Maatschapij

Het proces-Wilders en de Untergang van “Het lieg en bedrieg Kabinet Rutte en Asscher

Ik Hou van Holland
Voor wie moet de rechter het karwei opknappen? Voor Samsom, Rutte, de Ultra-Rijken, de Bankier-Gangsters of Jan met de Pet?

(door Margreet Fogteloo van de Groene Amsterdammer en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-Noir-De ‘Anti- Hitler/Wilders-Hype’ rijkt naar een climax
Na de zoveelste opmerkingen van Geert Wilders over minder Marokkanen ontstond er een heuse Media Hype. Hebben honderden mensen de afgelopen dagen aangifte tegen hem gedaan en de Groene Amsterdam van de Grachtengordel kan ook niet achterblijven. ‘Het is de hoogste tijd dat de rechter de ondergrens van de vrijheid van meningsuiting gaat vaststellen’, oordeelde de corrupte Egbert Dommering, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, ten tijde van de rechtszaak tegen Wilders in 2010 . ‘Wilders heeft in het publieke domein ( van wie is dat publiek domein feitelijk) veel te lang kunnen doorsudderen’. Hoe het zit met de door de Gevestigde Orde gecontroleerde media liet  Egbert Dommering zich niet uit. Waarom?
Zo kwalificeerde de PvdA Geert Wilders als Hitler o.a. in hun Staatsmedia de NOS en de rest van de PvdA en VVD Stoottroepen kwalificeerde Wilders als walgelijk na hun verpletterende Gemeenteverkiezing nederlaag.
 De in hoofdzaak ‘Gevestigde Orde Juristen’ strijden onderling over de status van de strafzaak tegen Geert Wilders op kosten van Jan ‘met de Pet’, maar over de misdaden jegens ‘Jan met de Pet’ door bijv. Mark Rutte en Lodewijk Asscher geven zij ook niet thuis.

‘Het is de hoogste tijd dat de rechter de ondergrens van de vrijheid van meningsuiting vaststelt nu na eeuwen de ‘Onderbuik-mensen’ zich ook toegang, hoe marginaal dan ook tot het vrije internet hebben verschaft, aldus De Groene zodat er eindelijk ook nog eens een officieel wettelijke Staats-censuur van de Heersende Klasse van kracht wordt voor met name de ‘Onderbuik-mensen’  in “Banana-Fraude-Nederland”.’

Rutte: wij liegen en graaien al 200 jaar, dus dat is geen nieuwe reden voor lage opkomst,laat staan een proces tegen ons.
PVV-Leider Geert Wilders trekt al jaren een wissel op de samenleving, die trouwens totaal in het niet valt bij de roof praktijken met de wet in de hand door de politieke partijen van de Heersende Klasse. 

Beroeps criminele Politici weten zich in het parlement geen raad met hun collega, de  Pulp en Staats-media worstelen over de juiste strategie en wetenschappers vliegen elkaar in de haren over de islam en de waarden van de rechtsstaat. Te midden van deze morele,  corrupte politieke en electorale verwarring die leidde tot de grootse verkiezing nederlaag van de ‘VVD-Misdaadgroep’ met zijn ‘PvdA-hoertjes’ tart Wilders voortdurend de grenzen van de Dutch “Slaven-democratie”. Scheert hij erlangs of gaat hij er dwars overheen?

Iedereen liegt, behalve Ivo Opstelten en zijn ‘Sidekick Erik Wiebes’
Deze vraag staat centraal in de Kul-strafzaak onder leiding van de intens corrupte en pathologische leugenaar de VVD Minister van Veiligheid voor de Rijken en Klasse Justitie  Ivo Opstelten (70 jaar, blijkbaar ook geen thuis komen dat hij nog steeds aan het werk is, de seniele zielepoot ) die vorige week begon en op 3 februari wordt vervolgd.

Critical Legal Studies Movement is Margreet Fogteloo niet bekend.
Tijdens de partijdige rechtsgang vindt een juridische toetsing plaats van zijn uitlatingen in diverse media over moslims en hun geloof en van de beeldvorming in de film Fitna.
Tevens wordt Wilders aangeklaagd wegens zijn vergelijkingen van de Islam met het nazisme (zoals de koran gelijkstellen aan Mein Kampf van de VVD-er Henk Kamp). Op basis hiervan wordt hem groepsbelediging, laster, haat zaaien en discriminatie ten laste gelegd. Dat zal stap voor stap door het partijdige Openbaar Ministerie van de VVD Ras-Boeven Ivo Opstelten en zijn rechterhand de Crimefighter Volksonderdrukker de ‘Griezel Fred Teeven’ naar voren worden gebracht en worden becommentarieerd door de ‘verdachte’.

Straf de armen -Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid is Margreet Fogteloo niet bekend.
Het hof  bla,bla, concludeert in zijn beschikking dat ‘de wijze waarop het maatschappelijk debat verloopt over controversiële kwesties, zoals de immigratie- en integratiepolitiek, weliswaar in principe niet tot het terrein van het recht behoort, maar dat dit anders wordt als fundamentele grenzen worden overschreden. Dan komt ook het ‘Strafrecht van de arme’ in beeld’. Wát de uitspraak zal zijn is nu nog totaal ongewis. Het hof benadrukt ‘dat zijn oordeel in die zin een voorlopig karakter draagt, dat Wilders in deze beklagprocedure niet is veroordeeld. Het is uiteindelijk aan de later oordelende strafrechter om in een openbaar strafproces de vraag te beantwoorden of er ruimte is voor een veroordeling en, zo ja, in welke mate.’
Over de status van het proces, bevolen door het Amsterdamse gerechtshof, is inmiddels net zoveel onenigheid gerezen als over de politicus zelf. Uitdrukkelijk niet over het roven met de wet in de hand van de eerlijke weerloze massa.

