democratie

SP-Kamerlid Ronald van Raak: Afschaffen referendum ’dikke vinger naar bevolking van regiem Rutte’

(van onze Anti –democratische VVD, D66, CDA en CU redactie)

AMSTERDAM-NOIR- D66 verkracht eigen Referendum idealen. Bestaat D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten echt (Video).
Democratie? Voor wie dan? Wat denkt u zelf? Wij zijn van mening dat als het aan het regiem ‘Shell-Taxfree-Rutte& Co‘ ligt is de Democratie er alleen voor het corrupte Tuig van de Richel de ‘Taxfree-Elite’. De giftige rook(video)van de verkrachting van de Democratie door de ex Minister van Buitenlandse Liegende &Corrupte zaken Zijlstra en zijn  ‘Crime Boss Rutte’(Video) was nog amper op getrokken in de Tweede Kamer of daar verscheen al weer ‘D66-Bilderberg-“Stasi”-Ollongren’(video) in de Tweede Kamer om het laatste restje democratie af te schaffen met allerlei drog redeneringen en leugens dat het goed is voor het Volk dat zij niets te zeggen heeft.

Facebook and the Dutch Minister ‘D66- Bilderberg- Ollongren’ Begins Killing the Independent News(video).

D66 verkoopt uw Organen aan de ‘EU-Elite’ en schaft het laatste restje Democratie en Vrije News af(Video). 
Gisteren schitterde de (Maffia)-kopstukken ‘Censuur Lord-Buma‘, ‘Incest-Bijbelbelt-Boss Serges‘ en ‘Suikeroompje& Elite-Pedo-Schandknaap- Pechtholt’ (video)  van ‘Godfather Rutte’ van de VVD-Misdaagroep door afwezigheid bij het debat. Dit vuile werk lieten zij over aan hun corrupte voetvolk van het ranzige liegend ‘Creep- typetje’ als ‘Rent a D66 Rob Jetten’, die zelfs hun eigen moeder verkopen als het moet. Democratie? Ja, aan mijn hoela ! “Een dikke vinger naar de bevolking.” Zo noemt SP-Kamerlid Ronald van Raak het afschaffen van het raadgevend referendum door D66 Minister ‘Bilderberg -Kajsa-Stasi-Ollongren’ van Binnenlandse Corrupte&liegende Zaken. De Tweede Kamer bralde gisteren over het ‘Taxfree-Shell-Kabinet Rutte3’ anti democratische plan, waar een corrupte meerderheid voor is. Een groot deel van de oppositie verzet zich fel op ‘Yes, we can Boy Klaver na . Vooral de ‘D66-Yuppie- fascisten’ moesten het terecht ontgelden. De corrupt coalitiepartij ‘Rent A D66′ was altijd voor het referendum, maar wil het inmiddels weer afschaffen nadat het Volks tegen het Oekraïne `Maffia-Verdrag’ had gestemd tot grote schrik van Pechthold en ‘Yes, we can Boy Klaver‘ en de ‘Arbeiders verrader Asscher’.

’Bang voor mening van door Rutte&Co de kaal geplukte  bevolking’
Volgens Van Raak zijn politici bang voor de mening van de bevolking. De stekker moet volgens hem uit het referendum omdat burgers zich in het Maffia-Oekraïne-referendum één keer tegen het regeringsbeleid Rutte &Asscher (de ‘Crime boss’ van de PvdA- koppelbaas partij(video)) hadden uitgesproken.PVV-Kamerlid Martin Bosma had naar eigen zeggen zijn begrafenispak aangetrokken op deze „zwarte dag voor de democratie ”. Volgens hem is het referendum de eerste echte vernieuwing van het politieke bestel sinds de 19e eeuw. „Als de wet niet deugt, verbeter hem dan Tuig van de Richel”, riep hij op.

Partijleider Steve Brown  legt in Video hierna uit wie op de Stem van de Straat partij gaan Stemmen tot schrik van de Gevestigde Orde partijtjes  VVD,D66,PvdA,GroenLinks en het CDA:

9 antwoorden »

