Uncategorized

De ‘Vrije-Gangster-Marktwerking van Rutte’ en zijn loopjongen Asscher afgestraft door de Onderklasse.

(  door Rob Brockhust en ondersteunt door onze redactie )

AMSTERDAM-NOIR-Eigen schuld, hele dikke bult….!! hoort u niet als u als Hersendode mee waggelt met Grondwetdag op het Binnenhof  met de zieke ‘PvdA IJdeltuit Plasterk(Video).
Bij Nieuwsuur zag ik Jan Marijnissen tranen plengen over de resultaten van de verkiezingen op 15 maart 2017. Jan gaf helaas geen compleet beeld van de teloorgang van de sociale bescherming ten gunste van het liberale marktdenken van de VVD, en de serviele slooppraktijken daarvan door de PvdA. Lodewijk Asscher is terecht keihard afgestraft met de wraak van de onderklasse. Onderklasse in de zin van economisch en financieel zwakken. We hoorden niets van de plannen van de VVD om te korten op de zorg en woonsubsidie voor de armen. Ik hoorde geen protest van ‘links’ over het afpakken van het vakantiegeld zoals Marike Stellinga dat Mark Rutte verweet. Geen journalist en beëdigde ‘volksvertegenwoordiger avant la lettre’ waagde het daarop de kiezers attent te maken. En plotseling regent het miljarden die uit de lucht komen vallen vlak voor de laatste verkiezingen. Hoe dom is het Nederlandse volk en misleid door de media en politici, ook die van de PvdA, Groenlinks en SP. Zelfs Tunahan Kuzu stelt niet de juiste vragen. Van het christendom moet we het ook niet hebben, want die zijn alleen geïnteresseerd in hiërarchische schuld en vooral veel boete. Bekijk hier een overzicht waarover diep gezwegen is.

Vrije marktwerking: Marteling varkens in slachthuis en ‘Arbeiders-Plofkippen’ in Rotterdam(Video).
Emile Roemer (SP) heeft het verprutst door niet in de campagne de kwade genius aan te wijzen die met het liberale marktbeleid miljoenen mensen in de armoede heeft gedrukt. Hij zei niets over de kloof tussen de ultrarijken en de arm gemaakten, die de rijkdom lieten toekomen aan de miljardairs tijdens die zogenaamde financiële crisis die voor het grootkapitaal ‘n uitgelezen gelegenheid was, en nog is, om nog meer rijkdom en bezit te vergaren zonder daarover belasting te hoeven betalen. Ook de opmerking van Sadet Karabulut over de verrijking van de rijken tijdens de crisis van 50 miljard met inleveren van twintig miljard door de armen en dertig miljard door de middengroepen ten gunst van de ultrarijken, heeft Roemer laten liggen in de verkiezingsstrijd. Steeds weer hameren op dat nationale Zorgfonds gaat aan het begrip van de massa voorbij, omdat de besturen van de verzekeraars moeten worden uitgekocht met miljarden aan gouden handrukken. Dom, dom, dom Emile.Verder hebben jullie nagelaten de jeugd een perspectief te bieden voor een pensioen dat is gebaseerd op de nalatenschap van de naoorlogse generaties, die tot op vandaag een pensioenvermogen hebben opgebouwd van nu ca. 1400 miljard euro. Ook Asscher miste de boot door het voorstel van Jetta Klijnsma niet op te pakken om de collectieve pensioenfondsen daarvoor te nationaliseren met de vraag: “Hebt u als gepensioneerde bezwaar tegen een andere eigenaar van uw pensioenfonds, die u garandeert dat uw pensioen waardevast zal zijn, de indexering gegarandeerd is; en ook de komende generaties een pensioen in de vorm van bijv. een eerdere en/of hogere AOW voor u en uw kinderen die te garanderen? Dit zonder dat uw kinderen daarvoor moeten sparen, omdat de ouderen dat al hebben gedaan? Dan praten we over het geldsysteem en eigenschappen van kapitalisme, ook in positieve zin. Maar wie stelt (ongewenste) vragen? De nieuwe Kamerleden die met de twee vingers ophoog beloofden om zonder last of ruggenspraak en omkoping het volk te vertegenwoordigen? Deden ze dat de afgelopen kabinetsperioden dan wel? Laat ze het maar eens bewijzen. Begin met het analyseren van wat fout zit en  verbeterd kan worden door dit lijstje te bekijken en er dan openbaar over te discussiëren. Gebruik daarvoor de nieuwe mailinglijst van de Tweede Kamer.