200 jaar Borrelende ‘Koninklijke AIVD-Ketels’.
(In juni vorig jaar deden drie vooraanstaande Nederlandse onderzoekinstituten een voorstel om licht te laten schijnen op duister verleden. Samen hoopten het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde een grootschalig onderzoek te verrichten naar de militaire acties in Indonesië in de periode 1945-1949.)
Bizar genoeg vinden er sinds 1800, het ontstaan van de “Banana-Monarchie–Nederland”  nooit een proces plaats tegen de beroeps criminele, corrupte politici van de Heersende klasse, die wij nu terugkijkend in de geschiedenis toch met een gerust hart kunnen kwalificeren als misdadigers tegen de menselijkheid in het algemeen en in het bijzonder tegen het gewone volk. Leest u het onderzoek van de VU:”Het topje van de ijsberg in dit verband.
De rechters zouden zich mengen in een politiek debat, waarmee de grondslag van de scheiding der machten onder druk komt te staan. Het zou een niet-onafhankelijk proces zijn met een vooringenomen beschikking die zich laat lezen als een reeds geveld vonnis. Ex-SP-leider Jan Marijnissen stelt op zijn blog: ‘Wilders’ opvattingen moeten worden bestreden in de Kamer, in de kantine, op school, op het werk, maar niet in de rechtszaal.’

‘Jan met de Pet’ rest een Hutje op de Hei in “Banana-Fraude-Nederland.” Wat kan hun Wilders schelen.
Moslimfeministe Nahed Selim schrijft in een artikel in NRC Handelsblad: ‘De huidige heksenjacht op islamcritici verzwakt hun positie en versterkt het behoudende kamp en de moslimfundamentalisten. Tel uit je winst.’ En vooruitlopend op het definitieve oordeel wordt driftig gespeculeerd dat de beklaagde per definitie garen spint bij iedere uitslag. Alle ogen zijn bovendien wéér gericht op Wilders in plaats van op de maatschappelijk gesproken veel grotere Boeven als de  VVD ‘Snake Mark Rutte’, ‘Playboy Diederik Samsom’, ‘Kapo Jetta Klijnsma’, VVD Aasgier Stef Blok, de ‘VVD-Gestapo-man Sjoerd Potters’, de liegende pvda ex rechter Jeroen Recourt, etc.

Het Wetboek van Strafrecht is feitelijk alleen bestemd om de gedragingen van het plebs te bestraffen en hun derhalve in het gareel te houden. ( Zie CLS hiervoor)
Maar met al die veronderstellingen geven de voor- en tegenstanders van de rechtszaak dit proces bij voorbaat een politieke lading en dat is terecht. Ook juristen doen daaraan mee. Zij strijden onderling in de vakbladen hard tegen hard over de juridische juistheid van het proces. Bij hun argumenten zijn de motieven niet altijd neutraal, terwijl dat wel zou moeten. Want sec gesteld dient deze strafzaak om de betekenis van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht  voor de arme ( Het Wetboek van Strafrecht is slecht een boek met rond de 400 artikelen en BW, negen boeken dat bezit en eigendom van de elite regelt heeft er meer dan duizenden)te verduidelijken. 

Een Rechtelijk bevel om een Kamerlid aan te klagen is in de Nederlandse geschiedenis zelden voorgekomen.

Andere tijden, zelfde tijden: Gaan met die Corrupte ‘Schandknapen-Banaan’ in het Maastricht van VVD “Keizer Onno I″.
Jonald Bouwhuis Hans Wiegel
Een bekend geval was de vervolging van de Volkse Centrumpartij-leider Hans Janmaat in 1986.  Toevallig ook een Volk-Schlemiel die niet behoorde tot de Kasten van de Politieke lakeien van de Heersende Klasse. Hij was op zich welbeschouwd wel grappig met zijn slogan: VOL=VOL. Maar de  Grachtengordel heeft gehakt van hem gemaakt, terwijl de toen aan de macht zijnde beroepscrimineel politici als “Heer Wiegel” schaamteloos en straffeloos  hun corrupte zakken liepen te vullen over de rug van ‘Jan met de Pet’ en de Gastarbeiders. Ook over de schaamteloze roofpraktijken in die periode van ‘Nazi Prins-Pooier Bernhard’ geen kwaad woord in die tijd. Nee, Janmaat was toen de grote afleider voor de Elite. En wie is net nu? Zou het Wilders zijn ? Of is het Emile Roemer? Of beide?

Accijnzen in 11 jaar 35% hoger voor ‘Jan met de Pet’-Stelen met de wet neemt ‘Bijbelse proporties’ aan.
wanted diederik markNu is er meer aanleiding voor een rechtsgang dan toen, en het verbaast veel juristen dat een strafzaak tegen Wilders zo lang op zich heeft laten wachten. ‘Het is de hoogste tijd dat de rechter de ondergrens van de vrijheid van meningsuiting gaat vaststellen.Wilders heeft in het publieke domein veel te lang kunnen doorsudderen. Hoewel het ‘Klasse-Justitie strafrecht een uiterst middel is, is het soms een juist middel om het bestaan van een benedengrens te markeren en te handhaven. Het hof heeft in zijn beschikking deze lijn willen trekken, en volgt nauwgezet de door het Europese Hof ontwikkelde normen’, bralt Egbert Dommering, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Als de politiek niet in staat is om inhoudelijk weerwoord aan extremisme te bieden, dan gaat de rechtelijke macht dus niet op de stoel van de Heersende Klasse politiek zitten. De staat heeft een positieve verplichting om discriminatie en haat zaaien tegen te gaan en om de burgers te beschermen tegen de roofpraktijken van het “Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte en Asscher”. Juist omdat de corrupte politiek niets doet, moet de rechter het karwei opknappen. Koel en zakelijk zal er worden getoetst en dat is heel nuttig.’
In de kern gaat het proces volgens hem om Wilders’ positie als parlementariër in de Kamer en tegelijk om diens bijzondere verantwoordelijkheid als politicus in het publieke domein van de Grachtengordel. ‘

