Amsterdam

De ‘Elite-Maffia-Top’ van de GVB en de corrupte verantwoordelijke Wethouders & Burgemeesters horen in de cel en/of in een TBS-inrichting en SaltoTV gaat op Zwart!

( door en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-GVB-al jaren de grootste misdaadgroep van Amsterdam en het Havenbedrijf van Rotterdam, ‘Mocro Maffia’ geschokt(Video).
SaltoTv en de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir gaat op zwart tot grote opluchting van de Amsterdamse corrupte Gevestigde Orde Politieke partijtjes PvdA, GroenLinks,VVD,D66 en het CDA: Wat u nooit te zien zult krijgen bij de Strijkstok-C-(Censuur)-omroep, de Omroep Voor en door de ‘Grachtengordel-Subsidie-Maffia’ van de extreem corrupte en laffe GroenLinksRechts Wethouder Meliani(Video) en haar ‘gabbers in subsidie crime ‘Goeroe Semmenling’ &” Uncle Tom”-Roethof (zie: de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV van deze Week ).De waanzinnige wereld van het bolwerk inhalige machtsgeile, dictatoriale, tirannieke en parasitaire foute graai en naai baantjes GVB en ‘Rat in Pak- managers(Video)’:Fraude, Witwassen, valse declaratie’s en graaien en allemaal  gedoogd door de verantwoordelijke extreem corrupte Gevestigde Orde Wethouders en PvdA-hoertjes Burgemeesters Cohen, Van der Laan en GroenLinksRechts “Deep State”- Burgemeester Halsema(Video) en de eveneens extreem corrupte Amsterdamse Top van Justitie en Vinger-politie(Video) !


De afgelopen decennia’s is er over veel misstanden misdaden gemeld in de Media over het Openbaar vervoer in Nederland bij openbaar vervoerbedrijven, Abellio, GVB, Qbuzz, NS, Veolia, RET, HTM. Diefstal, fraude, corruptie, een graaicultuur, verregaande nonchalance, gesjoemel met aanbestedingen, noem maar, en het houdt maar niet op ! Zo langzamerhand kan je spreken over “virus” die niet uitgeroeid kan worden. De “openbaar vervoer fraudeclub” in Nederland, directieleden, commissarissen, ze kennen elkaar allemaal en spelen zonder rancune het balletje naar elkaar toe. Kijk maar hoe de CEO ’s van onze multinationals (Shell, Unilever, Ahold, etc, ) de regering (Rutte) compleet in hun zak hebben ! (dividendbelasting). En maar dikke salarissen graaien. En nooit wordt er ook maar één van die Ratten in pak gearresteerd en vervolgd.

GVB-Rat in pak-Top’ is niet alleen crimineel, maar misbruikt ook zijn arbeiders als “Labbenkakken”(Video). Top van GVB staat met stip op nummer 1!

De Boss van de Amsterdamse ‘Vinger-politie’ Aalbersberg en de Rechterhand van de ‘PvdA-Islam-Fraude-Ping-King Van der Laar’ wordt ‘Fake- Coördinator Terrorismebestrijding’(video).
De Rat in pak- van de GVB steekt er nog steeds met kop en schouders bovenuit. Zij hebben nog steeds de hoofdrol over de afgelopen jaren. Het is de Amsterdamse ziekte. In 2000 kwam er een geheim rapport boven water waar in vermeld werd dat dat fraude en corruptie zo diep geworteld was in het GVB het vele decennia ’s zou duren voor dat dit uitgeroeid zou zijn. Volgens justitie waren er toen in het rapport genoemd van 2000 meer dan 165 verdachten en was 60 miljoen onrechtmatig aanbesteed en miljoenen gestolen. Men moest stoppen met onderzoeken anders zou de exploitatie van het GVB in gevaar komen. In 2012 is er weer een onderzoek geweest naar fraude, er nog steeds zitten er dezelfde personen bij het GVB die in 2000 ook al genoemd waren in het rapport en hoge leidinggevende functies hebben. En als je denkt dat het toen daar gestopt is, vergeet het maar! Zelfs nu weer in 2018 word er weer volop gejat en gegraaid door directieleden en managers en #Metoo gerotzooid. Bestuurders worden onder druk gezet door tirannieke managers bij het GVB, het houdt maar niet op! Daarom gaan wij u wekelijks berichten over de misstanden bij het GVB, met naam en toenaam!

