Media

‘Nep-parlement’ verdient ‘Nep-socialist & Mocro-Spion Arib’ als Voorzitter.

(door Aukje van Roessel en bewerkt door de waarheid commissie)

AMSTERDAM-NOIR-Bij gelijke corrupte geschiktheid: Kamervoorzitter ‘PvdA-hoertje Khadija AribArib’! Is Arib een spion van het Marokkaanse regiem?
Arib: “Ik ben geen salafist,Kapitalist of ‘Mocro-Spion’. Ook heb ik geen “Twee Gezichten” of “Twee Petten” op. Het enige wat ik wel heb zijn twee paspoorten en laat ik u er even fijntjes op wijzen dat politici met twee paspoorten het buitengewoon goed doen in de Vrije Markt. Kijkt u alleen maar naar mijn partijgenoten en geest verwanten ( Rotterdamse Zonnekoning) Aboutaleb en (Uncle Tom)Marcouch en de (empathie loze) VVD-er Malik Azmani.” Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1998 werd ze gekozen in het parlement. Op 19 mei dat jaar werd ze beëdigd. Ze hield zich in de Kamer vooral bezig met volksgezondheid voor de Rijken en zedenwetgeving met een blinde Vlek voor de ‘VVD-Pedo-Kliek-Demmink‘.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 kwam ze op een 34e plaats op de kandidatenlijst van de PvdA te staan, net niet voldoende om herkozen te worden. Ze bleef tot 30 november dat jaar lid van de Tweede Kamer. Op 1 maart 2007 kreeg ze alsnog een plaats in het parlement nadat zes Tweede Kamerleden van de PvdA naar het nieuw gevormde normloze en extreem corrupte kabinet-Balkenende IV waren doorgestroomd. Nadat ze in november 2006 niet was herkozen in de Kamer werd Arib lid van een werkgroep die het Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, een raad voor de niet bestaande mensenrechten in Marokko, moet adviseren over een nieuw Marokkaans migratiebeleid naar de Nederlandse Volksbuurten. Bij haar rentree in de Kamer ontstonden er vragen over deze ‘Graai-nevenfunctie’, omdat deze te nauwe corrupte banden met de Marokkaanse koning of regiem inhouden. Aribs fractiegenoot ‘Gluiperd Jeroen Dijsselbloem’, die de kwestie zogenaamd onderzocht, concludeerde echter dat de ‘Graai-Jan Peter Balkenendewerkzaamheden’ prima verdedigbaar zijn; tijdelijk, onbetaald en onafhankelijk. Uiteraard keihard gelogen door Dijsselbloem. In 2009 bracht ze een ‘Huil-biografie’ vol PvdA leugens uit onder de naam ‘Couscous op zondag: Een succes ‘Mocro-Maffia-familiegeschiedenis(Video)‘, waarin zij haar leven beschrijft vanaf haar komst naar Nederland. Begin 2010 kwam zij eveneens in opspraak, omdat ze een congres in Marrakech had bijgewoond op kosten van de CMME, de Marokkaanse Hoge Raad voor Marokkanen in het buitenland. Haar corrupte partij PvdA Partij van de Arbeiders verraarders zag hier ook geen probleem in. Uit het voorgaande blijkt dat Arib open en bloot betaald hand en spant diensten heeft verricht n.b. als PvdA-er voor het Marokkaanse regiem dat berucht is voor het schenden van mensenrechten. De vraag rijst nu is zij vrijwillig een handlanger en/of  ‘Mocro-Spion’ van het regime? Of wordt zij bijv. bedreigd door het regiem met haar familie in Marokko om al dan niet stiekem diensten te verrichten voor dat regiem? Allemaal vragen die de AIVD van de PvdA ‘Snake in Suit Plasterk’ kennelijk niet wil of kan beantwoorden tot heden. Misschien punten voor Wilders en de andere Fractievoorzitters ( en de verrotte parlementaire pers?) om bij het komende debat inzake de Verkiezing van de Tweede Kamer Voorzitter in te brengen in het kader van bijv. landsbelang en transparantie?

Plasterk: Blijf met je tengels van mijn ‘Graai-politici en Bankier-Gangsters’ af. 

Erik Vlieger: Dat Eerste Kamer vol zit met corrupte ‘lobbyisten-Ratten’, wordt nooit schandaal in Nederland.

