VVD

Rutte: ”Doe Normaal zoals mijn altijd liegende Minister van Van der Steur”.

(van onze abnormale ‘VVD-Pedo-Klasse Justitie’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Het is de afgelopen weken de ‘Rutte Doe normaal tijd’ en de abnormale leugens vliegen ons om de oren. Zo begon hij Mark rutte Aka Sterf maarzijn abnormale verkiezing propaganda bij het subsidie ‘ Graai-Nest Buitenhof’ van het ‘Grachtengordel-Maffia-team Hagens,Luyten en Witteman'( Video). Gisteren werd NL overspoeld met een miljoenen kostende propaganda lawine pagina groot in alle dagbladen van Rutte en de boodschap was “Doe normaal en anders kan u oprotten”. Hij kreeg direct bijval van de ‘PvdA Zonnekoning Aboutaleb’. Daar boven op had Rutte zendttijd ‘ingekocht’ bij zijn “Zwarte Piet” Humberto Tan om zijn ‘VVD-Tokkie-leugens’ te spuien.Wie betaalt dat allemaal? Voorlopig weet alleen de NSA en de CIA (Video) dat en het is te hopen voor Rutte dat Wikileaks er niet achter komt, maar dan geeft hij direct Poetin weer de schuld, want dat is normaal voor de aarts ‘VVD-Leugenaar Rutte.

Ard van der Steur loog tegen Kamer over bonnetjesaffaire en vreet gratis in Ambassades(Video) op kosten van ‘Jan met de Pet’ alsof hij armlastig is en nog niet genoeg fraudeert en bij elkaar Graait en Naait. Is dat gedrag van Van der Steur wat Rutte normaal noemt? Rutte:” Ik snap u, Ik snap u problemen die ik heb veroorzaakt( Video) heb en zolang u dat nog niet snapt kom ik en mijn VVD-Ministers met steun van onze PvdA-hoertjes er liegend mee weg, ha,ha,ha. En wie het niet bevalt kan mijn normale Nederland(=Straf de arme maatschappij ) uit rotten, ha,ha,ha”.

Zijn de ‘VVD Unglies’ van Rutte Normaal of psychopaten.(Video).

Met twee afgetreden corrupte en altijd liegende bewindspersonen Opstelden en Teeven, een opgestapte VVD- Kamervoorzitter ‘Hysterica Anoucha Van Miltenburg‘ en twee ‘Nep en Fop onderzoeksrapporten’ van de ‘blinde’ commissie-Oosting, leek de bonnetjesaffaire over de Teevendeal definitief beëindigd voor Volk en Vaderland(kuch).

Rutte: Onze Demmink is Normaal en mag vrij blijven rond lopen in NL.

Criminele Rol Dijkhoff en Van der Steur in Teeven&Demmink deals(Video) groter dan bekend.
vvd-rutte-keihard-liegenMaar nu blijkt dat de opvolger van de altijd liegende ‘Bral Ivo Opstelten’ die beroemd berucht werd met zijn gebral voor zijn Partijgenoot de Ex OM Boss de ‘Pedo Rapist Demmink’: “is er niks aangetoond, en er zal ook niks aangetoond worden”, ‘Mega-Fraudeur minister Ard van der Steur’, belangrijke informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Wat gelijk staat aan keihard liegen en dat is normaal voor de VVD-Misdaadgroep van ‘Godfather Rutte’aka “Pinokkio” (Video). Van der Steur deed dat als Kamerlid. Als minister loog hij er daarna over in de Tweede Kamer. Dat staat in het boek De rekening voor Rutte, waarin Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan de leugenachtige, abnormale werkwijze van het kabinet-Rutte tijdens de affaire reconstrueert.

