Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2018

Gemeenteraad Verkiezingen: Stem van de Straat sleept de ‘Subsidievreters- De Balie’ voor de Rechter wegens Discriminatie en Boycot van de Laagste Klasse.

Aan: Rechtbank Amsterdam Sector bestuursrecht afdeling Kortgeding

Verzoek tot spoedeisende voorlopige voorziening op grond van Bezwaarschrift d.d. 18 januari 2018

Amsterdam, 20 januari 2018

Edelachtbare, De Balie,

Hierbij geven wij eerbiedig het volgende te kennen: Wij verzoeken u hierbij namens de Stichting Stem van de Straat een voorlopige spoed voorziening bij de bestuursrechter tegen het besluit van De Balie om ons uit te sluiten van het publiek debat zonder motivering ( zie brief/email De Balie ter zake) en in strijdt met het Zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb) en het Verbod op détournement de procédure en het Specialiteitsbeginsel(een bestuursorgaan mag alleen die belangen behartigen waarvoor de betrokken wet of regeling een grondslag biedt (art. 3:4 lid 1 Awb)) en in strijdt met Gelijkheidsbeginsel. De overheid, c.q. een B-Orgaan moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art. 1 Grondwet), hetgeen de wederpartij niet heeft gedaan in deze.Eén en ander kennelijk gebaseerd /ingegeven op belangverstrengeling en partijdigheid blijkens de feiten en omstandigheden ter zake. Wij hebben een spoedeisend belang in deze aangezien de eerste volgende ‘publieke‘ en gesubsidieerde (gemeenschapsgeld ook van de laagste klasse ) debatten zijn op verschillende datums o.a. in samenwerking met Het Parool/AT5 en met afsluiting op 20 maart. In die zin betaald onze doelgroep nog gedwongen mee aan zijn boycot tot de politiek, c.q. het publiekelijk debat.De wet bepaald (art. 8:81 AWB) dat een voorlopige voorziening door de bestuursrechter getroffen kan worden als onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist en wij menen dat dit het geval is in deze zaak.U kunt hier als ingelast beschouwen ons bezwaarschrift d.d. 18 januari 2018(Video), die dient als inhoudelijk motivering voor ons verzoek tot een spoed eisende voorziening en uitspraak. Wij verzoeken u de wederpartij in de proceskosten te voordelen, alsmede hun besluit ons uit te sluiten van de ‘publieke’ gesubsidieerde debatten nietig te verklaren met in achtneming van het rechtsbeginsel redelijkheid en billijkheid ons alsnog laat deelnemen aan de ‘publieke’ debatten in deze.

In afwachting van uw beslissing zijn wij ten alle tijden bereidt u nader te informeren,Met de meeste hoogachting,

Namens de Stichting Stem van de Straat Partij Partijleider Ing S.K.A Brown en Partijsecretaris

Bijgevoegd: bezwaarschrift d.d. 18 januari 2018

CC: de wederpartij( per mail d.d. 20 januari 2018)

Noot: Leve Amsterdam: De Landelijke Lijsttrekkers,Op de avond vóór de verkiezingen, 20 maart, organiseren De Balie en Het Parool het Grote Slotdebat. Tijdens dit laatste debat van de verkiezingscampagne, leggen de lijsttrekkers van de Amsterdamse partijen elkaar het vuur aan de schenen. 

 

 

9 antwoorden »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.