D66-Yuppie-Leider Kasteelheer Pechthold’ laat de armen Nederlanders zand vreten(Video).
Uitnodiging aan slachtoffers van corrupte rechtspraak om gezamenlijk van de politiek te eisen om sanering van dit zieke system zonder Grondwettelijk Hof en uitsluiting van recht voor burgers met art. 120 van de Grondwet. Nederland is de enige EU-staat zonder dit controle-instrument op zwendel en corruptie binnen de rechtspraak !Er zijn al personen die zich hebben aangemeld bij de coördinator voor een korte verklaring op video met bewijs:
Zie hier de complete uitzending bij Omroep SaltoTV en Amsterdam Noir over de corruptie bij de rechtspraak

ONDERWERP: Stichting (Ons geld) – 2017 en Prof. dr. Ewald Engelen fulmineert tegen belastingparadijs Nederland
Politiek Den Haag heeft niets gedaan voor de bevolking na het afgedwongen onderzoek naar de geld creatie uit het niets van banken

Dat is nu juist de bedoeling van politiek Den Haag dat er niets wordt gedaan !!!!

 

Heb je ooit gehoord wat staatshoofden vaak dachten, wat ze zeiden en wat ze verwachtten.
Wat dachten ze precies te kunnen doen. Ze gingen strijden voor de vrijheid en de vrede, net zoals 3000 jaar geleden.
Maar nu gaat het alleen nog maar om de poen. De bank bepaalt. maar jij betaalt hun schade.
De politiek doet mee je wordt verraden, de ene klauw die wast nog steeds andere.
Dat banksysteem weet ons steeds weer te naaien, uit welke hoek de wind ook zal gaan waaien.
Die VOC-geest zal toch nooit veranderen. Je weet uit welke hoek de wind nu waait,
Inflatie is ’t waar ’t allemaal om draait, ze zetten aan tot oorlog en geweld.
Dus laten we strijden voor de vrijheid en vrede, net als 3000 jaar geleden, maar nu gaat het alleen nog maar om geld.
Ze halen weg of drukken er wat bij, In hun belang en niet in dat van jou of mij, Ze rekenen zich rijk… met jou failliet.
Ze pakken eerst je huis en dan je geld, je verlies tot na de komma uitgeteld.
Na falen terugbetalen doen ze niet. De banken stelen dan van ’t gewone volk.
Ze zien ’t niet maar er groeit een donderwolk, er dreigt een revolutie vol geweld.
We moeten strijden voor de vrijheid en de vrede, net zoals 3000 jaar geleden.
Maar nu gaat het alleen nog maar om geld. De cel die wacht als jij een bank berooft.
Hem echter wordt een bonus uitgeloofd, jij de dader, hij de held, Ach wat leuk is al dat geld.
De geldontwaarding is wat het om gaat, die wordt getolereerd door onze staat
16 maart 2016 tweede kamer debat met burgerinitiatief ONS GELD over de geld creatie uit het niets van particuliere, en centrale banken heeft na het afdwingen van het Nederlandse volk daarvan weinig tot niets opgeleverd ?

Übermensch Dijsselbloem’ laat zich na Verkiezing ‘s nederlaag kennen als Haat zaaier(Video).

 

Minister Dijsselbloem over de geldcreatie uit het niets van particuliere en centrale banken versus het Kamerdebat van het Britse Lagerhuis in Londen 20 november 2014 over de geldschepping uit het niets. Onze economie is geknecht, en staat op het spel. Bekijk de lezing van Prof. dr. Ewald Engelen fulmineert tegen belastingparadijs Nederland. Minister van Financiën staat aan de kant van particuliere en centrale banken die ten koste zijn gegaan van onze Nederlandse economie. Het is een wonder om het tweehonderd jaar verzwegen onderwerp: “geld creatie uit het niets” op te kunnen lossen als dit moedwillig wordt tegengewerkt. Zie het Rondetafelgesprek over het geldstelsel dat is gehouden op 14-10-2015; en was afgedwongen door de Nederlandse bevolking met 120.000 handtekeningen.

Waardoor het bezuinigingsbeleid van de Nederlandse regering in een heel ander daglicht is komen te staan. Miljoenen mensen zijn slachtoffer van de bezuinigingspsychose die nu blijkt overbodig te zijn geweest met de onthullende factor dat private banken ca. 95% van ONS geld produceren tegen rente die gevraagd wordt over niet-bestaand spaargeld van de burgers. Ra, ra hoe kan dat?