 GVB Leaks Amsterdam:

Op de geheime bijeenkomsten jongstleden in april/mei en juni waren er in totaal 117 verontruste GVB’ers aanwezig.
‘GVB intimideert kritische werknemers'(Bron AT5)
Meldingen van gevaarlijke situaties door wet en regelgeving te overtreden zijn schering en inslag. GVB zet personenvervoerders onder druk in het belang van economische motieven. En de trollenkoningin DD66 van Huffelen doet hier helemaal niets aan. En wat voor functie heeft de Raad van Commissarissen eigenlijk, zij hebben totaal geen verstand van een technisch vervoerbedrijf, zakken vullen voor een paar uurtjes vergaderen, zijn ze goed in. Het interesseert ze gewoon helemaal niets! Kijk naar het verleden! 4 commissarissen weggestuurd voor vier uurtjes per jaar vergaderen voor een vergoeding van € 35.000,– per jaar. Bij het GVB heerst nog steeds een cultuur van angst en intimidatie. Werknemers die kritisch zijn en praten met de pers zouden zonder pardon op straat worden gezet tot vandaag de dag.Dat bleek toen een tijd geleden AT5 berichtte over de zorgen van buschauffeurs bij het GVB over de gevaarlijk lange werktijdenen dat veiligheidsvoorschriften langs het Metro spoor met regelmaat worden overtreden. Werknemers wilden wel praten, maar dan alleen anoniem. Vele bestuurders en conducteurs werkzaam bij GVB komen van een uitzendbureau, als men hun mond opendoet worden ze ontslagen. Dat geeft toch wel stof tot denken. Na aanleiding van onze onderzoeken hebben veel GVB’ers hun beklag over intimidatie bij de directie van het vervoersbedrijf neer gelegd. Ook bij het FNV werden vele klachten gedeponeerd. De Commissarissen waren hiervan op de hoogte! Maar er werd door de directie en managers niets mee gedaan. In een reactie aan ons: De Rat in pak Top van de GVB laat weten niet te herkennen dat er een angstcultuur bij het bedrijf zou heersen. “Als het gaat om contacten met de pers, dan klopt het dat daarvoor gewoon richtlijnen zijn, zoals binnen ieder ander bedrijf.”De altijd liegende en door en door verrotte Commissaris dikke deur Hans “Koeke” Bakker aka “de Mega-Graaier en dood aan de Labbenkakken” en Führer van het op een haar na failliete ‘oude mannen-NSB Vod-de Telegraaf ‘( zodra de laatste bejaarde NSB-er en Nederlandse SS-er is overleden houdt de Telegraaf van zelf op te bestaan).


‘Super Rat in pak Hans Bakker’ Weet nooit ergens van, heeft altijd spontaan geheugen verlies, maar hangt meteen aan de telefoon als zijn Commissaris fee niet wordt overgemaakt.

Geheime GVB Leaks;

Voorzitter Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Drs. H. Bakker                                                                                                                                                                VNO NCW regio West                                                                                                                                              Postbus 93073                                                                                                                                                                2509 AB Den Haag

 

Amsterdam, 18 februari 2018

De Unitmanager, krijgen opdracht van de vervoersmanagers, deze weer op zijn beurt van de directeur? Wij weten niet wie de opdracht c.q. Goedkeuring van dit beleid geeft. Kunt u ons advies geven of heeft u een oplossing om dit in goede banen te leiden? Wij willen van deze intimidatie/angst cultuur en handjeklap af en gewoon goed en prettig ons werk doen. Wij zijn o.a. bereid om rechtstreeks met u in gesprek te gaan.

