Zoek resultaten voor ‘Talking Heads

NewsGuard and D66 ‘DDR Minister Ollongren’ Launches War on Alternative Media like Volksnieuws-Amsterdam-Noir en de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV.

(Written by Whitney Webb ondersteunt door onze niet gesubsidieerde(Video) dr. Goebbels redactie) AMSTERDAM-NOIR–  DDR66-Minister Ollongren’ aka “De Censuur Queen” Koketteert vals met wens voor een sterke pluriforme media(Video). Soon after the social media “purge” of […]