Volgens een Engels politiek debat van het Britse Lagerhuis in Londen op 20 november 2014 zou volgens de uitspraken van Ford morgen de revolutie uitbreken, wanneer het volk zou begrijpen wat particuliere en centrale banken doen.

Positive money:
“UK parliament debates Money Creation for the first time in 170 years.  Here’s why MPs must attend”

Parliamentary perceptions of the banking system

Quartely Bulletin Bank of England

UK parlement debat over geld creatie uit het niets voor de eerste keer besproken in 170 jaar

Money Creation & Society Debate UK Parliament

Op 20 november 2014 in Londen vond een historisch debat plaats in het Britse Lagerhuis over geldschepping uit het niets van particuliere en centrale banken
Volgens een volksvertegenwoordiger van het Lagerhuis citeerde VS-president Ford: “Dat morgen de revolutie uitbreekt wanneer de burgers zouden begrijpen wat banken doen”. De banken ontkennen dat zij het privilege van geldcreatie hebben. Engelse politici wikkelen hier geen doekjes om, en vinden deze praktijk afkeurenswaardig. Zij geven toe dat ze het moeilijk vinden het systeem te begrijpen, vandaar dat de Engelse politiek in Londen hier niets tegen ondernam. Maar is dat werkelijk echt zo? Je kan je afvragen of de Engelse politiek in Londen deze bankpraktijken werkelijk zo moeilijk vindt, of dat ook de invloed en de macht van particuliere banken zich hier weer laat gelden. Banken zijn er immers bij gebaat dat iedereen gelooft dat geldcreatie iets ingewikkelds is. Niets is minder waar.Geldschepping is net zo simpel als debet en credit, boekhouden dus. Particuliere banken scheppen 90% tot 95% van al het geld dat digitaal in omloop is. Zij doen dit zonder enige democratische controle. Zij maken geld wanneer zij krediet verstrekken, bijvoorbeeld voor hypotheken. Zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor banken telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de schuld op zich nemen, hoewel zij hier geen schuld aan hebben. Maar particuliere banken worden toch overeind gehouden uit vrees dat de wereldeconomie om zeep wordt geholpen.Het wonderlijke van deze geschiedenis is dat deze banktrucs al heel erg lang bestaan. Het is eigenlijk de grootste zwendel die de wereldbevolking ooit heeft gekend. Tot op de dag van vandaag komen de commerciële banken hiermee weg. Zij beslissen door middel van het instrument van de geldcreatie hoeveel er door bedrijven kan worden geleend, en daardoor geïnvesteerd, en hoe hoog uiteindelijk de private schuld wordt. Hun macht en die van hun eigenaren is onwaarschijnlijk groot. De wereldpolitiek heeft over de geldcreatie geen zeggenschap. Zij zijn slechts pionnen en bliksem afleiders bij het Nederlandse bevolking van deze winstmakende particuliere banken.De centrale banken zijn meestal staatsbedrijven, zoals als de Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED) of van de Nederlandse overheid, zoals in ons land. De nationale regeringen hebben echter geen directe beleidsinvloed op deze instellingen. Zij zijn autonoom, en werken samen in de koepelorganisatie als de BIS-Bank in Zwitserland (Bank for International Settlements) die gevestigd is in Basel.Wanneer de Amerikaanse overheid geld nodig heeft, leent zij dit van de FED met rente op dezelfde manier als alle centrale banken dit doen. In iedere euro die wij uitgeven zit meer dan de helft aan rente verstopt. Met andere woorden ons leven is doordrenkt met schuld, waarvoor wij ons hele leven aan het werk zijn. Deze schuld bestaat uit leningen en rente hierover. In feite zijn wij op enkele superrijken na al honderden jaren rente- en werkslaaf, vanaf pakweg 1500 toen er weer rente mocht worden geheven. Daarvoor was het door de kerk eeuwenlang verboden gesteld, zo als bij de Islam.

ECB de “Crime Masters of the Universe” (Video)verdedigd door ‘Gluiperd Dijsselbloem’& ‘fake-News’ van de NOS.

