Lodewijk Asscher

Asscher:Kabels aftappen cruciaal voor mijn Kapitalistische Machthebbers.

(van  onze PvdA Untergang redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Wilt u nog meer worden afgeluisterd dan nu al het geval is Stem dan op Asscher, een PvdA-hoertje van Rutte. ascherAsscher wil nog meer ruimte voor afluisteren van de gewone burgers.De arbeiders verrader ‘Lood om Oud IJzer-PvdA-leider Asscher’ neemt afstand van linkse partijen die tegen grootschaliger aftappen van burgers zijn. Hij noemt ze naïef en werpt zich op als groot voorstander van de wet die de corrupte propganda inlichtingendiensten nog meer de ruimte geeft de kabel op grotere schaal af te luisteren. De komende tijd worden we bestookt met ‘Verkiezings-Leugen-Plannen’, maar als de veiligheid in ons land niet op orde is voor de Heersende klasse, zijn die volgens Asscher weinig waard. Hij wil graag ’meer vaste contracten en het eigen risico in de’ Maffia-zorg'(Video) afschaffen, die ik eerst zelf heb ingevoerd maar om dat te regelen is volgens hem veiligheid „een essentiële randvoorwaarde”. Daarom moet die “Big brother is watching you wet”, die morgen besproken wordt in de Kamer, er volgens de PvdA’er snel komen. Hij wijst er nog uitdrukkelijk op dat deze wet niet bedoeld is om de Ultra-Rijken en hun Bankiers-terroristen(Video) en de corrupte altijd liegende politici af te luisteren en al helemaal niet om ‘Taxfree-Graai King Willem'(Video) en zijn misdadige zakkenvullers familie af te luisteren.

Impopulair bij de mensen die nadenken. ‘Big Brother Plasterk’ geeft meer aftapbevoegdheden en handelt in strijd met grondwet(Video).

Op zichzelf vertolkt Asscher het standpunt van het “Doe Normaal Kabinet Rutte”(Video). Toch is het opmerkelijk om midden in verkiezingstijd, ook als Schippers de Zorg Rippers‘Lood om Oud Ijzer lijsttrekker’, een impopulair pleidooi te houden voor ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten en dat duidt er op dat Asscher kennelijk ook al zwaar aan schizofrenie lijdt(Video) net als zijn ‘gabber in crime’ de PvdA ‘Gluiperd Dijsselbloem’. Volgens de PvdA-leider laten de linkse partijen het op dit punt liggen. Ze zijn ’naïef’, bralt de ‘Beroepsleugenaar Asscher'(Video) in het gesprek met de op één haar na failliet bejaarde Vod de Telegraaf (zijn afgelopen jaar weer 10 procent van hun lezers kwijt geraakt door overlijden).Als vicepremier loopjongen van Rutte heeft Asscher achter de schermen gezien hoe hard de corrupte diensten dat middel nu nodig hebben in hun terreur tegen de burgers die steeds meer in opstand komen tegen de altijd liegende en stelende Haagse politici van het kabinet Rutte&Asscher. Hij zag hoe dicht extremisten soms bij een aanslag waren(kuch), maar zwijgt over de dagelijks aanslagen van de Bankier-gangsters op de portemonnee van de gewone burger. „Ik ga niks zeggen over zaken waar ik niet over mag praten zoals die van mijn King Willem, maar ik ben zo overtuigd geraakt van de vele dreigingen dat ik deze wet noodzaak vind en dan heb ik het niet over de ‘Ratten in pak’ die op het “Elite-Gangster Billboard(Video)” staan.”„De huidige wetgeving stamt uit de jaren negentig. Toen telefoons alleen nog bedoeld waren om mee te bellen en Terroristen nog weleens wat over de telefoon zeiden”, weet Asscher. Daarom is er nu een update in de vorm van een ‘Luister de burgers af wetsvoorstel’. Terwijl iedereen die bekend is met de ‘Baardman-Terroristen’ al lang weet dat die niets zeggen over de telefoon. De grote ‘Baardman-Terroristen’ hebben niet eens meer een telefoon al was het maar om geen raket in hun reet te krijgen van de Drones.

