Stem van de Straat Partij

UvA-NAPNieuws verworden tot ‘Pulp Media-Maffia’ en plegen karaktermoord op Partijleider ing Steve Brown van De Stem van de Straat partij. 

(door Partijleider ing Steve Brown van De Stem van de Straat partij)

Per mail: henk.j.bas@gmail.com en G.T.M.tenDam@uva.nl en hwa.vonpiekartz@gmail.com

t.a.v. Hoofdredactie NAP en het College van Bestuur van de UvA

Amsterdam, d.d.6 februari 2018

Inzake, ingebrekestelling; eis tot rectificatie en eis de audiobanden van het interview Steve Brown/ Hessel von Piekartz en schadevergoeding groot 5000,- euro te doneren aan de Stem van de Straat.

t.a.v. het Bestuur van de UvA en de heer Henk J. Bas en Hessel von Piekartz

Yuppies hoeven van Partijleider ing Steven Brown van De Stem van de Straat niet de Stad uit is geen boodschap waar NAPNieuws van de UvA op zat te wachten.
Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders (Paul Scholten) boven de Oudemanhuispoort, reeds lange tijd het middelpunt van de UvA hangt aan de kant van de Kloveniersburgwal een gevelsteen met een tekst die luidt: ‘Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders‘. En die wijsheid slaat volledig op Hessel von Piekartz.
Na het artikel:” ‘Vind je ons schreeuwen? Dat is de stem van de straat.”van Hessel von Piekartz te hebben gelezen constateerde ik dat het van dien kwaadaardige aard is en bericht ik u als volgt:Om te beginnen bedoelen wij met schreeuwen in de zin van “De Schreeuw” van de uitgebuite en kaalgeplukte en vernederende Laagste Klasse, maar die nuance was kennelijk te moeilijk voor Von Piekartz om te begrijpen (kuch).Wij mensen van de Straat en de UvA ( ik in dit geval als oud UvA student ) noemen dat gluiperig gedrag en/of het gedrag van een AIVD-Trol. Werkt Hessel von Piekartz voor D66,VVD, GroenLinks, VVD, FvD en/of de AIVD? Hessel von Piekartz antwoordde op de voorgaande vraag met Nee, voor wat het waard is van een dergelijk First Class gluiperd Von Piekartz ( zie: Noot). Maar blijkens zijn artikel kan hij direct aan de slag bij de AIVD en/of bij het ‘Media-Maffia misdaadjournalisten-drek’(Video).
Ik had laten weten dat ik niet van te voren de vragen hoefde te krijgen zoals alle andere altijd liegende Partijleiders wel eisen en ook niet het artikel voor de publicatie hoefde te lezen. Ik ga altijd uit van het goede van de mens zelfs bij journalisten. Nou, dat vertrouwen is zwaar afgestraft.Von Piekartz heeft mijn vertrouwen zwaar misbruikt en in Volkse Onderwereld kringen wordt zijn ‘Judas-gedrag ‘een Ripper genoemd en die eindigen allemaal in de “Killing Fields of Amsterdam.

SNS-Staatsbank’ kwalificeert Stem v.d. Straat partij als ‘Terroristische Organisatie’&‘Witwas-misdaadgroep’ en ‘UvA-AIVD-Trol Von Piekartz’ zet op zijn beurt Partijleider ing Steve Brown weg als een  debiel uit de Laagste Klasse (video).

Wij hebben ongeveer 1.5 uur gesproken. Ik heb tijdens dat gesprek veel partijpunten nader uitgelegd op een zeer onderbouwende wijze en die heeft Von Piekartz totaal weg gelaten.Zie hier een gedeelte van het ‘dr. Goebbels-interview ‘ door ons opgenomen:

Zo stelde ik o.a. dat De Stem van de Straat niet de partij is van mij maar van de Laagste Klasse en indien wij geen zetel zouden halen wij toch doorgaan met het verder uitbouwen van de partij met wellicht een ander Lijstaanvoerder, etc., maar ik en het huidige kader ons wel blijven inzetten voor de Laagste Klasse die al jaren geen stem meer heeft in de corrupte Gevestigde orde Politiek die staat voor de Straf de armen maatschappij(Video).