 

Let op: de overheid leent geld van de banken om investeringen te kunnen doen (wat onzinnig is) en de belastingbetaler betaalt hier vervolgens belasting voor, om de rente over de nationale schuld te kunnen voldoen! Op deze manier bepalen de particuliere en centrale banken het investeringsniveau, en beïnvloeden zij de bedrijvigheid in de landen, samen met de hoogte van de particuliere schuld. Vervolgens moeten meerdere overheden rond de wereld gaan bezuinigen om de nationale schuld binnen de afgesproken marge houden, en rente betalen over geld dat zij zelf hadden kunnen creëren! Met andere woorden, er wordt onnodig belastinggeld geheven om rente en aflossing aan particuliere
banken te kunnen voldoen. De gehele Nederlandse staatsschuld is volgens de nationale staatsschuld meter 480 miljard, en de rente bedraagt nu slechts 8 miljard per jaar. Er moet dus 8 plus 480 miljard aan onze welvaart worden onttrokken om dat geld aan de particuliere banken te betalen, terwijl deze schuld gecreëerd is met een simpele overboeking, zonder dat daar ooit echt geld of een tegenwaarde zoals goud of zilver tegenover heeft gestaan.Maar bekijken wij de staatschuld zoals die door de Agent van Financiën: http://www.dsta.nl wordt gepubliceerd, dan blijkt voor de Europese Commissie in Brussel onze staatschuld veel lager te zijn. Namelijk 344 miljard euro, dus 136 miljard lager. Wordt hier wederom een misleidende truc uitgehaald? De Nederlandse overheid zou met dezelfde methode van particuliere en centrale banken zelf het geld kunnen scheppen uit het niets, zoals particuliere en centrale banken nu doen, waardoor een groot deel van de nationale schuld en rente daarover zouden ophouden te bestaan. Het is natuurlijk onmogelijk om deze torenhoge schulden in de toekomst überhaupt af te kunnen lossen. Er is een eenvoudige oplossing om voorgoed van dit probleem verlost te zijn: hervorm het bankenstelsel zodat de schulden op de zelfde manier waarop ze
gemaakt zijn door particuliere en centrale banken weer verdwijnen. Namelijk als een boeking van debet en credit. Door het wegboeken van deze schulden hoeven de burgers niet meer voor de extreme schuldenlasten onnodig te bloeden met bezuinigingen en torenhoge rentelasten. Ontneem particuliere en centrale banken daarnaast de mogelijkheid van geldcreatie, en laat de rente als abstracte factor vervangen door beheerfinanciering van kredieten, zoals dat nu bij Sharia-bankieren al eeuwenlang gebeurt.

Zelfs Aristoteles waarschuwde 2440 jaar geleden waarschuw al voor de exponentiële kracht van de abstracte rente.

Lees daarvoor de anekdote over die ene cent die bij de geboorte van Christus op een bankrekening werd gezet met 5 procent samengestelde rente. Verbiedt dus de abstracte rente over kredieten en neem de rede weg om niet tegen de macht van particuliere en centrale banken in opstand te komen. Zowel in Londen als in Den Haag hebben in de parlementen van Engeland en Nederland Kamerdebatten plaatsgevonden over de heimelijke en verzwegen geldcreatie door de commerciële, particuliere en centrale banken. Zij konden niets anders doe dan toegeven. Bewijsbaar is dat daarover is gesproken op 20 november 2014 in het Britse Lagerhuis en in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer te Den Haag.

Britse Lagerhuis Money Creation & Society Debate in UK Parliament:
In het Britse Lagerhuis werd voor het eerst een debat gevoerd over geldcreatie uit het niets door banken. Dat werd voor de eerste keer besproken na 170 jaar van politiek zwijgen. Op donderdag 20 november 2014 durfde het UK-parlement na 170 jaar te spreken over de geldschepping uit het niets door particuliere en centrale banken. Duidelijk werd aangegeven hoe het economisch systeem niet eerlijk werkt voor de hardwerkende burgers op de planeet. Particuliere en centrale banken creëren geld uit het niets, ongecontroleerd en onafhankelijk van overheid en politiek. Er dient op het gebied van geldcreatie uit het niets van particuliere en centrale banken een motie te worden ingediend door volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, deze dient er zo uit te zien. “De Kamer, gehoord de beraadslaging vraagt de regering alle volksvertegenwoordigers der Staten-Generaal en hoge ambtenaren te verplichten het UK-debat in het Britse Lagerhuis van november 2014 te bekijken en beluisteren, en daarna een inhoudelijk Kamerdebat daarover te voeren m.b.t. de situatie in Nederland en in de Europese Unie; en gaat over tot de orde van de dag”. Maar zo’n motie was in geen 200 jaar bij de Nederlandse politiek in behandeling genomen, hoe komt dat?