Valse Veiligheid voor de Burgers ten koste van hun niet bestaande privacy.

 

‘Plasterk&AIVD’:Pas op voor Poetin en laat onze Ultra-Rijken(Video) en mijn Wachtgeld met rust.

„Ik heb de afgelopen jaren van de andere kant kunnen zien hoe onze veiligheidsdiensten werken, wat ze op het spoor komen, hoe belangrijk het ook is dat ze communicatie-patronen kunnen doorgronden en dat je daar levens mee kan redden(kuch). Cruciaal in deze tijd.” Met de nieuwe wet mogen de diensten de kabel in bepaalde regio’s afzoeken of gericht op een onderwerp, in plaats van zich op één persoon te richten. Dat is volgens Asscher ook broodnodig voor de veiligheid van Nederlandse militairen in het buitenland die met inlichtingen worden ondersteund(kuch).Het klopt dat daders vaak al bekend waren bij de diensten maar op enig moment even van de radar verdwenen, bralt Asscher. Waarom is er dan meer informatie nodig? „Je ziet dat mensen met de huidige mogelijkheden wel bekend waren, maar ook al een tijd niet meer in beeld kwamen.”De PvdA’er wil daarom de komende jaren extra jeroen-dijsselbloeminvesteringen in de veiligheidsketen vooral met het oog op zijn eigen veiligheid als arbeiders verrader en zijn bazen de ‘Ultra-Rijken-Terroristen’ en hun Bankier-Gangsters. De aanvankelijke bezuinigingsplannen van het Lieg en Bedrieg kabinet op de AIVD van ‘Acacadabra Dick Schoof‘ noemt hij terugkijkend „natuurlijk niet goed”. Volgens Asscher moet er ook geld uitgetrokken worden voor ontwikkelingshulp om zo de internationale stabiliteit op orde te brengen, maar hij zwijgt over het feit dat er geen ontwikkelingshulp is voor de 2,5 miljoen arme sloebers die in NL onder de armoedegrens moeten overleven. „Dat vindt de PVV, SP en de Partij voor de Dieren dan vaak weer raar, maar ik denk dat dat erbij hoort in onze ‘Straf de arme maatschappij’.” Critici maken zich zorgen over de bronbescherming van de voor het merendeel corrupte journalisten. Veel van die journalisten werken trouwens ook voor AIVD en/of de VVD-Justitie(Video) . Als de kabel op grotere schaal wordt afgetapt, kunnen de diensten wellicht als ’bijvangst’ zien wie de krant tipt. Asscher bralt dat de afweging die moet worden gemaakt als zulke gegevens worden aangetroffen, met deze wet niet verandert. Maar dan moet die afweging wel zorgvuldig worden gemaakt en dat is in het verleden niet gebeurd, erkent hij, wijzend op zaken met Telegraaf-journalisten. „Daar zijn fouten mee gemaakt en die stoppen wij dan zo als gebruikelijk in de Doofpot, ha,ha,ha,ha,ha .”

10 antwoorden »

 1. Het principe van VERDEEL EN HEERS wordt wederom ingezet om de mensheid te vernietigen. De indringers die jullie Aarde lang geleden binnenvielen gebruiken het keer op keer om jullie te vernietigen. Al deze woede, de protestmarsen en het schreeuwen vanaf de daken geeft ENERGIE aan jullie onderdrukkers, die het zullen gebruiken om jullie te vernietigen. Deze WOEDE voorziet hen van enorm veel energie die allemaal tegen jullie wordt gebruikt. Jullie spelen je vijanden juist in de kaart, steeds opnieuw. Ze bespelen jullie als een viool. Leren jullie het dan nooit?