Ik heb geen Strafblad en in die zin is de kwalificatie “Ex-crimineel Steve Brown…” smaad en laster en een onrechtmatig daad jegens mij. Ik werd op Facebook aangeduid door Von Piekartz als ex crimineel. Ook stelde ik bijv. als Von Piekartz het heeft over (Volks)-criminaliteit in het algemeen en in bijzonder tot mijn verleden als Hasjhandelaar bijv. dat het ‘Nep en Fop-CDA’ en de andere ‘Christelijke’-(incest) -partijtjes qua natuurecht ‘extreem-misdadig’ mogen worden genoemd en ik daarbij volledig in het niet val. En deze corrupte ‘Christelijke’ partijtjes zich om te beginnen eens moeten gaan houden aan hun eigen tien geboden uit de Bijbel. Daar was Von Piekartz het wel mee eens, maar ‘vergat’ ook dat te vermelden in zijn door mij gelaakte artikel.

Stem op de Stem van Straat: Stem van de Straat krijgt gelijk uit US: Drugs War is Lost and put only the poor in Jail(Video).

Ook vertelde ik dat ik zeven boeken had geschreven m.b.t de Drugshandel en o.a. de Killing Fields of Amsterdam waarvan een tweetal regelrechte bestellers waren en ik een blanco strafblad heb. Dat verbaasde de kleine gluiperd Von Piekartz en hij herhaalde aantal keren kennelijk vol ongeloof ‘zeven boeken, geen strafblad……’ . Maar ook dat vermelde Von Piekartz niet als een echte ‘AIVD- Trol’.Ook vertelde ik dat ik jarenlang leiding had gegeven aan de Stichting The Happy Family ( 20 duizend leden) en veel bezoekers van de Laagste Klasse middels The Happy Family gratis scholing hadden( Happy School) gevolgd en zelf daardoor advocaat zijn geworden. En dat wij iedere dag gratis maaltijden,koffie, thee verstrekte en activiteiten als skelteren, dagjes uit naar pretparken, paardrijden, etc. en vakanties (200 man) naar het buitenland gratis organiseerde, etc. etc. Ik wees hem in dit verband op het Happy Family Arrest dat wij een Bruto omzet hadden op jaar basis volgens de FIOD van 50 miljoen gld. Ronduit walgelijk is dat de onderkruiper Von Piekartz mij weg zet als een kettingrokende Tokkie die het Milieu vervuilt: “Een echte arbeiderswijk in de jaren zestig. Nu is het de duurste wijk van Nederland. Kun je dat geloven?’ Uit zijn jaszak pakt hij een pakje sigaretten. ‘Moet je ook? Of rook je niet of zo?’ (kijkt u hoe het in het echt ging vanaf 29.35Na een paar trekjes is zijn sigaret op. Hij loopt richting het stadhuis en gooit de peuk voor de deur op de grond , terwijl in ik dat verband stelde volledig achter het programma van de Partij van de dieren te staan.In ander tijden had Von Piekartz middels het Volkse Klaprecht een keiharde klap gehad met de vlakke hand op zijn ‘AIVD Trol-wang’ gekregen van mij voor die ‘Tokkie-sneer’ indien ik hem tegen kom.Zie hierna hoe de overige punten werden uitgediept door mij en volledig door Von Piekartz zijn weg gelaten en opzettelijk ter kwade trouw uit zijn verband zijn gerukt :