Russische, Mexicaanse en Koninklijke Maffia miljarden straffeloos Witgewassen door Misdaadbanken(Video).
President Ford zei volgens een volksvertegenwoordiger van het Lagerhuis het volgende: Dat morgen de revolutie uitbreekt, wanneer burgers begrijpen wat particuliere en centrale banken doen.Bijna anderhalf jaar later is er nergens ter wereld een spoor van verzet te bespeuren. Dat is de manier waarop de krankzinnig rijke 1% zich gemakkelijk kan handhaven ten opzichte van de overige 99% van de wereldbevolking. De burgers zijn apathisch, de meesten zijn lam geslagen door jarenlange indoctrinatie van de mainstream media, die angst heeft geïnjecteerd voor verandering. Die media zijn uitsluitend bezig om op de vlucht voor armoede, en die een stap voor te blijven. Zij werken aan hun carrière als schuldslaaf of leven van een karige uitkering, waarbij het beste is dat ze zijgen, of omdat zij geloven dat niets meer kan worden veranderd. Onder het mom van er moet nu eenmaal bezuinigd worden of wij zijn toch machteloos. Probeer je eens voor te stellen welk politiek kunststukje politici moeten uithalen om miljarden mensen in bedwang te houden, zodat de bevolking niet in opstand komt tegen uitbuiting door particuliere en centrale banken, met honger, armoede, ziekte en heel veel ellende, wat volslagen onnodig is.Wanneer we de gigantische rijkdom die onze aarde biedt openstellen voor iedere wereldburger dan verdwijnen oorlog, hebzucht en migratie van vluchtelingen naar betere en veilige gebieden vanzelf. De 1% elite speelt het klaar om de wereldbevolking met heers- en verdeel van groepen tegen elkaar uit te spelen, zonder dat particuliere en centrale banken, die werkelijk verantwoordelijk zijn voor deze blunders, bewust worden aangepakt. Natuurlijk ligt ook een deel van de schuld van deze ellende bij de bevolking zelf. Blijkbaar nemen burgers niet zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Zij hebben ooit het vertrouwen geschonken aan autoriteiten en die steeds meer macht toebedeeld. Kijk nu eens naar het huidige politieke wanbeleid in ons land. Eens in de vier jaar brengt de kiezer zijn stem uit, en geeft zijn mening over het gevoerde beleid. Miljoenen mensen leven nu in of onder de armoedegrens.Zouden zij echt voor dit wanbeleid van deze politieke paladijnen hebben gekozen, die de bevolking steeds dieper het moeras van armoede hebben ingeduwd? Dit is nu helaas een dagelijkse normaliteit geworden. Waarom zijn mensen op het vlak van geldcreatie van particuliere banken zo passief en naïef geworden? Spelen de massamedia daar niet een fundamentele rol in? Hoeveel bezuinigingen moeten er nog komen? Hoeveel meer voedselbanken moet er nog bijkomen, voordat de mensen dit niet meer dulden? Bij hoeveel werklozen en uitkeringsgerechtigden ligt het kookpunt? Of zijn we voor die tijd al zodanig geketend als knecht en horige slaaf, dat we alleen nog maar geïnteresseerd zijn in onze eigen wereld met youtube filmpjes, de Mp3-speler, IPhone, tablet of de reclame op tv, steek u vooral meer in schulden met meerdere kredietkaarten.

Afzender: Een zeer bezorgde soevereine mens van vlees en bloed

De wereld van het grote geld : onthullingen van een insider

De klok over de schaduwregering

Geachte heer Roemer Leider van de tweede kamer fractie SP te Den Haag.

Het kan in uw optiek, en belevenis zo zijn als volksvertegenwoordiger, maar dat is in de werkelijke wereld van vandaag de dag natuurlijk niet zo. Uit mijn eigen onderzoeken van ruim 20 jaar naar de werkelijke wandelgang van dit politiek beest is een heel ander negatieve waarheid naar voren getreden die zijn weerga niet kent, want dan zouden alle naïef gehouden kiezers zeker gillend weg rennen voor het Haagsche politiek wanbeleid die al jaren achter elkaar schopt als een olifant in de porseleinkast ten nadele van het Nederlandse volk.

