Elitaire Misdaad

Waanzinnige Rutte: Terug naar de Bloederige Gouden Eeuw van de V.O.C.

(van onze dr. Goebbles Propaganda redactie)

AMSTERDAM -NOIR-Nederland moet terug naar de sfeer van de Gouden Eeuw. Met die waanzinnige oproep opende premier MarkHans de Boer en Mark Rutte Rutte zaterdag in het Scheepvaartmuseum van Amsterdam Het Nationale Sail ondernemersdebat dat georganiseerd werd door  het op een haar na failiette DFT. Deze oproep is te vergelijken indien Angela Merkel zou oproepen dat Duitsland terug moet naar de sfeer van het Derde Rijk van Hitler. Zijn PvdA-hoertjes zoals de lagere adel in de Gouden Eeuw snoepen mee met VOC Regent Rutte en bleven opvallend stil. Toevallig zijn wij bezig met een serie: ‘The Killing Fields of the V.O.C.”of die VVD Waanzigge Rutte komt met zijn oproep terug naar de V.O.C. Rutte kent de Nerdelandse geschiedenis niet of juist wel. Hoe het ook zij het is algemeen bekend dat Dictator Regenten lijden aan Grootheids Waanzin.Nederland heeft een premier die dus kennelijk lijdt aan de “VVD- Grootheids-Waanzin”. Rutte maakte ook de VVD slogan voor de komende Twee Kamer verkiezingen bekend:”De VVD wint op alle Fronten!”.

De wreedheid van de transatlantische slavenhandel.Emoties over Nederlands slavernijverleden zijn terecht, maar niet bekend bij Rutte.
De zogenaamde Gouden Eeuw was de eeuw van Slaven en Opium handel en moord partijen van de
participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_Nederlandse Elite in de Win kolonien die ISIS qua geweld tot padvinders maakt. Daarnaast was het de Eeuw dat de gemiddelde leeftijd van Jan met de Pet Pleps rond de dertig jaar lag. Ouder werden zijn niet voordat zij totaal uitgebuit van ellende zo arm als kerk ratten stierven. De Heldhaftige V.O.C Schepen hadden de hoogste sterf percentage zowel voor de slaven als wel voor de gewone bemanning ( scheurbuik). Tja, dat zijn natuurlijk Gouden tijden voor Rutte en zijn VVD-misdaadgroep: Labbekakkers die niet ouder worden dan 30 jaar. In de maritieme entourage benadrukte Rutte de pijlers waar zijn corrupte VVD ondernemend Banana-Fraude- Nederland op kan voortborduren. „We zijn als land het beste in het managen van de zeespiegelstijging en verfijnde Rat in pak corruptie. Ook hebben wij de beste oplossingen om straks 7, 9 of zelfs 10 miljard monden te voeden.”, bralde hij als een compleet gevaarlijke Criminele Gek .

200 jaar Moordende Koninklijke VOC-Ketels’.
De waanzinnige Rutte sprak geen woord over het feit dat 2.5 miljoen mensen nu al onder de armoedegrens moeten overleven . Ook geen woord over het feit dat 500 duizend kinderen niet dagelijks een behoorlijk maaltijd per dag kunnen krijgen. Ook benadrukte hij de vergrijzing. „Ook daarin heeft Nederland een hele ‘V.O.C.-Kees de Jagersector’ die daar het beste mee kan omgaan door de bejaarden in hun bed te laten pissen en door 3 miljoen bejaarde tot zorgmijders te maken.” Verder wees Rutte op de mogelijkheden voor de zogeheten circulaire (duurzame) economie. „Laten we geld verdienen aan het oplossen van milieuproblemen, die wij zelf hebben veroorzaak als Kapitalisten van het ergste soort.” De VVD  wannebe V.O.C. Massamoordenaar en Slavenhandelaar Rutte sprak van groeimogelijkheden voor de economie van 1 tot 4 procent en nodigde gelijk alle aanwezige uit voor de VVD-Gay boot  te Amsterdam volgend jaar met als extra attractie Plasterk als V.O.C Admiraal Liberace zanger .De ‘ Gouden Massamoordenaar premier’ benadrukte daarnaast het belang van handelsmissies en het feit dat die niet alleen meer een „feestje voor de grote bedrijven en ‘Graai- King Willem’ ” zijn. „Ook het midden- en kleinbedrijf heeft toegang tot de internationale massa moord markt van het Groot Kapitaal.” Rutte  vergeet hier even voor het VVD- gemak dat er jaarlijks zes miljoen kinderen van de honger sterven mede door toedoen van zijn ondernemers gabbers in V.O.C.-crime.