About Steve Brown.
Kennelijk was het intentie van deze kleine ‘AIVD-Trol-Gluiperd Von Piekartz’ van de Heersende Klasse om mij weg te zetten als een halve debiel die wat onzin schreeuwt.Dit terwijl ik net als de ‘Nep en fop interviewer Von Piekartz ‘aan de UvA (en VU ) heb gestudeerd en HBO-mw en IVABO heb gedaan en afgerond en dat hem ook vertelde en ook dat heeft Von Piekartz niet vermeld. Von Piekartz begon zelf over het feit dat ik tegenwoordig ook nog Underground Presentator ben van het programma De Stem van de Straat-TV, het best bekeken programma van Saltotv en dat hij dat zo goed als zeker ook zou vermelden met link in zijn artikel en dat hij op onze partij ging stemmen. Maar ook dat was een leugen van zijn kant.Het is wel zo dat ik mij de laatste jaren nogal kritisch heb bericht over de UvA en zijn Maffiavastgoed praktijken  in vereniging met o.a. de VVD-misdaadgroep en de AIVD en wellicht hebben de UvA e/of de AIVD mij daarom hun gluipertje Von Piekartz op mijn dak gestuurd als pay back Time.

Ik heb veel interviews geven aan studentenbladen (zie: NOOT) en dat was nooit een probleem, maar dit door mij gelaakte artikel van Von Piekartz is rond uit ter kwade trouw gefabriceerd en derhalve onrechtmatig.
Ik overweeg dan ook nog een klacht in te dienen bij de Raad voor journalistiek en de UvA c.q. Von Piekartz in rechten te betrekken(Video) op grond van het feit dat het artikel kennelijk opzettelijk tendentieus, onwaar , ‘journalistiek (on)zorgvuldig, niet waarheidsgetrouw/niet nauwgezet en kennelijk niet onpartijdig en niet fair en controleerbaar niet integer ( luister de audio maar ter zake).Zo stelt Von Piekartz:“In de overdekte passagehal van het stadhuis komt hij vrijwel direct een jongeman met kort kapsel en tatoeages tegen. Ze kennen elkaar” Dat is onwaar en dat weet Von Piekartz., want ik kende die jongen niet, maar hij herkende mij als Partijleider van De Stem van de Straat en direct daarna werd ik ook nog door twee andere jonge mannen herkend, die ook geen kennissen van mij zijn. En dat staat ook op de audio van Von Piekartz. Ook dat laat Von Piekartz in dit verband kennelijk ook opzettelijk weg. Toen we verder liepen door de gang van het stadhuis stond er een vitrine met allerlei info materiaal en daar zagen wij tot onze verbazing flyers van De Stem van de Straat liggen Von Piekartz maakte er gelijk foto’s van terwijl  ik op de flyers wees ook dat zou hij gaan vermelden maar ook dat heeft hij achteraf gelogen. Von Piekartz is niet alleen een corrupte gluiperd maar ook nog een pathologische leugenaar. En dan te bedenken dat deze gluiperige pathologische leugenaar  mij de maat wil nemen en weg zet als ex-crimineel.

“Moet je nog een foto van me hebben?’ Hij doet zijn vuist in de lucht en poseert. ‘Of wil je me met middelvinger naar de raadszaal?’ Bulderend van het lachen laat hij zijn pose los. ‘Ken je trouwens Jacobse en Van Es? Van Van Kooten en De Bie? De Tegenpartij ja. Dat zijn wij.’” Deze alinea is markant van A tot Z gelogen door Von Piekartz. Hij vroeg mij steeds om foto’s en dat wij een op een de Tegenpartij zijn heb ik nimmer gezegd. Ik had hem gezegd dat ik Koot en de Bie en de Tegenpartij tot vandaag de dag nog steeds van kracht vindt en dan met namen de aflevering: Turkenburg.

