Politie

Corrupte Moordende Politie zwaar geïnfiltreerd door de Vrijmetselarij.

(door HERSTEL DE REPUBLIEK en ingezonde door The free World Charter … Let,s make everything FREE )

AMSTERDAM-NOIR-Complot?Aangifte (Video) tegen 50 criminele rechters door drs. Groenendijk! Hoe Fred Teeven meineedcriminele organisaties het overheidsapparaat infiltreren.
In Engeland is bekend geworden dat criminele elementen via de talrijke in Groot Brittannië  gevestigde vrijmetselaarsloges infiltreren in de politie. Nu weet u direct waarom occulte “genootschappen met ontsloten deuren” hun bijeenkomsten moeten beleggen. [ARTIKEL Staatsregeling 1798]. Met andere woorden, dat het voor iedereen toegankelijk is om te kijken wie daar met hun rituelen bezig zijn. Niets te verbergen, toch?  De taktiek die door de onderwereld in Engeland wordt toegepast is natuurlijk niet nieuw, wel nieuw is dat het in de krant staat. Daarbij mag je je direct weer afvragen wat daar de reden van is. Meestal is dat om nóg ergere toestanden te camoufleren of dat deze methode van infiltreren toch al op zijn retour is.

Van den Ham vraagt de Vluchtende corrupte Hoofdofficier van Justitie mr. Bloos of zij zich niet schaamt (VIDEO)

Kan dit in Nederland ook? Teeven: Ik handel naar ‘VVD-Eer’ en geweten en voor Volk en Vaderland, behalve onder ede.

Tja…. is jong gras groen? Strafpleiters: ’Killer-Cops van ‘VVD-Godfather Van der Steur’ moorden, stelen en liegen’.

Er zijn geen directe aanwijzingen voor om te bewijzen dat de politie geïnfiltreerd is, want als de slager zijn eigen gehaktbal onder de loep gaat nemen, kijkt hij met zijn ogen dicht. Hij gaat zich uiteraard nooit in eigen vlees snijden….
Politiediensten staan er om bekend, dat het de meest loyale afdeling binnen het ambtenarendom is. Gezagsgetrouw en onkreukbaar. Tenminste, zolang het opperste gezag niet onkreukbaar is. De situatie verandert op het moment dat het opperste gezag”, in dit geval de “regering van amsberg II (2013-)”, niet meer zuiver op de graat is en omkoopbaar, corrupt of chantabel blijkt te zijn. Koning Willem Martin SchulzWelnu, een regering met aan het hoofd een multi-miljardair/belastingontduiker ‘Graai-King Willem’ die zijn geld heeft verdiend met nietsdoen en zijn vermogen heeft opgebouwd met voorvaderlijke opium-handel, is per definitie onbetrouwbaar, corrupt en veelal ook chantabel. Geld zoekt geld op, vooral als er een luchtje aan zit. Dat schept namelijk een band.Een punt van samenkomst is dan gewenst, wat is er knusser dan een vrijmetselaarsloge, waar lieden van allerlei pluimage van gedachten wisselen? Hoe hoger de graad – hoe rotter het wordt.  Notabelen en criminelen hokken samen in rokerige ruimten, maken afspraken en dealtjes. De volgende stap is het perverteren en chanteren van de ambtenaar in functie, die niet, nooit meer terug kan komen op zijn schreden. Heeft hij niet de Omerta gezworen aan zijn broeders? John Shaw, een uitgetreden vrijmetselaar schreef: “Toen het tijd was voor de uiteindelijke inwijding stonden we allen op en herhaalden de eed en wij zwoeren ware trouw aan de hoogste Raad van de 33e graad. Daarna overhandigde een van de “conductors”de kandidaat een menselijke schedel, ondersteboven met wijn erin. De schedel is veelbetekenend, omdat het traditioneel de verblijfplaats is van de ziel. Alle kandidaten herhaalden wat hij zei en bezegelden de eed door te zeggen: “Mag ik de wijn die ik nu drink een dodelijk gif in mij worden, …als ik ooit willens en wetens de eed geweld aan zou doen. Daarna werd de wijn gedronken. Een van de broeders, zeer overtuigend gekleed als een skelet, stapte uit de schaduw en wierp zijn armen om de kandidaat.”

Lekkere jongens, nietwaar? ing Steve Brown aangevallen door ‘Hennis-DBB-politie’ en ‘GroenLinks-Provocateur’ Oekraïne manifestatie.

