Elitaire Misdaad

Nico van den Ham slachtoffer van de Straf de Armen maatschappij van Rutte&Co

( door Nico van der Ham en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Nico van den Ham zoveelste slachtoffer van de Straf de Armen maatschappij van ‘Taxfree-Shell-Rutte’& ‘Nep en Fop Christelijke CDA&CU’.
Vanmorgen opnieuw de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie die ons land kent aan de deur bij Klokkenluider Nico van den Ham. Weer een dagvaarding voor de Melder van Misstanden! En dat terwijl de Officier van Justitie (van de ‘Judas-Raadkamer’ ‘Joker Peter R. de Vries(Video)?) zijn grote minachting jegens Nico toont door geen antwoord te geven op de >>> brief die hij onlangs afgaf bij het OM! Geen antwoord… wellicht omdat in die brief het een en ander staat dat wel eens gunstig voor Nico( zie a.s. maandag de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV(Video)) zou kunnen zijn. Meer Lezen en Video.

2 antwoorden »

 1. Interessant dat Justitie tegenwoordig haar eigen postbezorgers in dienst heeft genomen. De man die aanbelt vermeld n.b. ook nog eens de wet op het briefgeheim. Waarom zouden alle grote organisaties en bedrijven sinds de nieuwe Wiv 2017 , Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, opeens postbezorgers hebben aangesteld ?? :

  “Wiv 2017 – Artikel 44
  1. De diensten zijn bevoegd tot het openen van brieven en andere geadresseerde zendingen, zonder goedvinden van de afzender of de geadresseerde, indien de rechtbank Den Haag daartoe, op verzoek van het hoofd van de dienst, een last heeft afgegeven.
  2. Het verzoek om een last, bedoeld in het eerste lid, bevat in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 29, tweede lid, de naam en het adres van de instelling van post of vervoer, die de brieven of andere geadresseerde zendingen dient uit te leveren.
  3. Een last wordt slechts afgegeven, indien dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de aan de dienst opgedragen taak.
  4. Een last, bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven:
  a. per brief of andere geadresseerde zending, indien deze reeds in het bezit van de dienst is;
  b. voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste drie maanden, indien het betreft het openen van brieven of andere geadresseerde zendingen die aan een in de last vermelde instelling van post dan wel vervoer zijn of worden toevertrouwd.
  5. De instelling van post dan wel vervoer, bedoeld in het vierde lid, onder b, is gehouden de brieven en andere geadresseerde zendingen, waarop de last betrekking heeft, tegen ontvangstbewijs uit te leveren aan een door het hoofd van de dienst daartoe aangewezen ambtenaar van de dienst.
  6. De ambtenaar is gehouden zich jegens de instelling van post dan wel vervoer te legitimeren aan de hand van een door het hoofd van de dienst verstrekt legitimatiebewijs.
  7. De diensten dragen zorg dat een door een instelling van post of vervoer uitgeleverde brief of andere geadresseerde zending na onderzoek daarvan, onverwijld aan de desbetreffende instelling ter verzending terug wordt gegeven.”

  Het verzaken van artikel 44 van de Wiv 2017 , (het expliciet niet onderscheppen van een brief door de postbezorger) is namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van twee jaar in het geval er een misdrijf wordt geconstateerd :
  “HOOFDSTUK 10. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  Artikel 143
  1. Overtreding van de artikelen 44, vijfde lid, 45, twaalfde lid, 52, derde lid, 53, vijfde en zesde lid, 54, vierde lid, 55, vierde lid, 56, derde lid, 57, vierde lid, is strafbaar.
  2. Overtredingen van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan. Voor zover zij geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen.
  3. Overtreding van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten wordt gestraft
  a. in geval van een misdrijf, met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of geldboete van de vierde categorie;
  b. in geval van een overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.”

  Zie ook m’n commentaar op https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/03/13/bijna-40-procent-van-kandidaat-raadsleden-is-vrouw-en-bij-de-stem-van-de-straat-partij-is-het-meer-dan-60-procent/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.