Johan Derksen deelt Opvattingen Stem van de Straat Partij en voorspelt ‘Oorlog’ in de ‘Pret-Park-Stad-Amsterdam’(Video).
Von Piekartz  zet Brown weg als Latente ‘Tokkie-racist’ uit de Laagste Klasse door het het hele interview uit zijn verband te rukken en halve en hele gefabriceerde citaten achter elkaar te zetten:“Schreeuwen.Een zwarte dame komt hem tegemoet gelopen. ‘Daar heb je Sylvana ook.’ Hij begint hard te lachen. ‘Ohnee. Dat kan echt niet. Dat is echt heel racistisch. Ik ben geen racist hoor. Gewoon een geintje.’ Brown loopt naar buiten en haalt een sigaret uit zijn pakje. ‘Ik noem Sylvana Simons de zwarte piet deskundige van de zwakzinnigen partij. Ik zet haar altijd tegenover haat zaaiende big bek, bigmac Nanninga. Die schreeuwen alleen maar.’ Met het voorgaande gaat Von Piekartz opzettelijk voorbij aan het feit dat ik en De Stem van de Straat jaar in jaar uit zich verzetten tegen racisme, discriminatie in welke vorm dan ook. (zie in dit verband bijv. de uitzendingen van De Stem van de Straat Salto tv en publicatie’s op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir terzake.) Bovendien, een ‘kleinigheidje’ in dit verband is dat ik ten tijden van The Happy Family de eerste was die in Amsterdam een anti-racisme Festival met o.a. Steel Pulse  in de RAI te Amsterdam had georganiseerd.

Recentelijk vertelde de  AVID Boss Big Brother Bertholee’ bij College Tour  dat veel journalisten in het geniep werkzaam zijn voor de AIVD en toen ik het de facto walgelijke artikel van Von Piekartz las moest gelijk aan zijn woorden denken (Video).

Gemeenteraad Verkiezingen Amsterdam: Stem van de Straat staat ook voor ‘Multicultureel-LOL’(Video).

Tot slot: Hierbij nodigen wij Von Piekartz en/of zijn Hoofdredactie uit om in de Stem van de Straat Amsterdam-Noir/SaltoTV in het kader van wederhoor zijn AIVD-Trol Gluiperd artikel te komen verdedigen in een discussie met mij. Wij gaan namelijk aandacht geven aan deze AIVD-Trol Gluiperd zaak van de zijde van de UvA en hun Trol Von Piekartz. Dan kan iedereen zelf zien wie hier de gluiperige loopjongen is van de Heersende Klasse en alleen maar leugenachtige smadelijke en lasterlijke onzin uitkraamt die zelfs de “Tokkies” onwaardig zijn. M.a.w. een dergelijk sensatie Lynch- riool- artikel van de hand van Von Piekartz.is zelfs nog een straatje te ver voor ‘Vod-bladen’ als Privé en/of Panorama, etc.
Ik eis per omgaande dat u dit artikel hiervoor in ket kader van een rectificatie plaats onder het door mij gelaakte artikel: ‘Vind je ons schreeuwen? Dat is de stem van de straat.

Ik verzoek u en zonodig sommeer ik u om per omgaande het bovengenoemde artikel integraal te plaatsen onder aan het door mij gelaakte artikel met een nieuwe titel erbij van mijn analyse van de karaktermoord een universiteit in het algemeen en in het bijzonder en in dit geval de UvA onwaardig.
Indien u niet reageert binnen 7 dagen staat het mij vrij om u in rechte te betrekken en een klacht in te dienen bij De raad voor Journalistiek terzake.
Voor alle duidelijkheid u dient dit schrijven/ artikel tevens te beschouwen als een in gebreke stelling m.b.t. onrechtmatige daad gepleegd jegens mij.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown


Noot : mail Brown aan von Piekartzna het verschijnen van het gelaakte artikel:
Zo even met stijgende verbazing en verontwaardiging je artikel gelezen ten koste van mij. Kan je mij even het mailadres geven van je hoofdredacteur want dan kan ik hem informeren hoe ik tegenover jouw artikel sta.