Nog wat info van Shaw over de eed van de eerste graad: eerst wordt zijn borstkas bij het hart ontbloot, zijn linkerknie ontbloot en wordt de rechterschoen vervangen door een pantoffel. Een strop wordt om zijn nek gehangen dat de binding met de profane wereld symboliseert. Dit zou een verwijzing naar de dood, of de doodstraf, kunnen zijn. Hem wordt duidelijk gemaakt dat als hij zal proberen om voorwaarts te vluchten, hij doorstoken zal worden. Hierbij wordt de kandidaat op de plek van het hart geprikt met een passer. Als hij achterwaarts zal proberen te vluchten zal hij gehangen worden. Vervolgens krijgt de kandidaat een blinddoek om en wordt hij de tempel binnengeleid. Daarbij wordt hij vergezeld door een ervaren broeder, die hem echter geen enkele uitleg verschaft over wat hen te wachten staat. Nadat hij geblinddoekt het ritueel heeft doorlopen, en zichzelf heeft geketend aan de wil en de wensen van de opperbouwmeester van het heelal , wordt hem de blinddoek afgedaan.

Schiet mij maar lek, wie wil nou lid worden van een dergelijk onderdanig, obscuur clubje! We gaan verder met “de Nationale Politie”, naar een idee van de Moffen.
De geestelijk vader van de Nationale Politie is niemand minder dan Hans Albin Rauter, de SS-commandant tijdens de bezettingsjaren. Met volle medewerking van de Nederlandse politie in het zwart, immers hun gedeserteerde commandant Paulientje de Ranitz had hen bezworen vooral de orders van de Nazi’s  op te volgen en hen te helpen de orde te handhaven onder gezag van de secretaris-generaal van dienst. Daar had slechts een enkeling wat moeite mee, maar dat mocht de pret niet drukken. De basis voor de eenheid in politiediensten is door de Duitse bezetter gelegd [ARTIKEL].De dood in de pot is het optuigen van het korps  Nationale Politie. Als de Commandant NatPol, de secretaris-generaal van Justitie en de “dienaar des konings” onder controle zijn van criminele elementen via occulte connecties, dan is dit  voldoende om onzichtbaar de onderste regionen te manipuleren en bij te sturen. De uitvinder van deze NatPol moet een crimineel zijn geweest en een bewonderaar van de jezuïtisch georganiseerde SS. Want bij de politie zullen zich niet realiseren dat Hitler zei: “Ik zie in Heinrich Himmler (SS) onze Ignatius Loyola.”  De Nationale Polizei is de uiteindelijke resultante van een eeuwenoud streven om de macht te centraliseren teneinde de burger uit te schakelen. De militair aandoende spektakelfiguren in feestuniform zijn niet veel meer dan meelopende onnadenkende ambtenaren zonder kennis van hun voorgangers. En er is niets veranderd – integendeel, het kan alleen maar erger zijn geworden. Wachten tot de bom barst of de etterbuil vuil gaat spuiten. Het kan nooit stand houden. Er  MOETEN zich toch integere mensen op topniveau bevinden die nog niet in de tang zitten.

Politie beperkt Persvrijheid van de ‘Vrije media’ bij Pegida demonstratie Rotterdam.
Tijdens de bezetting was de Nationale Polizei in het zwart gehuld, een periode om niet erg trots op te zijn. [ARTIKEL]. Zij volgden de orders van de Secretaris-Generaal stipt op en voerden de opdrachten volgens hun eedaflegging uit. Direct na de oorlog kreeg de eigenaar van textielfabrieken en de Telegraaf, de familie van Puijenbroek een mega-order voor nieuwe politie-uniformen: blauw. Want zwarthemden riepen teveel associaties met de Gestapo en SD op, immers zij hadden innig samengewerkt tot aan de dag voor de bevrijding?In een herstelde republiek is het over en uit met dit militaristische gebeuren. Salueren is voortaan VERBODEN! De eed wordt strikt genomen aan “koning” en de krachteloze grondwet afgelegd, ook dat moet afgelopen zijn. Een eed legt men af aan de bevolking, de burger, doodnormaal. De politie vertegenwoordigt niet “het gezag” maar vertegenwoordigt de burger en zijn wetten. Een politie-commissaris wordt gekozen, niemand mag worden benoemd. Politie eedaflegging:“‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, of zal geven of beloven.Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen.Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)’”Daarna legt deze persoon een eed of belofte van trouw aan de Koning, de Grondwet, de wetten des Rijks, nakoming van voorschriften, volbrenging van opdrachten en geheimhouding af.Politie beperkt Persvrijheid van de ‘Vrije media’ bij Pegida demonstratie Rotterdam.

Nep en Fop Tweede Kamer’ wordt nog  beter beveiligd tegen de door hun kaalgeplukte Massa.

Wat betekent deze eed?
Heel eenvoudig: een politie-ambtenaar is onomkoopbaar, onkreukbaar en gezagsgetrouw. Een ambtenaar mag dus nooit lid worden van occulte clubjes o.i.d. op straffe van oneervol ontslag. In Engeland laat de politie zich wel degelijk omkopen, alleen al door met top-criminelen in dezelfde clubjes te gaan zitten. Verdere chantage kan plaatsvinden door bepaalde dienders op hun perverse wenken te bedienen. Zie de “SIR” Jimmy Savile geschiedenis in Engeland en de Elm Guest House feestjes voor genodigden. Alles en iedereen is corrupt en chantabel en dat komt omdat alleen deze kwetsbare personages de top (mogen)  bereiken. Iemand met principes schopt het niet ver en wordt als onbetrouwbaar uitgekotst door het apparaat.

