekken kunnen we niets voor welk ander land ter wereld ook maar iets betekenen.
   Hulp betekent, dat men de princiepes van vrijheid mee geeft aan een volk, waarom helpt men dan in de eerste instantie ?

   Like

 3. Ottawa forced to turn over reports of electric chair use at residential school

  Source: knlive.ctvnews.ca Jordan Chittley, Kevin Newman Live
  Published Wednesday, January 15, 2014 8:22PM EST Thanks to V.

  For the past year and a half, lawyer Fay Brunning has been fighting to get the federal government to hand over documents about the St. Anne’s residential school.

  It’s a school that the Truth and Reconciliation Commission and a judge described as having the worst cases of abuse out of any residential school in Canada. Brunning, who represents survivors, says they were taken away from their parents at age five or six for 10 months a year. They were forced to eat vomit, subjected to sexual and physical abuse and put in an electric chair.

  “The little ones first,” recalls Edmund Metatawabin to the Wawatay News in July. “And I was, I think, about number seven or eight, meaning I was one of the smaller ones.”
  Residential school survivors seek compensation

  Read more:
  http://jhaines6.wordpress.com/2014/01/21/ottawa-forced-to-turn-over-reports-of-electric-chair-use-at-residential-school/

  Like

  • Ook dit zijn al lang geen Natives meer je ziet zó de chinees de japanner de mongool de allochtoon zitten en maja die al 2000 jaar moordend en exterminaties plegende als caballeger over Aarde trokken.

   Middenvoor net nog een msichién door chinesen verkrachtte Blank Bastaardje die ze in leven hielden als provincies en dorpen met generationeel gekweekte rest Native Kind hoertjes zoals Ik en Mijn Moeder dat ook waren. En haar moeder ook en die haar moeder al en meer door die kerk en hun joden wat 1100 jaar geleden begon met kruistochten tegen Duitsland en Friesland en kersteningen aka Babietjes verkrachten misbruiken en tot hoertjes maken. Tot zó vér dé multiculturele inbreng en bijdrage van menig zuidelijks de afgelopen 8000 jaar.

   Het zijn al 8000 jaar ook dat enkel nog maar joden joden vermoorden maar men herkende elkaar alleen niet meer. Zelfs de Blanken waren al 8000 jaar zeker dé Blanken Niet meer. Die waren al lang weg met Noah mee. Wat achter bleef waren die de reuzen van de bijbel genoemd werden.

   See Comments

   Like

   • Kijk ook maar naar zelfs oudste fotos van indianen dé pakistaan de allochtoon de mongool springen je tegenmoet.

    Zoek in Afrika naar de nog bestaande zeldzame kleine Aboriginal de Stamvader van de Afrikaan die van Australie kwamen. Aan deze afkomsten en vermengingen kun de Geschiedenis hoe´die Niét was en hoé die Wél was doorzien de verspreidingen en richtingen er van.

    Like

 4. RT: Chicago archdiocese releases child sex abuse files

  Posted on January 21, 2014 by Jean Reuters/Lucas Jackson

  The Roman Catholic Archdiocese of Chicago has released thousands of documents related to its handling of sex abuse scandals that involved 30 priests and dated back decades.

  Although the data covers only about half of the 65 priests with credible allegations against them, more than 6,000 documents were posted online Tuesday as part of a settlement with abuse victims who’ve filed lawsuits against the church.

  Church officials stated that most of the abuse described by the documents occurred before 1988, and none after 1996, when Cardinal Francis George became head of the archdiocese. The files depict the behavior under George’s predecessors, however, who often sheltered accused priests from the public, reassigned them to other parishes when new allegations surfaced, and only removed priests from their posts decades after knowing they molested children.
  Read more: http://jhaines6.wordpress.com/2014/01/21/rt-chicago-archdiocese-releases-child-sex-abuse-files/

  Like

 5. ALLE RATTEN GAAN HET ZINKENDE EN STINKENDE SCHIP…..VERLATEN….
  en zijn de rat-lines al weer geopend of stonden ze nog steeds open ?

  Alle slagers die hun eigen vlees keuren… jaja, in hun eigen vlees gaan ze zeker
  NIET snijden,ze dekken elkaar, letterlijk en figuurlijk, gaan over kinder-lijken,
  maakt hun niets uit, de trollen en de intriganten, de informanten, burgernet is
  een waar paradijs, vanuit gefrustreerde sukkels, die niets te doen hebben in
  hun leven…en héél interessant gevonden willen worden….

  HET HOUDT NIET OP… NIET VANZELF….. (en zo geven ze het zelf al aan…)

  Daders worden geslacht-offerd….en de echte slacht-offers worden tot daders
  gedraaid en ge-spin-d, hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk en belangrijker
  nog….WIE GAAT ER HIER IETS TEGEN DOEN ?