 Voorzitter van Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Drs. H. Bakker.VNO NCW regio West.Postbus 93073

2509 AB Den Haag Amsterdam, 18 februari 2018.

 Betreft: advies vraag

 Geachte drs. H. Bakker

Oktober 2017 heb ik u op de hoogte gesteld van de problematiek bij het GVB.

Inmiddels hebben enige collega’s en ondergetekende, contact gehad met de HR manager dhr. Peter Buisman en Compliance Officer, dhr Diederic Salis.

In een gezamenlijk gesprek met Peter Buisman, Diederic Salis en Theo van Wijnkoop werden de klachten over aanstellingen e.d., die ik in mijn brief onder de aandacht had gebracht, voorlopig weerlegd. Dhr. Peter Buisman had e.e.a. nagekeken en zo ver hij kon zien was alles volgens de regels gegaan v.w.b. de aanstellingen van de dochters/zonen/buurvrouw van…., kortom het kruiwagen principe. Meerdere collega’s en ik plaatsen hier nog steeds vraagtekens bij, natuurlijk als je het spel goed speelt kom je vanzelf bij de persoon uit die je op bepaalde functies wil hebben. Er zijn inmiddels meerdere conflicten/misstanden aangegeven bij dhr. Diederic Salis, waaronder ook een rapport van de O.R., n.a.v. het afwijzen van het nieuw rooster voort de afdeling Service Team Vervoer. Dit rapport is door de O.R. aan de dhr M. Lohmeijer, directeur Techniek en Operatie gezonden. Daarin worden intimidatie en bewerkstelligen van angst cultuur welke door de leidinggevenden worden gedaan benoemd. De O.R. verzoekt in deze brief krachtig optreden.Dhr. Diederic Salis heeft ons vertrouwen en wil graag een oplossing voor deze problemen vinden. Zijn voorstel is om onze identiteit vrij te geven en te gaan praten met dhr. J. Wessemius of met dhr. M. Lohmeijer. Wij hebben inmiddels wel een bepaalde lijn uitgedacht, hoe bepaalde problemen misschien opgelost zouden kunnen worden en hoe de organisatie van de afdelingen kunnen worden aangepast om het vertrouwen en bovenal, om een speerpunt van het GVB aan te halen; “met plezier naar je werk” terug te krijgen.Wij hebben onze twijfels om met het management te gaan praten nl.;Vijf á zes jaar geleden speelden soortgelijke feiten zich ook al af bij de aanvraag van een nieuw rooster. Bureau Integriteit met de toenmalige compliance Officer dhr. R. Versluis, heeft dit toen onderzocht. Destijds was dhr. J. Wessemius ook de vervoersmanager. Na bovenstaand conflict, zijn meerdere mails met cc. Aan dhr. J. Wessemius verzonden om bepaalde  problemen aan te geven. Echter hier is door hem nooit op gereageerd. Om nog een voorbeeld te noemen wordt (omdat het nieuwe rooster na 2 hoorzittingen is afgewezen) door de Unitmanager dhr. W. Kaandorp, aan de medewerkers verteld dat het GVB zo een rechtszaak kan aanspannen om het rooster er toch doorheen te drukken. Vervolgens, dat men in opdracht van de dhr. J. Wessemius, het rooster percentage met name van de parttimers, over een periode van 5 jaar terug gaan vorderen. Deze dreigementen en angst zaaien gaan zelfs een dag nadat de brief van de O.R. aan dhr. Lohmeijer is gezonden, ijzeren Heinig door. Kortom, het vertrouwen is niet aanwezig,De Unitmanagers, krijgen opdracht van de Vervoersmanager, deze weer op zijn beurt van de directeur? Wij weten niet wie de opdracht c.q., goedkering voor dit beleid geeft.Kunt u ons advies geven of heeft u een oplossing om dit in goede banen te leiden? Wij willen van deze intimidatie/angst cultuur en handjeklap af en gewoon goed en prettig ons werk doen. Wij zijn bereid om rechtstreeks met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijk groet,