  Jullie hadden een keuze: Hillary Clinton en de Derde Wereldoorlog, of een poging wagen met Donald Trump. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Ze willen geen jonge mannen meer verliezen aan onnodige oorlogen, wat voor huidskleur ze op dit punt in de tijd ook hebben. Verdeeld gaan jullie ten onder. Dit is nu juist de reden waarom jullie onderdrukkers zo veel religies hebben gecreëerd. Ze deden dit om jullie tegen elkaar op te zetten. Jullie hebben dit talloze malen in de geschiedenis kunnen zien werken. Het doet er niet toe wat voor naam je aan de verschillen geeft: ras, geloof, kleur. Ze worden allemaal tegen jullie gebruikt om ‘redenen’ voor oorlog te creëren.

  In werkelijkheid is het de eliminatie van het menselijk ras. Waarom begrijpen jullie dit niet? Kijk naar jullie geschiedenis. Het is er allemaal: een voortdurende strijd om te overleven. Ik smeek jullie te doen wat jullie kunnen. Span je in om vrede en harmonie te creëren. Verheerlijk oorlog niet, dat is nimmer gerechtvaardigd. Degenen die oorlog willen zijn de vijanden van de mensheid.

  In jullie wereld zijn er velen die hun ziel hebben verkocht voor roem en fortuin. Ze geloven stom genoeg dat ze alles zullen hebben. Kijk naar deze zelfde mensen als ze ouder worden. Ze zijn bang, verdrietig en eenzaam, omdat ze weten dat ze zonder omhaal aan de kant zullen worden geschoven. Ze zullen hun dood alleen en angstig onder ogen moeten zien. Het ene moment lijkt de wereld aan hun voeten te liggen, vervolgens wordt alles van hen afgepakt. Ze zien allemaal hetzelfde tegemoet. Jullie hebben het al zo vaak zien gebeuren, en toch zijn er nog genoeg anderen die ook bereid zijn hun ziel te verkopen.

  Dat maakt allemaal deel uit van de mindcontrol. Wanneer je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je hun bezit geworden en ben je nooit meer vrij. Dat is de reden waarom ze erop staan dat je naar roem en fortuin moet streven, in plaats van een goed leven te leiden. De vijanden van de mensheid beheersen jullie regeringen, jullie opleiding, jullie gezondheid en jullie levens, op elke mogelijke manier. Jullie werden gedwongen tot deze manier van denken door televisie en films. Jullie worden je nu pas bewust van het feit dat jullie feitelijk NIET VRIJ zijn om je ware geschiedenis te onderzoeken.

  Alles heeft jullie geleid naar een verkeerd idee van wie en wat jullie zijn. Diegenen onder jullie die ontwaakt zijn kregen een echte schok toen jullie je realiseerden hoezeer het leven wordt gecontroleerd. Hun plannen waren bijna voor 100% geslaagd; Brexit en Dhr. Trump waren echter schokken waarop zij niet waren voorbereid. Hun plannen worden nu aangepast om met deze tegenslagen af te rekenen. Ondertussen gebruiken ze jullie WOEDE als energiebron om tegen jullie in te zetten. Jullie assisteren hen bij je eigen eliminatie. Denk na voor je wat doet. Vraag jezelf af, zullen mijn handelingen iemand schaden?

  Er worden wetten ingevoerd die ervoor zorgen dat jullie nog slechter in staat zijn om jezelf te verdedigen en om jullie levens als normale menselijke wezens te leven. Alle vrijheid wordt van jullie afgenomen terwijl jullie druk zijn met het demonstreren tegen Dhr. Trump. Jullie zijn je niet bewust van wat er allemaal wordt gedaan om jullie monddood te maken. Kijk naar wat er belangrijk is voor het leven op Aarde en kom hiervoor op. De politiek is een zeer gemene en oneerlijke zaak. Regeringen staan niet ten dienste van het volk. ZE WORDEN AAN DE MACHT GEHOLPEN om het laatste beetje controle dat jullie nog over je leven hebben te laten verdwijnen. Ze vergiftigen jullie lucht, voedsel, water en levens terwijl ze jullie voortdurend vertellen dat ze jullie dienen.