De wereld op zijn kop – FEIT.
De realiteit is hard. De vrijmetselarij is tweehonderd jaar geleden geïnfiltreerd door de jezuïetenbende van Adam Weishaupt. De National Polizei is via de nazistische Schutz Staffel (SS) geïnspireerd op het jezuïeten-leger van De Loyola. Er is geen scherpe grens tussen onder- en bovenwereld.De grens tussen “ingewijden” en “gepeupel” is scherper dan een scheermes.

Leesvoer:

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revealed-how-gangs-used-the-freemasons-to-corrupt-police-9054670.html

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/exclusive-scotland-yards-rotten-core-police-failed-to-address-endemic-corruption-9050224.html

Police failed to address Met’s ‘endemic corruption’

UK’s key institutions infiltrated by criminals

Case studies: Operation Tiberius uncovers corruption in the Met

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2272253/Timebomb-Elm-Guest-House-Pop-stars-bishop-politician-appear-list-seized-police-investigating-child-abuse-London-hotel-1980s.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2274703/Revealed-Face-boy-abused-Elm-House-scandal-Catholic-priest-head-boys-home-arrested.html

http://www.blikopdewereld.nl/blog/3716-de-rol-van-de-politie-in-nederland-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

 

Lots of love & Light,

(((~~)))Sannyasin, Free Man, Nāṭaraja Dj. Mane I AmThis is a hungergame society …NO MONEY = Optimal Life  The world was meant to be freeThe fastest growing community on the net towards a natural and free worldThe free World Charter … Let,s make everything FREE

7 antwoorden »

 1. Nee Holland het begin bij uw regeringsleiders en uw KH en de honden van amerika zijn zogenaamd familie van elkaar in chantage van elkaar vermoorden van elkaar dat zijn uw leiders die de nieuwe wereld orde willen invoeren in zuidamerika dansen met de duivel en denken dat ze GOD zijn ! Je komt dit keer van een koude kermis thuis moet je Merkel zien met haar hand symbool Amerika is nu qua militair nu de duitsland van hitler die shell heeft gesteund destijd en ren weg en liet zoveel mensen vermoorden Nog niet genoeg ? Kijk vandaag naar de recht zaak niet te geloven hoe kan dat ? jullie militaire en politie die net zo ziek zijn als hun baas !

  Moge de schepper u volk van Holland uw voet laten dippen in de bloed van uw tegenstanders en ook de tong van uw hond !

 2. Facades van politieke correctheid en scriptwriter geschreven speeches bieden onze politieke lakeien met hun batterijen aan persvoorlichters niet langer bescherming

  The Video SOROS TRUMP PROTESTERS DON’T WANT YOU TO SEE !!

  Keenan Team Update
  Last night I had the opportunity to speak with Robert Steele. Mr. Steele if you do not know, is one of the foremost political analysts in the United States. We can count on hearing from Mr. Steele periodically given that he will be participating with Group K in their quest to get the Global Accounts open and get the resources therein out to the places in need.

  Mr. Steele will be a wonderful addition to the group and he brings with him credentials that we lacked. So when you call filling in a weak spot, well, Group K
  has hit a home run. Lees meer: http://neilkeenan.com/

 3. Politiek, kerk,onderwijs,zorg het bedrijfsleven waar niet eigenlijk? Waar de leerling, gezel en meester zich al niet ophouden met het bouwen aan hun innerlijke steen met vooral een hoop gebaar. Het hart van steen zonder principes. Hoeveel talrijke gebouwtjes die gasten al bezet hebben, het is bijna niet te tellen……….

 4. De overheid (?) handelt gewoon uit/in eigenbelang wat nog steeds een
  monarchistisch belang is. Daarbij staat ’t volk steeds meer in de weg wat
  door die wereldvreemde eikel Mart Rukke nog eens even fijntjes werd ge-
  -polariseerd door de wereld in idioten tokkies en de rest te verdelen .
  Zelf in gezelschap van tokkiekoning Gordon blijkt zijn inzicht compleet K.

  Tijden veranderen misschien maar mensen nauwelijks, blijft een roofzuchtige egoïstische diersoort Hugo Boss ontwierp in w.o. 2 de s.s uniformen .
  Peenemünde baas Werner von Braun mocht als peaceprisoner in de
  USA/NSA zijn rakethobby blijven praktiseren en als morgen hier de pleuris
  uitbreekt blijkt 85% lid van de NSB .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s