Tijdens het debat  discussieerden zwaar voor geslecteerde topmensen gangsters uit het bedrijfsleven over nieuwe mogelijkheden voor Nederland. Onder anderen de Slavenhandeleren Eelco Hoekstra Ik Hou van Holland(Vopak), Jan Kees de Jager (KPN, had voor deze gelegenheid zijn sexslaaf- Toyboy thuis gelaten) en Symen Jansma (TravelBird) gaven hun mening over de mogelijkheden voor een ‘nieuwe Gouden Eeuw’. Ook  corrupte economen en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs  waren in gehuurd om Rutte zijn reet te likken als  deelnemers aan het Gouden Eeuw V.O.C  VVD propaganda-debat der Wanzinnigen.

29 antwoorden »

 1. De geschiedenis over de koloniaal is vaak
  gebaseerd op leugens en onwaarheden.
  ene kant om de een inferieur te maken en
  de andere kant de ene superieur te maken .

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_George_Gordon

  Zo was Afrika een en al oerwoud en de zwarte mensen apen
  en zo was Soedan flink in de oorlog met de Gay lord Rutte
  een oorlog die tot de dag van vandaag voort duurt.

  Hele samenleving zijn zo uit de geschiedenis gewist
  om de mens onwetend te houden.
  De term krijgsgevangen zal beter zijn dan slaven
  als je de geschiedenis echt kent.

  Like

  • De waarheid is dat de renaissanse in veel opzichten een verslechtering betekende.
   de heksen vervolging hoort meer bij de renaissance als bij de middeleeuwen, als ook joden vervolging.
   Een winst oogmerk en woeker rente mochten niet van god in de middeleeuwen.
   “geld handel” vroege bank wezen werd over gelaten aan joden.
   “die waren toch van god los.”

   Calvijn betekende de ondergang van de christelijke beschaving, en daarmee werd het nederlandse Christen dom van de duivel bezetten.

   We worden allemaal geacht om aan de duivels balletjes te likken voor geld.
   De eigen moraal word omzeep geholpen.
   Hoe vaak hoor je niet iemand zeggen: “Ik doe gewoon mijn werk”.
   Dat is precies hetzelfde als “befehl ist befehl” van ome hiet.

   In de middeleeuwen werd gezorgd dat de gewone man schulden had bij de staat en of het bank wezen. zodat elke burger een slaaf werd van het systeem.

   Arme meisjes die hun geluk zochten werden tot schulden gedwongen voor voedsel en onderdak, en moesten hun schulden terug verdienen op hun rug met de beentjes wijdt!!!!

   De mannen werden geronseld voor de VOC!!!

   precies hetzelfde gebeurd nu met uitkerings gerechtigden.
   Ik heb zelf op de sociale afwerk plek van de staat gezetten,
   ideetje van Abbuh Thaleb, de enige marrokaan die ze moeten terug sturen!!!
   Zullen we de ballonnen sorteren op aantal of op kleur!!!!!!!!

   Het word steeds erger, en dat komt door een verkeerde interpretatie van de geschiedenis. Toen de muur viel waren aan beide kanten van de muur al 10 jaar de socialisten aan de macht!!.
   Het west duits socialisme is te preffererren boven het oost duitse!!!!!!!!!!!!!
   Kennedy is geen Berlinner, en het is een schande dat de duitsers deze rat niet terrecht hebben gewezen!!!