  Geloof me, ZE DIENEN ENKEL EN ALLEEN HUN MEESTERS. Op dit punt in de tijd zijn jullie daadwerkelijk overgeleverd aan een strijd op leven en dood. Er is zoveel dat tegen jullie is opgezet. Ik heb jullie zo vaak verteld dat jullie tezamen, de 99%, niet kunnen verliezen. Kijk naar hoe verdeeld jullie op dit moment zijn. Dit is precies wat de onderdrukkers willen en jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn je eigen ergste vijanden.

  Mijn lieve vrouw probeert hen die het leven op Aarde ten goede wensen te veranderen, te assisteren. Zij wordt aangevallen omdat ze de waarheid verkondigt en omdat ze een Derde Wereldoorlog, waar Hillary Clinton naar streefde, probeert te voorkomen. Velen van jullie zijn hier met open ogen ingetrapt. Mijn vrouw wil degenen die jullie vrije energie kunnen bezorgen, helpen. Dit kan sneller aan de orde zijn dan jullie denken. Er zijn bekwame mensen met goede bedoelingen die toewerken naar een betere kwaliteit van leven op Aarde. Dit zouden jullie allemaal met je energie en intentie moeten steunen. Het is jullie verantwoordelijkheid om dit te doen.

  Weiger om als schapen naar het slachthuis te worden gevoerd. Vergeet nooit één moment dat ER DUISTERE MACHTEN OP AARDE BESTAAN die de vijanden van de mensheid zijn. Ze zullen al het mogelijke doen om de volledige macht over jullie te krijgen. Wees hen hierbij niet van dienst.

  Jullie bevinden je aan de rand van de afgrond. Dit zijn moeilijke tijden. Neem geen verkeerde beslissingen. Gebruik je geweten door in je hart te kijken voordat je tot actie overgaat. Doe alléén dat wat goed is voor je medemens. Leer onderscheid te maken tussen de leugens die de regeringen jullie vertellen en de waarheid. Jullie worden iedere dag, vanaf het moment dat jullie wakker worden, bestookt met propaganda. Weiger hun spel mee te spelen. Jullie overleving hangt af van het nemen van de juiste beslissingen. Door je mond te houden helpen jullie je onderdrukkers om het leven op Aarde te vernietigen.

  Doe onderzoek naar de bases op Antarctica die voor jullie verborgen zijn gehouden. Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen. Er is zoveel kennis bij jullie vandaan gehouden. Enkel de 33e graad vrijmetselaars mogen dit weten. Stel jezelf de vraag: waarom is dat zo? Waarom hebben zij die jullie onderdrukken en haten zoveel macht over jullie? Op het moment dat jullie ontwaken en je hiervan bewust worden gaan jullie een bedreiging vormen voor hun bestaan. Ze willen de Aarde voor zichzelf hebben. Denk alsjeblieft even goed na over wat er hier werd geschreven.

  Mijn lief, er wordt vooruitgang geboekt.
  Je inspanningen om degenen die gevangen zijn genomen om hun goede werk te verhinderen te bevrijden, zijn belangrijk.
  Ga hier alsjeblieft mee door.

  Altijd, je aanbiddende,

  Monty

  Bron: Want ToKnow

 2. De smerige oplichter Ass heeft het in ieder geval voor elkaar
  om met zijn rigide beleid de meeste allochtone kiesgerechtigden
  naar de Denk partij over te hevelen .
  Dat gaat voor die papieren nederlanders natuurlijk weer drie of
  vier generaties duren voordat ze zelf gaan denken en er achter
  komen dat peulitiek in zijn geheel een natte pot is.
  Pot nat mag ook .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s