Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

‘Ons kent ons Stimulering’s Fonds voor de Gevestigde Journalistiek’ is tegen de Stem van de Straat.

AMSTERDAM-NOIR-Per post en per mail:
Bezwaarschrift en Verzoek tot Voorlopige Voorziening.
t.a.v. Het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds journalistiek.
Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag

Betreft, Bezwaarschrift op uw beslissing d.d. 15 maart 2017 zonder motivering en een verzoek tot Voorlopige Voorzienig

Amsterdam, d.d.17 maart 2017

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw afwijzing d.d. 15 maart 2017 (Prod1: per mail) ter zake onze twee subsidie aanvragen in het algemeen en in het bijzonder op alle afzonderlijk posten zonder (deugdelijke) motivering berichten wij u als volgt:
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit/beschikking als B-Orgaan zonder motivering behoudens dat er te veel aanvragen waren in deze om de volgende redenen:Ons kent ons en daar hoort de Stem van de Straat Amsterdam-Noir niet bij op grond van kennelijk vooringenomenheid en belangenverstrengeling.
Uw vicevoorzitter van het bestuur de heer Frits van Exter is o.a. tevens hoofdredacteur van Vrij Nederland en op grond daarvan alleen al had hij zich in deze moeten verschonen gezien het feit dat hij naast de vice-voorzitter tevens hoofdredacteur is van Vrij Nederland.

Wij wijzen u er op dat mevr. M. Huskens al een eeuwigheid misdaad-‘journalist’ bij Vrij Nederland is. Daarnaast is mevr. Huskens tevens publiekelijk lid van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en derhalve is het aannemelijk dat de heer Exter op zijn zachts gezegd bevooroordeeld is jegens de ”Stem van de Straat Amsterdam-Noir”, c.q. ing Steve Brown gezien het feit dat wij mevr. Huskens regelmatig ontmaskeren als zijnde een corrupt figuur die de journalistiek en mogelijk direct en indirect subsidie misbruikt.

Uw besluit/beschikking is van rechtswege nietig, aangezien u heeft verzaakt deze deugdelijk te motiveren. 

Wij wijzen u in dit verband op het volgende: Zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb).

Motiveringsbeginsel. De overheid moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn (art. 3:46 Awb).
Rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.
Verbod op détournement de procédure. Er mag geen lichtere procedure worden gevolgd om tot een besluit te komen, wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat.

Bovendien zijn wij niet verbaasd dat u onze aanvragen in het algemeen en in het bijzonder op alle afzonderlijke posten heeft afgewezen o.a. op grond van de samenstelling van uw bestuur. En gezien o.a. het feit dat wij niet behoren tot de Gevestigde Orde Pers en Media en aanverwanten.
M.a.w. wij behoren niet tot het ons kent ons ‘Good Old Boys’ netwerk.

Wij gingen van aanvang er al vanuit dat onze aanvragen ter zake door u zouden worden afgewezen ook al waren wij de enige aanvragers en uiteindelijk door een Rechter zal moeten worden beoordeelt. En dat hebben wij u ook kenbaar gemaakt. Helaas zijn wij daar in gelijk gesteld middels uw afwijzing(en) ter zake zonder de wettelijk vereiste motivering, behoudens dat er te veel aanvragen waren. En daarmee impliceert u dat indien er niet te veel aanvragen waren onze aanvragen wel goed gekeurd zouden worden hetgeen een willekeurige drogreden is en derhalve in strijdt met het AwB. Daarnaast stelt u dat u geen motivering heeft versterkt bij uw afwijzing omdat er te veel aanvragen zijn, hetgeen ons inzien een contradictie is, aangezien u de facto wel afwijst en daar moet volgens het AwB een motivering voor zijn. Maar ook op grond dat andere aanvragen volgens u wel voldoen aan uw criteria en die van ons volgens u niet. In die zin kunnen wij stellen dat wij als mensen van de straat kennelijk te innovatief zijn voor u.

Tot slot: Zodra u de motivering voor uw afwijzing in deze heeft verzoeken wij u om die te komen toelichten in de Stem van de Straat Amsterdam-Noir voor onze kijkers/medewerkers en potentiële medewerkers die hiervan ook de dupe van zijn. En zullen wij ons bezwaarschrift en onze motivering bij de rechtbank uitbreiden. Wij zullen naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechter in deze, gezien het feit dat hier sprake is van urgentie, temeer wij een aantal personen in de wacht hebben staan die aan de slag willen als Straatreporter en geen geld hebben voor een iphone (die als camera wordt gebruikt)en scholing nodig hebben in deze zodat van de mensen van de straat ook volwaardig zich kunnen uiten in de pers en media en functioneren. Is dat niet innovatief of is dat een tikkeltje te innovatief voor u?

In afwachting van uw antwoord zijn wij ten alle tijden bereid u nader te informeren.

Hoogachtend,

Namens De stem van de Straat Amsterdam-Noir

Ing S.K.A. Brown

Opmerking: Dit bezwaarschrift is gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en getoond bij de Stem van de Straat Amsterdam-Noir vergezeld van een toelichting.

Prod1:
Woensdag 15 maart
Peter Smet

Beslissing op uw aanvraag Journalistieke Innovatie

Geachte heer Brown,

Hierbij laten wij u weten dat het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft besloten dat uw aanvraag voor het project Zie doelstelling en redactiestatuut niet voor subsidie in aanmerking komt.

Door het recordaantal aanvragen is het onmogelijk om u direct van inhoudelijke feedback op uw aanvraag te voorzien. Deze feedback volgt zo snel mogelijk en in ieder geval voor 6 april. U treft deze feedback in het bestuursbesluit op uw aanvraag. Deze wordt u via deze portal en per post toegezonden.

Mocht u een toelichting op de afwijzing willen hebben, dan vragen wij u vriendelijk te wachten totdat u de brief ontvangen heeft, zodat wij u beter te woord kunnen staan. U kunt al uw vragen stellen via uw projectpagina op Mijn SVDJ.

Maandag 20 maart verschijnt op onze website bericht over welke aanvragen subsidie toegekend hebben gekregen. 

Met vriendelijke groet,

Peter Smet

Innovatie- en procescoördinator

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

 

 

5 antwoorden »

 1. iedereen komt aan het woord is een prima samenvatting van algemeen belang en plaats die lijst maar met subsidie aanvragers die dus wel kennelijk al het potje hebben leeggeroofd.Altijd leuk om hoofdschuddend de boel weer af te zeiken!!
  Dat zijn trouwens geen vvd potjes die al na 2 maanden op en leeg zijn.

 2. nog even door groeien dan krijg u die subsidie wel
  zodat ze greep kunnen krijgen op u site
  zo heeft die tering hond van de CDA
  Henk Bleker die ene mevrouw van de zee honden
  crèche eruit gewipt om zo zijn vuile politieke
  klauwen in de subsidie pot te kunnen stopen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s