Klasse justitie

Koninklijke Raad van State met Poortwachters ‘Feodale Macaay& Verbeek’ onthouden Stem van de Straat de toegang tot Rechter.

(Door Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-

Aan: de Raad van State

t.a.v. mr. Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Postbus 20019 ,2500 EA Den Haag

Amsterdam, 23 juni 2018

Inzake, Uw kenmerk: 201804185/1/A2, klachten tegen de Griffie ambtenaren S.G. Antonio-Macaay en A.J. Verbeek, c.q. de Raad van State  die o.a.  de Stem van de Straat , c.q. S. Brown onthouden van toegang tot de Raad van State c.q. de Rechter en een onmogelijke prestatie eisen in strijd met de GRW jo AwB jo BW en het EVRM. en is in die zin ons kennelijk o.a. opzettelijk 508,00 op slinkse wijzen afhandig willen maken.

Edelgrootachtbare ( staatsraad) Mr Jan van van Ettekoven,

CDA Rat Donner’ weg en ‘DDR66 Rat Graaff’ er in bij Raad van State als de Onderkoning van NL(Video).
D.d. 17 mei 2018 hebben wij hoger beroep aangetekend(video) tegen het ‘vonnis’ van ‘rechter’ J Kruis(zie: dossier). Hierop ontvingen wij  binnen een dag een brief d.d. 18 mei 20118 en d.d. 27 juni  2018 wederom een brief van Griffie ambtenaar S.G. Antonio-Macaay ( zie: dossier) met globaal de zelfde inhoud als die van 18 mei 2018 zonder vooroverleg met een rechter, alwaar ter zake een onmogelijke prestatie van ons wordt verlangt. De herhaalde brief van 27 juni 2018 Griffie ambtenaar S.G. Antonio-Macaay ( zie: dossier ) gaat volledig voorbij aan onze klacht  van 17 mei 2018. Kennelijk staat de uitkomst van onze (een) klacht blijkbaar van te voren vast bij de Griffie namens de Raad van State in deze. En in de context daarvan ons wederom sommeerde de Griffiekosten €508,00 te betalen als Stichting(i.o), hetgeen wij niet zijn volgens o.a. de wederpartij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en zijn Landsadvocaat en de ‘Rechter’ J. Kuis. Dat heeft n.b.  de Amsterdamse Bestuursrechter J. Kruis in zijn niet ontvankelijkheid vonnis bepaald en is onderdeel van het Hoger beroep, want die kwalificeerde ons als een niet nader omschreven ( mysterieuze) entiteit ( zie dossier), hetgeen wij als Kafkaiaans beschouwen net als overigens de door de Raad van State gevoerde correspondentie in deze en de telefonische gesprekken met ambtenaren ‘Macaay & Verbeek’.  En de schriftelijke eisen inzake Griffiekosten en een kopie van de Kamer van Koophandel aan ons in deze (onmogelijke presentatie)( zie dossier).En zie:in dit verband X-Files: Rechtbank Amsterdam J. Kruis bekend onder zware druk dat er Buitenaardse wezens bestaan die het op de Laagste Klasse(Video) hebben voorzien.

D.d. 17 juni 2018 hebben wij een klacht ingediend tegen deze handelswijze van Griffie ambtenaar mevr. S.G. Antonio-Macaay, die o.a. stelde tijdens een telefoongesprek zonder voooroverleg te handelen met een rechter namens de Raad van State. Wij konden onze oren niet geloven!

Steve Brown en de Stem van de Straat raken verzeilt in een ‘Kafka-Raad van State-Proces’(Video) tegen ‘SvdJ-misdaadgroep’.

( zie  audio opnames hierna gesprek tussen Brown en Macaay)

 

Griffie ambtenaren S.G. Antonio-Macaay en A.J. Verbeek  ‘Feodale-Poortwachter’ van de Raad van State in strijdt met de GRW en het EVRM
Hierop ontvingen wij een onbegrijpelijke brief d.d. 5 juli 2018 van de Griffie ambtenaar  mevr. A.J. Verbeek die niet inging op de inhoud van onze klacht, maar met wat vage onbegrijpelijke   cirkel redeneringen ons met een (Doofpot)-kluitje  het ‘Kafka-bos in stuurde met haar schrijven d.d. 5 Juli 2018. En ons telefonisch op een ijzige, extreme, hautaine wijze te woord stond alsof ik (wij) minderwaardige mensen (proleten )van de Straat zijn voor haar. Ook stelde ambtenaar mevr. A.J. Verbeek net als ambtenaar S.G. Antonio-Macaay te handelen zonder vooroverleg met een Rechter tijdens het betreffende telefoongesprek. Ik belde haar ten einde nadere uitleg te krijgen in deze. Helaas hebben wij dat gesprek niet opgenomen, want dat was ronduit bizar en beledigend en recht vanuit het feodale middeleeuwen. Deze  ambtenaar Verbeek( dienaar van het Volk en betaald door het Volk en niet door de Koning)  ging in het geheel niet in op de inhoud van onze klacht en stond ons te woord als Feodale Heer tot haar lijfeigenen ,c.q. plebs. Ik vroeg naar aanleiding van dit bizarre gesprek of ik met haar supervisor kon spreken ,waarop zij stelde dat zij de eindverantwoordelijk was in klachtenzaken en dat zij aan niemand verantwoording verschuldigd was/is in deze bij de Raad van State. En toen verbrak deze feodale ambtenaar eenzijdig de verbinding, hetgeen in het dagelijks verkeer als onfatsoenlijke wordt geacht alsmede ook in het BW en het AwB. Hierop heb ik direct de Raad van State teruggebeld met het verzoek de supervisor (meerdere) van mevr. Verbeek te mogen spreken waarop ik wederom weer werd doorverbonden met mevr. Verbeek. En wederom werd ik weer ronduit denigrerend en hautain onbeschoft te woord gestaan. Kennelijk inherent aan de feodale houding van mevr. ambtenaar Verbeek(dienaar van het Volk en het Recht, echt niet). Ik kom mijn oren niet geloven. Kennelijk bepaald de Griffie zonder vooroverleg (volgens eigen zegge) met een rechter bij de Raad van State op welke wijze rechtzoekende burgers toegang krijgen tot een rechter bij de Raad van State.