Politiek Den Haag wil niet luisteren naar het Nederlandse volk, en gedragen zich als de horen, zien en zwijgen beeldjes. Meerdere mensen moeten noodgedwongen naar de voedselbank omdat geld niet meer komt waar het hoort te zijn bij het soevereine Nederlandse volk. Het komt immers alleen bij de banken, Bilderberg groep die gekenmerkt staat als de MJ-12 elite.

Oudere krijgen jaren achter elkaar zware dreunen te verwerken, en krijgen niet de zorg die hun toebehoort, en in het verre verleden was beloofd door de Haagsche politiek monster. Het komt er duidelijk op neer dat de Haagsche politiek geheel niet staat voor de Nederlandse belangen van meerdere burgers, maar bewust gelobbyd voor de mega corporatiewereld, en zeker de beloftes van het Nederlandse volk naast hen zullen neerleggen als het er op aankomt door belangen conflict met deze corporaties.

U kunt deze soevereine mens van vlees en bloed noemen wat u maar wilt, maar deze blijft als een mijlpaal boven water staan, en kan geheel niet worden ontkracht door Haagsche politiek omdat deze op waarheid is gebaseerd. Ook het boek de 48 Wetten van de Macht van Robert Greene geeft hier goed inzicht in hoe het wereldsystemen de bevolking rond de wereld tegenwerken. Ook een onderdeel waar de Haagsche politiek wordt opgeleid is bij Leidse studenten Vereniging Minerva in Leiden kunnen wellicht vraagtekens worden gezet wat daar daadwerkelijk achter schuilgaat.
Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht met deze duidelijke taal. Afzender: soevereine mens van vlees en bloed

12 antwoorden »

 1. Rutte tot 2021 12 jaar aan ’t bewind; wordt Merkel in September a.s. herkozen, dan zij tot 2022 16 jaar. Zegt meer dan genoeg. Duitsland domineert de EU en krijgt alsnog gedaan wat in WOI+II niet is gelukt. GB haakt af. Merkel omringt zich met noordelijke vazallen als NL, Oostenrijk, Lux. en B.(1/2). Zo heeft de Moffin ruim 115 miljoen mensen onder haar laars. Doet geen leger haar na. F. zal ’t tij niet kunnen keren, want slapjanussen. De Latijnse geest is niet opgewassen tegen de Germaanse. NL kan slechts oostwaarts kijken. Berlijn is tevreden. Dan mag Brussel van haar weer wat spelen. Als U met Brussel (+32 2) wilt spreken kunt U beter (+49 30=Berlijn) draaien.

 2. Geschat wordt dat de gemiddelde knecht in de WorldTour tussen de 40.000 euro en 100.000 euro per jaar verdient. Wie meer wil opstrijken als knecht, moet over speciale talenten beschikken. Denk aan de sprintloodsen van toppers als Mark Cavendish, Marcel Kittel en André Greipel. Dergelijke renners zijn onmisbaar voor het succes van de ploeg en dus automatisch meer waard.
  Het grote geld wordt echter bijgeschreven op de rekeningen van winnende klassiekercoureurs, topsprinters en uiteraard klassementsrenners.

 3. wat kan Rutte het schelen, hij krijgt immers goed betaald en zit nu met zijn gay reetd in rome waar hij weer eens de nederlanders verraden heeft net als alle andere nep en fop leiders die hun handtekening namens het klootjes volk voor de EU verkracht hebben.

 4. Be Cause the Love of MonEye
  Zonder uit zonde ring zijn we alle maal langdurig aan het “Onder Wezen Onder Wijs” blootgesteld.

  Hoe langer hoe hoger de bloot stelling en het verblijf in deze TBS instellingen heeft geduurd hoe groter de intens schadelijk blinde vlek van onwetendheid is geworden.

  164th Knowledge Seekers Workshop March 23th, 2017 langzaam maar zeker met vallen en opstaan worden de geheimen van de ruimte ontmaskerd en komen de onbegrensde mogelijkheden aan het Licht

  Terwijl de civiele academische tak van de wetenschap de mensheid hypnotiserend hersenspoelt en blindeert met science fiction, misbruiken de ware machthebbers met het secret-space-program onze ware ruimte en potentieel in al zijn dimensies
  Meer: http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-what-a-long-strange-trip-its-been/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s