Vervoersmanager J. Wessemius de grote rat in pak

Een totale nietsnut aan de ‘Graai en Naai-top’ bij het GVB

Uiteraard hoor je niets van deze ‘Rat In Pak J.Wessemius’. Per mei 2018 is van Hans “koeke-Bakker” gestopt als zakkenvullende voorzitter Raad van Commissarissen. Jarenlang heeft hij af geweten van de malversaties, angst en intimidatiecultuur bij het GVB. Alles onder het tapijt geschoven. Voor een paar uurtjes werk per jaar toucheerde de Raad van Commissarissen een bedrag van ongeveer  € 35.000,– . We gaan u hierover nog berichten hoe hij fraude en malversatie onder het tapijt schuift.

Bestuurders en controleurs op tram lachen om officiële aantal zwartrijders.

Telegraaf 30-10-2018

Bestuurders op de Amsterdamse tram kunnen nauwelijks geloven dat het zwartrijders percentage van 1,1 tot 1,5 % is en deze cijfers op 30 oktober aan de Telegraaf (Mike Muller) voorschotelt. De bestuurders vertellen dat wanneer er controle binnenkomt en proces verbalen beginnen te schrijven ( ze kunnen maar 1 ding tegelijk doen) dat zowat bij de volgende halte de hele tram leegstroomt. De bestuurders en kantoorpersoneel (anoniem) vertellen dat het vervoerbedrijf stelselmatig al jaren de statistieken drukt. Volgens hun ligt het zwartrijders percentage gemiddeld tussen de 10 % en 12 %. Jaren geleden bracht het GVB een keer naar buiten dat het zwartrijders percentage rond de 4 % lag. Volgens de bestuurders en het kantoorpersoneel die zich toen met dit project bemoeiden lag dit rond de 20 %, uiteraard mocht dit niet naar buiten komen. Een aantal bestuurders vertelden ons ook dat jaren terug er een cijfer van 4 % naar buiten werd gebracht terwijl de controleurs een geheime steekproef deden “2 weken lang” en het zwartrijders percentage rond de 20 % lag in verhouding met de aanwezige passagiers. Deze cijfers mochten niet naar buiten van de altijd liegende en corrupte Directeur Adrie Bolier, op straffe van ontslag. Al jaren liegt en bedriegt het GVB met name oud directeur Adrie Bolier,(ontslagen en via de achterdeur terug en door Eberhart van der Laan mag hij thuis zitten met een salaris van meer dan € 150.000) volgens de bestuurders over de  cijfers.Welke ambtenaar krijgt er weer een huis als smeergeld aangeboden ?

Corrupte Top Vervoersbedrijf GVB bestelt ‘Strijkstok-metro’s’ in Spanje.