De Arbeiders verrader en mogelijk Landverraader Arib wil graag voorzitter van de Tweede Kamer worden nu de post vacant is nadat de corrupte altijd liegende VVD-kamerlid hysterica Anouchka van Miltenburg de voorzittershamer eind vorig jaar gedwongen neerlegde, omdat zij strafbare feiten had gepleegd. Tot op heden is Miltenburg voor die strafbare feiten, zoals het vernietigen van bewijs en het hinderen van een onderzoek niet aangehouden. En dat laatste feit het straffeloos misdaden plegen tegen het Nederlandse ‘Klootjevolk’ ( “Straf de arme maatschappij”) spreekt uiteraard een beroeps arbeider verrader als Arib wel aan. De 55-jarige Arib zit, met een korte onderbreking, al sinds 1998 voor de PvdA-hoertjes in de Kamer te liegen en was de afgelopen drie jaar waarnemend Kamervoorzitter en heeft in die periode bewezen totaal schaamteloos te zijn en geen enkel geweten te bezitten. Corrupte Parlementaire ervaring heeft ze dus zeker. Of die corrupte en altijd liegende ervaring haar geschikt heeft gemaakt voor het voorzitterschap, daar moet het bij de verkiezing van het voorzitterschap over gaan. Maar de kans daarop is al grotendeels verpest. Niet omdat zij corrupt is tot op het bot en systematisch de arbeiders ‘Labbenkakken-Onrendabele’ verraad sinds 1998.

Timmermans was  ook bij Buitenhof en barstte zo waar een keer niet in huilen uit.

Afgelopen zondag zat Arib bij presentator Miljonair Witteman in het zwaar gesubsidieerde Grachtengordel Witwas tv-programma Buitenhof. Het Buitenhof is een soort van ‘Elite-Outlet’ waar de lieden als Frans Timmermans hun walgelijke narcistische ‘Huil-praatjes’ mogen verkopen hoe goed de EU ( 50 miljoen mensen onder de armoedegrens ) en het Kabinet (2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens) wel niet is voor het ‘Klootjesvolk’. Ze moest vooral de Kul-vraag beantwoorden of haar twee paspoorten, Nederlands en Marokkaans, en het gedoe dat Geert Wilders daarover in het verleden al maakte en ook nu weer maakt, het ambt van het voorzitterschap niet zullen belasten. Want was niet juist dat, het niet met persoonlijke zaken het ambt willen belasten, de reden voor Van Miltenburg om op te stappen, wilde Witteman weten. Wittemans stelde geen enkele vraag over haar betaalde hand en spant diensten die zij voor het Marokkaanse regiem heeft verricht en wellicht nog verricht. Waarom? Was dat van te voren afgesproken? In het verleden twitterde Wilders al eens over waarnemend Kamervoorzitter Arib: ‘Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse vanmiddag als Kamervoorzitter met de koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer.’ Afgelopen zondag had Wilders het op Twitter naar aanleiding van Aribs propaganda optreden in Buitenhof over ‘neovoorzitter’. Arib heeft Wilders’ aanvallen op haar in haar ‘Huil-boek’ eens omschreven als ‘een operatie zonder verdoving’.  Zij vermeld niet in haar ‘Huil-boek’ dat haar duistere carrière haar miljonair heeft gemaakt en dat is toch een bijzondere prestatie voor een socialist, niet dan? Zou Arib al geen Kamervoorzitter meer kunnen worden, omdat Wilders blaat, discrimineert en stennis schopt vraagt de Groene Amsterdammer zich af? Dit was de portee van de vraag in Buitenhof: of Arib niet bij voorbaat moest opgeven, en dat voor een opvatting die verwerpelijk is. Wij vragen ons af in verband waarom wil zij als Oma nog zo graag  Voorzitter worden van de Tweede Kamer? Waarom gaat zij niet gewoon het luxe wachtgeld in en als miljonair de rest van haar leven te genieten van haar kinderen en kleinkinderen? Is zij geestesziek? Of wordt zij gedwongen door het Marokkaanse regiem om door te gaan in de politiek tot zij er dood bij neer valt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde in december naar aanleiding van een onderzoek in het rapport Werelden van verschil dat jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst zich in Nederland buitengesloten voelen. Ze vinden dat ze niet als individu, maar altijd maar weer als lid van een groep en als moslim worden aangesproken. Wat Buitenhof deed, onder het mom van journalistiek vooruitkijken naar de discussie die Wilders over Aribs afkomst, dubbele paspoorten en religieuze achtergrond voert, was precies dat: haar uitsluitend aanspreken op haar lid zijn van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dat ze zich – wederom – moest verdedigen door te wijzen op haar kleinkinderen, inmiddels vierde generatie, en op het niet kunnen afstaan van de Marokkaanse nationaliteit omdat Marokko dit niet toestaat, is al een brug te ver. Het wantrouwen dat de Turkse en Marokkaanse jongeren volgens het scp-rapport niet alleen tegenover de politiek maar ook tegenover de corrupte Mainstream media hebben, zal er alleen maar door zijn bevestigd, aldus de Groene Amsterdammer. Bizar dat de Groene Amsterdammer niet even wat achtergrond onderzoek heeft gedaan naar de misdadige corrupte gedragingen van Arib voor o.a. het Marokkaanse regiem, want die hebben niks te maken met het feit dat zij van Marokkaanse afkomst is.  Hoe het ook zij van Wilders kan Arib en haar partij de Rambam krijgen!

Bankocracy en de Ratten in pak vieren ‘Happy Scandal-New Year’. 

