Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen

Bijna 40 procent van Kandidaat-raadsleden is vrouw en bij de Stem van de straat partij is het meer dan 60 procent.

(door de Stem van de Straat partij redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Vrije markwerking kan slechts tegen Vrijheid van meningsuiting:PvdA, GroenLinks en VVD Amsterdam laten Twitter-Amsterdam-Noir per direct op zwart zetten. Bijna 40 procent van de voor het merendeel liegende Kandidaat-raadsleden in ‘Pretpark- Expats;Yuppie,Toeristen- Amsterdam’ is vrouw en de Stem van de Straat partij stijgt daar boven uit met dik 60 procent.  Daarkomt nog bij dat de onafhankelijk ‘Recht voor de raap vrouwen’ van de Stem van de Straat autonoom zijn binnen de hoofdpunten van de partij om hun eigen visie uit te voeren, terwijl de vrouwen bij de andere partijtjes verplicht zijn de partijpunten uit te voeren die in hoofdzaak door corrupte ‘Rat in pak- mannen'(video) zijn opgesteld. Daarmee is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten iets eerlijker dan de huidige verhouding in de gemeenteraad. Maar wat belangrijker is wie is corrupt en wie niet en wie spreekt de waarheid en wie niet. Daar laat de Staats-NOS (960 miljoen euro subsidie per jaar van ‘Taxfree-Shell-Rutte’& ‘Nep en Fop Christelijk& Co'(Video)) zich zoals gewoonlijk niet over uit.

 Stem van de Straat Promo: Uniek 1ste politieke partij met zijn eigen Lady- rap.

Gemeente Verkiezingen: VVD speelt de valse ‘Gay-Kaart’ in Amsterdam, maar ‘Gay-Rutte’ blijft in de kast!
Dat Rutte in de Kast blijft meldt de Staats-NOS ook niet .Van de voor het merendeel stystematisch liegende  en corrupte 45 raadsleden die er op dit moment zitten, zijn er 29 man en 16 vrouw. Daaraan is ongeveer ongeacht man of vrouw 60 procent corrupt en die behoren allemaal tot de obscure Gevestigde Orde partijtje ‘Nep en Fop Christelijk -CDA’, de VVD-Misdaadgroep in de Kast ,’DDR66’ ‘PvdA-Hoertjes’, en GroenLinks Rechts. Dat komt neer op een verhouding van 65 mannen versus 35 vrouwen procent. Veel mannen zitten ook nog in de Kast zoals bij de VVD-Misdaadgroep de altijd liegende ‘Crime Boss- Gay Rutte’.

Opmerkelijk voor Vrouwendag en de Gemeenteverkiezing Amsterdam: De Stem van de Straat is de enige partij met Dak en thuislozen en meeste vrouwen op Kandidatenlijst(video).

Eerlijke verhouding ,maar wel voor het merendeel corrupt en verantwoordelijk dat tegen de 30 procent van de Amsterdammers onder de armoedegrens(video) moet overleven en heel Nederland in strijd met de mensenrechten aan de Gasmuntjes wordt geholpen.

The Social Media Babes van De Stem van de Straat Partij.

Wrevel bij Gangsterin Poot van de ‘VVD-misdaadgroep’ om hulp aan Bijstand sloebers in Amsterdam(Video)
Dat van de Kandidaat-raadsleden 39,5 procent vrouw is, betekent wellicht dat de verhouding na de komende verkiezingen nog iets eerlijker zal zijn. Maar wat is eerlijker? Maar wat als veel vrouwen van het Liegende en Bedriegende antidemocratische types zijn als de Duivelse misdadige intensieve Veehouderij CU Minister Schouten(Video) , de GroenLinksRechts ‘Bankier-Gangsterin Halsema aka “de Doofpot -Hoer’“,  ‘Bilderberg Jonkvrouw Ollongren’ en de ‘Uber-Neelie Kroes de VVD hoofdsponsor van de ‘Haatzaai -Veelvraat-Nanninga’ aka” de Dobberneger “of de ‘Laat de arme sloebers dood hongeren’ ‘VVD- Gangsterin Marianne Poot.Maakt het dan wat uit of wij door corrupte  mannen, al dan niet in de Kast of corrupte vrouwen al dan niet in of uit de Kast worden bestolen ,vernederd en uitgebuit? Wij vinden van niet.Al is natuurlijk niet te zeggen hoe hoog de vrouwen op de lijst staan en hoeveel van hen uiteindelijk in de raad zullen komen.Er is maar één gemeente in Nederland waar er net zo veel vrouwelijke kandidaten als mannelijke zijn: Heemsteede. Andere gemeenten die het goed doen zijn Ouder-Amstel, Doesburg, Utrechtse Heuvelrug en Blaricum. Die zitten allemaal tussen de 40 en 50 procent.

