Stem van de Straat Amsterdam/Saltotv

Stimuleringsfonds blijft weigeren bekend te maken of bijv. Demmink, De Vries en Burgemeester Krikke, c.s. behoren tot hun ‘Deskundigen’.

( door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR D.d. 31 mei 2018 en herhaald .d.d.  27 juni 2018(Video)hebben wij ons gericht tot het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek met een vraag op grond van de WOB en het Algemeen belang. De vraag was extreem eenvoudig en voor wie niets te verbergen heeft simpel te beantwoorden. Wij vroegen alleen de 8 namen van de ‘deskundigen’ tijdens onze subsidies aanvragen bij het Fonds, aangezien wij en onze (juridische) deskundigen van mening zijn op grond van de feiten en omstandigheden tijdens de behandeling van onze bij voorbaat kansloze aanvragen dat er sprake is/was van o.a. vooringenomenheid, belangenverstrengeling,(Ons ken ons)-corruptie en discriminatie jegens de Stem van de Straat TV, c.q. de Laagste Klasse. En wat blijkt: Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is niet alleen corrupt tot op het bot, maar ook nog schaamteloos en blijft volharden als een volleerde ‘Elite-Subsidie-Misdaadgroep’ met een heuse  directeur ‘Godfather René van Zanten’ in hun weigering hun 8 ‘deskundigen’ openbaar te maken( zie hun antwoord hierna),hetgeen wij in strijdt achten met het Algemeen belang en de WOB. Bovendien is het ook nog de facto ronduit bizar en surrealistisch dat uitgerekend een 100% gesubsidieerd Fonds( zie a.s. maandag de Stem van de Straat/SaltoTV met Tom Six& Demmink(video)) voor de Journalistiek niet voor totale openbaarheid en transparantie is als het er op aankomt hoe zij hun subsidie gelden besteden en dat de MSM daar geen aandacht aan geeft. Maar goed die vangen natuurlijk allemaal wel subsidie! Dus mondje dicht!  En wie zal het zeggen zitten de Ex OM Boss en Top VVD-er ‘Pedo- Rapist- Demmink’ en/of de rechtens veroordeelde ‘Maffiajournalist Peter R. de Vries'(Video) en/of de extreem corrupte VVD Burgmeester Krikke,etc( ook betrapt door de WOB) en /of één van de ‘300+ bekende Ratten in pak'(Video) bij de 8 ‘deskundigen’ die wij regelmatig in het Kader van het Algemeen belang en de Rule of Law aan de kaak stellen, gezien de halsstarrige weigering van het Duistere FStimuleringsfonds.

Brinkman ontmaskert Peter R.  de Vries als Liegende Zakkenvuller a €2.500,- per ‘Lieg& bedrieg&Riool’ optreden.

 

Naast de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht uit de Trias Politica van Montesquieu en de ambtenarij die ook wel als vierde macht wordt aangeduid spelen de media een belangrijkere rol in het besluitvormingsproces en het controleren van de macht. Regering en parlement zijn afhankelijk van de pers om het volk mee te delen wat er door de politici wordt gedaan.De rol van communicatiekanaal geeft de pers een machtige sluisfunctie. Journalisten interpreteren, analyseren en controleren veel meer dan vroeger wat regering en parlement doen, en willen zelf politieke ontwikkelingen beïnvloeden. Deze macht wordt ook wel als ‘vijfde macht’ aangeduid en het is ongehoord en crimineel dat het Stimuleringsfonds die meent een voorbeeld functie te hebben voor de (aankomende) Pers/Media  en journalisten zich in deze beroept op een vage uitzondering in de WOB, en zich daardoor niet naar behoren laat controleren door het Volk en derhalve die uitzondering misbruikt om de ‘Ons ken ons-corruptie’ ( ‘Good Old Boys Fonds-netwerk’) geheim te houden. M.a.w wij doen in deze dus ‘Klassiek- journalistiek-  onderzoeks-werk’ naar de duistere misdadige praktijken van het Stimuleringsfonds ! Het duistere Fonds geeft allerlei antwoorden waar wij niet naar hadden gevraagd, waaronder hoeveel gemeenschap geld zij hun(anonieme) ‘Ons kent ons-deskundigen’ betalen, namelijk ‘toevallig’  het ‘Allesdeskundige’- ‘Peter R.de Vries Bral & Lieg & Bedrieg –optreden-tarief- €2.500,- ‘(twee en halve maand uitkeringen voor een familie in de bijstand(Video)) /maar niet op onze enige vraag in deze:

Dhr. Ing. S.K.A .Brown
XXXXXXXXXXXX AMSTERDAM

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Prinsessegracht 19 C
2514 AP DEN HAAG

29-06-2018, Den Haag Kenmerk: 20170081/27471

Onderwerp: Besluit op Wob-verzoek

Geachte heer Brown,

Bij e-mail van 1 juni 2018 hebt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – kort gezegd – verzocht om openbaar te maken 1) wie de acht deskundigen zijn die subsidieaanvragen beoordelen en 2) hoe de deskundigen zijn uitgekozen en/of op welke wijze zij worden betaald voor hun diensten.