Troonzaal, een zaal vol Top-Bestuurs-Gangsters- Meer dan 10 duizend jaar lik in één zaal.
De corrupte Kamerleden genieten strafrechtelijke immuniteit voor hun uitspraken in de vergaderingen van de Staten-Generaal. In de Kamer mag Wilders alles zeggen, niemand kan hem voor zijn uitspraken dagen. Dat is een groot en sterk recht der Elite. Hij wordt dus niet, zoals hij vaak roept, als parlementariër de mond gesnoerd. Vandaar ook dat bijvoorbeeld kopvoddentax niet in de beschikking staat – hij mag dat in de Kamer zeggen. In tegenstelling tot sommige andere landen, zoals België, hebben politici echter daarbuiten, in het publieke debat, geen onschendbaarheid. Daar geldt voor iedereen de vrijheid van meningsuiting. Een openbaar debat mag scherp en schokkend zijn, maar politici hebben vanuit hun functie ook een bijzondere verantwoordelijkheid om als rolmodel de waarden van de  Dutch “Slaven-democratie”, zoals tolerantie voor de Bestuurs- en Bankier-Gangsters en het gelijkheidsbeginsel voor de ‘Ratten in pak’ Elite,  uit te dragen en te verdedigen. Wilders schendt dat in die hoedanigheid voortdurend.’ In de beschikking staan derhalve geen uitspraken die Wilders heeft geuit in de Kamer, maar wel zijn vele uitlatingen die hij in de  Staats en pulp media deed. Opgesomd tonen ze een eenzijdige, hermetische, repeterende inhoud en toon. Met name de parallellen die hij trekt met het nazi-verleden worden beschouwd als laster, hoewel dat per definitie getuigt van een morele zwakte, een beperkte vocabulaire en een gebrek aan historisch besef.  Toe maar Margreet Fogteloo neem nog een wit wijntje bij uw morele oordeel over Wilders. Misschien kan u zich ook eens uitlaten voor Rutte en Asscher hun (mis)-daden. Dat zouden de gewone mensen bij de voedselbanken en die werkloos, hommeless en radeloos en wanhopig zijn zeer op prijs stellen.

Elite bla, bla Egbert Dommering. Een weekje voedselbank en Egbert Dommering zou wel anders piepen.
Dit onvermogen geldt wél als een ernstig delict. ‘Wilders zegt dat hij zich aan de wet houdt en staat voor echte vrijheid. Hij stelt dat het hem gaat om de islam, als politieke ideologie, en niet om de moslims. Maar hij beweert ondertussen dat mensen die de islam belijden van hun geloof moeten vallen omdat ze anders gevaarlijk zijn. Nieuwe moslimmigranten moeten worden geweerd, en de in ons land aanwezige gelovigen en de uitingen van hun geloof moeten worden teruggedrongen. Dat komt neer op het aankweken van vooroordelen en haatgevoelens en de uitsluiting van moslims. Haat zaaien moet je natuurlijk altijd in de context bekijken, maar je hoeft het niet te bewijzen op basis van concrete daden.’
Voor Dommering is de straf niet relevant, maar wel dat er een uitspraak komt. ‘Het gaat om een normatief oordeel, vooral ook naar de beschadigde partij toe. Belangrijk is dat er een relatie wordt gelegd tussen zijn uitlatingen en het effect. Het zal een afweging zijn tussen de fundamentele waarden van onze rechtsstaat: de vrijheid van meningsuiting, de onschendbaarheid van parlementariërs om vrij en open maatschappelijke problemen te benoemen en de rechten van burgers om beschermd te worden tegen belediging en discriminatie. Mijn inschatting is dat de uitslag zal zijn dat hij zich voorzichtiger moet uitlaten. Dat is hoe dan ook winst, maar geen overwinning.’
Hij wijst op een vergelijkbaar proces in België: de zaak-Féret. Tegen de parlementariër Daniel Féret van het Waals Front National sleepte jarenlang een aanklacht vanwege zijn discriminerende en geloofs- en rassenhaat propagerende uitlatingen in het openbaar en ook vanwege diens partijprogramma dat zich keerde tegen de islamisering van België. Hoewel een politicus in België ook onschendbaarheid buiten het parlement geniet, werd hij uiteindelijk veroordeeld en legde het hof, zich mede beroepend op het Europese Hof, hem in 2009 een taakstraf op van 250 werkuren, ‘te vervullen in de sector die zich bezighoudt met de integratie van buitenlanders’. Ook mocht hij zich tien jaar niet verkiesbaar stellen, omdat het delict een aantasting was van de democratische waarden (kuch). ‘Ik vond de straf te hoog. Het gaat mij bij die zaak vooral om de kwestie dat wij in Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, ervoor hebben gekozen om discriminatie en haat zaaien juridisch te bestrijden’, zegt Dommering.
’Het recht is de bodem van beschaving, en de rechtspraak stelt de kaders voor de vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid’, zegt J. Th. Degenkamp, emeritus hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Recht is geen absolute logica, het is de voortdurende uitkomst van een maatschappelijke discussie over wat moet, mag en kan. De morele, politieke en juridische sfeer overlappen elkaar. In het proces-Wilders is dat aan de hand, ook omdat hij dat zelf door elkaar laat lopen. Ik zie het proces als een kans om zaken helder te positioneren. Gezien het geldende recht is het duidelijk dat hij discrimineert. Haat zaaien en beledigen van een groep is juridisch moeilijker hard te maken. Vorig jaar deed de Hoge Raad een uitspraak die erop neerkomt dat kritiek op een godsdienst wel mag, maar dat het nodeloos krenken van een groep omdat die een bepaald geloof aanhangt niet mag. Wilders handelt daar in zijn woorden bewust naar. Wat het lastig maakt is dat de islam geen scheiding van kerk en staat kent, en in de beleving de grens tussen geloof en politiek niet stelt. Ik vind dat hij een schuldigverklaring zonder strafoplegging moet krijgen. Hij wordt immers ironisch genoeg al jaren gestraft omdat hij onder strenge beveiliging in “een cel” leeft. Daarom moeten mensen die hem bedreigen óók juridisch keihard aangepakt worden.’ Dat gebeurde onder meer een jaar geleden in de strafzaak tegen de Rotterdamse rapper Mo$heb die in een tekst Geert Wilders direct met de dood bedreigde (‘Het is bam bam als ik Wilders tegenkom’ en ‘Als ik begin vraag ik om stilte, om een aanslag te plegen op Geert Wilders, en dat in woorden’). De rechter maakte geen onderscheid tussen zeggen en doen en nam geen genoegen met de verdediging dat het ‘artistieke vrijheid en ironie’ was. De rapper kreeg een taakstraf van tachtig uur.
Maar, meent Degenkamp, het justitieel beleid is niet consequent. Tegen radicale imams die ongezouten discriminerende en haatzaaiende uitspraken doen over ongelovigen, afvalligen, homoseksuelen en onzedelijke vrouwen wordt volgens hem veel te soft opgetreden. ‘En dat ondermijnt het rechtsgevoel in de samenleving net zo goed als een politicus die zijn gang kan gaan. De vrijheid van meningsuiting is begrensd en dat markeert het beschavingsniveau van de maatschappij. De politieke, de juridische en de morele ordes zijn er omdat we daarin geloven en ernaar streven om ze te bewaken. Soms moet dat onder dwang. In het geval van Wilders alleen taalkundig.’
Bla, bla, bla.