   Like

 2. In de 17e eeuw had Nederland een voortrekkersrol bij de slavenhandel, die in de 18e eeuw werd overgenomen door Engeland. De Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel was vooral in handen van de West-Indische Compagnie (WIC). In totaal verscheepte de WIC en diverse particulieren rond de 450.000 van de in totaal van naar schatting 10 tot 11 miljoen slaven die vanaf de West-Afrikaanse kust werden verhandeld. Vooral het fort Sint George te Elmina speelde een grote rol. Het in 1634 door de WIC veroverde Curaçao werd het westelijke centrum voor de handel in slaven. Ook in VOC-gebieden hield men veel slaven. Rond 1670 telde Batavia ongeveer 13.000 slaven, de helft van de totale bevolking.[16] Deze slaven kwamen voornamelijk uit Zuid-Azië: India en Zuidoost-Azië: Birma, Bali, Makassar en Banda, maar ook uit de kuststrook van China. Een groot deel van Batavia bestond uit zogenoemde Mardijkers, dat waren tot het protestantisme bekeerde slaven die na een aantal jaar in dienst van de VOC onder voorwaarden vrijgelaten werden.[17] In 1732 werkten in Ambon en omliggende eilanden 3.777 slaven[18] In de kolonie Kaap de Goede hoop in Zuidelijk-Afrika maakte de VOC gebruik van in eerste instantie op Portugal buitgemaakte Angolese slaven. Later werden slaven aangevoerd vanuit Mozambique, Madagaskar, Bengalen, Maleisië en Indonesië. Rond 1800 werkten er rond de 17.000 slaven op de Kaap.[19] Schattingen over de omvang van de slavenhandel in door de VOC beheerste gebieden liggen rond een half miljoen, ongeveer gelijk aan de trans-Atlantische slavenhandel.[20]

  Like

 3. @Steve,

  Weer een belangrijk bericht voor het graaiers billboard in de kranten vandaag.

  1,1 miljoen Euro stiekem weggeroofd bij woningbouwcorporatie Havensteder in Rotterdam door 6 managers met een VOC-mentaliteit zonder scrupules.

  Like

 4. De Zuid-Molukkers kwamen in 1951 voor een tijdelijk verblijf naar Nederland, met de belofte van de Nederlandse regering dat zij op de Molukken hun eigen staat zouden kunnen stichten.

  Vanwege welke leugen de fijne katholiek Joseph Marie Antoine Hubert Luns het als loopjongen van Benno Lippe B. het nog tot sec.gen van de navo heeft geschopt.
  Enige overeenkomst met een liegende&promoverende Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans berust op toeval.

  Like

 5. De strafzaak tegen ex-VVD-raadslid Kathalijne de Kruif (44) uit Stichtse Vecht is volgens het Openbaar Ministerie (OM) qua bewijs een ‘stevige zaak’. Dat zei de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Utrecht, in reactie op het betoog van advocaat Claudia van Oort. Die stelt dat er weinig bewijs is voor de verdenking van witwassen en deelname aan een criminele bende tegen de ex-fractievoorzitster. De Kruif zou hasjgeld hebben witgewassen door de koop van een boot, auto’s, een jetski en een caravan. Daarna zou ze een valse koopovereenkomst voor de boot aan de rechtbank hebben voorgelegd.

  Like

 6. Rutte de balloze krijgt dagelijks motivatieleer die de sluitspier onder zijn neus doet bewegen als een hardlijvige spastische darm die alle diarree vaste vorm geeft.
  Niks meer en niks minder van deze politieke woorddrol.

  Like

 7. Een beul moest vakwerk leveren, zoals in één slag het hoofd van een romp scheiden. De straffen waren ook niet mals. Moordenaars, brandstichters en rovers wewrd ”de kop off gehouwen” of opgehangen, na eerst op het rad te zijn gelegd (=breken van alle botten). Ook op verrraad stond de doodstraf, soms rukte men de man eerst de tong uit of werd deze met een gloeiend ijzer gestreken. Op verkrachting, bigamie en homosexualiteit stond ook de doodstraf. Werd een man voor de derde keer op diefstal betrapt, dan wachtte hem de galg. Vrouwen waarover de doodstraf was uitgesproken, werden in een zak genaaid en verdronken. Als verzachtende omstandigheden konden de jeugd van de misdadigers en tijden van hongersnood gelden. In zulke gevallen kon het bij een geseling in het openbaar, brandmerken of het verlies van een lichaamsdeel (hand, oor) blijven. Vrouwen die zich aan hoererij schuldig maakten, konden tot ”het dragen van de steen” veroordeeld worden (zij werden met ontbloot bovenlijf en met en steen om de nek torsend onder luid gejoel de stad uitgejaagd).