Ex Rabo Bankier-Gangster& en slaaf van Brenninkmeijer de PvdA’er Lian Heinhuis spant de Kroon als Tuig van de politieke  corrupte Gevestigde Orde- vrouwen Tuig'(Video)

Heeft de PvdA niet het verleden van ‘Ex Bankier-Gangsterin & Wapenhandelaar & Slaaf van Brenninkmeijer Lian Heinhuis’ gecontroleerd op goed- (menselijk)-gedrag, zoals de VVD’Gangster-Burgemeester Jorritsma'(Video)eist

 

‘Incest-Bijbelbelt’ van Segers en het ‘Nep en Fop Christelijk CDA’ van ‘Censuur-Lord Buma‘.
Corrupte Gemeenten die het juist behoorlijk slecht doen, liggen in de ‘Incest-Bijbelbelt’, zoals Urk, Renswoude, Alblasserdam, Staphorst, Woudenberg en Oldebroek. Daar zijn maar 15 tot 16 procent van de kandidaat-raadsleden vrouw met een verplichte lange wollen grijze onderbroek en veel inwoners met de zelfde achternaam en uiterlijk. Het Brabantse CDA dorp Haaren doet het het allerslechtst: van de 73 kandidaten zijn er maar 10 vrouw, slechts 14 procent en het percenrage van de mannen en vrouwne die in de Kast zitten ligt daar extreem hoog ongeveer te vergelijken met Iran en/of bijv. ‘Wahabisme- Saoedi Arabië ‘en /of de ‘Incest-Bijbelbelt’  van ‘Mad Dog Trump’ in de USA. Trouwens wie uit de Kast komt man of vrouw  in Iran of Saoudi Arabië wordt letterlijk direct opgehangen of onthoofd en de in Bijbelbelt van Trump en/of Segers tot Outcast van de Duivel verklaard.

3 antwoorden »

 1. Hoe je een wetsvoorstel (wiki) zoals “Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)” aka Wiv2017 moet beoordelen is een goede vraag. Je kunt kijken naar de wetswijzigingen en kijken of `it passes the smell test’. Er zijn meerdere onderdelen die nog niet aktief zijn, zoals Hoofdstuk 10 Straf-, overgangs- en slotbepalingen (Artikelen 143-172). Zo staat er bij Artikel 143: “Artikel 143 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen” . Echter in de pdf (stb-2017-317.pdf) kun je alle artikelen al zovast nalezen :
  HOOFDSTUK 10. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  Artikel 143
  1. Overtreding van de artikelen 44, vijfde lid, 45, twaalfde lid, 52, derde lid, 53, vijfde en zesde lid, 54, vierde lid, 55, vierde lid, 56, derde lid, 57, vierde lid, is strafbaar.
  2. Overtredingen van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan. Voor zover zij geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen.
  3. Overtreding van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten wordt gestraft
  a. in geval van een misdrijf, met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of geldboete van de vierde categorie;
  b. in geval van een overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.”

  En artikel 44 luidt :

  “Artikel 44
  1. De diensten zijn bevoegd tot het openen van brieven en andere geadresseerde zendingen, zonder goedvinden van de afzender of de geadresseerde, indien de rechtbank Den Haag daartoe, op verzoek van het hoofd van de dienst, een last heeft afgegeven.
  2. Het verzoek om een last, bedoeld in het eerste lid, bevat in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 29, tweede lid, de naam en het adres van de instelling van post of vervoer, die de brieven of andere geadresseerde zendingen dient uit te leveren.
  3. Een last wordt slechts afgegeven, indien dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de aan de dienst opgedragen taak.
  4. Een last, bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven:
  a. per brief of andere geadresseerde zending, indien deze reeds in het bezit van de dienst is;
  b. voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste drie maanden, indien het betreft het openen van brieven of andere geadresseerde zendingen die aan een in de last vermelde instelling van post dan wel vervoer zijn of worden toevertrouwd.
  5. De instelling van post dan wel vervoer, bedoeld in het vierde lid, onder b, is gehouden de brieven en andere geadresseerde zendingen, waarop de last betrekking heeft, tegen ontvangstbewijs uit te leveren aan een door het hoofd van de dienst daartoe aangewezen ambtenaar van de dienst.
  6. De ambtenaar is gehouden zich jegens de instelling van post dan wel vervoer te legitimeren aan de hand van een door het hoofd van de dienst verstrekt legitimatiebewijs.
  7. De diensten dragen zorg dat een door een instelling van post of vervoer uitgeleverde brief of andere geadresseerde zending na onderzoek daarvan, onverwijld aan de desbetreffende instelling ter verzending terug wordt gegeven.”

  Daar komt niets digitaals bij kijken, enkel een simpele hindernis zoals het omzeilen van de door de EU goedgekeurde lijm om je brief dicht te plakken (kijk op 06:00) :

  Like

  • Kortom personeel bij de pakjes dienst werkt gaat binnenkort 2 jaar achter de tralies als je hebt verzaakt om brieven en pakjes te onderscheppen en/of open te maken. Een scenario : Een voorheen populaire en bekende Nederlandse VIP wordt door omstandigheden onverzaakt `verdachte’. Dit kan dan leiden tot stagnatie bij de post omdat opeens meer dan de helft van het post personeel is gevangen gezet vanwege sympathieën voor deze VIP.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.