Maar goed hoe het ook zij, wij verzoeken u bij deze dat u er op toeziet dat onze klachten naar behoren wordt behandeld.En dat u er zorg voor draagt dat wij conform de Grondwet en het EVRM toegang krijgen tot de Rechter in deze nadat is vastgesteld of wij belanghebbenden zijn en/of een Stichting i.o., hetgeen overigens wel de Rechterbank Amsterdam, c.q. ‘rechter’ J. Kruis voor het aanvang van het geding in eerst aanleg had gedaan en schriftelijk daarna( zie dossier) dat wij bij aanvang van het geding een Stichting i.o. zijn en in zijn vonnis weer niet. Maar ook  geen natuurlijk persoon zijn,maar een nader te bepalen entiteit die zo ver wij weten niet bestaan in het recht!

In afwachting van uw beslissing  zij wij ten allen tijde bereidt uw nader te informeren  in deze,

Hoogachtend,

Hoofdredacteur en presentator van De Stem van de Straat-Amsterdam-Noir

ing S.K.A. Brown

Opmerking: Verzoek om interview Mr.Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Geachte Mr. Emmy de Jager,

Op grond van ons schrijven d.d. 23 juli 2018 ( zie: https://volksnieuwsuitamsterdamnoir.com/2018/07/23/koninklijke-raad-van-state-met-poortwachters-feodale-macaay-verbeek-onthouden-stem-van-de-straat-de-toegang-tot-een-rechter/ ) verzoeken wij om een interview met Mr. Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in het kader van de onderhavige zaak, aangezien wij medio september 2018 daaromtrent gaan uitzenden in de Stem van de Straat/SaltoTV.

Daarnaast verzoeken wij u het betreffende schrijven d.d 23 juli 2018  door te geleiden aan de heer Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend

S.K.A. Brown

Noot 3:
The Critical Legal Studies Movement
A self-conscious group of legal scholars founded the Conference on Critical Legal Studies (CLS) in 1977. Most of them had been law students in the 1960s and early 1970s, and had been involved with the civil rights movement, Vietnam protests, and the political and cultural challenges to authority that characterized that period. These events seemed to contradict the assumption that American law was fundamentally just and the product of historical progress; instead, law seemed a game heavily loaded to favor the wealthy and powerful. But these events also suggested that grassroots activists and lawyers could produce social change.Fundamentally convinced that law and politics could not be separated, the founders of CLS found a yawning absence at the level of theory. How could law be so tilted to favor the powerful, given the prevailing explanations of law as either democratically chosen or the result of impartial judicial reasoning from neutral principles? Yet how could law be a tool for social change, in the face of Marxist explanations of law as mere epiphenomenal outgrowths of the interests of the powerful?Hosting annual conferences and workshops between 1977 and 1992, CLS scholars and those they have influenced try to explain both why legal principles and doctrines do not yield determinate answers to specific disputes and how legal decisions reflect cultural and political values that shift over time. They focused from the start on the ways that law contributed to illegitimate social hierarchies, producing domination of women by men, nonwhites by whites, and the poor by the wealthy. They claim that apparently neutral language and institutions, operated through law, mask relationships of power and control. The emphasis on individualism within the law similarly hides patterns of power relationships while making it more difficult to summon up a sense of community and human interconnection. Joining in their assault on these dimensions of law, CLS scholars have differed considerably in their particular methods and views.Many who identify with the critical legal studies movement resist or reject efforts to systematize their own work. They seek to express claims of textual ambiguity and historical contingency in their own methods. Influenced by post-modernist developments in cultural studies, these critical scholars prefer episodic interventions to systematized theories. Some critical scholars press hard on a particular line of argument, and then shift away from it in order to avoid treating the argument itself as a kind of fetish or talisman.Some critical scholars adapt ideas drawn from Marxist and socialist theories to demonstrate how economic power relationships influence legal practices and consciousness. For others, the Frankfurt School of Critical Theory and its attention to the construction of cultural and psycho-social meanings are central to explaining how law uses mechanisms of denial and legitimation. Still others find resonance with postmodernist sensibilities and deconstruction, notably illustrated in literary and architectural works. Some scholars emphasize the importance of narratives and stories in devising critical alternatives to prevailing legal practices. Many critical legal scholars draw upon intellectual currents in literature, pop culture, social theory, history, and other fields to challenge the idea of the individual as a stable, coherent self, capable of universal reason and guided by general laws of nature. In contrast, argue critical scholars, individuals are constituted by complex and completing sources of ideology, social practice, and power relationships.

2 antwoorden »

  1. Thanks Steve,

    Weet je nog die praktijken die jij die oud visser vertelde op Noordzee.
    Groeten en veel succes en een gezegde dag in de rechtspraak.
    Keep us informed

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.