Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Corrupte Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft totale minachting voor de Stem vd Straat.

Per mail: Aan: Het Bestuur van Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de rechtbank sector Bestuursrecht

AMSTERDAM, 27 maart 2017,Inzake Bezwaarschrift d.d. 15 maart 2017 en verzoek tot voorlopige voorziening d.d. 21 maart 2017

Geachte Bestuur, Edelachtbare,

Naar aanleiding van uw brieven d.d. 22 maart 2017 , kenmerk: 20170081/26880 en d.d. 22 maart 2017,kenmerk:20170043/26889 met kopie handtekening van dr. V.P. Kouvenhoven  ( Prod 1: de gelaakte brieven d.d. 22 maart 2017, )berichten wij u als volgt:

D.d. 15 maart 2017 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen uw beslissing tot afwijzing zonder motovering. Wij stellen vast dat u tot heden geen bevestiging van ontvangst aan ons heeft gezonden m.b.t ons bezwaarschrift, hetgeen in strijd is met het Awb.
D.d. 21 maart 2017 hebben wij de rechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen in deze vooruitlopende om een mogelijke bodemprocedure in deze. Tot zover de feiten ter zake.

Wij hebben bij u voor twee afzonderlijke projecten een subsidie aanvragen ingediend die u heeft afgewezen met twee hiervoor genoemde door ons gelaakte inhoudelijke, identieke brieven met als enige verschil de kenmerk nummers. Uw brieven zijn identiek qua inhoud en zelfs niet persoonlijk ondertekend en u vermeldt niet nader op welke punten/onderdelen onze aanvragen niet voldoen aan uw criteria’ s.

U beperkt uw afwijzingen met een algemene ‘drog-motivering‘s -brief, hetgeen getuigd van minachting voor ons, onze projecten, onze kijkers en derhalve grenst aan een onrechtmatige-(overheids)-daad. Wij achten dat op zich al een bewijs dat u onze aanvragen niet zorgvuldig  heeft behandelt in deze en dat hier sprake is van kennelijk vooringenomenheid, c.q. belangenverstrengeling ( corruptie) in deze. Bovendien heeft u in strijd met uw eigen doelstelling ons nooit om nadere informatie verzocht, dan wel aanvullend op uw punten 1 en 5 alvorens tot een beslissing te komen en/of ons op die punten 1 en 5 te wijzen na het indienen van onze aanvragen, zodat wij bijv. onze aanvragen hadden kunnen verduidelijken.

Los van het voorgaande zullen wij nu uw ‘motiveringen’ in deze analyseren m.b.t. tot uw punten 1 en 5 en vergelijken met de door u toegewezen subsidies aan andere projecten in deze. Wij zullen o.a. zoeken naar projecten die relaties hebben met leden van het bestuur en/of medewerkers van Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Al jaren doen er sterke geruchten de ronde dat subsidie toekenningen in uw kringen onderhevig is aan vriendjespolitiek (corruptie). Overigens blijk dat laatste klip en klaar uit uw eerdere subsidie toekenning aan de Gevestigde Orde Pers en/of projecten die banden hebben met leden van het bestuur en/of medewerkers. Indien u dit voorgaande feit betwist zullen wij dat met bewijzen aantonen, die wij zo van uw site kunnen afhalen. Dit schrijven hebben wij gevoegd bij de gerechtelijke procedure in deze. Daarnaast verzoek wij u wederom uw afwijzingen in deze te komen toelichten in de Stem van de Straat Amsterdam-Noir. Een dergelijk interview kan desgewenst ook per Skype worden gedaan.Temeer door uw afwijzingen ter zake het project” Het Straat Stedenverband”(Video) onze kijkers en mensen van de straat, die in de wacht staan om mee te gaan participeren aan het betreffende project zwaar zijn gedupeerd, één en ander wringt des te meer aangezien het hier gaat om mensen die behoren tot de laagste, kansloze groep in onze samenleving, die geen stem hebben in de Mainstream-media en nooit subsidie ontvangen. Zelfs het subsidiëren van bijv. alleen maar de I-Phone ‘s (die als camera worden gebruikt) had ons bijzonder goed op weg geholpen!

Tot slot: U stelt het volgende op uw ( gesubsidieerde) site :”Alle aanvragen zijn grondig getoetst door een achtkoppige expertcommissie. Op 15 maart 2017 heeft het bestuur van het Stimuleringsfonds besloten om subsidie toe te kennen aan de zeventien projecten die het best scoorden op het journalistieke karakter, innovatie en haalbaarheid. Hiertoe is een bedrag van in totaal €546.348,- beschikbaar gesteld. De projecten variëren van slimme oplossingen voor betaalmuren en chatbots voor crowdsourcing, tot samenwerkingen tussen journalisten en designers, en een bronnensysteem op basis van blockchain”.
Kunt u ons aangeven welke personen in de achtkoppige expertcommissie zitting hebben gehad, zodat wij één en ander op waarde kunnen beoordelen.

In afwachting van uw antwoord, Hoogachtend, ing S.K. A. Brown

CC: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling Spoed.

prod 1:

SVDJ afwijzing 1 en SVDJ afwijzing 2 

Opmerking: Zie hier de ons kent ons toegewezen projecten(Prod 2):

8 antwoorden »

  1. Steve ze willen die 900 miljoen liever voor zichzelf houden om bv Paul de L.te sponsoren met 1 of andere flutshow.De rest kunnen ze helaas niet helpen met subsidie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s