63 antwoorden »

 1. This handy feature has allowed residents to leave the house for weeks on end and never give any
  thought to the lawn or landscape during their absence.
  Another effective option would be medicated irrigation.
  Hoses nowadays also come with removable heads with which sprinklers and sprayers
  can be attached. The first step of rethinking your lawn is to evaluate how much grass you
  really need. Bump up to twice a week for April and May, then once a week during the hottest part
  of the summer.

  Like

  • zien er niet naar uit dat ze werk zoeken zoeken waarschijnlijk een onnozel kindje van een jaar of dertien veertien om in de hoerenkast te stoppen alle criminele en luie mocro s het land uit en de moskeeeeeen sluiten heil geert wilders

   Like

   • ik denk dat die badre nou wel ongeveer op de beton lijst van brilleman staat te veel vijanden gemaakt snyeders gullit das toch kapitaal

    Like

  • lees ik net dat die grooooote geweldige vechtsporter badr hari een kind van ruud gullit met zijn kop in de wc pot heeft pogen te vernederen en die hoer van kruif zegt er niet van de achterban van wendy is tot alles in staat

   Like

   • VERKIEZINGSFRAUDE !!! PVDA STEDEN !!!!! AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECH ZAL GRONINGEN OOK NOG WEL BIJ KOMEN HET VERMOEDEN VAN VERKIEZINGSFRAUDE AMSTERDAM BESTAAT AL JAREN
    DE PVDA AMSTERDAM IS NOG ERGER DAN DE NAZIE S GESTAPO OF NIET DAN WENDY?? WANT BESTE BRAVE BURGERS AL DIE ZOGENAAMDE VERGISSINGEN DIE GEMAAKT ZIJN DOOR DE PVDA EN GL KASBEHEEERDERS REKEN MAAR DAT DAT ALLEMAAL VERDWENEN IS IN DE ZAKKEN VAN DE VRIENDEN JOPPIE EN FELIX EN EDJE EN ASCHER EN DE REST VAN DE VRIENDEN HILHORST EN MISTER MASERATIE EN WENDY 0,0

    Like

 2. Deze is ook nog steeds leuk en goed onthouden voor zo snel een politicus zijn liegwaffel weer open doet en al die politieke partijen en mede misdaadmedia al hun eigen regentenmisdaden en seperatistisch fascistenbeleid weer eens aan Geert Wilders willen af vegen zoals nu weer:

  De rat verdraait het verleden
  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/10/pvda-wethouder-kuik-verweg-maakt-300-duizend-euro-foetsie-bw-almelo-medeplicht/comment-page-1/#comment-30501

  Like

  • ja hahahaha

   disputax.blogspot.nl/2014/03/minder-mannen-minder-minder-minder.html
   Het zijn beelden die doen denken aan de Weimarrepubliek, toen men zigeuners afschilderde als asociale en criminele elementen.””

   Heden nog hebben ze massaal peuters op hun kampen overal op hun kampjes kapot gegangbanged en zijn zelfde slag als de oeigoeren. Ze stammen ook van de slavencaravanen richting oosten met talloze miljoenen versleepte Blanken en handelen nog in Mensen en drugs prostituties en slavernij.

   Door misdaad moord en massieve Volks raciale verkrachtingen is van de Blanke Nederlandse Bevolking nog maar 10% over en voor driekwart weg verkracht in raciale dwanghuwelijken als Kind al.

   Nu bestaat de Bevolking voor 10% uit restje Blank voor 70% uit joden en 20% etnisch.

   Je maakt de gekende foutjes…van de marrokaan weet je blijkbaar op mysterieuze wijze wél de tallen daderschap maar van de joden zou je dan niet weten dat die van begin al hun misdaden op naam van de Blanken schrijven die nog maar 10% uitmaken en je dus overdaad misdrijven bij de net nog 2,5% los lopende Blanken legt. En als gebruikelijk heel de jood weer volkomen uit beeld houdt.

   Zelfs aan de klassenfotos onmiddelijk na de oorlog kon je aan de klas samenstellingen al zien dat de scholen volkomen joods bezet waren en zijn en als je nog Blanken wilde vinden je op wat lagere schoolfotos net nog 30% Blanke Kinderen had.

   In de oorlog hebben de joden 1 miljoen Nederlanders op transport gezet en geextermineerd. Na de oorlog op diverse wijzen van exterminatie nog eens 4,4 miljoen uitgeroeid.

   Komt er op neer dat je met elk woord tegen Wilders eigenlijk antisemitisme aan het plegen bent dus.

   Buitendien wordt misdaad niet enkel bepaald door wat jou getoond wordt of bekend gemaakt is daar alle politieke partijen overheid en wetgever criminele misdaadverzwijgers en cijferfraudeurs en vervalsers zijn.

   Dat die allochtoon al lang merendeeld met dubbel paspoort als Nederlander wordt betiteld in criminologie en politiek en dusdanig al hun schanddaden ook al op Blanke naam gaan zou je toch ook al moeten weten. Dat gaat voor die marrokaan ook op.

   Comments stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/23/het-proces-wilders-en-de-untergang-van-het-lieg-en-bedrieg-kabinet-rutte-en-asscher/comment-page-1/#comment-31890

   ___

   btw joden ondanks 70% van de bevolking zijnden hebben zelfs helemaal geen crimestats..in geen enkel land. Wie schrijft die blijft wie praat die vraat wie zwijgt die hijgt zal k maar zegge…

   Like

 3. Oh ja weet u wel dat de Vrouwen onder vvd pvda cda pás tachtiger jaren wetttelijke bescherming kregen tegen verkrachtingen en misbruik?