28-11-2018, 13:53 in FINANCIEEL Telegraaf

AMSTERDAM (ANP) – Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft dertig nieuwe metrotoestellen besteld bij het Spaanse CAF, met een optie voor nog eens dertig voertuigen. Volgens het bedrijf moeten de nieuwe toestellen in 2021 de eerste reizigers vervoeren. Wordt er dan weer een directielid beloond met een huisin Spanje?  Volgens onze berichten heeft een toenmalige Directeur Metro Harry B. een huis gekregen in Spanje als beloning voor de aanschaf van de CAV voertuigen.  We hebben gesproken met een Directielid ( Pieter R.) die dit voor een commissie wilt getuigen dat zijn collega inderdaad een huis voor zijn bemoeienissen heeft gekregen. Overigens is dit gemeld aan de toenmalige fractie en raadsleden van de PvdA-Hoertjes en de Islam’- Fraude King Ping- Eberhart van der Laan maar die heeft er niets mee gedaan en het in de Doofpot gedauwd!.  Nog meer misstanden: Roestende Combino zadelt GVB op met miljoenenstropDriekwart van de Amsterdamse trams kampt met ernstige roest in de vloeren en lekkende daken. Vervoerbedrijf GVB moet bijna 20 miljoen euro reserveren voor extra onderhoud van alle 151 Combino’s.Dat zegt de Trollendirecteur DDR’66 Alexandra van Huffelen van het GVB. De 15 jaar oude Combino’s zijn pas halverwege hun normale levensduur. “Dit is een echte tegenvaller, maar extra onderhoud is helaas noodzakelijk.”Een deel van de trams is al opengemaakt voor inspectie. “De kit waarmee de verschillende delen zijn bevestigd, begint los te laten, corrosie is aangetroffen in de vloeren. We zullen zo snel mogelijk extra onderhoud moeten plegen. We zijn met producent Siemens in overleg wie er voor de kosten gaat opdraaien.”De problemen met de Combino’s staan niet op zichzelf. Kort na de vernieuwing van de Amsterdamse tramvloot tussen 2002 en 2004 werden ook al tal van constructiefouten ontdekt.
Volgens deskundigen destijds zou Siemens …..niet goed geteste trams hebben geleverd om de markt van ‘de modieuze lagevloertram’ snel te veroveren. Dit wordt door het GVB ontkend.(kuch)Eind 2004 keerden alle Amsterdamse Combino’s terug naar de fabriek in Duitsland voor reparaties en het versterken van de constructies. Ook de aangepaste Combino’s bleven regelmatig gebreken vertonen.

Vlgs deskundigen destijds zou Siemens……..: 
Dit verhaal is toen gemeld aan Job Cohen die PvdA rat, hij wist overal van! Zijn rat opvolger Eberhard van de laan, idem dito! Ook de Raad van Commissarissen Hans “koeke” Bakker en de directie GVB wist ervan, met name toenmalig Directeur Adrie Bolier. Ook werd aan de twee PvdA-Hoertjes Job Cohen en Eberhard van der Laan gemeld dat er hoge ambtenaren op het stadhuis en GVB-Top een keuken hebben gekregen van Siemens. Er zijn zelfs in de raad vragen over gesteld en op papier vastgelegd. Op een vraag van een GVB manager in de techniek aan van Huffelen, of zij wist wat expo-corrosie was moest zij nee schudden, en dat moet een technisch bedrijf leiden?

Stadhuis leaks:

 

  1. De fractie van Trots op Nederland heeft signalen binnengekregen dat er onjuiste

dingen zijn gebeurd bij een deal tussen de gemeente en Siemens. Is er

onderzoek gedaan naar het verhaal dat de betrokken ambtenaren een Siemens

keuken hebben gekregen op hun privéadres? Welke ambtenaren waren

betrokken bij de deal met Siemens?

Antwoord vraag 6:Deze signalen zijn bij ons college niet bekend.

Was ondertekend;

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

2 antwoorden »

  1. de republiek van de zwarte hollander heeft de zaagsel van je familie de gestolen goud van al de famile’s in veluwe terwijl jullie swich baby zijn trix en dan goud schuilen in bunkers nou ja alles wat naar boven gaat komt keihard naar beneden ! Zoals maxi en borgolio !

    Like

  2. Over dieven gesproken opsluiten begin bij trix , de hele zooitje in den haag en wilders balans voor wie mag joost weten ze liegen allemaal !

    En jullie houden ervan om voor gelogen te worden en dan neem je het met een korrel zout want, we zijn allemaal wit nou net verkeerd zien jullie hoeveel arabieren ze naar binnen laten zo dat jullie , jullie hoeren kunnen verzorgen en hun arabier met jullie belasting geld ! En maar vitten op zwarte mensen kijk effe goed !

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.