Gedonder na weer te zijn betrapt op Liegen en Bedriegen.
Het boek onthult een tot nu toe geheime e-mail van Van der Steur, waaruit blijkt dat hij de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Het gaat om de antwoorden op 99 Kamervragen over de Teevendeal, waaruit na commentaar van Van der Steur belangrijke informatie werd geschrapt.Met toevoegingen als ‘dit levert gedonder op, aanpassen’, ‘weghalen, nodigt uit tot discussie’, greep Van der Steur in en zorgde ervoor dat in de uiteindelijke antwoorden aan de Kamer ook de passage met de bedragen uit de Teevendeal werd geschrapt. Dat was cruciale informatie over de deal waarin Fred Teeven als officier van justitie miljoenen overmaakte aan ‘Volks-drugscrimineeltje Cees Helman’ en waar al jarenlang onduidelijkheid over bestond.Bekijk hier de e-mail met de wijzigingen die Ard van der Steur als Kamerlid aanbracht.Het ministerie van Algemene Leugen Zaken (Rutte) laat in een reactie weten dat ook AZ – net als Ard van der Steur – de concept-antwoorden met de herinneringen van Fred Teeven heeft ontvangen. Premier Rutte heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van de bedragen die Teeven zich ‘herinnerde’.  AZ laat nu weten dat de concept-antwoorden weliswaar bij AZ aanwezig waren, maar nooit met Rutte zijn besproken(kuch).Het extreem mark-rutte-ard-van-der-steurcorrupte en altijd liegende  ministerie van Veiligheid voor de Rijken en Elite Pedo’s en Klasse Justitie laat in een reactie weten dat alle informatie bij de Commissie-Oosting bekend was, in zijn rapport vermeld staat en/of in het Kamerdebat aan de orde is geweest. ‘De Commissie-Oosting heeft bij het verrichten van haar onderzoek de beschikking gehad over alle e-mails van het corrupte abnormale Kamerlid Van der Steur aan de toenmalige liegende minister van Veiligheid en Justitie inzake het dossier Cees H. Zo ook dit document.’ De bedragen die de ‘VVD Griezel Teeven’ zich ‘herinnerde’, werden aan het begin van de affaire in een geheime gespreksnotitie opgeschreven. Die notitie verdween in een kluis van het kabinet. Het was precies die informatie waar de Tweede Kamer gedurende de hele Teevendeal-affaire bij herhaling om vroeg, maar nooit kreeg. Minister Opstelten hield al die tijd vol dat de informatie niet meer aanwezig was naar goed VVD Misdaadgroep gebruik Laten wij  wel wezen het zou pas echt abnormaal zijn als een VVD Minsters eens niet liegt.Zo bralde Opstelten in maart 2014: “U moet het met deze informatie doen, dat is een kwestie ook van vertrouwen in ons gelieg.” In een brief liet Opstelten de Tweede Kamer weten dat ook Teeven ‘onvoldoende herinneringen’ ( VVD zin voor liegen)had.Ondertussen bleef de gespreksnotitie – gemaakt door de eveneens altijd liegende Correspondents dinerdirecteur-generaal(Video) van het ministerie – met daarin de bedragen zoals Teeven zich herinnerde, geheim. Behalve voor VVD-Kamerlid Van der Steur. Die kreeg die gegevens wél onder ogen, toen hij minister Opstelten adviseerde hoe hij de Tweede Kamer moest informeren. Het was premier ‘Pinokkio Rutte ‘ zelf die er vorig jaar nog grappen over maakte: de neiging van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie om informatie achter te houden en de lange reeks incidenten waar hij al ‘sorry’ voor moest zeggen. Rutte deed dat tijdens het ‘Ja-Knikkers- Correspondents’ Dinner( Video) toen hij bralde  over de totstandkoming van zijn speech die avond. “Het was misschien geen goed idee om Ard van der Steur mijn tekst te laten schrijven.” Waarop Rutte een e-mailtje met veel zwart weggelakte tekst omhoog hield. Dolle pret bij zijn Jaknikker’ de geile Parlementaire  Pers(Video). In de concept-antwoorden aan de Kamer oordeelde Van der Steur dat het informeren van de Kamer over de herinneringen van Teeven de zaak ‘zeer kwetsbaar’ zou maken. En dus werd de informatie geschrapt in de uiteindelijke antwoorden aan de Kamer.Van der Steur verzweeg zijn kennis voor de rest van de Kamer. En ook premier Rutte hield het gespreksverslag met de bedragen die Teeven zich herinnerde achter. Rutte ontkende zelfs het bestaan van dat gespreksverslag alsof het normaal is.

Tijdgebrek en liegen is normaal. Moordenaar Van der Steur(Video) van de VVD-Misdaadgroep blijft ontkennen en liegen in Tweede Kamer en mag blijven.
Premier Rutte antwoordde in maart 2015 op vragen van D66-leider ‘Kasteelheer Pechtold’: “Daarop kan ik antwoorden(liegen) dat er geen verslag is van een gesprek van de directeur-generaal met de staatssecretaris. Er is alleen een persoonlijke aantekening van de directeur-generaal van zijn gesprek met de staatssecretaris en ik vind het ingewikkeld om zo’n persoonlijke aantekening openbaar te maken.”Het gespreksverslag – dat wel degelijk bestaat – werd door Rutte geheim gehouden, terwijl hij het nog geen uur eerder in zijn handen had. Dat blijkt pas ruim een half jaar later, na het onderzoek van de commissie-Oosting.Rutte loog dan – in december 2015 – in debat met de Kamer: “Hadden we meer tijd gehad, dan hadden we dat gespreksverslag in dat debat openbaar kunnen maken(kuch).”