  Dát moesten ze nog eens zélf bevechten ook als heuze Geert Wildersen tegen die wetteloze bende elite Kinder knijpers en creche uitwoners!

  En wéét u óók dat die zelfde bende van crecheholbewoners “inclusief justitie-hoge raad” al in 1972 de rellen in de grote steden hebben neer geslagen en gedoofpot om wát de immigrant toé al de Kinderen en Vrouwen tot zelfs op klaarlichte dag déden met hun massa verkrachtingen en in de wijken?

  Vandáár dat nu driekwart van het Volk in raciale dwanghuwelijken weg verkracht zit!!!

  cda vvd pvda zijn altijd al zelf de satanische pedoring geweest met hun immigrant.
  http://samuel-heinemann.tumblr.com/post/18080671507/juli-2009-report-to-fbi

  Kan flikker ali b daar mischien effe een liedje van zingen?

  Like

   • Veel zorgwekkender dat je zo maar over zware raciale terreur en eugenetische misdrijven heen stapt dat Holocaust ontkenning en opzettelijke kwetsing als enige typering over blijft.

    Dat doet me denken aan die moscowiczen die met de tsjekaslachtende oorlogsmisdadigers mee kwamen alhoewél ze zelf zeiden uit Limburg te komen maar voor de oorlog in zowel Nederland als Duitsland niet bekend waren dus die naam niet in die Landen voor kwam. 1830 waren ze nog in de usa California/Winchester aan het Kinder slachten van uit posities als rechters en juristen en dreven de lijkjes in canvas gewikkeld door de Winchester wateren en rond 1900 met de omverwerping van Rusland mee kwamen. Die juri m lijkt zelfs veel op al capone.

    Van zulk mentaliteit en achtergrond verwacht ik zulk respons wel.

    Like

   • RRF
    Het laatste
    luister zuiger, ik ken jou niet, jij mij ook niet dus met je geblabla over achtergronden enz. Je bent weer eens in de war met je bendy vandaag denk ik.
    Wie weet ben jij wel een aivd trol? En ik zou je ook niet willen leren kennen, laat dat heel duidelijk zijn met je vreemde opmerkingen. Nou en dan geef ik nu het laatste woord aan jou.

    Like

 4. Nog meer lieg en bedrieg en vals politiek en wetenschapsagendas. Let wel hiermee halen de wetenschappen politici universiteiten al honderd jaar in raciaal en bankairadelig monopolie de Volken alle Vel van de Neus…bepalen politiek en agenda… en maken alle studentjes dom:

  Het ” hou jij ze dom dan hou ik ze arm” beleid

  Scholen schooltjes onderwijs universiteiten ook als verkapt seperatiemiddel ter raciale gerechtelijke en financiele seperaties waar zuidafrika jaloers op is. Daar konden ze de Natives niet in stilte in armoeden wijkterrorismen drugvergiftigingen en ziekten een vroege dood laten sterven om het Land en alle Bezit zo slinks en stiekem over te nemen mét diploma! Scholen wet politiek wetenschappen en uw bankier ter exterminatie beroving misbruik en uitroeing van Volken.

  Like

 5. Enige bewondering voor de kleermaker van Rutte, deze onvolprezen zijde lasser presteerd het keer op keer een schouderloze man te voorzien van iets wat op schouders lijkt,, het is niet meer zo dat zijn oren buiten de schouders uitsteken.

  Like

 6. Ken men Wilders of andere Nederlanders vergelijken met Hitler .
  of laten we anders zeggen .
  waren de Nederlanders gezag in de koloniale landen
  niet gelijk of erger dan Hitler .
  en als Hitler zo slecht was waarom gelijk na de oorlog al die
  wreedheden in Indonesia.
  waren die mensen daar minder dan joden.
  in de optiek van de Nederlanders .

  Wilders vergelijken met een KNIl soldaat is veel
  beter .
  en eerlijke zeer waarschijnlijk heeft die wel een
  paar oud oompjes die flink wat Papoea s vermoord
  hebben .
  maar daar beginnen de Media en de politieke
  elite honden niet over want hun allemaal
  hebben hebbe zulke familie leden
  die eigenlijk oorlog honden waren
  of zoals men wil oorlog criminelen.

  ieder geval Wilders is niet slechter dan wie dan ook
  en ik heb met hem te doen.
  al heeft die natuurlijk de aanzet geven om 77 kinderen te laten
  vermoorden .
  maar er lopen een paar rond in Nederland die heel wat
  meer gedaan hebben .

  natuurlijk in belang van de kapitaal
  dus geen haan die erna kraai

  Wilders ken veel beter richting de Antillen gaan
  want we zullen over hem waken en bewaken
  en hij zal geen last onder vinden van geen
  ene haat moslim of andere zeikers

  bij deze .

  Like

   • Vreemd dat er in de Congo de export van grondstoffen hoog
    is terwijl er een burgenoorlog heerst
    en de export komt net richting de KNIL terroristen

    vuile KNIL methode om te beweren dat we hebben gedékolonialiseerd
    terwijl er meer gemoord word dat tijdens de kolonisatie
    tel de oorlogjes maar in Afrika
    van nu en toen .

    Like

   • denker !! de belgen waren nog niet weg of jouw grooote idool idi amin begon al te moorden en te verkrachten en de groooooote plantages zo grooooot als de provicie utrecht te verwaarlozen ik ben eigenlijk geneigd om te stellen dat die boesmannen niet willen werken en en denker daar wil je niet over praten he rhodesie het zelfde liedje in een paar jaar tijd van een welvarend land naar een van de armste landen van afrika

    Like

  • “al heeft die natuurlijk de aanzet geven om 77 kinderen te laten
   vermoorden ”

   Hee jij bedoeld vast Utoya? Nou dát was israel waar de it van het joods regime in de weken voor de aanslag nog enkel tientallen miljoenen accounts van Westerse Opposities liet sluiten om Hun Gedachten maar voor al niet er over op het Net te behoeven te lezen.