In afwachting van je antwoord van je hoofdredacteur zal ik dus ook een artikel schrijven die jouw artikel analyseert vergezeld met videoreportage. Voor ik dat publiceer en uitzend bij De Stem van de Straat Saltotv stel ik je in de gelegenheid tot wederhoor. Zie hier in wat interviews die ik ook in goed vertrouwen heb gegeven aan andere studentenbladen en die zijn in vergelijking met jouw artikel bijna filosofisch te noemen.

https://www.scribd.com/document/34100202/Interview-Steve-Brown-in-Fiat-Justitia

http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/02/novum-in-gesprek-met-steve-brown.html

http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/02/steve-brown-de-maffia-de-media.html

Vast een vraagje aan jou voor komend artikel en uitzending: werk je en/of ben je lid van de VVD, D66, CDA en of GroenLinks,PvdA of FvD.De Laatste vraag in dit verband waar je zo goed als zeker geen antwoord op geeft werk je voor AIVD.

ing S.K.A.Brown


Op 31 januari 2018 om 14:51 schreef Hessel von Piekartz
hwa.vonpiekartz@gmail.com:

Beste heer Brown,
Voor Nieuw Amsterdams Peil, een nieuwssite over Amsterdams nieuws ben ik geïnteresseerd in een interview/reportage met u over uw partij ‘De Stem van de Straat’.
Ik zou u graag een dezer dagen, bijvoorbeeld morgen, of vrijdag, interviewen over uw partij en wat u hiermee wil bereiken. Ik zou het willen hebben over uw spraakmakende plannen. Daarnaast zou het leuk zijn om ergens in Amsterdam rond te lopen met elkaar, zodat er in het interview wat reportage elementen kunnen worden opgenomen. Hoe kijkt u tegen de stad aan? En wat moet er echt veranderen volgens u?
Dat soort vragen wil ik u stellen. Daarnaast zou ik graag enkele foto’s van u willen nemen of van u met uw supporters als dat mogelijk is.
Ik hoor in ieder geval graag van u. Alvast erg bedankt voor uw antwoord.
Vriendelijke groet,
Hessel von Piekartz
06242xxxxx
NAP Nieuws

12 antwoorden »

  1. ik heb alle keren geteld dat ie met zn hoofie op en neer ging dat was om precies te zijn: 5847362 en van 6547 weet ik het niet zeker of het een afwijking was of een afwijking van een afwijking.

    ik heb zijn artikel gelezen en dat kan hij nooit alleen hebben geschreven.

    een prima interview verder en als je die onderlaag kan bewegen om ook te gaan stemmen dan ben je de aller aller eerste op deze aardbol die het woord “democratisch” tot zn recht laat komen.

    hup stem van de straat!

    Like

    • Op een dag kom je (misschien) tot de ontdekking dat er maar een remedie of antwoord is op al je vragen:

      Hi, hi, hi … Engels jochie slimmer dan al die doorgewinterde complotgekkies bij elkaar!

      Like

      • De stalinisten wensen echter niet geassocieerd te worden met de SvdS en andersom is vooralsnog ook niet het geval:

        Hitler, Stalin en Mao op een hoop gooien dient slechts de belangen van het globale grootkapitaal.
        Na al die jaren van marxistisch-leninistische propaganda heb ik nog steeds geen IP-ban aan mijn broek gekregen van meneer Brown 😉

        Like

  2. je heb het weer goed weergeven mijn goede steve alleen jammer van de roerige achtergrond ook jammer dat ik almere woon , mag eigenlijk nooit zover mogen gaan , het is zover gekomen helaas …dat ik ga flyeren in de stad en reken maar dat ik het labberkakke volk ga berijken dikke echte groet van mijn hart

    Like

  3. En maar blijven zwaaien naar jullie sprookje ? griep virus door vliegtuigen die draaien over uren
    om jullie in bedwang te houden ! Waar zijn jullie stoere mannen ? die de guillotine moet beheren ?

    Like

  4. Heerlijk Steve, ik kan dagen naar je luisteren zou graag es langskomen man. Je kennis is MACHT Steve, en ik weet dat jij dat ook weet, wij als de SO CALLED boefjes vd straat hebben en streepie voor op de elite poep en dat vinden ze toch erg.
    Maar wat aws dit ventje toch en simpel ratje, ik had em direct door HOE denkt zoon tiefus lijer jou nouw te hoeken??? gappie mot nog veel leren. En wat baalt hij nu dat zijn kop op het internet staat..
    STEVE for PRESIDENT.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.