  THE TRUTH WILL SET YOU ….. FREE…. zeker de leugenaars, de verkrachters,
  de eerbaarheids-schenners, de mensenhandelaren, de systeem-mistruikers !!!!!!

  Ach het is maar een kaartenhuis, trek je de onderste kaart weg, dan lazert het
  hele gore stik-systeem in elkaar……. THE TIME IS…. NOW !!!

  Like

  • “ALLE RATTEN GAAN HET ZINKENDE EN STINKENDE SCHIP…..VERLATEN”

   Dat is niet waar. Die wisselen gewoon internationaal even de bendeleden uit en gaan weer evenzeer door als ze al eeuwen doen als incesteuse bestuurs en adel bij erf opvolging al eeuwen. Volken weer gefopt… trappen er weer in.

   Dat zijn de gezichten de bestuurslagen van de daar achter operende bankenmafia en hun in de Landen gestationeerde bendeleden onder trefwoord adel en koningshuizen die allemaal ook family van die centrale bankiers zijn.

   Ook ene burgemeester na andere ene minister ene president rechter politiechef etc na ander maar allemaal dienen ze de banken van uit alle partijen.

   Like

   • rrf ze gaan het zinkende schip verlaten maar hebben geen tijd om een reddingboei te pakken en en en rrf sinds enkele weken hebben ze er een tegenstander bij die nooit meer loslaat poetin!! van balen is ten dode opgeschreven en timmermans ook

    Like

 6. ZO een Justitie secretaris generaal Top pedofiel is nodig om alle aanklachten, rechtszaken en vervolgingen bij voorbaat al “KALT” te stellen.
  Maar niet alleen de secretaris generaal ook onder ministers, staatssecretarissen, directeuren generaal en directeuren stikt het van de homo’s, pedofielen, en ander seksueel geaberreerd tuig (van de bil- en andere spleten). Zodoende kan men ongemerkt(bijna dan) en ongestraft (want alles en iedereen is letterlijk en figuurlijk ‘gedekt’) zijn gang (spr uit keng) gaan!

  Wanneer wordt die bevolking nu eens wakker met:
  om te beginnen hun Kranten (leugen propaganda blaadjes) weg te doen, geen tv meer te kijken of als ze kijken alles 180 gr omdraaien.

  Zie Georg Orwell: 1984:
  War is peace (Oorlog is vrede)
  Freedom is slavery (Vrijheid is slavernij)
  Ignorence is strength (Onwetendheid is kracht)

  Oftewel : Hoe maak je de mensen temmis enzet je ze op het verkeerde been, verwar je ze met falikante onzin, hersenspoel je hun arme hersentjes etc.

  Like

   • Wel van uit china maar dat is vast niet erg.

    Hoe dan eucommisie die chinesen de markten hier kunnen voorzien goedkoper dan we zelf zouden kunnen produceren terwijl ze om elk minste bij hen in hun land zelf bestelde al om niets dan 80 á 90 euro verzendkosten moeten vragen is een groot raadsel….toch niet ook weer dát van mijn eucontributies gefinancieerd he?

    Ridleridle Europa arme kerkrat china booming stinkend rijk. Zitten daar die bankiers die ook de eu hebben opgezet weer achter? Die zijn in hun roots immers van het chinese keizerrijk.

    Daar hebben ze net zo een fake als hier. Hier hebben we de fake van democratie en kuch recht mij onbekende verworvenheden en daar hebben ze communisme terwijl hun Volk op de straten dood gereden worden door die triljonairskids in hun bolides.

    Like

 7. PS…
  Een exodus van volksverlakkers komt er zeker aan onder leiding van Pedo Air de Vries etc. samen met zijn donkerbruine hulptroepen waaronder…. De lijst is te groot om zelfs maar aan te beginnen !

  Like

 8. Ik ben eigenlijk niet voor de doodstraf, meer voor liefde etc.. maar voor sommigen in de maatschappij zoals hierboven beschreven staan zouden van mij gerust uitzonderingen gemaakt mogen worden……

  En de meeste kinderen vinden dokter corrie al niets!!! dus ga toch weg met je gebrabbel over gevoelens zou ik zeggen tegen die pedoclub!!!!!

  Like

 9. LS…
  Voorlopig is de eerste stap gezet ! Micha gefeliciteerd ! Nu hopen dat het niet net zo gaat als het verzet in 1940 / 1945 waar het ene verzet het andere uitmoordt vanwege infiltratie etc. Maar ja ! Wat zal de uitkomst zijn ? Legio scenario zijn mogelijk. Demmink wordt gezelfmoord. Demmink wordt verbouwd en gaat lekker skiën in Argentinië samen met… (Vult u maar in !) Of Nederland stort definitief in elkaar, de Oranjes vertrekken voor de zoveelste keer en de Russen nemen de boel over… Spannende tijden staan voor de deur… Dat wel natuurlijk en het wordt geen fuif !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.