Integriteit is abnormaal bij de VVD-misdaadgroep(Video).
Klaas DijkhoffIn datzelfde debat ging minister Van der Steur de fout in. Hij verzweeg niet alleen dat hij al tot in detail op de hoogte was gebracht van de inhoud van de gespreksnotitie, hij ontkent het zelfs. Sterker, minister Van der Steur beweert dan dat hij, om zijn integriteit te beschermen, geweigerd had om kennis te nemen van de informatie.Van der Steur in december 2015: “Op enig moment kondigde de directeur-generaal aan dat hij de persoonlijke aantekeningen van het gesprek met de heer Teeven ging halen. Ik ben toen opgestaan en heb gezegd: het past mij niet als woordvoerder en Kamerlid om kennis te nemen van die informatie, omdat die informatie niet bekend is bij de Kamer.”Maar het was precies die informatie – die Van der Steur een dag eerder had gelezen – die hij in zijn adviezen aan Opstelten als ‘zeer kwetsbaar’ bestempelde om met de rest van Kamer te delen. Toch doet minister Van der Steur alsof hij van niets weet.Ondertussen blijft Rutte volhouden dat er weliswaar fouten zijn gemaakt, maar dat dat nooit moedwillig is gebeurd. Zo zei hij eind 2015: “Er is echter op geen enkel moment een beleid geweest dat gericht was op het niet boven water krijgen van alle feiten. Dat zeg ik naar eer en geweten.”

Bekijk ook De Teevendeal: Rutte, Van der Steur en Dijkhoff onder vuur
Eerder al eerder bood minister Van der Steur zijn ‘Nep en Fop excuses’ aan omdat hij als Kamerlid actief meeschreef aan brieven van minister Opstelten.”Ik vind zelf dat ik die grens eerder had moeten trekken, en ik ben het ook eens met degenen die zeggen dat ik achteraf gezien mijn rol anders had moeten invullen. Voor de goede zuiverheid: het zijn alleen adviezen geweest. En het waren adviezen aan de minister hoe ik vond dat de Kamer zorgvuldig en juist kon worden geïnformeerd. Ik heb zelf toen, maar ook als ik terugkijk, nooit het gevoel gehad, bij welk advies dan ook, dat daardoor mijn vrijheid als Kamerlid zou zijn ingeperkt”, zei Van der Steur in juni 2016.Maar uit onderzoek van Bas Haan blijkt nu dat de door Van der Steur bewerkte antwoorden op Kamervragen veel verder gingen dan adviezen alleen: hij beantwoordde zijn eigen vragen én die van collega Kamerleden en schrapte cruciale informatie over de bonnetjesaffaire.Het was al bekend dat VVD-Kamerleden Ard van der Steur en ‘Two face Klaas Dijkhoff’ tijdens de bonnetjesaffaire meeschreven aan een persbericht van het ministerie van Justitie, maar nu blijkt dat Van der Steur de grenzen van het Kamerlidmaatschap nog verder heeft overschreden. Een ding maakt he bovengenoemde artikel waar en dat is dat het Nederlandse Volk middels de stembus er kan voor gaan zorgen dat die abnormale en plunderende  Liegende ‘VVD- bende’ met hun zieke ‘Pinokkio Rutte’ het land kan worden uitgegooid of de  TBS-Cel in.

 

 

18 antwoorden »

 1. Lekkr bezig Mart Rukke. Enerzijds Nederland in dat €uropese riool pleuren
  met de totale ontwrichting van een nationale identiteit als gevolg.
  Anderzijds oproepen om d.m.v. flut/fake “doe eens normaal”
  gedrag een kunstmatige eenheidsworst verplichten .
  Creatieve armoe van het uitgebluste neoliberalisme.
  Helmplicht voor voetgangers.

 2. Het voor de bus gooien van der Steur behoefd slechts een onbenullig bonnetje als de bananenschil om over uit te glijden, zolang het maar geen Pizzagate betreft.
  Zo zullen voor de verkiezingen nog wel meer waardeloos geworden assets voor de Leeuwen van Oranje worden gegooid om ’t klootjesvolk te vermaken

  Geen bewijs voor verkrachting, zoals justitie stelt? Advocaat Adèle van der Plas bestrijdt dat. „Het OM heeft zich met een kluitje in het riet laten sturen. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/22/advocaat-van-turkse-jongens-wil-alsnog-rechtszaak-demmink-6344818-a1542471

 3. Die vetklep barst niet uit elkaar van dikte maar v/d leugens. Liegt dubbel: als TK lid, ’t NL volk vertegenwoordigend, en als Minister. Bralt dan nog wat over eer en geweten. Zal vast wat weten over Rutte die bij wijlen Van der Steur’s vader en diens vriend stage liep in ’t kader van z’n studie geschiedenis (9 jaar of dienomtrent over gedaan!). Zo wordt in ’t Catshuis politiek bedreven; verschilt in niets van ’t WH. Op 15/3 komt geheid de afrekening voor dit dubbel liegen en bedriegen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s