   Bedenk hier aan kun je concluderen dat die joodse bedrijven al ons doen en laten al ons mening en standpunten analyseren en documenteren ter snelle killswitch al vóór dat bevel van lieberman en israel. It als Netnetraliteitkiller killswitch en raciaal elitairteroristisch separatiewapen…en om je te vinden en hoogstpersoonlijk te killswitchen zal er wel bij horen met zulk kolonisten en bezetters.

   Twitter google facebook zuckerman kregen daartoe bevel van avigdor lieberman van uit israel en de mest met eigenschappen om een bom te maken kreeg die via de Noorse regering waar sinds de aanslag door Timothy McVeigh tegen ambtenaren in USA met zulk spul sindsdien speciale vergunningen voor nodig waren Wereldwijd daar de overheden de mest stilzwijgend hadden vervangen er na door niet als explosief te misbruiken kunstmest.

   Dus breivik met zijn boerderijbedrijf kocht dat in met kennis van geheime dienst en regeringslevels! En was ook de Noorse president jens stoltenberg(alsmede het Noorse koningshuis) aan betrokken die zijn Europatrip de dag vóór die aanslag afbrak en terug keerde.

   Je denker zijn we dát ook´al weer Niet geweest jammer he?

   Mede áls je in een land hier in het Westen ergens woont ben je met die houding mooi je zelf je Familie en Toekomst van je Kinderen aan het vernaggelen door bij alles tegen Hun Belang en Veiligheid en Behoeften en Bestaansmogelijkheden en Rechten in te gaan en dat te saboteren voor wat belang heel ver weg en wat te dikke bankrekeningen plannen en wensen van aan jouw vijandige schadelijke onbekenden. Hun Toekomst smelt weg als sneeuw voor de Zon per seconde while We speak door zulken als jij.

   Corruptie tast de intelligentie aan en doet ontsporen.

   Log voor al even in en kijk eens naar de comments:

   Like

 7. LS…
  Zolang de Pedocratie onder leiding van het valse Huis van Oranje en vazallen een feit is gebeurt er niets en viert de perversie hoogtij. Wilders kan nog een keer glanzen door Demiink onderuit te halen en partij te kiezen voor de mensen in plaats van het dienen van Satan cq Israël en de Zionisten !

  Like

 8. Ja zoals ik al zei heel de wetenschap is een perverse viezerik dat al tijden valse data aandraagt om alle valse politieke agenda te steunen om ons saampjes te kunnen uitvreten. Daarbij schuwen ze geen enkel misdrijf fraude of bedrog en kosten ons zo abermiljarden per jaar aan onnodig investeringen.

  Elk wél integere wetenschapper en dat zijn nog maar weinige wordt desnoods met geweld maar rap weg uit beeld gedragen.

  Ons dan nog meermaals met gemilitariseerd vogelgriepvirus op tv bedreigen van af de erasmus universiteit kunnen die parasietacademici dan nog wél als dank voor al uw miljarden die uitvreters.

  En wié onze controle instanties rekenkamer besturen media bemannen nu er overal opeens en internationaal “overnacht de gaten opeens in de kassas vielen is natuurlijk geen raden meer met zulk academisch vuilnis overal aan de sturen!

  Academien de moderne versie van de middeleeuwse pest verspreiders. Wat toen ook al met de laatste kennis van academischbiologische kennis ging van uit india. Satansnesten die ook die Kindér knijpende rechters leveren als de ezels van ivo opstelten zijn huifkar.

  En dán zoú een Geert Wilders die alle tijden met gebonden handen en voeten in de gangkast lag het wel even gedáán hebben?

  Seriemoordenaar ivo opstelten met zijn kromme vrouw de rechter.

  Like

 9. Al die politici die zich voordoen als de beschaafden doen zelf niets anders dan zich laten leiden door onderbuik gevoelens en de opdrachten uitvoeren vd achter de coulissen versopte monsters.
  En nog denken ze in al hun arrogantie zelf nooit ad beurt te komen,wanen zij zich beschermt door diezelfde monsters waarvoor zijj werken..
  Hoe cynisch.

  Like

  • Degenen die daadwerkelijk met de scepter zwaaien maken geen onderscheid,als het erop aan komt zullen ze net zo makkelijk al hun slaafse poppenspelers ausradieren,net als ze al eeuwen gedaan hebben bij het volk.
   Het zou fijn zijn als al die mannen en vrouwen in het leger,politie,beveiliging etc zich dit eens grondig gingen beseffen en ipv het volk als tegenstander te zien te beseffen dat zij deel uitmaken van dat zelfde volk…

   Like

   • Kun je vergeten die centrale bankiers hebben per 2004 en 2009 totaal 200.000 man bendeleden type serie verkrachtende stjekaslachters wat Rusland en Duitsland 1900 en 1940 ook de afgrond indouwden oa van uit de politieconferentie 2004 te chicago ingevoerd om alle machtposities te overnemen. Oa op bevel van ndranghetageneral en hogeraads slaapfeestjeslid ybo de Hofnarzaaksaboteur buruma dus we zijn de klos.

    Daar 70% van de geplunderde Bevolkingen nu uit Joden bestaan gebruiken de centrale bankiers daar nu dus mooi ander volk voor zoals de allochtonen pakistanen en de majas(golden als sinds 8ste eeuw spoorloos verdwenen in hun thuisland) om ons na misbruik en plunder er onder te houden.

    Zoals gekend Volken met Volken plunderen misbruiken verbrijzelen. En die bankaire adel de chronisch lachende derde want elk hulpje wordt na gebruik omlaag gewerkt om te veel macht voor hen te voorkomen. Daarom is de middenklasse van hun ouder handlangers nu ook overal ook aan het vergaan tot gootpeople. In Amerika zijn die al history en Rusland ook.

    Like

   • Het zou om het Zelf Behoud en Veiligheid van de Volken dus eerste Noodzaak zijn geheel de wetgeving en justitie uit te ruimen daar mee de Orde weer Hersteld kan worden. Die zijn spil in alle staatsterrorismen misbruik en misdaad in elk Land ook.