Met deze brief beslis ik op uw verzoek.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (het Stimuleringsfonds) beschikt niet over informatie neergelegd in documenten ten aanzien van het kiezen en betalen van deskundigen. Ik kan u wel informeren dat het Stimuleringsfonds voorheen per subsidieronde deskundigen uitnodigde die adviseerden over de inhoud van subsidieaanvragen. Dat betrof geen vaste commissie. Zij ontvingen € 2.500,- per persoon voor deze advisering. Inmiddels hanteert het Stimuleringsfonds een andere systematiek bij beoordelingen, waarbij de coaches van het innovatietraject bij de aanvragen optreden als deskundigen

De namen van de deskundigen die ten tijde van de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2017 adviseerden – in welke kader u namens de Stichting De Stem van de Straat Amsterdam-noir i.o. twee aanvragen hebt gedaan – maak ik niet openbaar. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze deskundigen staat aan openbaarmaking in de weg. Dat is een in de Wet openbaarheid van bestuur opgenomen grond voor weigering van de openbaarmaking. De deskundigen treden niet uit hoofde van hun functie bij het Stimuleringsfonds in de openbaarheid. In zulke gevallen wordt door overheden afgezien van openbaarmaking van de namen, ook als daar om wordt gevraagd. Deze handelwijze is in rechtspraak onderschreven.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Besluit

Ik wijs uw verzoek om openbaarmaking van informatie af.

Hoogachtend, namens het bestuur,

René van Zanten”

Antwoord Brown:

Geachte heer Van Zanten,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 29 juni 2018 berichten wij u als volgt:Wij stellen vast dat u blijft weigeren de door ons gevraagde 8 namen te openbare in deze.Wij gaan dan ook nu deze zaak voorleggen aan de rechter en omdat wij deze zaak van groot algemeen belang achten (het bloot leggen van Good Old Boys netwerken) in de gecorrumpeerde subsidie verstrekkers en ontvangers wereld waar miljarden in omgaan (o.a. NPO 960 miljoen)  en we gaan ter principale door, indien nodig tot het Europees hof voor de rechten van de mens.De pleitnota in deze hebben wij reeds als posting ( zie  https://wp.me/p1rJO5-lD8) gepubliceerd en die kunt u bij deze beschouwen als aan u verstuurd.De pleitnota zal ondersteund worden door het email verkeer van u en ons in deze m.b.t. tot ons verzoek op grond van de WOB.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

 

4 antwoorden »

 1. Je kan niet iedereen over één kamp scheren maar het grotendeel zie je wel waarom een
  ( nep koning ) in stand kan blijven maar er komt een dag dat hij zich tegen jullie keer net als in 1945 ze waren de beste vriendjes van de nazi want, ze zijn de nazi ! Argentinië toen hilter daar was gearriveerd begon de oorlog met de zo genoemde joden want, dat zijn ze ook niet vandaar de moeders in Argentinië !

  Kijk dit is amerika elk rechter is wit en luister goed vijf zwarte één witte

  Like

 2. Historisch document Waxinelichthoudergooier Erwin Lensink i.z.m Nico v/d Ham

  Deep State Psychiaters Van der Hoeven Kliniek
  Erwin zwaar toegetakeld door kampbewaarders maar ongebroken

  Schoolvoorbeeld hoe de Farizeeërs in Toga aan te spreken, stop te kruipen voor dit uitschot

  Van der Hoeven kliniek – KIB
  Oudlaan 7
  3515 GA Utrecht
  E: info@hoevenkliniek.nl
  Tel: 030 275 82 33
  Fax: 030 – 275 82 00

  Locatie De Voorde – Longcare
  Utrechtseweg 272A
  3818 EV Amersfoort
  E: info@hoevenkliniek.nl
  Tel: 033 – 448 44 44
  Fax: 033 – 448 44 45

  Van der Hoeven Kliniek – tbs
  Willem Dreeslaan 2
  3515 GB Utrecht
  E: info@hoevenkliniek.nl
  Tel: 030 – 275 82 75
  Fax: 030 – 275 82 00

  Like

 3. Hoi Steve,

  Ingrid van engelshoven die geeft die poen weg ja toch, misschien kan zij ze stimuleren om gewoon die namen bekend te maken.

  In het algemeen belang voor in ieder die afgewezen is door het stimulering fonds.

  Heb er zelf niks mee van doen, maar er wordt zo geheimzinnig over gedaan dat ik echt nieuwsgierig ben.

  Succes redactie SVDS,

  Met succesvolle groet

  Xavently,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.