Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Steve Brown sloopt names de Straat ‘Bla,bla Godfather’ René van Zanten van ‘Misdaadgroep-SVDJ’.

Open brief:
AMSTERDAM, 3 april 2017
Inzake, Bezwaarschrift en Kortgeding Stem van de Straat Amsterdam-Noir tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

AMSTERDAM-NOIRt.a.v. Bestuur, directeur Van Zanten,
Naar aanleiding van ons gevraagde maar niet gekregen fatsoenlijk interview met de heer Van Zanten in het kader van wederhoor d.d. 31 maart 2017 ter zake de afwijzingen van onze twee subsidie aanvragen met een identieke motivering ‘s afwijzingen (stencil kennelijk 125 x verstuurt aan de afgewezen projecten het geen in strijd is met het AwB)brieven berichten wij u als volgt:

Wij hadden u bij aanvang verzocht kort en concreet onze vier vragen te beantwoorden in deze, aangezien wij u meedeelde dat wij dit interview/wederhoor/uitleg gaan uitzenden bij de Stem van de Straat Amsterdam-Noir en voegen in de lopende procedures tegen u. Waarop wij u van te voren attent op maakte. Desondanks moesten wij u oeverloos, geouwehoer aanhoren en gaf u op geen van de vier vragen een eerlijk simpel antwoord. U kunt hier het betreffende ‘interview’ beschouwen als ingelast in de onderhavig bezwaarschrift en de kortgeding procedures in deze.

U weigerde ons tijdens het interview de namen te geven van uw acht anonieme deskundigen en dat is op zich al een teken aan de wand. De namen van deze al dan niet deskundig behoren gewoon vermeldt te staan op uw site in het kader van transparantie als een 100 procent gesubsidieerde B-orgaan.

U zegde ons half vaag toe de betreffende namen te mailen, hetgeen u tot heden heeft nagelaten wat wij overigens al verwachte in deze. U kon ons niet uitleggen wat punt 1 en 5 inhoud, hetgeen wij volstrekt ongeloofwaardig achten.

U zegde ons toe ook die aan ons te mailen waar uw punten 1 en 5 voor staan die u aanvoerde als gronden voor de afwijzingen in deze, hetgeen u tot heden ook niet heeft gedaan.Wij stellen vast dat u tot heden niet uw toezeggingen bent nagekomen in deze zoals een goed bestuurder betaamd, maar dat is wel te begrijpen want het gaat hier immers om aanvragen van mensen van de Straat die niet gerekend kunnen worden tot uw Good Old Boys netwerk als de Balie, AT-5, FD/Telegraaf en BNR, enz.

Wij wijzen er op dat wij indien u niet uw toezegging nakomt van de door ons herhaalde schriftelijk en mondeling verzochte informatie in deze, zodat wij en de rechter u afwijzingen op waarde kunnen schatten, wij dat bij de Rechter zullen gaan vorderen en/of middels de Wet op Openbaarheid.Los van het voorgaande was het gesprek extreem onfatsoenlijk op het irritante af en minachtend van uw zijde jegens ons, gezien het feit dat u op onze concrete en simpele vragen u als ‘antwoord’ uw uitsluitend bediende van cirkelredeneringen vergezeld van superlatieven hoe bevlogen en integer u en uw organisatie wel niet zijn. En dat met name De Balie uiterst professional is en daarom gesubsidieerd moet worden en wij niet, want commercieel redt De Balie het al sinds zijn bestaan niet. Het voorgaande is niet alleen minachtend naar ons toe maar schaadt ook het aanzien van de Journalistiek en de waarheid en het AwB.Op onze vraag of u aan ons een project kon benoemen dat gelijk is aan het onze, omdat u eerder in de betreffende correspondentie had gesteld dat wij niet in aanmerking kwamen voor subsidie, omdat er al meerdere gelijkwaardig projecten bestaan, antwoordde u tijdens ons gesprek dat wij reeds bestaan. En derhalve onze projecten een bewijs zijn dat wij bestaan. Dit terwijl wij hadden gesteld dat wij een Internationaal project van de Straat in wording zijn! Bovendien had u onze aanvragen reeds afgewezen voordat wij die hadden ingediend (zie dossier). Wellicht worden de ‘ons ken ons-projecten’ die u wel heeft goed gekeurd met uw mysterieuze 8 deskundigen ook bij voorbaat goedgekeurd zonder dat zij hun specifieke aanvragen hebben ingestuurd. Het zou ons niet verbazen gezien u non valeur antwoorden in deze.

Hoe het ook zij, dergelijke cirkelredeneringen waar u zich van bedient achten wij een belediging voor ons in het bijzonder en in het algemeen voor journalistiek, het gezonde verstand en het AwB in deze. Als u nog enig fatsoen heeft in uw lichaam zou u zich dood schamen in deze met dergelijke louche antwoorden en onrechtmatige gedragingen jegens ons, onze kijkers en onze Straat-redactie en de eer aan u zelf houden en per direct ontslag nemen zonder Gouden handdruk.

In afwachting van uw antwoord met gevraagde en de door u toegezegde informatie ,

Hoogachtend Ing S.K.A. Brown

cc: Rechtbank sector Bestuursrecht Amsterdam. Stem van de Straat Amsterdam-Noir tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

cc: T.a.v .van Minister Bussemaker: j.slok@minocw.nl

cc: Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: cie.ocw@tweedekamer.nl , M.Bosma@tweedekamer.nl., tkuzu@tweekamer.nl

6 antwoorden »

 1. Hahaha. Cirkelredeneringen in de anus van Onno Hoes. Mooie afsluiting Steve !

  Ik wens u veel succes met uw Rat-in-Pak vriendjes, en doe de groeten aan Gordon..

  Nou, dat lijstje met 8 deskundigen, met eventueel beroep, is mij denk ik al bekend, insiders gaven mij in de wandelgangen een papiertje met 8 namen:

  1. Peter R. de Vries (allesdeskundige).
  2. Gordon (masseur van Rutte)
  3. Albert Verlinde (relnicht)
  4. Matthijs van Neukirch
  5. Eva Jinek
  6. Joop van Ellende
  7. John de Mol
  8. Camiel Eurlings

 2. Draaien om de hete brij heen daar zijn deze mensen meestal cum laude in afgestudeerd. Het lijkt bijna wel een stukje uit de theater van de lach als het niet zo triest en corrupt zou zijn!

 3. niets innovatiefs zeggen en toch liegen ipv zijn beleid te onderbouwen, hij praat net zo sloom als opstelten maar dat was natuurlijk om tijd te rekken

 4. Vraag 1:uhh uhh uhh uhh
  Vraag 2:uhh uhh uhh uhh uhh
  Vraag 3:uhh uhhh uhh uhh uhh uhhh
  Vraag 4:…………………………….uhh uhh uhh
  etc etc
  Graag kort:)En een goede afsluiting Steve!!!
  Mensen die constant uhh zeggen moeten nadenken om te liegen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s