    Like

   • Ja rrf ben het helemaal met je eens,maar ik heb het ook met name over al die jongens en meisjes die op het punt staan politie agent ea te willen worden en daarmee denken een eerzaam beroep ten dienste van het volk te vervullen…

    Like

   • Justitie:

    “Belangrijk is ook de verklaring van Marcel Vervloesem op Het Uur van de Waarheid:

    De kwestie Demmink begint heel wat doofpotten open te gooien . Van hen van wie moest verwacht worden dat zij instonden voor recht moet men nu vaststellen dat zij zorgden voor het in stand houden van onrecht . Dat daarbij het orgaan van Justitie het middelpunt was van het geweven systeem van de gebruikelijke doofpotten zal velen inmiddels niet meer verbazen . Hoe hoger de rang van de betrokkenen hoe hoger de bescherming van hen . Het jarenlange verborgen aandeel van gezagdragers in deze zaak maakt het nog des te duidelijker dat misdaden binnen Justitie begaan als een gewoonterecht werd beschouwd. Het lijden van de betrokken slachtoffers werd immers ondergeschikt aan de daders . Iedereen wist immers al jaren wat er zich in Nederland voordeed , er netwerken bestonden dewelke verbonden waren aan alle vormen van kinderhandel . Niemand deed er echter iets tegen , begrijpelijk als men nu ziet wie en wat er allemaal deel uitmaakt van deze schande . De gevolgen van het gebrek aan gepast optreden werpt nu zijn vruchten af . De vraag die nu primair is geworden wanneer er daadwerkelijk tegen de daders , ook al zijn zij vertegenwoordigd in Justitie en politiek , zal opgetreden worden is dan ook terecht . Het valt bij dit alles ook sterk op dat binnen de media het liefst van al over dit schandelijk gebeuren gezwegen wordt om zo het publiek de waarheid te onthouden . Op die wijze is het duidelijk dat de media zich tot medeplichtigen heeft gemaakt .
    Marcel. ”

    http://www.visionair.nl/wetenschap/demmink-en-koninklijk-kindermisbruik/comment-page-1/#comment-114862

    Like

   • kikkerbek samsom noemt wilders laf omdat hij niet wil debateren in zijn!!!! tweede kamer met pechtholletje en de rest van de landverraders ha zeg kikkerbek samsom de pvv ziet jouw graag bij de landelijke verkiezingen binnenkort wij kiezen zelf de tijd en de wapens je kunt gaan

    Like

 10. die wilders moet maar gaan klagen bij die grote bedrijven die de gast arbeiders hier heen hebben laten komen als die goed loon gaven voor vuil werk dan hadden ze er nederlanders gestaan en geen gast arbeiders.en die van vlissingen helemaal met zijn vlisco dat is de grootste oplichters fabriek van nederland met zijn hand wax

  Like

  • Precies wat denk je van bv. al die polen die er zwart werken op Schiphol en zwaar misbruikt en onderbetaald worden, daar hoor je ook niet over!
   Of over al die andere gastarbeiders die hier ooit heen zijn gehaald! Denk maar aan de Hoogovens / tatasteel.
   Politici zijn slechte acteurs.

   Like

   • wendy dat waren harde werkers en geen// kettingrukkers kinderverkrachters juweliers overvallen scooters jatten aanrandingen alleen al in amsterdam 1500 criminele mocros die iedere dag de straat op gaan tasjes roven oude vrouwtjes verkrachten en doodknuppelen waarom ga jij nietlekker naar het rif gebergte enen wendie de hofstad groep terreur wat denk je van die mocro die nu in syrie zitten die gaaan straks hier verder met moorden

    Like

   • @Gerrit mag ik mijn mening hebben? of is dat niet zo van toepassing op die goddelijke berg van je? Gerrit houdt nml. alleen van kinderen als ze de goede kleur en bloedlijn hebben, en alle Marokanen hebben het volgens gerritje weer gedaan. Ja gerritje stanley omen, laat zich lekker bespelen door de politiek.
    Ik kom hier om nieuws te lezen , te delen en te reageren en niet om steeds met een bloedzuiger als jij ruzie te schoppen. Echt wel wat beters te doen en voor aandacht moet je maar naar je vrouw toegaan .
    Wel een liedje voor je geplakt , want zulke oude mannen als jij zorgen er met je propaganda wel voor dat Marokaanse jeugd geen kans krijgt en zijn bij voorbaat al slecht in gerrits wereld !!! Witte jeugd doet nooooooooooit wat zijn zo lief allemaal !Dus bij deze neem ik afscheid van je, bye bye

    Like

   • Eindhoven ik denk dat de joodse liegmedia en hun zetelende partijen wat haat wil zaaien jegens polen daar ze de berichten duidelijk vervalst hebben. De Politie zelf zegt heeel wat andersen suggereren zeker Geen Polen. Lijken me weer die marrokanen wel:

    http://www.politie.nl/nieuws/2013/mei/23/09-winkeldieven-op-strooptocht-aangehouden.html

    Dit is zuiverst raciale haatzaaien tegen onschuldige Bevolkingsgroepen.

    Ik denk dat die stinkcabal weer bezig is die marrokanen van ze te masturberen om de PVV met misdaad en bedrog onderuit te halen in de berichtgevingen.

    Het is heden een zuivere raciale terreurdaad om de afkomsten nog steeds niet bij de misdadigers te zetten daar steevast dan de verkeerden worden beschuldigd en verdacht en er bedrog mee bepleegd wordt in de media en politiek alsmede de raciale misdaden en terreurdaden der zetelende politieke partijen er mee in stand gehouden worden en er rassenhaat mee gekweekt wordt alsmede ontkenningen van raciale misdrijven en slachtofferschappen der ware slachtoffers wat hulp aan misdrijven en obstructie van waarheidvinding en rechtsgang is alsmede politiek bedrog cq staatsterrorismen.

    Past weer precies in de hetsen tegen Geert Wilders en de Bevolking van het moment.

    Zo verzwegen deze media ook fanatiek de identiteit en afkomst Baby slaher kim de wilde en van tristan van der vlis de massamoordenaar waardoor er geen link kon worden gelegd met de raciale haatzaaipartijen van de joodse rabbis als oorzaak. Een major misdrijf der media.

    Weer wat voor de berg tegenaanklachten voor Geert Wilders.