 1. Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) Vergaderjaar 2005–2006, 30 372, Nr. 3. MEMORIE VAN TOELICHTING p.2 “1.2 Achtergrond – Er is de laatste decennia enorm veel geschreven over het instrument referendum. Het debat in Nederland is al meer dan honderd jaar oud. Staatscommissies zijn in die periode ingesteld om over de invoering van het referendum te adviseren1 . Vele debatten binnen en buiten het parlement zijn gewijd aan dit onderwerp. Een belangrijke mijlpaal in de discussie over het referendum is de invoering geweest van de Tijdelijke referendumwet (hierna: Trw) in 2002 door het tweede kabinet Kok2 . Deze wet werd nodig geacht door het toenmalige kabinet omdat de grondwetsherziening voor het bindend maken van het correctieve referendum gesneuveld was in de zogeheten «Nacht van Wiegel»3 . De tijdelijkheid van de Trw was gelegen in het perspectief van een hernieuwd traject van grondwetswijziging. Zolang die er niet was zou de Trw gelden, echter wel met een einddatum, te weten 1 januari 2005. Het kabinet Balkenende I trad aan in 2002 en kwam met een intrekkingwetsvoorstel. Dit nieuwe kabinet van CDA, VVD en LPF had geen behoefte aan een referendum. Voordat de intrekkingwet geëffectueerd kon worden viel het kabinet en kwam er een nieuw kabinet: weer onder leiding van Balkenende, maar nu met deelname van D66. Deze partij wilde niet medeverantwoordelijk zijn voor de intrekkingwet en daarom werd de intrekkingwet weer ingetrokken(!). Daarmee liep op 1 januari 2005 de Trw af. De leden Duyvendak en Dubbelboer hebben in 2004 nog geprobeerd de tijdelijkheid van de Trw af te halen, maar kregen daarvoor geen meerderheid4 . PvdA, SP, Groenlinks, D66 en LPF stemden voor, CDA, VVD, CU en SGP tegen. ”
  NB. CDA, VVD, CU en SGP vormen nu Rutte III.
  “Vervolgens vond op 1 juni 2005 het raadplegende referendum over de Europese Grondwet plaats. Dit referendum kon doorgang vinden doordat een meerderheid van de beide Kamers het initiatiefwetsvoorstel van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham steunden5 . Met name de opstelling van de VVD-fractie was hierin doorslaggevend6 . Deze fractie steunde het initiatiefwetsvoorstel, mede omdat ze de redenering van de Raad van State overnam dat er eigenlijk sprake was van een grondwetsaangelegenheid en dat daarvoor een tweede lezing geldt met tussentijdse verkiezingen7.”
  Ondanks de hoge opkomst, werdt de raadgevende uitslag van 2005 terzijde gelegd door de Regering. Een jaar later maakte Rutte op 9 maart bekend kandidaat-lijsttrekker te zijn.

  Niemand van de politici in Den Haag heeft vorig jaar tijdens de formatie van Rutte III het woordje referendum laten vallen, echter Jan Piet Hein Donner wist op 20 December 2017 al wel op te schrijven dat de motivatie om de Wrr in te trekken dat er geen meerderheid in de tweede kamer is. Dat klinkt als een vooropgezet plan en coup.

  Like

 2. Het probleem zit em in de RvS (Raad van State) : Alle referendum wetgeving tot nu toe is beoordeeld geweest door Vice-President van de Raad van State, H. D. Tjeenk Willink. In 2012 is echter J.P.H. Donner benoemd als Vice-President van de Raad van State. Hier de beoordeling door Tjeen Willink : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26800-VII-B.pdf en hier de afwijzing van Jan Piet Hein Donner : “[ … ] 1. Motivering intrekking a. Algemeen Over de vraag of en zo ja in welke vorm referenda onderdeel zouden moeten zijn van het wetgevingsproces bestaat in Nederland al geruime tijd discussie. De Afdeling heeft zich in eerdere adviezen ook verschillende keren uitgesproken over de grondwettelijke en andere juridische aspecten van diverse referendumvarianten.2 Tegen de achtergrond daarvan onthoudt zij zich thans van algemene beschouwingen over de figuur van het raadgevende, correctieve wetgevingsreferendum. De vraag of intrekking van de Wrr wenselijk is, is een vraag die door de wetgever moet worden beantwoord. Uit een oogpunt van kwalitatief goede wetgeving is het echter wel van belang dat deze bestendig3 is en dat gelet daarop de noodzaak van een eventuele aanpassing of intrekking van een wet overtuigend wordt gemotiveerd.4 [ … ]
  2 Zie onder meer het advies van de Raad van State van 11 oktober 1999 over enkele aspecten van een (raadgevend) correctief referendum, Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VII, B en het advies van de Raad van State van 28 januari 2000 over de Tijdelijke referendumwet, Kamerstukken II 1999/2000, 27 034, B.
  3 De Wrr trad in werking op 1 juli 2015. Op grond van artikel 123 Wrr dient de wet binnen drie jaar na de inwerkingtreding te zijn geëvalueerd.
  4 Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 452, nr. 4

  In referentie 4 wordt de beargumentering van de RvS voor “de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeer-dersmaatregel, met memorie van toelichting” opgevoerd : “Wat de financiële taakstelling betreft, wordt volstaan met de constatering dat er door de gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer niet langer steun bestaat voor de reeds ingevoerde maatregel en dat een dekking is gevonden voor de kosten die aan intrekking zijn verbonden.5” en “Daarbij kan aangetekend worden dat het intrekken van de maatregel gerechtvaardigd wordt door de wens van een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer de maatregel af te schaffen en de zekerheid die de regering wil bieden aan studenten en instellingen”

  De beargumentering van Jan Piet Hein Donner voor het intrekken van de Wrr is dus simpel : jullie hebben geen meerderheid in de tweede kamer, dus weg met dat ellendige referendum, en geeft geen inhoudelijke motivatie.

  Like

 3. Zo te zien is dit D’666 kamerlid Rob Jetten duidelijk gekweekt als reageerbuis-baby en verwekt door een donor-Rat in pak uit VVD-kringen, conform de D’66 orgaan-donor-ideeën van Pia Dijkstra en Co.

  Dat zie je zo aan zijn uiterlijk, corrupte gedrag en kapsones.

  In de reageerbuis van D’66 is kort na de bevruchting het anti-referendum-gen aan zijn foetus toegevoegd en is er een chemische reactie ontstaan na toevoeging van 1 ml salpeterzuur in opdracht van Shell en Unilever.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.