Komende week, op 13 januari, kiest de Tweede Kamer de nieuwe voorzitter. Voor Wilders’ opvattingen zwichten zou een zwarte bladzijde zijn in de geschiedenis van de Kamer en van de Nederlandse democratie, aldus de Groene Amsterdammer. Democratie? Bestaat de democratie dan nog in Nederland? Door Wilders’ getwitter en de uitzending van Buitenhof is het echter al bijna niet meer mogelijk de kandidaten louter en alleen op hun kwaliteiten te beoordelen. Een afwijzing van Arib op haar kennis om sytematisch te liegen en te bedriegen en corrupte vaardigheden in vergelijking met die van de tot nu toe enige zekere andere kandidaat, cda-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, zal altijd worden uitgelegd als zwichten voor Wilders. Zo ook het kiezen voor Van Toorenburg om het cda mild te stemmen. Dat is onverkwikkelijk. Kamerleden kunnen volgende week een statement maken: bij gelijke corrupte geschiktheid geen politieke spelletjes, kies Arib Blanco. Met dat signaal kunnen de Kamerleden een statement maken dat genoeg is genoeg met de corruptie, het gelieg en het kaal pukken van het ‘Klootjesvolk’.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor en Landsbelang voorgelegd aan alle fractie voorzitter van de Tweede Kamer.(S.Buma@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl , a.pechtold@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl. ).Daarnaast hebben wij dit artikel voorgelegd aan de PvdA en mevr. Arib met het verzoek om weder hoor.( lhurkmans@pvda.nl , pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, voorzitter@pvda.nl, voorzitter@pvda.nl,)

 

10 antwoorden »

 1. Eigenlijk is zij een gedroomde kandidaat, stel je eens voor dat een integer iemand op die plaats zou komen dan zou die ene integere na 6 maanden gek zijn geworden tussen al dat genep.
  Dijsselbloem zou een voorbeeld kunnen nemen aan een manager die heeft bewezen supporters trouw te blijven en waar hij ook maar dienst deed winstgevend met het oog op de toekomst werkte.
  Marcel Brands.
  Maar deze schopt liever de ballen uit dijsselbloems sokkenophouders dan hij onderdanig aan nep is.

  Like

 2. Sjezus wat een lap tekst Steve. Goed dat je dit even onder de aandacht brengt, maar wie je ook kiest het is altijd een lakei van en voor de gevestigde orde. Tenminste is die arib nog wel een lekkere milf om naar te kijken, als het parlement toch een poppekast is dan maar op wat banalere criteria gaan selecteren. Er staat een goed stuk in GeenStijl over hoe moslims geindoctrineerd worden en waar hun loyaliteit nu werkelijk altijd zal moeten liggen.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/elvira.html#more
  Kern van het verhaal is; dat zelf bij de hoogopgeleide, geïntegreerde en succesvolle moslims de loyaliteit altijd bij het vaderland of mede moslims moet liggen. Omdat de NL’se maatschappij je sowieso van het verlichte pad wil brengen en je toch nooit echt één van hen zal zijn. En dat is dan iemand die wel maatschappelijk meedraait en succesvol te noemen is. Kan je nagaan hoe de denkwijze zal zijn van minder geschoolde en verlichte geesten in de moslimgemeenschap die hier rondlopen. Wel iets om rekening mee te houden, nu kan je niet iedereen over één kam scheren, maar toch. En het maakt verder niet veel uit Steve, want denk je dat de autochtone politici nu zoveel meer geven om de normale burger. Wat maakt het verder nu uit of je verkocht wordt aan Wall street, Brussel of Mohammed de 6e. Genaaid wordt je hoe dan ook. Met uitzondering van de SP, maar die maken ook weinig klaar tegen de almacht van Brussel.

  Like

 3. Vooropgesteld dat het g.v.d. compleet achterlijk is dat je jezelf na een
  vrijheidsstrijd van eeuwen moet bezighouden met een agressieve zandbak
  religie waarbij mensen zich uit onwetendheid tot wel 20 keer per dag bezighouden
  met een of ander fictie of illusie wordt het onderhand en onder tafel tijd voor ’n Marokkaanse koning hiero ! Een onhollandse queenbee is er al .

  Like

  • Gaat Amalia trouwen met Alibaba uit de Rif-rimboe ?
   Krijgen we Zijne Koninklijke Hoogheid Alibaba von Rif zu Casablanca.

   Op Prinsjesdag een halal gouden koets met troonrede in een moskee afsluitend:
   zo waarlijk helpe mij Allah almachtig.

   Like

   • Ze hebben er vast wel twee of drie in de kijker op advies van Halberstadt en Roseluller. Afhankelijk van hoe de wind waait over 25 jaar zal de definitieve keus gemaakt worden. Veilig stellen die handel.
    Maar eerst het Hollands karakter verwateren, da’s topprioriteit van de duits/argentijnse kongsi . Nou ja het Efteling karakter van tulpen klompen
    und oranje zal onder het treurige positivisme van Jellinek Shownieuws en
    v.d. Vorst nog wel even stand houden .

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.