corruptie

Slachtoffer van een oplichterij zoekt wanhopig integere rechter in Banana-Fraude-NL.

( ingezonden Door Mieke Barbier)

AMSTERDAM-NOIR-Veel eerlijke burgers zijn het slachtoffer van het Franz Kafka proces in “Banana-Fraude-NL” kafkavan de VVD Minister van Klasse Justitie en ‘Mega-Fraudeur Ard van der Steur’. Hierna het zoveelste verhaal van een van die slachtoffers:Beste mensen,
Hieronder vindt U de Open Brief die wij aan alle Kamerleden hebben gezonden en waaraan onze memo “Hoe Uw broer of Uw zuster onterven – Gebruiksaanwijzing” is bijgevoegd, die een onvoorstelbaar scenario beschrijft: het scenario dat wij sinds meer dan 7 jaar beleven. U kunt deze werkelijkheid aanvoelen door de website www.vervalsttestament.nl te bezoeken.Enkele klikken met de muis geven U toegang tot de documenten en staan U toe zelf te constateren dat het Testament van onze ouder werd vervalst.Het werd vervalst en wij accepteren niet dat de staatsdienaren, wiens taak het is de rechten van de burgers te beschermen, hun eer schenden en hun macht misbruiken om het slachtoffer te verplichten dit vervalste testament toch als geldig te accepteren.In een Rechtsstaat kan de magistratuur in alle vrijheid en in alle onafhankelijkheid oordelen, maar stellig niet zich het recht aanmatigen opzettelijk beslissingen non-conform de Wet te nemen.

De burger heeft geen enkel belang dergelijk machtsmisbruik van de magistratuur te accepteren, want  zij werd benoemd om met integriteit het recht te spreken en niet om slachtoffers te verbrijzelen. Ons beroep op de Kamerleden is het gebaar van een burger dat erop richt hen er aan te herinneren dat zij werden gekozen om

–          de Wet  te verbeteren

–          en ervoor te zorgen dat de Staat goed functioneert.

De stukken van dit dossier

–          Tonen aan dat noch de KNB, noch de Kamer voor het Notariaat er zijn om de gebruikers van hun diensten te beschermen, maar dat zij er alleen zijn om de notarissen te beschermen

–          Geven krediet aan de klokkenluiders die bevestigen dat talrijke slachtoffers zelfmoord plegen wegens onrechtvaardige beslissingen van de magistratuur. Zelfs als er maar één zelfmoord zou zijn, dat al één te veel zou zijn.

Wij denken dat dit scenario al is gebeurd en ieder van U nog kan overkomen. Als U dit ook denkt

–          maakt U dit dan kenbaar bij Uw Kamerlid. De website www.vervalsttestament.nl kan U daarbij helpen om mensen te waarschuwen

–          Helpt U ons door deze mail aan al Uw vrienden en kennissen te zenden en vraagt U hen deze mail ook door te zenden enzovoort, enzovoort. Ons objectief is het Erfrecht te verbeteren en de staatsdienaren aan hun plicht te herinneren. Als U de mailboxen van minister van der Steur en voorzitter Khadja Arib overbelast dan zijn wij met zijn allen reeds een eindje op de goede weg.

Met vriendelijk groet. Mieke en Michel Barbier


Geachte commissie, Uw brief van 3 november – kenmerk 2016Z19482/2016D40480 van de griffier A.E.A.J. Hessing-Puts hebben wij in goede orde ontvangen. Dit is een ordinaire- en onpersoonlijke standaardbrief die wij op zijn minst al tien keer in onze brievenbus hebben gevonden en die duidelijk aangeeft dat de commissie ons dossier niet eens heeft bekeken. De twee gestelde vragen in onze email van 24 oktober jl. hieronder en de memo “Hoe Uw broer of Uw zuster onterven – Gebruiksaanwijzing” zetten echter realiteiten uiteen, die ruimschoots onze “individuele zaak” overschrijden.

Over welke realiteiten hebben wij het?

 1. Over het erfrecht sinds januari 2003:

–          Dat niet de elementaire rechten van de mens respecteert

–          En dat notarissen naar hun goeddunken toestaat de uiterste wilsbeschikkingen van een erflater te vervalsen, dat naar het onbeschrijfelijke kan leiden: één of meerdere (klein) kinderen onterven zonder dat de erflater het zelf heeft gewild

 1. De afwezige bescherming van de families, zelfs wanneer de vervalsing is ontdekt. In een Rechtsstaat is niemand boven de Wet, maar in Nederland toont onze ervaring aan dat dit niet het geval is.