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31960

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/23/het-proces-wilders-en-de-untergang-van-het-lieg-en-bedrieg-kabinet-rutte-en-asscher/comment-page-1/#comment-31895

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31967

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31945

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/23/het-proces-wilders-en-de-untergang-van-het-lieg-en-bedrieg-kabinet-rutte-en-asscher/comment-page-1/#comment-31890

    PERIODE DIVERSE COMMENTS EN INFORMATIE MAATSCHAPPIJ EN FATSOEN #Demmink #saville #banking #politics http://tl.gd/n_1s14neu via @Bonusje

    Like

   • Eindhoven ik denk dat de joodse liegmedia en hun zetelende partijen wat haat wil zaaien jegens polen daar ze de berichten duidelijk vervalst hebben. De Politie zelf zegt heeel wat andersen suggereren zeker Geen Polen. Lijken me weer die marrokanen wel:

    politie.nl/nieuws/2013/mei/23/09-winkeldieven-op-strooptocht-aangehouden.html

    Dit is zuiverst raciale haatzaaien tegen onschuldige Bevolkingsgroepen.

    Ik denk dat die stinkcabal weer bezig is die marrokanen van ze te masturberen om de PVV met misdaad en bedrog onderuit te halen in de berichtgevingen.

    Het is heden een zuivere raciale terreurdaad om de afkomsten nog steeds niet bij de misdadigers te zetten daar steevast dan de verkeerden worden beschuldigd en verdacht en er bedrog mee bepleegd wordt in de media en politiek alsmede de raciale misdaden en terreurdaden der zetelende politieke partijen er mee in stand gehouden worden en er rassenhaat mee gekweekt wordt alsmede ontkenningen van raciale misdrijven en slachtofferschappen der ware slachtoffers wat hulp aan misdrijven en obstructie van waarheidvinding en rechtsgang is alsmede politiek bedrog cq staatsterrorismen.

    Past weer precies in de hetsen tegen Geert Wilders en de Bevolking van het moment.

    Zo verzwegen deze media ook fanatiek de identiteit en afkomst Baby slaher kim de wilde en van tristan van der vlis de massamoordenaar waardoor er geen link kon worden gelegd met de raciale haatzaaipartijen van de joodse rabbis als oorzaak. Een major misdrijf der media.

    Weer wat voor de berg tegenaanklachten voor Geert Wilders.

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31960

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/23/het-proces-wilders-en-de-untergang-van-het-lieg-en-bedrieg-kabinet-rutte-en-asscher/comment-page-1/#comment-31895

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31967

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/25/groenlinks-is-in-de-war-en-denkt-dat-het-gelijkheid-beginsel-echt-bestaat/comment-page-1/#comment-31945

    stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/03/23/het-proces-wilders-en-de-untergang-van-het-lieg-en-bedrieg-kabinet-rutte-en-asscher/comment-page-1/#comment-31890

    PERIODE DIVERSE COMMENTS EN INFORMATIE MAATSCHAPPIJ EN FATSOEN #Demmink #saville #banking #politics http://tl.gd/n_1s14neu via @Bonusje

    Like

  • De grote bedrijven hebben niks te maken met het functioneren van de Marokkanen , Marokkanen zijn zelf verantwoordelijk. Iedereen vergelijkt Wilders met de moffen uit de 30er jaren. Ik zie het ander om. Ik vergelijk de moslim met de moffen, zaaien terreur, pakken gericht de Nederlander aan, ze trekken geen bejaarde Marokkaanse vrouw over de straat, nee, alleen de Nederlander.

   Like

   • als die grote bedrijven er niet waren geweest had je geen gastarbeiders nodig en waren ze niet hier

    Like

   • “”als die grote bedrijven er niet waren geweest had je geen gastarbeiders nodig en waren ze niet hier””

    Dat is helaas totaal niet waar eindhoven. Al 1965 werden massas migranten ter slavernij ingevoerd na eerst 500.000 met aids geinfecteerd te hebben en de Nederlanders werden zeer massaal gezond en wel de afkeuring in geparkeerd en die migrant voor half of lager prijs als werknemer misbruikt.

    Dat kraakte gelijk geheel ons sociale stelsel van begin gelijk al met gevolgen tot heden en zaten er 900.000 onterecht af gekeurden in de afkeuring die er bij snabbelden etc wat dus dubbelop schade was.

    De nakomelingen van die slaven immigranten waren al wat wijzer zodat die werkgevers als de van vollenhovens etc ze niet meer moesten en anderen invoerden en hen ook massaal de uitkeringen en afkeuringen in bonjourde en al ras dat ook al 900.000 werklozen waren. Wij het Volk betaalde dat immers toch mooi voor ze. De Volken de schaden kosten rekeningen en die elitecabal steeds en alleen maar de winsten en weelden met hun bank wet en bedrijfsmonopolies.

    Alles onder voorwendselen als vergrijzing werknemer tekorten luie Nederlanders staatsschulden krimpende economie dan weer vluchtelingen asielzoekers globalwarmingvluchteling en meer etc.

    Oa de eucommisie van de centrale bankiers betaalde nog 20.000 euro per afrikaanse slaaf dat zijn hutje werd uit gevlammenwerpert door hun milities in afrika etc van onze contributies.

    Like

 11. In BELGIE heeft men dit al vaker getracht te realiseren ,met VLAAMS BELANG jaren terug ,toen nog met de oude naam en hun leider de WINTER .Ook die probeerde men via de rechtbank uit te schakelen vanwege zijn uitspraken .Is ook niet gelukt het V B bestaat nog steeds en heeft nu een tegenhanger aan de NVA .En ook daar heeft jarenlang de gevestigde politiek gefaald met zijn wegkijken aangaande de knelpunten .Juist dat gene wat ook hier is geschied de afgelopen 40 jaar heeft voeding gegeven aan een WILDERS /janmaat en FORTUIN .In die zin dat zij de vinger legden op de etterende onvrede en onvrede over de overlast en andere problemen op het criminele vlak van een groot gedeelte van de cultuur VERRIJKERS ..En juist deze problematiek heeft al die jaren geen prioriteit gekregen ,waardoor de burger zich steeds meer benadeeld voelt en niet gehoord door de politieke elite .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.