  Like

 8. De term Ambonse Moord is in de Nederlandse literatuur gebruikelijk als aanduiding voor wat in Engeland bekendstaat als de Amboyna Massacre. Het betreft de onthoofding in 1623 van tien Engelsen,[1] in dienst van de Britse Oost-Indische Compagnie (EIC),[2] alsmede van negen Japanse huurlingen[3] en een Portugees[4] in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dit gebeurde na een proces dat met foltering gepaard ging, voor een ad-hocrechtbank, samengesteld door gouverneur Herman van Speult van de VOC op het eiland Ambon.

  Like

 9. Zo succesvol was die VOC tijd niet:Nieuw-Ams. inruilen tegen Suriname, NO Brazilië naar de Portugezen,Ceylon naar de Engelsen,idem Malakka.Alleen in N-Indie wisten we ons te handhaven.Waarom spreekt daar niemand meer NL’s? Is die VOC daar zo tekeer gegaan? De Engelsen hebben met diplomatie meer bereikt dan wij met bot- en lompheid De directheid v/d Hollander wordt buiten NL niet gewaardeerd.Laat hij die VOC mentaliteit maar roemen als dat VN wijf weer over Zwarte Piet begint te zeiken.Meer bruinridders in 2016 op de (k)Anaal Parade verwacht.Is dat ook discriminerend?

  Like

  • Ho ho ho ho, niet zo snel met sombere opmerkingen komen over onze Nederlandse maritieme perspectieven.

   We hebben net Sail 2015 gehad met Ere-admiraal (Popla kennen ze allemaal) Prins M. Von Vollenhoven bis Pampus als oppertoezichthouder, inclusief het vlaggenschip Groene Draeck uit de zoetwaterbasis Drakenstein met ons nationale ere-duo Maxie en Alex-Willie.

   Volgend jaar gaat onze AIVD-vriend Ronald P. zich profileren als Ere-Schout bij Nacht van onze Roze Grachtenvloot, inclusief een vliegtuigmoederschip met daarop 35 spiksplinternieuwe roze JSFs van Minister Hennis-Plasschaert.
   Dat wordt een waar spektakel. Michiel de Ruyter zal trots zijn.

   Like

 10. En dan nog iets. Hoe hang je zonder problemen camera’s op in treinen?

  Dan laat je iemand in de trein met een wapen klungelen waar heel toevallig (hoe is het toch mogelijk!) twee amerikaanse militairen naast zitten.

  Like

  • Vind het ook opmerkelijk. Dacht zo ongeveer hetzelfde. Iemand loopt doodleuk door de trein met een Kalashnikov op zijn rug?? Lijkt wel in scène gezet. Leuk afleidertje …..

   Like

 11. Volgens geschiedschrijver Jan de Rek heeft de kleine man nooit iets van die gouden eeuw gemerkt. Maar dat zal niemand hier verbazen. Dus aan die goedkope praatjes van Mark Rutte hebben we verder niet zo veel.

  Véél belangrijker is het om te horen wat Mark Rutte NIET zegt:

  Dat hij er weliswaar uitziet als een keurige en betrouwbare apotheker maar dat hij heimelijk aan het hoofd staat van een dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers. Die zichzelf “uw democratisch gekozen regering” durft te noemen. Dat hij niet het nederlandse volk maar het banken-monopolie vertegenwoordigt omdat hij de gevangene is van zijn inkomen en baantje.

  Jaren geleden dacht ik dat politici slaapwandelaars waren. Maar inmiddels weet ik meer en beter: nederlandse politici zijn criminelen. Zonder uitzondering. Want “we werken zo fijn samen” heet het in Den Haag.

  Een aantal van hen hebben het zelfs gebracht tot grensoverschreidende criminelen.

  Like

 12. De Nederlandse cultuur anno 21ste eeuw koffieshops, windmolentjes, pedofilie slavernij en mensenhandel. Moge dat hele sail en al de rijkeluisbootjes in het water vallen, letterlijk en figuurlijk!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.