Natuurlijk om het te illustreren gebruiken wij onze “individuele zaak” tot steun, maar het zou een vergissing zijn te denken dat het totale gebrek aan integriteit van de magistratuur alleen een “speciale gunst” voor ons is.Het volstaat op Internet te surfen om te constateren dat er talrijke zaken zijn waarin de Staatsdienaren integriteit missen, in dusdanige mate dat slachtoffers tot zelfmoord worden gedreven. Zelfs als onze zaak “individueel” zou zijn, dan kunt U als vertegenwoordigers van de burgers, niet een dergelijke collusie van de hierbij betrokken Staatsdienaren accepteren. Het is duidelijk dat wij de Wet willen laten veranderen en meinedige Staatsdienaren willen laten bestraffen. Wij doen slechts onze burgerplicht. U wordt verzocht de Uwe te doen. Geen blabla maar concreetheid: de website www.vervalsttestament.nl staat tot Uw beschikking. Dit onderwerp verdient Uw aandacht!

Met vriendelijke groet,Mieke en Michel Barbier.

00 33 231 97 07 35

 

11 antwoorden »

 1. Integer genoeg om oranjedictaten uit te voeren , rechters en linkers
  hier in Holland. Gewoon een verlengstuk van de clandestiene oranje-
  dynastie. In feite te vies om ook maar een letter aan vuil te maken .
  Terwijl de Groningse burgervader het uitzetten van buitenlands die-
  -ventuig bepleit mag Wilders dat niet vragend voorstellen .

  Dat hele zieke gelijkheid gezever . Zelfs twee dezelfde auto’s zijn niet
  gelijk c.q. hetzelfde . Laat staan natuurlijke Nederlanders en papieren
  Nederlanders.
  Na de teloorgang van de Bea-hobby die internationaler Strafgerichtshof
  heet is de nederlandse koninklijke belangen organisatie van het Open –
  baar Min aan de beurt . Wat een shit is dat. Over haat zaaien gesproken . . .
  Bij menig justitie officier druipt de haat van het smoelwerk .
  Zoals te verwachten zullen ze oogsten wat ze zaaien . Onverdraagzame
  betweterige gelijkhebberigheid die in haar valse theorie nauwelijks een
  verhouding met de praktijk aangaat .

 2. Kennelijk staat de NL wet toe dat de testamentaire erfgenaam en executeur in 1 en dezelfde persoon zijn verenigd. In ’t geval v/e 1 testamentaire erfgenaam kan deze dus alles naar zich toeschuiven. Dit zou niet mogelijk moeten zijn. De functies dienen te zijn gescheiden, zeker wanneer onterving van wettige erfgenamen aan de orde is. Waardeloze NL wet.

 3. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat je als burger in sommige gevallen letterlijk geen rechten meer hebt. Ik had een conflict met een ambtelijke instelling en wat bleek achteraf. Mijn eigen advocaat vervalste bewijslast in mijn eigen nadeel en in het voordeel van de tegenpartij. Klagen bij de orde enz heeft geen zin, ze dekken elkaar allemaal in.

  • Vanaf 09/11 kan iedere burger weten dat hij vogelvrij is.

   Vragen om recht in Nederland is hetzelfde als geloven in de echtheid van de maanlandingen van Neil Armstrong.

   One little step for a man like me, one big step in show business for Hollywood.

   fake moon landing:

  • Wegens een veel te hoge declaratie heb ik de
   onverantwoordelijke advocaat ter zake uiteindelijk
   voor de Orde verantwoording horen afleggen .
   Dat was een oneervolle afgang voor die eikel
   en hij zal er ook aardig wat tijd aan hebben moeten
   besteden. 170 € per uur zo een 5 jaar terug .
   Nog steeds plezier van als ik die zieke smoel
   in gedachte voor mij zie. Smerige huichelaar
   met z’n apostolische aanschijn .

   • Je bent appels met peren aan het vergelijken. Asvocateur kun je toch niet vergelijken met het woord van God
    Ben jij soms verdwaald?
    Het woord van God is het enige waar niets voor berekend wordt.
    En wie dat toch wel doet, maakt misbruik van het evangelie.
    Collecte houden in een kerk zou verboden moeten zijn.
    Je kunt God van hemel en aarde niet dienen met de €$ mammon.
    €$ mammon is er alleen maar om eten en drinken voor te kopen.
    Maar je koopt er geen geloof voor en je zult er nooit spiritueler van worden.
    Waarom vinden mensen het zo fijn om het geloof en de liefde bij andere mensen kapot te maken?
    Is het soms verveling of zitten deze mensen soms zelf vast in hun demonische wereld?
    Als het geloof en liefde kapot is in deze wereld heeft leven geen enkele zin meer.
    Dat besef zou eens bij alle mensen terug moeten komen of er nu wel of geen wereldregering op poten komt.

  • Je weet toch dat een advocaat alleen ermee gebaat is deze rechtszaken gaande te houden? Plukken maar!
   Zelf heb ik een zeer zeldzame advocaat gehad die een zaak oploste zonder dat er kapitalen mee gemoeid waren? Vreemd genoeg is hij voortijdig eruitgestapt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s